Page 1

ELEVFORENINGEN 63. ÅRGANG

NUMMER 2

JUNI 2013


Som de fleste nok opdagede, var april måned stærkt præget af konflikten mellem KL og lærerne. Selv om hverken lærere eller ledelse på Blåkilde ønskede det, blev begge parter tvunget ind i konflikten af kræfter, som vi desværre ikke havde nogen indflydelse på. Derfor stod vi med en situation, hvor 10 af 14 lærere på Blåkilde var lock-outet på ubestemt tid. Personligt var jeg overbevist om, at konflikten ville være slut indenfor den første uge. Den kunne så bruges til at få indhentet nogle af mine praktiske hængepartier på skolen. Virkeligheden viste sig desværre anderledes. Dels viste det sig, at reglerne ikke tillod, at vi som lockoutede fortsat kom på skolen og dels, at vi i lock-out perioden skulle betragte os som ansat af vores fagforening og derfor skulle deltage i diverse aktioner og møder. Endvidere trak lock-outen som bekendt ud... Mange har spurgt noget i retning af: "Hva' så, nød du ferien?" Jeg tror det kan være svært at forstå, hvilken frustrerende tid det egentlig var for os. At føle dagene

glide forbi dig uden større mål, mening og forskel, kan vel bedst sammenlignes med min forestilling om, hvordan det er at være arbejdsløs. Man føler sig uforløst, at ens evner og muligheder ikke bliver brugt, frustreret på ubestemt tid og i vores tilfælde: inddraget ufrivilligt i en arbejdskamp, der virkede som afgjort på forhånd. Hvis man ikke i forvejen havde gjort sig tanker om betydningen af at have et godt og meningsfyldt arbejde at stå op til hver dag, så fik man i hvert fald rig lejlighed til at gøre det nu. Ingen tvivl om, at lettelsen på alle sider var stor, da vi endelig kunne få lov til at vende tilbage til vores arbejdsfællesskab. Det, at opleve at være en del af et fællesskab, har vi alle sammen brug for i både arbejde og fritid. At opleve sig som en del af et åbent, levende, varmt og betydningsfuldt fællesskab er bestemt også en af de vigtigste oplevelser på en efterskole. Det er helt afgørende, at alle oplever at være "budt indenfor" og ikke være "lock-outede" af både det store og de mange forskellige mindre fællesskaber vi har i


og omkring skolen. Her taler vi ikke om, at alle skal elske hinanden lige højt eller være bedste-venner med hele gruppen. Nej - vi taler om, at man møder hinanden med en grundlæggende respekt og forståelse for den store forskel, der er på os som mennesker.

Det KAN være en hård proces, men jeg tror, at langt de fleste som har været igennem den vil være enige i, at det var med til at udvikle dem som menneske og modne dem i en grad, som det aldrig ville have været muligt, hvis de var blevet derhjemme.

Efterskolen er en gylden mulighed for at komme tæt på mennesker, som er meget forskellige fra dig selv. Pludselig skal du bo på værelse og omgås i døgndrift med jævnaldrende, som måske er HELT forskellige fra dig.

Mit store håb er, at efterskolen udvikler unge, der kan og vil lave åbne fællesskaber, hvor dørtærsklen er lav i respekt for menneskers forskellighed og muligheder. Det har vi hårdt brug for både nu og i fremtidens samfund.

Blåkilde Efterskole var ikke lukket under de fire uger som konflikten varede. Vi valgte at drive skolen videre af de samme årsager som vi driver skole på til dagligt. Og på det samme grundlag. Under hele perioden arbejdede eleverne positivt med og tog et større

ansvar end de plejer. Vi ændrede nogle rutiner og fik ved fælles hjælp dagligdagen til at fungere med både struktur og indhold. Efter konfliktens ophør har de fået ekstra timer i alle eksamensfag og har klaret sig bedre end nogensinde før. /HK


Minderne

Elevforening stævne

Lørdag d. 4. storier fra ga net i mødet men skabte f lera hele veje til Blåkilde u

Vanen tro v årgangene. L Hun fortalte der på proje KFUM & K 200 fremmød til Indien, og være barn p Brændgaard været rejsele terskole, der Efter de tradi dagsaktivitet fælleskoret, på 11-mands slå de nuvær hans barndom

Fortællingen og venskaber vi forført af m I EN anden verden. Marianne Sa Formand for


e førte os IND I EN anden verden

gens bestyrelse siger tak for et godt elev2013 – vi ses i 2014.

