Page 192

subayı olarak görev yaptı Daha sonra Osmanlı’ya isyan ve ihanet eden Mekke Emiri Şerif Hüseyin'e katılarak Osmanlı aleyhine çalışmak üzere Đngilizlere teslim oldu 1921’de Kudüs’te yapılan müftülük seçimlerinde en az oyu almasına rağmen o sırada bölgeyi işgallerinde tutan Đngilizlerce müftü ilan edildi ve ‘Kudüs Müftüsü’ unvanını hayatı boyunca kullandı Bir ara bu unvanına ‘Kutsal Topraklar Müftüsü’ unvanını da ekledi. Bir şahsiyetsizlik ve zillet timsali olan Emin el-Hüseynî Đkinci Cihan Savaşı günlerinde eski efendisi Đngilizlere isyan ederek Naziler yanında yer aldı ve Hitler lehine ‘Cihad’ fetvaları çıkarmaya başladı Bu arada Đtalya’ya da gitmiş Mussolini'ye de hizmet arz etmiştir Özellikle Balkan Müslümanlarını Hitler yanında savaşa çağıran radyo konuşmaları yapıyordu Hitler ordusuna kattığı Müslüman askerlerin Osmanlı fesine benzeyen başlıklarına bir Nazi kartalı bir Nazi haçı ve bir de kuru kafa koyduran bu Emin el-Hüseynî Hitler’le bizzat görüşebiliyordu Kudüs Müftüsü kadar etkili olmamakla birlikte Müslümanları Allah ile aldatarak Hitler’in saflarına iten sözde din adamlarından biri de Iraklı bir şeyh oğlu şeyh olan Seyyid Raşid el-Geylanî'dir. 1933-1941 yılları arasında Irak’ta başbakanlık koltuğuna üç kez oturmuştur El-Hüseynî ve el-Geylanî'nin Hitler ve Mussolini ile ilgili Allah ile aldatma oyunlarının en hayasızlarından biri şuydu: Bu adamlar, Hitler'in 'Haydar' adıyla gizlice Müslüman olduğunu Mussolini’nin ise yine gizlice Müslüman olup Musa Nili adını aldığını yayıyorlardı Filistin’den Kafkaslara kadar Propaganda o kerteye gelmişti ki bazı Müslüman gruplar şöyle nakarat tutturuyorlardı: Ne monşer ne mister Gökte Allah yerde Hitler Bu tıpkı bugünün Allah ile aldatan AKP’lilerinin “Biz Ankara’nın şerrinden Brüksel’in şefaatine sığınmak için Avrupa Birliği’ne böylesine teslim oluyoruz” demelerine benzemektedir. Allah ile aldatmaya dayalı propagandalar Müslümanlar üzerinde özellikle Kafkas bölgesinde çok etkili oldu Alman ordusundaki özel Müslüman birliklerin yüz bin askere ulaştığı kayıtlara geçirilmiştir (Özakıncı Türkiye nin Siyasî Đntihan, 293)

Sayfa 192

Profile for blackauge

Prof. Yaşar Nuri Öztürk: Allah ile aldatmak  

Prof. Yaşar Nuri Öztürk: Allah ile aldatmak  

Profile for blackauge
Advertisement