Page 12

soru konusu bile yapılmaz Yapılsa ve sorulsa bilinirdi ki Kur’an’ın en büyük mucizelerinden biri işte bu soruya getirdiği cevapta yatmaktadır O cevap asırlardır gündeme getirilmemiştir üstü örtülmüştür O cevabı gündeme getirecek soru sordurulmamıştır O soruyu sorduracak Kur an ayetlerinin (bazı toplumlarda ve devirlerde tüm Kur an ın) üstü akıl almaz oyunlarla örtüldüğü için kitleler o soruyu soracak bilgi ve bilinç çizgisine asla ulaşamamışlardır. Elinizdeki kitapla o müthiş sorunun cevabını iyiden iyiye ayrıntıladık Karşımıza ‘Đsrafil sûru’ gibi bir cevaplar serisi çıktı Bu nefesle de uyanmayanlara şu Kur’an’ın ayetini okumaktan başka yapacağımız hiçbir şey yoktur: Allah bir toplumun maruz kaldığı şeyleri onlar birey olarak içlerindekini/birey olarak kendilerine ilişkin olanı değiştirmedikçe değiştirmez Allah bir topluma bir perişanlık dileyince de artık onu geri çevirecek bir güç yoktur Ve onlar için (Ra'd, 11) Allah dışında koruyucu bir dost da olamaz

MESELENĐN ÖNEMĐ Tarihin vicdan kulağımıza ve aklımıza ilettiği gerçeklerden biri de şu: Đnsanlığın akıttığı kanların hemen tamamı din adına dine fatura edilen kanlardır Yani dinler bir anlamda kan dökmenin özendirildiği zaman zaman yer yer ibadete dönüştürüldüğü birer şiddet ve dehşet ocağı olarak da kayda geçmiş bulunuyor Tarihin en büyük savaşları Tanrı için tabelası altında yapılan savaşlardır Bunun anlamlarının ilki şudur: Kanı en rahat ve en bol akıtmanın yolu onun Tanrı için aktığını iddia etmek ve bu kanı akıtacakları bu iddiaya inandırmaktır Din hayatının Allah ile aldatma zulüm ve hıyanetine bulaşmasını engelleyemeyen toplumların din kaynaklı zulümlere o arada din kaynaklı terör kahrına uğramayacaklarını düşünmek varlık yasalarını tersine işletmeye kalkmak kadar abestir Allah ile aldatılan toplumlarda mutlu bir dünya için yeryüzünde Allah’ın iyileri kullanması engellenir mutsuz bir dünya için kötülerin Allah’ı kullanması yürürlük kazanır Bu gerçeği iyi bilenlerden biri ve Engizisyon kahrı çekmiş bir coğrafyanın çocuğu olan Đtalyan düşünür Giordano Bruno (ölm 1600) ne güzel söylemiş: "Tanrı iradesini hâkim kılmak için yeryüzündeki iyi insanları kullanır; yeryüzündeki kötü insanlar ise kendi iradelerini hâkim kılmak için Allah ı kullanırlar

Sayfa 12

Profile for blackauge

Prof. Yaşar Nuri Öztürk: Allah ile aldatmak  

Prof. Yaşar Nuri Öztürk: Allah ile aldatmak  

Profile for blackauge
Advertisement