. maj summede Blåkilde Efterskole af hiamle dage. Gamle venskaber blev genforemed den fælles fortælling, som de samfor år tilbage. Jeg selv nynnede falleri, falen fra Aarhus til jeg nåede den kendte sti ud i det fri.

var der stor opbakning fra alle jubilarLea Vad Brændgaard var årets hovedtaler. levende om sine oplevelser som rejseleektet IND I EN anden Verden, som er KFUK’s støtte-projekt i Indien. De over dte gamle elever tog hun med på en rejse g gav dem et indblik i, hvordan det er at på børnehjemmet i Madurai. Lea Vad er formand for projektgruppen, og har eder for den gruppe elever på Blåkilde Efde sidste to år har været på tur til Indien. itionsrige jubilæumsbilleder gik eftermidterne i gang. Der blev sunget 3-stemmigt i lavet snobrød i bålhytten, spillet fodbold sbanen, hvor de gamle elever forsøgte at rende og Karl Hertz fortalte anekdoter fra msdage som forstanderbarn.

n blev genoplevet, nye minder blev skabt r blev fornyet – På elevstævnet 2013 blev minderne, tilbage IND verden; en Blåkilde-

aumann r elevforeningen


Holdrepræsentantska

Før elevstævnet afholdte vi hvor vi i år måtte sige farve stensen og Michael Hjøllun de et stort tak for mange år og for et godt stykke arbejd Samtidig bød vi velkomme Nørskov. Derudover byder kommende observatører, D mon Vester, velkommen til

Vi vil gerne sige tak for et g gensyn d. 24. maj 2014!

God sommer til jer alle. Med venlig hilsen På vegne af elevforeningen Marianne Munk Saugmann

Elevforeningens bestyrels Marianne Munk Saugmann Frederik Krabbe-Larsen 09 Jette Vestergaard 09/10 Julie Bæk 10/11 Xenia Clausen 11/12 Jacob Nørskov 11/12 Observatørerne fra 12/13: Ditte Markussen Østerby Simon Vester


absmøde

i holdrepræsentantskabsmøde, el til Martha Fyrstenborg Chrind. Til dem begge skal der lyr i elevforeningens bestyrelse de! en til Xenia Clausen og Jacob vi de 2 nuværende elver og Ditte Markussen Østerby og Sil elevforeningens bestyrelse.

godt Elevstævne 2013 – og på

ns bestyrelse n

se 2013 n 07/08 9/10


Stafetten

Stafetten er en side, hvor tidligere Blåkillinger fortæller om sig selv og den tid, der er gået siden opholdet på Blåkilde

lig med min skolebaggrund burde have taget på højskole. Jeg husker opholdet som et trygt sted at være, med masser af mulighed for aktiviteter – bl.a. at min knap 2 meter brede modelflyver ”Lucky Star” bragede gennem vinduet til mit værelse efter en rundtur i haven udenfor. Undervisningen var for mig mest interessant og vedkommende i foredragssalen, når forstander Peder Jensen videregav noget af hans livserfaring og viden til os.

Horsens, 21. marts 2013 Kære Blåkillinger! Et familiemedlem, der var elev på skolen i 09/10, er kommet under fund med, at jeg i en fjern fortid også har været elev på Blåkilde! Det har sin rigtighed, da jeg var elev på drengeholdet i 64/65, altså for snart 50 år siden. Det lyder som noget rigtig fjernt, men man undres over hvor hurtigt et sådan tidsrum går. Jeg var kommet på Blåkilde ved lidt af et tilfælde, idet jeg i skoleåret forinden var droppet ud af 2.G efter en måned på Statsskolen i Esbjerg. Egentligt var det min plan at uddanne mig til ingeniør, men efter at jeg havde opgivet gymnasiet, lå det ikke længere uden videre i kortene. Jeg skulle derfor have et halvt år til at gå, inden jeg kunne påbegynde et læreforhold som maskinarbejder. Min far valgte uden nogen større debat Blåkilde som min mellemstation for vinteren 64/65, selvom jeg nok egent-

