Page 122

Ülkemdeki mabetlerin düşürüldüğü durumu gördükçe Kierkegaard'ı hemen her gün rahmetle anıyorum Kirletilen mabetten Allah’a gidilemeyeceğini vurgulayan

eşsiz bir ders vermiş insanlığa Son Peygamber insan ve evrenin kirletilmemesi için verdiği mücadeleyi mabedin kirletilmemesi için de vermiştir Gelecek zamanlarda secdegâhların kirletileceğinden endişelidir Titretici uyarıları var bu konuda Geçmiş ümmetlerdeki çöküşün mabetleri kirletmekten kaynaklandığına değişik ifadelerle ama ısrarla parmak basmıştır Allah a gidişin yolunu adına mabet denen binaların tıkadığı bir dünya derdi çekilecek bir dünya değildir Ne yazık ki Türkiye de bu derdi çekilemeyecek dünyanın bir parçası olmaya doğru hızla gidiyor

ZARAR VEREN MESCĐTLER LE ALDATMA 'Zarar veren mescit' (dırar mescidi) kavramı Kur’an’ın en hayatî kavramlarından biridir. Bu kavramı usta bir Emevî oyunuyla inişine sebep olan hususi olaya bağlayıp zaman üstü anlamını boğmak Müslüman toplumlara çok pahalıya mal oldu Oysaki Đslam din bilginlerinin söz birliği ile denmiştir ki umumiyetine engel değildir

sebebin hususiyeti nassın

Yani bir ayetin şu veya bu özel sebeple inmiş olması

ondaki anlamın ve hükmün genelliğine engel değildir Dırar mescidi insanlara zarar verme aracına dönüştürülmüş veya o maksatla inşa edilmiş mescit demektir Kur’an bir mescidin bu niteliğe bürünmüş bir mescit olabilmesi için hangi şartların gerektiğini ayrıntılı biçimde vermiştir Tevbe 107-109, Cin 18 ayetler bu şartları ifade eden ayetlerdir Bu ayetlerden anlıyoruz ki aşağıdaki illetlere ve eşyaya bulaştırılmış mescitler tevhit açısından bozulmuş ve secdeg h olma niteliğini yitirmiş mek nlardır "Bir de şunlar var: Tutup bir mescit edinmişler: Zarar vermek için nankörlük için inananları fırkalara bölmek için daha önceden Allah ve Resulü ile savaşmış kişiye gözetleme yeri kurmak için Đyilik ve güzellikten başka bir şey istemiş değiliz diye gerile gerile yemin de edeceklerdir Allah tanıktır ki onlar kesinlikle yalancılardır Böyle bir mescitte asla namaza durma! Daha ilk gününde takva üzerine kurulan bir mescit içinde namaz kılman için çok daha uygundur

Sayfa 122

Profile for blackauge

Prof. Yaşar Nuri Öztürk: Allah ile aldatmak  

Prof. Yaşar Nuri Öztürk: Allah ile aldatmak  

Profile for blackauge