Page 118

Kısacası Allah ile aldatma operasyonunun 'dili kutsallaştırma oyunu her devirde amacına varmış ve kitleler yüzyıllardır Arap harfleri telaffuzuna harcama yapmayı Kur’an’ı öğrenmek ve okumak sanmışlardır Onlar Allah ile aldatma sektörüne ödeme yaptıkça Kur’an’dan nasipleri değil Kur ansızlık illetleri büyümüştür

ALLAH ĐLE ALDATMANIN CAMĐLERE TASALLUTU Alman Đçişleri Bakanı Schily şu beyanatı vermiştir: "Kin kusan vaizleri susturmak için gerekirse camileri kapatabiliriz

(20 Kasım

2004 tarihli gazeteler) Alman Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi nden Brandenburg Eyaleti Đçişleri Bakanı Jörg Schönbohm, Müslüman köktendinciliğe karşı özel bir polis biriminin oluşturulmasını talep etti. Birlik Partileri’nin (CDU/CSU) Fedaral Meclis grubu başkan yardımcısı Wolfgang Bosbach ise şu teklifte bulunuyor: Polis ve diğer güvenlik makamları Đslamcı tehlikeye karşı hızlı şekilde müdahale edebilecek biçimde donatılmalı

(aynı tarihli gazeteler)

Berlin polisinin basında yayınlanan bir raporuna göre camilerde kara para aklanıyor Bu paraların büyük bir kısmı camilere yardım camilerin inşası ve imarı adıyla verilerek aklanıyor Paralar aklanırken de oradaki topluluk üzerinde egemenlik kuruluyor Berlin’de yetmiş küsur cami olduğu bildiriliyor (Cumhuriyet 5 Şubat 2004) Öte yandan 20 Kasım 2004 tarihli gazeteler ABD’nin Irak tahribatıyla ilgili şu haberi manşetlere taşıdı: Camiler kenti Felluce harabeye döndü Türkiye’de devletin bir katrilyonu ile desteklenen yüz bin civarında camiye rağmen devleti ve kurucusunu 'dinsizlik’le suçlayarak buradan dincilik rantı devşirenler Đslam düşünce tarihinin beşik beldesi Irak’ın Camiler Kenti'nin Haçlı bombalarla harabeye döndürülmesi karşısında neden bir şey söylemiyorlar? Söylerlerse Müslümanlar sevinir ama ABD darılır Allah ile aldatanlar içinse önemli olan ABD’dir Müslümanlar değil Sayfa 118

Profile for blackauge

Prof. Yaşar Nuri Öztürk: Allah ile aldatmak  

Prof. Yaşar Nuri Öztürk: Allah ile aldatmak  

Profile for blackauge
Advertisement