Efter opholdet på Blåkilde gik de næste 4 år og 4 måneder med læretiden som maskinarbejder i Esbjerg, og i denne tid boede jeg hjemme i Årre. Årene var præget af min mors sygdom og hendes alt for tidlige død som 48årig - i øvrigt inden min yngste bror var konfirmeret. Jeg var egentligt meget glad for læretiden, selvom man må sige, at der var stor forskel på at være 1. års lærling og at gå på Statsskolen i 2. G. Eftertiden har også lært mig, hvor værdifuldt det er have en faglig uddannelse som ballast i arbejdslivet. Året 1970 var et specielt år, idet det var det skattefrie overgangsår mellem den tidligere skatteform og den nyligt indførte kildeskat, så det resulterede i en masse overarbejdstimer som udlært maskinarbejder. Men da året var gået, kunne jeg konstatere, at alle pengene var brugt til bil og benzin, så min konklusion var, at man ikke kunne blive fattigere af at gå i skole. Jeg påbegyndte derfor maskinteknikerstudiet på Teknisk Skole i Esbjerg. Studieforløbet var dengang et år med 40 timer om ugen på skolebænken plus en masse lektier, så der var ingen problemer med at få tiden til at gå. Studiet interesserede mig meget og har været til god nytte efterfølgende.


Efter 10 måneder på Carmen Curlers i Kalundborg med firmasloganet ”En ny kvinde på 10minutter” (jeg er sikker på, at rigtig mange piger på min alder og deres mødre husker dette produkt), startede jeg i maj 1972 på en maskinfabrik tilhørende Alfa Laval i Kolding. Som jeg ser det nu, var mit livs arbejdsforløb dermed fastlagt. Jeg fik et job som indkøber og over årene udviklede det sig, og jeg endte med at have indkøbsansvaret til flere fabrikker i Skandinavien og England. Årene i Kolding var på mange måder vigtige. Jeg fik mange venner i KFUM/ K, som jeg stadig møder og er venner med, og jeg var medlem af bestyrelsen af flere omgange - også i tiden med bruddet med Indre Mission. Det var en svær tid, og jeg mener stadig at parterne burde have fundet en vej sammen. Det var også i Kolding KFUM/K jeg mødte Karen, der gik på korrespondentstudiet i Kolding, og som jeg blev gift med i 1980. I 1983 forlod jeg Alfa Laval og startede mit eget firma med salg af halvfabrikata inden for metalindustrien. Om nogle få måneder har dette varet i 30 år, og firma-

et er stadig i god gænge med i alt 7 medarbejdere, og jeg er fortsat delejer. Dette arbejde har medført mange oplevelser og erfaringer, idet vi sælger vore produkter over det meste af den vestlige verden. Jeg har således været flere gange i USA, Sydafrika og mange gange i Indien, samt aflagt utallige besøg i vesteuropæiske lande. Familien bor nu på 18. år i Hatting ved Horsens, og Karen og jeg har 3 piger, hvoraf kun den yngste er hjemmeboende! Jeg er fortsat på fuld tid i firmaet og i fritiden bruger jeg en del tid på menighedsrådsarbejde i Hatting, hvor jeg er formand for menighedsrådet, og som medlem af Y´s men klubben. Min store fritidsinteresse er sejlbåden, der har medført mange togter i danske og svenske farvande. Mange Hilsner til alle Blåkillinger. Erhardt Nielsen Drengeholdet 64/65

