Page 116

Bu Kur’ansal gerçek asırlardır insanlardan bilerek veya bilmeyerek saklanmıştır Kur’an’ın; geceleri Kur’an’la meşgul olmak anlamında kullandığı teheccüd yine namaz kılmaya dönüştürülmüş ve yine Kur’an’ın söylediğinin tam tersi yapılmıştır Kur an okumayı cami içine özgtilemek dışarıda Kur an okumayı âdeta dışlamak da Allah ile aldatanların yarattıkları olumsuzluklar arasındadır Bir önceki sapmanın en yıkıcı uzantısı budur Kur’an okumayı camide bulunma şartına bağlayan bir ortak şuuraltı geliştirilmiştir Kur’an okumanın cami içine özgülenmesine yol açan örfü Emevîlerin despot valisi 'zalim' unvanlı Haccac (ölm 95/714) başlatmıştır O sabah namazından sonra okunmak üzere camilere özel mushaflar koydurdu Böylece Kur’an okumanın camiye hapsedilmesi çığırı başlatılmış oldu (Bu konuda bk Ş tıbî; el-Ttısam, 1/172) Ama onlar hiç değilse okuduklarını anlayabiliyorlardı Bugünkü okuyuşlarda bu da kalmamıştır Kur an okumayı merasime bağlamak da aldatmaların ve Kur an ın okunmasını zorlaştırmanın uzantılarından biri ve belki de en kötüsüdür Kur’an okunacak şeyleri toplayan kitap anlamındadır Adı bu anlamda olduğu içindir ki ilk emri de "Oku!" olmuştur Ne yazık ki geleneksel müdahaleler bu 'okunacak kitap'ı sarılıp sarmalanarak duvara asılacak ve bazen da

üfürülecek

kitap' haline getirdi Bu olumsuz müdahalenin yarattığı din dışı merasimleri merak edenler bizim, Đslam Nasıl Yozlaştırıldı adlı kitabımızın Kur'an maddesine bakabilirler. Kur an okumanın ruhu bu merasimler değil derin derin düşünmek demek olan tedebbürdür Tedebbürü değil ortadan kaldıran zedeleyen şeyler bile insanlık suçudur Allah ile aldatanlar bu suçu asırlardır işliyorlar

KUR AN KURSLARI ĐLE ALDATMA Bugün Türkiye'de Diyanet’in şemsiyesi altında faaliyet yürüten ve Türk halkından resmî gayrı resmî büyük meblağlarda paralar toplayan Kuran kursu sektörü, Allah ile aldatmanın bir hizmet kurumu gibi çalışmakta buralara devam eden çocuklara Kur’an’ın muhtevası ilkeleri zulme karşı çıkan ahlakı öneren ruhu öğretilmek yerine Arap harflerinin telaffuzu öğretilmektedir Oysa ki Kur’an kursunun anlamı ve amacı bu değildir

Sayfa 116

Profile for blackauge

Prof. Yaşar Nuri Öztürk: Allah ile aldatmak  

Prof. Yaşar Nuri Öztürk: Allah ile aldatmak  

Profile for blackauge
Advertisement