Page 123

Temizlenmek arzusu taşıyan erler vardır o mescitte Allah temizlenenleri sever Peki binasını Allah tan gelen bir sakınma duygusu ve Allah rızası üzerine kuran mı hayırlıdır yoksa binasını sel artıklarının ucundaki yarın kenarına kurup da onunla cehenneme yuvarlanan mı?

(Tevbe, 107-109)

Hiç kuşkusuz mescitler Allah içindir O halde oralarda, Allah ile birlikte bir başkasına yalvarmayın/Allah ın yanında bir başkası için çağrıda bulunmayın (Cin, 18) Bu ayetlere dayanarak mescitleri girilebilir secdeg hlar olmaktan çıkaran unsurları şöyle sıralayabiliriz: 1 Mescidin insanlara bir biçimde zarar verir hale gelmesi: Mescidin zarar verme niyetiyle yapılmış olması şart değildir Ayet burada yapmak ve kurmak anlamında bir kelime kullanmamış 'ittihaz: edinme' kelimesini kullanmıştır Bu demektir ki bir mescidin zarar vermesinden söz etmek için daha yapılırken o niyetle yapılmış olması şartı aranmaz. Bir mescit, ilk zamanda, hatta yüzyıllarca iyi hizmetler verdiği halde günün birinde 'zarar veren mescit'e dönüşebilir Din insana zarar verme aracı yapılamaz Bunun başlangıç noktası da mabedin zarar aracı olmaktan çıkarılmasıdır Gasp edilen veya kandırmak suretiyle alınan arazilere yapılan camiler de zarar veren mescit cümlesindendir Politik rakipleri yenik düşürmek için gösteriş kabiliyeti yüksek yerlere cami yapmak da bu cümledendir Çünkü bunda da esas maksat ibadet değil rakiplere zarar vermektir. Şu bir gerçek ki Allah a ibadet insanı taciz ve insan haklarına tecavüz aracı yapılamaz Hiç kimse kişisel mertebesini yükseltme ve sağlamlaştırma aracı olan ibadetini toplumun rahatsızlığı ve kamu haklarının ihlali pahasına yerine getiremez. Çünkü Kur’an takvanın (dindarlığın) insanlar arası ilişkilerde bir üstünlük ölçüsü yapılmasına izin vermez Takva insanla Tanrı arasında işleyen bir üstünlük ölçüsüdür (Hucur t 13) Mescit inşası için insan hakları çiğnenemez Mescitte oraya devam etmeyenlerden alınan paralarla hizmet verilmesi de mescidi dırar mescidine çevirir Bugün Türkiye de camileri dırar mescidine çeviren bir numaralı sebep budur Tüm toplumun verdiği paralardan maaş alan Sayfa 123

Profile for blackauge

Prof. Yaşar Nuri Öztürk: Allah ile aldatmak  

Prof. Yaşar Nuri Öztürk: Allah ile aldatmak  

Profile for blackauge
Advertisement