Page 13

Bu şu demek: Din eksenli bir toplumda kitle ana başlık olarak üç tip insandan oluşuyor: 1. Allah ve din adına hegemonya peşinde koşmadıkları (hatta Allah adına hiçbir iddiada bulunmadıkları) halde sürekli iyilik ve güzellik üretenler, 2. Tüm iddiaları Allah adına olduğu halde sürekli kötülük ve haksızlık üretenler 3. Hiçbir şey üretmeden yiyip içerek gün geçiren ot takımı Bruno bunları elbette biliyordu Uğraşını öncelikle 2 gruptaki ‘kötülük üretenler’i tanıtmaya ve mümkün olursa uyarmaya adamıştı Uğraşının ona kazandırdığı onur ve sonsuzluğun faturasını çok ağır ödedi: Kiliseyi ve din adamlarını eleştirdiği gerekçesiyle Roma da diri diri yakıldı Onu yakan zihniyetin çocukları ileriki zamanlarda küllerini törenle gömerek adına anıt mezar yaptılar Neye yarar! Allah ile aldatanların zulüm ve kahırları yıllar ve yıllar milyonları aldatmış soyup soğana çevirmiş sadece kentleri köyleri değil umut ve beklentileri de yakıp yıkmış kitleleri inim inim inletmiştir Bu böyle olduğu içindir ki Kur’an insanlığı 'Allah ile aldatma' zulmüne karşı ısrarla uyarmaktadır Daha doğrusu böyle bir uyarıyı ilk yapan kitap Kur an dır Allah ile aldatılmayı önlemenin tek çaresi Allah ile aldatmaya giden yolları tıkamaktır Bu ana çareyi biraz ayrıntılarsak karşımıza şu üç alt başlık çıkar: 1. Dinin gerçeğini öğrenmek sahte dini dinsizliklerin en kötüsü bilmek bildirmek Sahte dini yaşamaktansa dinsiz kalmanın yeğlenmesi gerektiğini önemle ve ısrarla anlatıp belletmek 2. Dinin saltanat ve siyaset aracı yapılmasını durdurmak yani laikliği esas almak

3. Allah-insan arası bir değer ölçüsü olması gereken dindarlığı insanlar arası bir değer ölçüsü olmaktan çıkarmak.

Sayfa 13

Profile for blackauge

Prof. Yaşar Nuri Öztürk: Allah ile aldatmak  

Prof. Yaşar Nuri Öztürk: Allah ile aldatmak  

Profile for blackauge
Advertisement