Page 133

Kadın vücudunun zînet olarak düşünülmesine dayanak olacak hiçbir Kuran ayeti yoktur. Bunlar, egemen anlayışın hesabına uygun geldiği için dinleştirilmiş yorumlardır Đsteyen din adına bu yorumları elbette ki izler ama başkalarının bunları din yapmasını isteyemez Din, tanrısal kitap Kur an dakidir Şunu da unutmamak zorundayız: Abdest, vücudun açık havaya m ruz bölgelerine uygulanır Eller-kollar yüz ayaklar ve baş bu organlardır ve abdest bu organlara uygulanan bir temizlik hareketidir Asrısaadet’te abdesti kadın-erkek herkes toplu halde aynı yerde hatta aynı kaptan alabilmekteydi Bunun örtünme emrinden önce olduğu sonradan kaldırıldığı yolunda en küçük bir beyan yoktur Olsaydı özellikle kadını baskı altında tutmak isteyenler bunu anında kayıtlara geçirirlerdi Bu sünnet olgusu da Nûr 31 deki emrin nedb ifade ettiği yolunda aşılmaz bir kanıttır Burada verdiğimiz açıklamanın ortaya koyduğu gerçeği Allah biliyor ya herkes de biliyor Gerçeğin açıklanmasından başka kaygısı olmayanlar bunu itiraf ediyor siyasal hesapları gerçeğin saklanmasına bağlı olanlar itiraf etmiyor. Özdemir Đnce’nin 5 Mart 2008 tarihli yazısı tam bu noktada çok önem taşıyan bir yazı olarak öne çıkıyor Müslüman Kardeşler örgütünün kurucusu Hasan el-Benna’nın kardeşi Đslam limi Cemal el-Benna'dan

Kadın korunması gereken değerli bir varlıktır Örtünme ve

hicap bu hazineyi güvence altına alan bir mücevher kutusudur söylemi hakkında görüş soruluyor Cemal el-Benna’nın yanıtı şöyle: Kadının başını örtmesi gerektiğine dair hiçbir yerde yazılmış tek satır yoktur Đleri sürülen tek talep kadının göğsünü örtmesinden ibarettir Ne var ki örtü çok eski bir gelenek Gelenekler ise dinden güçlü Geleneği devam ettirebilmek adına din kisvesi kullanılıyor Kuran dan böyle kadın düşmanı yorumları çıkaranlar öncelikle iktidarla ilgilidir Bu bir iktidar meselesidir "Halid Fuat Alemin, La legge del Corano non impone il velo' (Kur’an yasası türbanı dayatmaz) başlıklı yazısından birlikte okuyalım: Aksi iddia edilse de; hicap (başı örtme) hiçbir zaman Đslam da bir dogma yasal zorunluluk ya da dini simge olmamıştır Bunun Kuran da fiilî bir temeli yoktur Sözcük itibarıyla çok geniş anlamlar içeren hicabın başörtüsü anlamında özel kullanımı; XIV yüzyıl Đslam fıkıhçısı Đbni Teymiyye nin icadıdır Köleden (ya da cariyeden) farklı olarak özgür kadına örtünme kuralı bir aidiyet ve kimlik sembolü olarak Đbni Teymiyye (ölm 728/1327) ile çıkmıştır Đbni Teymiyye Nûr Sayfa 133

Profile for blackauge

Prof. Yaşar Nuri Öztürk: Allah ile aldatmak  

Prof. Yaşar Nuri Öztürk: Allah ile aldatmak  

Profile for blackauge
Advertisement