Page 169

Eğer bir halkın şöyle veya böyle söz hakkı varsa halk da sorumlu ve sonuçta günahk r olur Suudi Arabistan adalet bakanı Foreign Affairs dergisi muhabirinin Đslam’da yönetim ve yöneticilerle ilgili sorusuna şu cevabı veriyor: Đslam da yönetene itaatsizlik yasaktır Yolsuzluk sübyancılık alkol kullanmak gibi büyük günahlar işlese bile yöneticiyi azletmek günahtır Eğer yönetici halkını islamî yoldan ayrılmaya zorlarsa emirlerine uyulmaya-bilir, o kadar. Daha ileri gidilmez Yöneticiyi azletmeye izin yoktur Çünkü yöneteni olmayan toplumlar, fitneye düşerler Fitne en kötü yönetimden beterdir

(5 Ağustos 1996

tarihli Hürriyet gazetesi) Siyaset ve menfaatleri zedelendiği anda "Din elden gidiyor, haydin cihada!" diyerek yeri göğü inletenler hesaplarına yeşil ışık yakan bir iktidar söz konusu olduğunda Yönetime itaatsizliğin dinle bağdaşmadığını göstermek için bin dereden yüzlerce kanıt getirmekte gecikmiyorlar Yönetim anlayışı Suutlu bakanın ifadesinde kristalleşen ülkelerde halkın sorumluluğu veya günahı söz konusu edilmeyebilir Çünkü oralarda demokrasi yok. Karşı çıkışlar çok pahalıya m l oluyor Halk bunu bir bahane olarak kullanabilir ve bazen de mazur görülebilir Böylesi yönetimlerde ‘halkın sorumluluğundan’ söz etmek son derece güçtür Ama Türkiye böyle mazeretlerin geçerli olabileceği bir ülke değil Gerçi bugünkü Türkiye eteğinden kuvvetli bir biçimde tutulmuş Ortaçağ zulüm zihniyetlerinin saltanatlaş-masını ifade eden anlayışların çukuruna çekiliyor Buna rağmen Türkiye h l farklıdır; halkı sorumlu olabilecek bir konumdadır Çünkü Türkiye’de çapı ve kalitesi ne olursa olsun eleştiriye ne denli açık bulunursa bulunsun ve ne kadar süreceği konusunda kaygılarımız bulunursa bulunsun bir özgürlük ve hür irade ortamı henüz vardır Özgürlük varsa sorumluluk vardır; hür irade varsa işlenen kötülüklerden halk da sorumludur Türkiye’nin durumu yarım asırdan beri kurumsallaşan şimdilerde ise saltanata dönüşen Allah ile aldatma siyasetleri yüzünden iyiye gitmeyen bir manzara sergilemeye başladı Bu gidişte sadece siyaset ve medyanın satılmışları hainleri değil halkı da sorumludur Türkiye de halk hâlâ güç sahibidir O güç oy veya sandık adını taşıyor Halk işte bu gücü yüzünden sorumlu hatta günahkâr olacaktır Halkımız Ortaçağ Sayfa 169

Profile for blackauge

Prof. Yaşar Nuri Öztürk: Allah ile aldatmak  

Prof. Yaşar Nuri Öztürk: Allah ile aldatmak  

Profile for blackauge
Advertisement