Tak til to. Vi har i, ikke bare et, men to år haft den store glæde at have Louise Raabjerg Kjærsgaard som lærer på Blåkilde Efterskole. Louise er et kraftværk af energi, opfindsomhed og beslutsomhed, der konstant og vedholdende kaster lys og varme ud over sine omgivelser. Louise skal efter ferien starte i nyt lærerjob i hjertet af København. Hvad andet kan jeg sige: ”vær beredt, København”! Under Mette Borgs barsel har vi haft Stine Birkedal Jensen som vikar. Stine blev færdig med sin egen barsel på

samme tid som Mette startede på sin – det passede som fod i hose. Stine har på kort tid sat sig spor og fundet ind i Blåkildes ”rytmer”. Hun har med godt humør og fleksibilitet været med til at lukke mange huller på en professionel måde. Begge ønskes Guds velsignelse og alt godt. /Henning Kristensen


Alt, der glitrer, er som bekendt ikke guld. Men årets medalje– og pokalhøst på 10 kg har sat ti-tusind-ton-tunge-tryk i hjertekulen. Se, jeg har fået til opgave at skrive om årets sportsoplevelser. Men hvorledes får man årets begejstring, følelser og triumfer kogt ned til det skrevne ord uden at koge over, når nu man ved, at et billede siger mere end alverdens floskler? Derfor, kære læser, hver gang du synes det bliver for meget, så blot kig på billedet eller endnu bedre; kom forbi vores dejlige skole og nyd det fyldte pokalskab, som årets elevhold har tvunget os til at udvide ! En amerikansk forsker fandt i 1907 ud af, at et menneske mister 21 gram i dødsøjeblikket. Er det sjælens vægt? Det er i hvert fald vægten på de 2 badminton DM sølvmedaljer fra april. For første gang i Blåkilde's historie havde vi kvalificeret os med 2 hold. Forventningerne var store og blev indfriet på fornem vis. B-rækken startede dagen med at spille 4-4 mod Rønde.

Det betød et golden sæt. Parrene fulgtes ad til 18-18, inden Jonathan og Nanna steppede op og tog de sidste 3 point til øredøvende jubel, som kunne høres i hele Trekantsområdet. Rønde er for efterskole-badminton, hvad Kina er i international badminton, så om ikke et mirakel, så i hvert fald en solid overraskelse. I indledende rundes 2 kamp var modstanderen Grønsund Idrætsefterskole - Sjællands svar på Lin Dan. Vi skiftedes til at vinde kampe, og stillingen var 3 -3 inden damedoublen og 2. herredouble. Nanna og Malene kom lidt overraskende i store problemer og var nede 15-20 i 3. sæt. Det lugtede af farvel og tak, men så kom det største comeback siden Lazarus. En lille fjerbold ad gangen kom de op på 20-20 og endte med at vinde 25-23. Få minutter senere havde drengene også vundet deres kamp, og finalen var sikret.


I finalen mod Stidsholt Idrætsefterskole blev overmagten dog for stor. I C-rækken blev det hurtigt klart, at vi ikke bare så bedst ud i shorts, men også havde rimelig godt styr på spillet. Efter 3 suveræne 7-1 sejre var finalen nået, hvor det blev et knebent nederlag, men sølvmedaljer og næstbedst i Danmark kan man vel godt være stolt af? I år har vi startet et samarbejde med Dejbjerglund og Vedersø, hvor vi mødes 4 gange om året rundt om på skolerne for at dyste i volleyball, badminton, håndbold og fodbold. En hyggelig måde at se lidt til nogle andre skoler end dem vi ellers mødes med. Der spilles hver gang om en stor vandrepokal, og de 5 af de 7 pokaler endte i Blåkilde-skabet. Sejrene kom i 2 X volleyball, 1 badminton, 1 pige håndbold og 1 pige fodbold. Det er en af styrkerne på Blåkilde – alsidigheden! Selv FC Midtjylland har vel kun et fodbold- og et håndboldhold… Traditionen byder at Blåkilde er gode til volleyball. Hvert år kommer der masser af elever, som aldrig har oplevet glæden ved et smash, men som ender med at kunne flere tricks end Rune Klan i et trylleshow. I år blev ingen undtagelse. Efter et par 2.pladser ved Vestjyske Mesterskaber, kun overgået af Idrætsefterskolen Ikast, kvalificerede vi os til DM. Resultatet blev 2 flotte bronzemedaljer, hvor især pigerne imponerede. Blot et point skilte dem fra finalen. Jamen, hvad med bredden? Tja, både Pige B og Drenge B blev regionsmestre, så det er ikke uden grund, at volleyball er Blåkildes nationalsport. I håndbold er det blevet til drengesølv ved Forbundsmesterskaberne, i fodbold blev det til deltagelse i DM indendørs. Jo, det har sandelig været en fornem sportsårgang, der nu drager videre ud i verden.

