Page 124

insanlar mescitlere gelen bazı insanlara hizmet vermekte ve bu o mescitleri bazı insanlara zarar veren mescide dönüştürmektedir Oralarda yapılan ibadetler Đslam fıkhına göre fasittir 2 Nankörlük Anlamına Gelen Niyetlerle Mescit Yapmak: Ayetin bu kısmında ‘küfren’ kelimesi kullanılmaktadır Bu kelime Kur'an'da hem ink r anlamında hem de nankörlük anlamındadır Bahsimiz olan ayette ink r anlamında alınamaz Çünkü ink r için mescit yapılmasından söz etmek tutarsızdır O halde, küfren sözcüğü burada ancak nankörlük anlamında kullanılmış olabilir Nankörlük için yapılan mescit türüne en güzel örnelder Türkiye’de bulunabilir kanısındayız Nimet ve imk nlarından alabildiğine yararlanılan ülkenin rejimini ve devletini zora sokmak için ‘k fir zındık devlet’ sloganı kullanılmakta ve devletle mücadelede camiler kararg ha dönüştürülmektedir Türkiye’de son yıllarda akıl almaz rakamlarda cami inşa edilmesinin arkasında yatan gerçeklerden biri de budur Allah rızası için cami yapan bir zihniyet bir caminin yapıldığı semte en az birkaç sağlık ocağı birkaç düşünce kulübü birkaç okuma salonu kurar Oysaki birçok caminin yer aldığı gece kondu semtlerinde çoğu kez o saydıklarımızdan bir tanesine rastlamak bile mümkün olmuyor 3.Müminleri Fırkalara Bölmek Đçin Cami Yapmak Veya Yapılmış Bulunan Camileri Bu Maksatla Kullanmak: Mabedin toplumu fırkalara bölmek ve o yolla din sömürüsü yapmak için kullanımı dinler tarihi kadar eskidir. Ülkemizde tefrika (bölüp parçalama bölücülük bölünme) illetinden arınmış camilerin sayısı günden güne azalmaktadır Son çeyrek yüzyılda Türkiye’nin başına açılan en kahırlı tefrika bu mabet kaynaklı tefrikadır Parti propagandası Cumhuriyet düşmanlığı laiklik aleyhtarı nutuklar ve nihayet vakit namazlarını kılamayıp sadece Cuma ya veya bayrama gelenlere yapılan ağır hakaretler camileri huzur mekânı olmaktan git gide uzaklaştırmaktır Dış ülkelerdeki Türk semtlerinde görülen duruma gelince hemen her tefrika ekibinin kendine has bir camii vardır ve bu camilerde toplananların hiçbiri öteki camidekilere Müslüman gözüyle bakmaz Hepsi birbirinin gıybetini eder Dahası

her biri yaptığının cihat olduğunu söyler Allah a giden tek yolun kendi yolları olduğunu iddia eder

Sayfa 124

Profile for blackauge

Prof. Yaşar Nuri Öztürk: Allah ile aldatmak  

Prof. Yaşar Nuri Öztürk: Allah ile aldatmak  

Profile for blackauge
Advertisement