Page 194

Hz Muhammed Tanrı nın putperest Arapları Đsa Mesih e hazırlasın diye gönderdiği pedagog eğitimcidir Görevi böyle bir hazırlamadır peygamberlik değil Ama bu görev de iyi bir hizmettir makbul bir hizmettir Proje Hıristiyanlarındır; Müslümandan istenen ise bu projeye destek vermek yani AB-Vatikan tarafından belirlenen hedeflere varmada hizmetçilik yapmak dolgu maddesi olarak kullanılmaktır Bizim ‘diyalog avukatları’ istedikleri kadar 'diyalog yoluyla tebliğ yapacağız desinler Papa II. John Paul daha o günlerde şunu açıklamıştır: Dinlerarası diyalog kilisenin Hıristiyanlaştırma yani misyonerlik faaliyetlerinin bir parçasıdır Papa’nın bu açıklaması istikametinde harekete geçen Vatikan’ın önemli iki alt kuruluşu Dinlerarası Diyalog Konsili ve Halkları Hıristiyanlaştırma Konfederasyonu, 22 Ocak 1991'de 'Diyalog ve Davet' adlı ortak bir bildiri yayınlayarak Papa II. John Paul’ü teyit etmişlerdir Hem BOP’ta hem de dinlerarası diyalogda rol alabileceklerin yumuşak karınları bulunmuştur: Atatürk mirasından rahatsızlık Dikkat edilirse hem BOP'un patronu ABD hem dinlerarası diyalogun patronu AB-Vatikan güçleri elbirliğiyle sürekli Atatürk mirasına ve Atatürk’e vurmaktadırlar Bu vuruşlardan mutlu ve memnun olan Allah ile aldatanlar zümresi ise bir yandan kendisini BOP’un eşbaşkanı olarak tanıtırken öte yandan ‘Dinler Bahçesi’ oluşturma gibi AB-Vatikan hizmetk rlığının bir göstergesi olan atılımlara öncülük etmektedir Kur’an’ın tebliğine yol açmak için diyalogcu olduk diyorlar Peki Kur’ansal tebliğ Yahudi ve Hıristiyanlar dışında kimseye uzanmıyor mu? Neden Budistler veya Hindu-larla diyalogunuz yok? Kur’an tebliğ kapısı aralayan bir diyalogu müşriklerle kurmayı bile teşvik etmektedir Sizin Yahudi ve Hıristiyanlar dışında biriyle diyalogunuz neden yok? Hatta süper Hıristiyan güçler dışında bir Hıristiyan ülke veya kitleyle bile diyalogunuz yok! Varsa yoksa Vatikan ve ABD. Orada sizi cezbeden ‘Allah rızası mı’ yoksa para ve güç mü? Allah rızası yoksul ve çaresiz kitlelere yönelmenizi gerektirmez mi? Hangi Hıristiyan la Diyalog Kuracağız? Hz Đsa nın vahyine inanarak mümin olan Hıristiyanla mı yoksa Đsa dan yıllar sonra onun dinine girip bu dindeki tevhit unsurlarını bir bir bertaraf ederek Đsevî vahyi şirke bulaştıran Pavlus Hıristiyanlığı ile mi? Sayfa 194

Profile for blackauge

Prof. Yaşar Nuri Öztürk: Allah ile aldatmak  

Prof. Yaşar Nuri Öztürk: Allah ile aldatmak  

Profile for blackauge
Advertisement