Page 102

kethüdası Derviş Đsmail tarafından yazılan Dellaknâme-i Dilküşa

(Gönüller Açan

Tellaklar Risalesi) bize gösteriyor ki o devir Đstanbul hamamlarının sayısı 400 küsur; buralarda çalışan tellakların sayısı ise yaklaşık üç bindir Bu tellakların bir kısmı aynı zamanda hiz oğlanı yani ‘döşek yoldaşı’ hizmeti de vermekteydi. Muhafazak r anlayışın 1960’lı yıllarda saçını birkaç santim uzatan göğsüne küçük bir kolye takan gençlere ne gibi zulümler yaptığını çok iyi bilenlerdeniz O kafalar bu kötülükleri yaparken hep eskinin 'cennet gibi' dünyasına ecdadın pirupak tertemiz tavır ve üslubuna giyim-kuşamına atıf yapardı Oysa ki daha 17 yüzyılın başlarından itibaren Đstanbul sokaklarında değil kadınlar alımlı-güzel erkekler bile rahat dolaşamazlardı Ayrıca ‘pırpırı perçemli kabadayı ve Cezayir kesimi giyenler' diye anılan gençler; tüm göğüsleri diz kapaktan bir karış yukarısına kadar bacakları açık gezerlerdi Yeniçeri olmak için başvurup sıra bekleyen ve civelek diye adlandırılan genç oğlanların nelerle karşılaştıklarını tarihçiler şöyle anlatıyor: Genellikle güzel ve yakışıklı delikanlılardan seçilen civelekler sokağa nadiren çıkar ve dışarıda bir kazaya uğramamak için yüzlerini hasır püskülünden yapılmış bir peçeyle örterlerdi Arada bir sakındıkları kazaya uğradıkları da olurdu Bugün metroseksüel diye anılanlara o günlerde genç iseler civelek yaşlı iseler teneşir horozu denirdi

(Murat Bardakçı Hürriyet 18 Ocak 2004)

Şu birkaç satır bile muhafazak rların o ilahlaştırdıkları Osmanlı düzeninin nasıl bir yozlaşmış düzen olduğunu anlatmaya yetmektedir Muhafazak rlık denen pagan illetinin bugün anımsadığımızda öfkemizi kabartan dindışılıkları vardır Örneğin Arap’ın sarığını bize asırlarca Đslam’ın al meti gibi gösterip takdis ettirdiler Dedemden öyle gördüm filan büyük lim başına örtmüştü Hatta Peygamber Efendimiz örtmüştü Nasıl olur da kutsal olmaz?! Peki Peygamber Efendimiz’in baş düşmanı Ebu Cehil ne örtmüştü? Acaba o baş düşmanın sarığı Peygamberimi-zinkinden daha az mı görkemliydi? Hayır tam tersine O halde sarık nasıl oluyor da kisve-i resul oluyor? Hz Peygamber’e aşkıyla da ünlü olan şair Neyzen Tevfik (ölm 1953) bu çarpıklığa isyan ederken o Arap al meti sarığı özellikle yine Đslam al meti haline getirilen ve uğrunda padişahlar tekfir edilen Yunan fesi üstüne sarılananını bakın nasıl tanıtıyor:

Sayfa 102

Profile for blackauge

Prof. Yaşar Nuri Öztürk: Allah ile aldatmak  

Prof. Yaşar Nuri Öztürk: Allah ile aldatmak  

Profile for blackauge
Advertisement