Page 159

başta olmak üzere bazı din ulemamızın görüşleri alındı Sarsıcı cümle şu idi: Hz Peygamber kamunun haklarına mallarına musallat olanların cenaze namazlarını kılmazdı Bu Muhammedi tavır; Türkiye yi yönetenlere siyasetçilerimize kamu mevkilerinin su başlarında bulunanlara ibadetleri şov aracı yapanlara ithaf olunur." Başta Diyanet mensupları olmak üzere ulemamızın bu sarsıcı cümleye cevapları şu oldu: Biz böyle bir şey görmedik böyle bir şey olamaz Diyanet Đşleri eski başkanlarından Tayyar Altıkulaç bir de ekleme yapıyordu: Önemli bir iddia Böyle bir iddiayı ortaya atmak okuyucuya hoş gelebilir ama Kaynağını gösterebilir mi? Đşin esasını Diyanet de biliyor ulemamız da Ancak Đşte Diyanetin ve ulemamızın takıldıkları nokta bu 'ancak' sözcüğünden sonrası Gulûl (kamu malı talanı) suçunun cehenneme götüreceğini gösteren Kur’an ve sünnet dayanaklı bilgiler Buhari başta olmak üzere (bk Buharı meğ zî Hayber bahsi) hemen tüm hadis ve siyer (Peygamberimizin hayatını anlatan eser türü) kaynaklarında yer alır Fıkıh kaynaklarının çoğunda da bu bilgiler vardır Bu bilgiler Büyük Günahlar (el-Keb ir) konusunu işleyen eserlerde de yer almaktadır (Örneğin Đbn Hacer el-Heytemî'nin ez-Zev cir'inde) Ünlü muhaddis-fakîh Đbn Hemmam (ölm 211/826) o dev eseri el-Musannefte bize bildiriyor ki, Hz. Peygamber kamu malından iki dirhemlik bir miktarı çalan Eşca’lı sahabîsinin cenaze namazını kılmamıştır (Đbn Hemmam; el-Musannef 5/244) Hadis ve fıkıh alanının önemli isimlerinden biri olan Đbnü l-Kayyım el-Cevziyye (ölm 751/1350) ise Đslam düşüncesinin zirve kaynaklarından biri olan eseri Zâdü lMead'da şunu bildiriyor: Hz Peygamber kamu malı çalmış kamu hakkına tasallutta bulunmuş olanların cenaze namazını kılmamıştır (Z dü’l-Mead Beyrut 1981 baskısı 1/515 3/107-108) Olayı Đbnü’l-Kayyım’ın sözcükleriyle verelim de ‘kaynak sıkıntısı’ (!) çekenlerin ufku açılsın: Bir harp sonrasında Hz Peygambere: Filanca falanca şehit oldu diye tekmil verdiler O bunlardan birisi için şöyle dedi: Hayır! Đşte o dediğiniz kişi şehit Sayfa 159

Profile for blackauge

Prof. Yaşar Nuri Öztürk: Allah ile aldatmak  

Prof. Yaşar Nuri Öztürk: Allah ile aldatmak  

Profile for blackauge
Advertisement