Page 104

nezdinde zındık-dönek-sapık diye yaftalamıştır Kur’an ise bu sıfatı tevhide uygunluk adına üstlenilen bir sıfat olduğu için bir övünç aracı olarak kullanmış ve tevhidin en büyük peygamberlerinden birinin temel niteliği olarak sonsuzlaştırmıştır

Đbrahim hanîf ve muslinidir

Böylece Kur'an, atalar dinine

karşı çıkışın insanı Allah’a teslimiyete götürdüğünü de dolaylı bir biçimde ifadeye koymuştur

MÜMĐNĐN SĐYASETĐ MĐ, SĐYASAL ĐSLAM MI? Bir zamanlar birileri müminin siyasetten uzak kalmasını öneriyor ve istiyordu Bu

bir yanlıştı Çünkü bu Kur’an insanını içinde yer alması gereken çok önemli bir faaliyetten uzak tutmak demekti Böyle bir anlayışı ne Kur’an insanı kabul edebilirdi ne de hayatın kanunları ve insan hakları Bu yanlıştan kurtulmak isteğine cevap verme işi çapsız derinliksiz basiretsiz insanların eline düşünce düzeltilmek yerine karşı bir yanlışla giderilmek istendi Evrensel zaman üstü tüm insanlığı kucaklayan Đslam’ın adına ekleme yapıldı; Siyasal Đslam dendi. Ve din üzerinden siyaset kurumlaştı Ve bu kurumlaşınca bunu Türkiye’nin aleyhine

kullanmak isteyenler de hemen kolları sıvadılar Gelinen yer Ilımlı Đslam BOP programına eşbaşkanlık dinlenmişi diyalog ve nihayet, Haçlı güç odaklarıyla işbirliği oldu. Ilımlı Đslam denen irtidat dini oyunuyla Allah’ın dini sahibinin koyduğu tek kelimelik adla anılmaktan uzaklaştırıldı adına insan tarafından bir ekleme yapıldı Đsimdeki bu bir kelimelik ekleme, içerikte ve o içeriği tebliğde alabildiğine genişledi ve ‘sadece Allah’ın olan halis berrak ve erdirici din', beşerin de söz sahibi olduğu bir

ortaklığa dönüştü Siyasal Đslam nitelemesinde siyaset Đslam’ın sıfatı yapılmaktadır Oysaki Đslam Allah’ın dini olarak tüm beşeri nitelemelerden arınmıştır Siyasal Đslam Arap Đslamı Türk Đslamı Asya veya Avrupa Đslamı gibi tamlama ve nitelendirmeler Đslam’a tümden aykırıdır Đslam ın elbette ki birçok yorumu olur; ama Đslam ın adı değiştirilemez Đslam ın Arap yorumu Türk yorumu Avrupa yorumu Japon yorumu olur ve olacaktır Ama herhangi bir kelime Đslam a sıfat yapılamaz Yapılırsa dinin adı değişir Böyle bir yetkiyi insanoğlu kullanamayacağına göre

Sayfa 104

Profile for blackauge

Prof. Yaşar Nuri Öztürk: Allah ile aldatmak  

Prof. Yaşar Nuri Öztürk: Allah ile aldatmak  

Profile for blackauge
Advertisement