Page 196

Diyalogun temel hedefi Hıristiyanların Müslümanlaşmasını önlemektir Fakat Müslümanlar zayıflayıp Hıristiyan dünyaya muhtaç hale gelince diyalogda maksat değiştirildi Müslümanların Hıristiyanlaştırılması esas oldu Batı Đslam dünyasına yüzlerce ölüm göstererek onun yüreğini korkuyla dolduruyor ardından da onu iki büyük ve ölümcül sıtmaya razı ediyor Bu sıtmalardan biri AB-Vatikan patentli ‘Dinlerarası Diyalog’ sıtması ikincisi ise ABD patentli ‘Ilımlı Đslam’ sıtmasıdır ABD Đkinci Dünya Harbi’ne öngelen yıllarda bir diplomat-peygamber tipi üretmek

ve dünya egemenliğini bu tipin yürüteceği siyasetlerle gerçekleştirmek stratejisini devreye soktu. ABD'nin ‘dine dayalı soğuk savaş siyaset-leri'nin teorisyeni William Christian Bullitt’tır Bullitt, aynı zamanda ABD’nin Kürdistan ve Ermenistan devletleri kurulması tezinin de en önemli teorisyenidir Soğuk savaş teorisyeni olarak ünlenen George Kennan’ın fikir babası ve hocası da Bullitt’tir Vatikan’ın 1960’larda başlattığı Dinlerarası Diyalog projesini siyaset alanında ilk telaffuz eden de Bullitt olmuştur Ona göre dinlerarası diyalog Sovyetler birliğine karşı kullanılacak en önemli silahlardan biridir

Bu dönem dinlerarası diyalogun

kotarım mek nı Đsviçre’nin Caux mevkiindeki ünlü Şato oldu Diyalogun başını çeken CIA menşeli lider ise Evangelist papaz Frank Buchman idi. Buchman, Allah ile aldatma lügatinin önemli söylemlerinden birini kullanarak ünlü Şato’da topladığı her dinden işbirlikçiyle Evangelist ABD egemenliğinin programını yürütüyordu Kullanılan başlık 'Moral Rearmament' (Yeniden manevî silahlanma) idi Evangelist Şato ayrıca 1950’lerden başlayarak Türkiye’de bir dizi ‘Komünizmle Mücadele Derneği’ örgütleyecektir Bu derneklerin Allah ile aldatma tezg hının en yaman kuruluşları arasında olduğunu en iyi bilenlerden biri de bu satırların yazarıdır Arkasından 1951 yılından başlayarak aynı merkezden güdülen ve aynı amaca hizmet eden ‘Đlim Yayma Cemiyetleri’ kurulup yaygınlaştırılacaktır Bütün bunlar ‘baş üstüne’ teslimiyetiyle yapılmıştır Gelinen nokta ise Hz Muhammed’e ve Kur’an’a açıkça ve küresel düzeyde saldırı noktasıdır Diyalog bunun için mi yapıldı? Diyalog Hz Muhammed’e kapı arkalarında üniversite ve kilise kulislerinde yapılan hakaretler dünyanın en büyük meydanlarında en büyük Hıristiyan ağızlardan yapılsın diye mi yürütüldü? Diyalogdan Müslümanların nasibi hakarete uğrama ve sömürülme olmuştur Bunun en ileri göstergesi son Papa’nın Hz Peygamber’e yönelttiği insanlık dışı hakaret ve

Sayfa 196

Profile for blackauge

Prof. Yaşar Nuri Öztürk: Allah ile aldatmak  

Prof. Yaşar Nuri Öztürk: Allah ile aldatmak  

Profile for blackauge
Advertisement