Page 114

Böylesi kutsal bir hizmeti (!) verdikleri için ‘kutsal ve dokunulmaz kişiler'e gösterilecek derin saygı da cabası Allah ile aldatanlar dilin değil mesajın kutsal olduğunu söyledikleri anda bu iki kapının ikisi de yüzlerine kapanır Buna izin vermezler. Müslüman coğrafyalardaki sarıklı engizisyonun bu noktada şansı haçlı engizisyondan çok daha yüksektir Đslam’da namaz ibadeti vardır ve namazda belli bir miktar Kur’an okumak şart tutulmuştur Bu şartın yerine getirilmesi ise okunan Kur’an parçalarının Arapça olması şeklinde ikinci bir şarta bağlı kılınmıştır Çevirisi yapılmayan veya yapılamayan bir kitabın büyük Atatürk’ün söylediği gibi ‘anlamı yok demektir ‘ Atatürk’ün bu tezi Đmamı Âzam’ın bu konudaki teziyle tıpa tıp aynıdır Đmamı Âzam a göre de Kur an her dile çevrilir ve o çevirilerle namaz kılınır Çünkü Kur an esasında bir mânâdır O m n tarih boyunca tüm peygamberlere değişik dillerde gelmiştir Bunun aksini söylemek Allah’ın anlamsız söz vahyettiğini söylemekle eşanlamlıdır Çeviri yapılamasa veya yapılmasa tüm kitleler mesajı okuyup anlayamaz Böyle olunca da Âli Đmran 19’da değinilen "Kuran’la hem seni dinleyenleri hem de onun ulaştığı herkesi uyar! emri anlamsızlasın Tanrısal kitap özgün şekliyle korunur uzmanlaşmış kişilerce özgün şekliyle okunur ama kitleler için her dile çevrilir ve halkın yararlanmasına açılır Bunun aksini iddia etmek dine hizmet değil dinsizliğe hizmettir

TEMEL ĐBADETĐ DIŞLAYARAK ALDATMA Allah ile aldatanların vücut verdikleri en büyük yıkımlardan biri Kur’an’ın getirdiği temel ibadetin ikinci üçüncü sıraya atılması veya tamamen dışlanmasıdır Bu dışlamada, yine Arapçacılık ve Arapçılık ile namazın istismarına bağlı tezgâhlar ve çıkarlar etken olmuştur. Temel ibadet genel anlamıyla okumak özel anlamıyla ise Kur an okumaktır Temel ibadet önce namaza hapsedildi sonra Arapça ile eşitlendi sonra da namaz Arapça okuma şartına bağlanarak iş bitirildi Namaz kılacak kadar Kur’an ezberleyen

milyonlarca Müslüman asırlar boyunca bununla yetinmiş ve Kur’an’ın okunması ayrı ve farz bir emir olma noktasına asla ulaşamamıştır Sayfa 114

Profile for blackauge

Prof. Yaşar Nuri Öztürk: Allah ile aldatmak  

Prof. Yaşar Nuri Öztürk: Allah ile aldatmak  

Profile for blackauge
Advertisement