Page 157

yere ulaşmasına engel olmak; ikincisi de ibadetleri şov aracı yaparak dine riyakârlığı sokmak Kamu hak ve imk nlarının yerine ulaşmasına engel olmanın da biri aktif engelleme, biri de pasif engelleme olmak üzere iki türü vardır Aktif engellemede, kamu malı çalınır-çırpılır çarçur edilir; buna engel olacak mevzuat düzenlemeleri yapılmaz Pasif engelleme ise yanlışlıklara seyirci kalmak suretiyle sergilenir Türkiye’de kamu hak ve imk nlarının talanında bu iki yol birlikte işletilmektedir Đbadetlerin (surede namaz örnek gösterilmiştir) gösteri aracı yapılması suretiyle dine riyanın sokulmasına gelince son çeyrek asırda bunun göstergesi sayılacak tablolar sokaklara yayılmış ekranlara yansımıştır En büyük göstergelerinden biri de ticarî mabetlerin (altlarında veya yanlarında düzinelerle işyeri ve dükkânın sıralandığı sözde camiler) her yıl binlerle ifade edilecek artışıdır Halkımız şunu bilmelidir: Hz Peygamber bu tür bir cami artışının ümmeti için bir felaket habercisi olduğunu açıkça söylemiştir Bu ticarî mabetlerde Đslam’ın temel kabullerine göre ibadet yapılamayacağını da bu halk bilmelidir M ûn Suresi’ni bir kez daha hatırlar dinden Kur’an’ın anladığını anlar ve olaylara vahyin gözlüğüyle bakarsak Türkiye de din ve Đslam adına büyük ölçüde dindışılık sergilendiğini söyleyebiliriz Bu maskeli dindışılığın baş tahrikçileri hatta bir anlamda koruyucuları ne yazık ki bazı siyasetçilerdir Bunlara halkın vekili demenin mümkün olup olmadığını düşünmek için bile yapılacak epey iş vardır Đlki şu: Dokunulmazlık denen o ne anlama geldiği malûm zırhı üstlerinden atmalıdırlar M ûn Suresi’nin tokatına müstahak olan grupların ikincisi iş ve servet çevreleridir Bunlar M ûn Suresi’nin hem aktif hem de pasif ihlalcileridir M ûn Suresi’nin üçüncü sıradaki ihlalcileri daha çok pasif ihlalde bulunan aydınlardır Onlar da az veya çok M ûn tokatı yiyeceklerdir Esas görevleri ve onurları uyarı olan bu insanların ne yazık ki büyük bir kısmı birçok ihlale ya seyirci

kalmakta yahut bizzat katılmaktadır

Sayfa 157

Profile for blackauge

Prof. Yaşar Nuri Öztürk: Allah ile aldatmak  

Prof. Yaşar Nuri Öztürk: Allah ile aldatmak  

Profile for blackauge
Advertisement