Page 14

Birinci Bölüm ALLAH LE ALDATMANIN KĐMLĐĞĐ

KUR‘AN'A GÖRE ALDATMA VE ALDANMA Aldanmak ve aldatmak kavramlarını karşılamak üzere Kur’an’da köklerinden isim ve fiiller kullanılır

ğurûr ve ğırre

Gurur ve ğırre, uyanık halde iken gaflete düşmeye denir." (R gıb el-Isfahanî; elMüfredât li Garibil-Kuran, ğurûr mad ) Türkçe’de ‘g’ harfiyle gurur şeklinde yazılan bu sözcük “mal ün şehvet ve şeytandan kaynaklanarak insanı aldatan her şey” için kullanılır Daha çok şeytanın aldatması için kullanılır Çünkü aldatanların en iğrenci odur Đkinci derecede dünya için kullanılır Hz. Ali der ki ‘Dünya aldatır zarar verir ve geçip gider ‘ Aynı kökten gelen ğarar tehlike anlamındadır Çok süt vermesi beklenen devenin az süt vermek suretiyle aldatmasına da ğurûr denir “ (R gıb aynı mad.) Kur’an’da aldatışlar ve aldanışlar arasında dikkat çekilenler küçükten büyüğe doğru şöyle sıralanabilir: 1. Yaldızlı-süslü laflarla aldatma-aldanma. (En'am, 112) 2. Beldelerde egemenlik kurmak gezip dolaşmakla aldatma-aldanma. (Âli Đmran 196; Ğ fir 4) 3. Dine sokulan uydurma ve iftiralarla aldatma-aldanma. (Âli Đmran 24 Enfal 49) 4. Hurafeler uydurmalar anlamını bilmeden okuyuşlarla aldatma-aldanma. (Hadîd 14) Sayfa 14

Profile for blackauge

Prof. Yaşar Nuri Öztürk: Allah ile aldatmak  

Prof. Yaşar Nuri Öztürk: Allah ile aldatmak  

Profile for blackauge
Advertisement