Page 180

SOSYAL DEMOKRASĐYE SOLCU TASALLUT Sosyal demokrasiye musallat karmaşalardan biri de kronik sol saplantıdır Küresel sömürü çarkına çomak sokan yani ülkenin nimet ve imk nlarından öncelikle ülkenin sahiplerinin yararlanmasını esas alan bir kavram, duygusal kitlelerin zihinlerinde devri bitmiş kullanım tarihi geçmiş ‘sol’ ve ‘solculuk' ile eşitlenerek halkların mutluluk ve refahına yol açacak bir anlayış etkisizleştirilmektedir Bu sistemin ağına düşmüş sözde aydın bir yığın insanın sosyal demokrasi dendiğinde koro halinde “solcu solculuk!” diye yaygara koparması ne büyük bir talihsizliktir! Sol anlayışı ekonomide fren gibi gören Allah ile aldatma yanlısı sağcı-dinci iktidarlar, sola sataşma adı altında sosyal demokrasiyi hırpalayarak ülkenin tüm sosyal dengelerini bozdular. Sosyal demokrasi bugün artık bir ideolojik kavram değildir Bir zamanlar onu sol ideolojinin pankart yapmış olması sosyal demokrasi ile ilgili bugünkü gerçeği değiştirmez Bugünkü gerçek şudur: Çağdaş müreffeh Batı ülkelerinin en “sosyalist” sayılanları ne kadar sosyal demokrat iseler en kapitalist sayılanları da aynı derecede sosyal demokrattır Finlandiya, Norveç Đsveç nasıl sosyal demokratsa Fransa Almanya Đngiltere Đsviçre de aynı şekilde ve aynı oranda sosyal demokrattır Bu ülkelerde kimsenin soldan solculuktan falan söz ettiği yok Çağdaş devletin olması gerekenleri tespit edilmiş durması gereken yeri belirlenmiştir Vazgeçilmez gerçek sosyal demokrasidir Günümüz Avrupa sosyal demokrasisi örneğin Alman sosyal demokrasisi kendini artık ‘Marksist’ olarak tanımlamıyor Kökeni öyle olsa da öyle tanımlamıyor Çünkü o kabuktan kurtuldu kabuğun içindeki özü aldı Bırakın Avrupa’yı ABD ve Japonya’da bile sosyal demokratların talepleri projeleri yöntemleri etkili oldu hayata yön verdi Çağdaş dünyada kalkınma ve refahı sağlayan ortak bir doğum vücut buldu Başka bir deyişle kapitalist-sağ model sosyal devlete sosyalist-sol model ise serbest piyasaya kapı araladı ve bir ortak kalkınma modeli doğdu: Sosyal demokrasi Anılan kaynaşmanın yarattığı yeni-ortak-evrensel modelde ilginç görünümler var:

Sayfa 180

Profile for blackauge

Prof. Yaşar Nuri Öztürk: Allah ile aldatmak  

Prof. Yaşar Nuri Öztürk: Allah ile aldatmak  

Profile for blackauge
Advertisement