Page 190

Bu bir yorum değidir 2 Ağustos 1914 Osmanlı-Alman gizli ittifak antlaşmasına göre Osmanlı Genelkurmay Başkanlığı Alman general Bronsart von Schellendorffa verilmişti Sarıkamış cinayet hareketinin planlarını bu Haçlı general yapmıştır Bu Haçlı general 1936’da yayınladığı Sarıkamış anılarında şöyle diyordu: Türkiye nin savaşa ne zaman gireceğine Alman Genelkurmayı karar verdi Kafkasya ya saldırılması fikri de bizimdir Amaç düşmanlarımızın ordu birliklerini buralara kaydırarak birinci derecede önemli olan esas cephelerdeki Alman ordularına karşı düşman baskısını azaltabilmekti Süveyş Kanalına yapılan harekât da aynı nedenle yapılmıştır Yoksa Türklerin Mısır ı fethetmeleri için değil. (Kanal harek tını da Đttihatçılardan biri Cemal Paşa kotardı ve Osmanlı askerini hezimete uğrattı YNÖ) Asıl amaç Đngilizlerin bu harekât nedeniyle Süveyş Kanalı nı kapatmalarını sağlayarak onları zayıflatmak ve askerlerinin bir kısmını Kanal bölgesine yığmalarını temin etmekti Hakikaten bunda başarılı olundu." (Ayrıntılar için bk Özakıncı Türkiye nin Siyasî Đntiharı, 211-212) Bu olup bitenlerden rahatsız olan ve Alman generallerin komutasında çalışmaya isyan ederek istifa kararı alan tek Osmanlı subayı vardı: Suriye-Filistin Cephesi'ndeki 7. Ordu kumandanı Mustafa Kemal. Alman General, Falkenhayn kumandasında çalışmayacağını ısrar edilirse istifa edeceğini Đstanbul’a Enver Paşa’ya bildirmiştir Đsteğinin özeti şuydu: Ne askerî ne de siyasî olarak Falkenhayn e kesinlikle güvenim yoktur Onun kararları ve komutası altında görev yapmak vatanım için kesinlikle bir hizmet vaat etmez Vatanımın çıkarıyla birlikte şahsımın şeref ve kabiliyetinin aşağılanacağı ve beni artık ülkeme hizmet edemeyecek bir konuma düşüreceği kesindir Hükümetin şu iki karardan birini ivedilikle vermesini rica ederim: 1. Sina nın savunulması 7. Ordu Kumandanı na ait olacak, Falkenhayn Sina cephesinde görev almayacak 2. Veya benim ordu kumandanlığından affını kabul edilecek Đvedi cevap verilmesini, aksi halde, kendisinin komutası altında görev yapmayacağımı General Falkenhayn a bildireceğimi arz ederim

(Bu olay ve Mustafa

Kemal'in Enver Paşa’ya mektubunun tam metni için bk Özakıncı aynı eser 220-221) Falkenhayn’ın ‘farklı adam’ Mustafa Kemal’i ikna etmek için diğer birçok kişi için kullandığı ‘bir sandık altın’ yolunu denediğini Mustafa Kemal’in hayatını yazan herkes bilir. Mustafa Kemal'in bu ‘bir sandık altın’ oyununa teslim olmayacak ruhta Sayfa 190

Profile for blackauge

Prof. Yaşar Nuri Öztürk: Allah ile aldatmak  

Prof. Yaşar Nuri Öztürk: Allah ile aldatmak  

Profile for blackauge
Advertisement