Page 100

ALLAH ĐLE ALDATMANIN EN ALDATICI MASKESĐ: MUHAFAZAKÂRLIK Bâtıl ortaya yeni bir şey çıkaramaz; eskiyi de geri getiremez" Kur'an,34/49

70 yıldır bu maskenin şu veya bu şekliyle aldatılıyoruz Muhafazak rlık emperyalist Batı’nın siyasal Đslam’ı maskelemek için bulduğu t bir Kur’an’a göre şirk yani putperestlik alametlerinden biri ve belki de birincisi. Peki, niye kullanılıyor? Çünkü karnı her türlü ikiyüzlülüğü barındırmaya müsait Geniş ve karanlık bir karın Siyasal Đslam’ın Batı tarafından özellikle Yahudi lobile-rince konan yeni tüp bebek adlar’ından biri de Muhafazakâr Demokrasi Türk anayasası Đslam ve din sözcüklerinin siyasette amblem olarak kullanılmasına izin vermediği için

muhafazakâr demokrasi diyorlar Bilenler biliyor ki onların bu

sözden maksadı muhafazakâr Đslam’dır Yani Emevî Đslamı ABD eski Dışişleri

Sayfa 100

Profile for blackauge

Prof. Yaşar Nuri Öztürk: Allah ile aldatmak  

Prof. Yaşar Nuri Öztürk: Allah ile aldatmak  

Profile for blackauge
Advertisement