Page 10

Sevgili din ve iman kardeşlerim! Biz hepimiz bir ümmet teşkil ediyoruz Ümmet en medenî en olgun en faziletli en şerefli topluluk demektir Biz maalesef bir Đslam ümmeti olamamışız ve bugünkü acınacak perişan duruma düşmüşüz Bizim topluluğumuz şu anda yığınlardan veya sürülerden ibaret bir kuru kalabalıktır Biz 1950ierden bu yana 40 bin cami binası bu iş için trilyonlarca dolar harcama yaptık Ama bunlar Đslam medeniyet ve kültürüne uygun güzel estetik vasıflı binalar olmadı Bunların mihraplarına geçecek kaliteli imamlar minberlerine çıkıp hutbe okuyacak kaliteli hatipler Müslümanları uyaracak kaliteli vaizler yetiştirmeyi düşünmedik 70 bin camiye hela imam ve müezzin lojmanı yaptırdık On binlerce camiye kalorifer yaptırdık pahalı klima cihazları taktık Camileri hoparlörlerle ışıldaklarla vantilatörlerle doldurduk Evet son elli yıl içinde bunlara trilyonlar harcadık Bütün gücümüzü Kuran kursu imam-hatip mektebi ilahiyat fakültesi açmaya sarf ettik Hesabı yapılsa bunlara akıllara durgunluk verecek miktarlar harcadık Daha bitmedi Birtakım din baronları için her yıl milyarlarca dolar para topladık Bu paraların yerli yerince akıllıca harcanıp harcanmadığını hiç sorgulamadık kontrol etmedik." "Ramazanlarda birtakım din cemaatleri beş yıldızlı lüks otellerde bin kişilik ihtişamlı israfil gösterişli günahlı iftarlar veriyordu O fücur yuvalarında verilen iftarlar dinimize uygun muydu?" Zengin olan Müslümanların çoğu ipin ucunu kaçırdı şaşırdı dağıttı Milyon dolarlık lüks meskenler yüz binlerce dolarlık yazlıklar lüks limuzinler israf sefahet rezalet gırtlağa kadar çıktı Biz; bir sürü hizip fırka grup cemaat ve tarikata ayrıldık ve birbirimizle çekişip tepişmeye başladık Yığın ve sürü haline gelen on milyonlarca Müslüman şu anda vahim bir kırsal kesim ve varoş zihniyeti marjinallik parçalanmışlık içindedir Hazretim yanılmaz bizim cemaatin ulu zatı hata yapmaz hoca efendi yanlış yapmaz... dedik. Sorgulama yok, hesap sormak yok, kontrol yok Bu şartlar altında ümmetin işleri elbette kötüye gider Bizi mahvedenler militan din düşmanları değil içimizdeki din sömürücüsü din rantı yiyen işbirlikçi hain alçaklardır Şuraya aktardığım satırlarının altına imza atmakta asla tereddüt göstermeyeceğim Mehmet Şevket Eygi biz bu gerçekleri yıllar boyu dile getirirken sırf nefsanî dürtülerle bize karşı çıkanlardan biridir Ama gerçek ortaya çıktı o bile şu satırları yazacak bir noktaya gelmiştir Keşke bunları on yıl yirmi yıl önce yazmış olsaydı Yıllar ve yıllar kaybedildi Yazık oldu Müslümanlara yazık oldu Türkiye’ye Sayfa 10

Profile for blackauge

Prof. Yaşar Nuri Öztürk: Allah ile aldatmak  

Prof. Yaşar Nuri Öztürk: Allah ile aldatmak  

Profile for blackauge
Advertisement