Page 179

SOSYAL DEMOKRASĐYE DĐNCĐ TASALLUT Sosyal demokrasinin hayata geçmesine engel karmaşalardan en yıkıcısı dinci karmaşadır Bir zamanlar Türkiye’yi Yeşil Kuşak Đslamı denen Amerikan marka bir Đslam ile kullanan ABD bugün aynı oyunu Ilımlı Đslam ve BOP söylemiyle yürütüyor Bu son oyunun önemli sloganlarından biri de “Sosyal demokrasi bir sol söylemdir” iddiası olmaktadır Ne garip kaderdir ki paylaşımın fedakârlığın sevginin tarih içindeki en büyük disiplinlerinden biri olan tasavvufun temel bilinçaltını oluşturduğu Đbn Arabîleri Hacı Bektaşları Mevlânaları Yunusları yetiştirdiği Anadolu coğrafyasında sosyal demokrasinin güdük kalmasında en büyük aldatma aracı olarak Đslam dini kullanılmıştır Sebep sömürgeci-emperyalist emellerin hesabıdır Bu hesap ABD istilacı dehasının ürettiği sahte Đslamlarla düz getirilmektedir Ilımlı Đslam oyunuyla varılacak hedeflerin düşürülmesi için faşizm karşı umacısının yerine başka şeylerin konması gerekiyor Bu ‘başka şeylerden biri’ de sosyal demokrasidir Bugün okyanus ötesi politikaların hizmetinde yol alan dinci aldatılmışlar Türkiye aleyhine sergiledikleri takkeli-sarıklı hıyaneti "Sosyal demokrasi solculuktur" sloganıyla da pazarlamaktadırlar Arkalarındaki güç Yeşil Ku-şak’ın arkasındaki gücün ta kendisidir Yeşil Kuşak Đslamı veya Ilımlı Đslam şeytanlığına takılmadan baktığımızda gerçeğin şu olduğunu anlamakta gecikmeyiz: Kur ansal ve Muhammedi çehresiyle yani özgün şekliyle Đslam tam anlamıyla bir sosyal demokrat din olarak önümüzdedir Önümüzdedir ama hayatımızda değildir Hayatımızda olmasına Haçlı odaklarla onların Müslüman coğrafyalardaki hizmetk rları izin vermiyorlar. Aşını işinden kazanıp eşini işiyle besleyecek insanlar topluluğunun ancak çağın sosyal demokrat insan ve devlet anlayışıyla mümkün olacağını dinin kazandırdığı ruh yapısıyla herkesten önce anlaması gereken Müs-lümana sosyal demokrasinin solculuk ve dine aykırılık olduğunu sürekli telkin eden uluslararası sömürgecilik ve onun içerdeki işbirlikçileri egemenliklerini pekiştirerek sürdürüyorlar Sürdürmek için de sosyal demokrasinin yerini alacak bir sadaka kültürü inşa ediyorlar AKP bu inşa işinin baş taşeronudur

Sayfa 179

Profile for blackauge

Prof. Yaşar Nuri Öztürk: Allah ile aldatmak  

Prof. Yaşar Nuri Öztürk: Allah ile aldatmak  

Profile for blackauge
Advertisement