Hvert år mødes vi med Frøstruphave, Nøvlingskov, Sydvestjylland, Solgården og Sædding for at dyste i så forskellige discipliner som Skak, Fodbold og Tovtrækning. Det såkaldte 6-kants-stævne. En dag, hvor vi traditionelt klarer os ganske fornuftigt. Fodbold pokalen (nok den mest prestigefyldte, på nær den samlede sejr) kom hjem i Blåkilde skabet efter en drengefinaleplads og en flot sejr til pigerne i deres finale. Håndbold pokalen blev for 8.!! gang i træk vundet af Blåkilde, ganske suverænt, vi er jo snart efterskolernes svar på Team Tvis, både vores piger og drenge er bare gode. I badminton lykkedes det af komme i 6 ud af 6 finaler og vinde de 4 af dem, så endnu en pokal blev hevet hjem der, og så lykkedes det for første gang i rigtig mange år at sikre pokalen i Rundbold efter en dramatisk sejr i finalen over Frøstruphave. Derudover var der finalepladser i Skak, Counterstrike, både drenge og pigevolley, tovtrækning og nogle sejre i bordfodbold, pool og bordtennis. Faktisk var vi ganske suveræne hele vejen rundt og beviser dette års elevholds store alsidighed. Derfor var det heller ikke den store overraskelse, at den samlede sejr ikke var i fare, og blev vundet med hele 72! point ned til 2.pladsen. Men hvor kom den største oplevelse for mig personligt i en sæson, der nærmest bød på sport hver uge? Må ha’ været en tirsdag til badminton, hvor en af pigerne efter 25 huller i luften endelig ramte den lille fjerbold i en perfekt klire. Det er trods alt de små sejre, der tæller mest…. Simon Vestergaard


BAGSIDEORDET

Uden Mad og drikke, dur helten ikke... Det kan ikke i længden lade sig gøre at opretholde livet uden at få noget at spise og drikke. Det kan lade sig gøre en kortere periode, men ikke i længden. Det mærkes også i Blåkildes køkken,

uden mad og drikke dur helten ikke!

Der skal dagligt store mængder mad til for at mætte eleverne, så de er oplagte og har energi til dagens udfordringer. I det snart forløbne skoleår har køkkenet brugt 4,7 ton kartofler, 1340 franskbrød, 4,2 tons mel, 12.600 liter mælk og 21.000 æbler. Jo, der skal meget til, men vi har også brug for mere end blot mad til kroppen. Vores kristne liv, vores tro, som Gud skabte i os i dåben, har brug for at blive næret og få kræfter fra Gud, så den kan leve og vokse.

Som eleverne hver dag har brug for en sund og varieret kost, har Gud givet os en rig og varieret kost, der har alle de vitaminer i sig, vi har brug for. Den sidste aften Jesus var sammen med sine disciple før han skulle lide, gav han dem et måltid. Han gav os alle et helt måltid, for at han gennem det vil lade os smage Guds rige velsignelse, så vi virkelig kan blive rige i håbet! Anette Sangill Siersbæk - Køkkenleder

Blåkilde Efterskole Blåkildevej 19, 6880 Tarm, Tlf. 97371163 Hjemmeside: www.blaakilde-efterskole.dk E-mail: Info@blaakilde-efterskole.dk Udgiver: Blåkilde Efterskoles Elevforening Redaktionsudvalg: Peter Ulriksen og Henning Kristensen Layout: Henning Kristensen Elevforeningens formand: Marianne Saugmann Produktion: Chronografisk.dk


Elevblad juni 2013  
Elevblad juni 2013  
Advertisement