Page 197

ithamlardır Diyalogcu başlarının bu hakaretlere bir cümle ile bile karşı çıktıklarına tanık olamadık Papa 16. Benedikt'in 12 Eylül 2006 tarihinde Almanya’da yaptığı konuşmasındaki Đslam ve Hz Muhammed’e yönelik açık ve pervasız hakaretleri Đslam-Hıristiyan ilişkiler tarihinde olduğu kadar dünya tarihinde de bir dönüm noktası niteliğindedir Papa bu konuşmasında Đslam’ın muazzez Peygamberini inancı kılıçla yaymayı geliştirmenin dışında sadece şer ve insanlık dışı işler yaymak'la itham etmek gibi akıl almaz bir bühtan işlemiş ve tarifi mümkün olmayan bir şer yaymıştır Papa nın bu konuşması 11 Eylül dehşet olayının arka planında nelerin saklı olduğunu göstermekte 11 Eylül olayı ile amaçlanan hedefe varıldığını ilan etmektedir Bu konuşma şu noktaların altını çizmemizi gerektiriyor: 1 Đslam ın açıkça tasfiye edilmesi gerektiği yolundaki Batı stratejilerinin hedefine vardığı ve tam bir tasfiye için son vuruşların yapılması zamanının geldiği duyurulmaktadır 2. Dinlerarası diyalog kavram ve kurumunun nasıl bir Hıristiyanlık hizmeti verdiği anlaşılmıştır Bazı dinci cemaatlerin bu olanları görerek bir vicdan ve iman muhasebesi yapmalarını beklemekteyiz 3. Đstanbul da Ekümenik Patrikhane ad ve tabelasıyla bir Hıristiyan devletinin kurulması gününün geldiği ilan edilmiştir Yaşadığımız günler Ekümenik Patrikhane ye ekümenya yani toprak hazırlamanın hızlandırıldığı günlerdir Vakıflar Yasasının Türkiye nin bağımsızlığını tehdit edici niteliktedir gerekçesiyle veto edilmesine rağmen hiçbir yeri değiştirilmeden yeniden çıkarılması rastlantı değildir 4. Din adı altında her fırsatta velvele koparan hurafe dincisi Allah ile aldatmacıların Đslam Peygamberinin uğradığı bu ağır saldırı karşısında 'AKPABD-AB Đttifakı nın daha doğrusu teslisinin keyfi için yeğledikleri akıl almaz suskunluk vicdanları derinden sarsacak ayrı bir ibret tablosu oluşturmuştur Bu gelişmelerle bir kez daha anlaşılmıştır ki Müslümanların vekâletlerini Allah rızası diye diye alan AKP iktidarı icraatında sadece Hıristiyan odakların rızasını gözetmektedir Türkiye’de bütün bunlar dinci bir iktidar marifetiyle olurken, Papa, Hz. Muhammed hakkında asırlardır taşıdıkları bir ortak kanaati açık bir savaş ihbarı gibi ilan ediyor Gizliliği kaldırıyor Açık ve cepheden saldırıyor Yeni olan bu Đslam Peygamberi ile

Sayfa 197

Profile for blackauge

Prof. Yaşar Nuri Öztürk: Allah ile aldatmak  

Prof. Yaşar Nuri Öztürk: Allah ile aldatmak  

Profile for blackauge
Advertisement