Page 1

ВСП «Бердянський коледж Таврійського державного агротехнологічного університету» Затверджую Директор коледжу ________ ШИШКІНА Г.В. РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ на І семестр 2012 – 2013 навчального року спеціальність № 5.05170108

ЗБЕРІГАННЯ, КОНСЕРВУВАННЯ ТА ПЕРЕРОБКА ПЛОДІВ І ОВОЧІВ

п’ятниця

четвер

середа

вівторок

понеділок

Час проведення

ТК-11

ауд

ТК-21

ауд

Історія Укр.

11 19

800-935

Фіз. культура

945-1120

Укр. літер.

13

Орган. хімія

1145-1320

Математика

8

Фіз. культура

1330-1505

Хімія/ Інформат.

19/ 202

800-935

Вступ до спеціальн.

103

Комп’ютериз. виробництва

201

945-1120

Світова літ.

20

Астрономія

7

1145-1320

Екологія

301

Неорган. хімія

19

1330-1505

Виховна година

402

Виховна година

20

800-935

Культуролог.

1

Аналітична хімія

19

945-1120

Географія

10

Економ. теорія

103

1145-1320

Укр. літер.

13

1330-1505

Всесв. історія

11

800-935

Зах. Вітч. (д) /-

8

800-935

Укр. мова

20

945-1120

Біологія

304

1145-1320

Укр. літер. / Фізика

13/ 7

1330-1505

Географ. / Зах. Вітч. (юн)

10/ 104

800-935

Математика

945-1120 1145-1320

ТК-31 Технологічне обладн. галузі Технологія переробки Процеси і апарати

ауд 106 20 406

ТК-41 Основи правозн. Сім.-побут. культура Основи підприємн.

ауд 5 8 403

Фіз. виховання

Основи плодівн. і овочівництва Технічна мікробіологія

Технологія зберігання Мікробіол. збер. і перероб. плодів і овочів Іноземна мова (проф. спрям.) Виховна година

Основи філософ. знань Фіз. і колоїдна хімія

20

Облік і звітність

303

15

Основи екології

301

9/ 10

Автоматиз. виробництва

208

10

Виховна година

19

104 15

Радіом. контр. виробництва Охор. праці в галузі Основи правозн.

104

15

302

Фіз. виховання

15

Процеси і апарати

406

Іноземна мова

9/14

ТХК виробн.

15

Радіом. контр. виробн.

24

Комп’ютериз. виробництва / Неорг. хімія

201/ 19

Основи електротехн.

208

Облік і звітність

104

Укр. мова

20

Процеси і апарати

406

Сім.-побут. культура / Охор. праці в галузі

8/ 104

8

Заг. біохімія

19

Технолог. обладн. галузі / ТХК виробн.

106 /15

Фізика

7

Математика

8

Економіка підприємства

402

Іноз. мова

10/ 23

Аналіт. хімія

19

Фіз. і колоїдна хімія / Технол. переробки

24/ 20

Основи підпр. / Основи екології Автоматиз. виробництва Цивільний захист

22

403 / 301 208 104


1330-1505 Заст. директора з навчальної роботи

ГОЛОВКО Л.І.


ВСП «Бердянський коледж Таврійського державного агротехнологічного університету» Затверджую Директор коледжу ________ ШИШКІНА Г.В. РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ на І семестр 2012 – 2013 навчального року спеціальність № 5. 05170106

середа

вівторок

понеділок

БРОДИЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО ТА ВИНОРОБСТВО ауд ауд ауд Час проведення ТВ-11 ТВ-21 ТВ-31 ТВ-41 800-935

Укр. літер.

13

Іноз. мова

9/ 14

945-1120

Біологія

304

Історія Укр.

1

1145-1320

Всесв. історія

11

1330-1505

Географія

10

800-935

Математика

5

Орган. хімія

945-1120

Хімія / Інформатика

19/ 202

Фіз. культура

1145-1320

Фіз. культура

1330-1505

Виховна година

800-935

четвер

208 201

19

Комп’ютер. виробництва

201

22

Виховна година

15

Укр. літер.

13

Іноз. мова

9/ 14

945-1120

Екологія

301

Аналіт. хімія

19

1145-1320

Географія / Фізика

10/ 7

Неорган. хімія

19

Вступ до спец.

103

Укр. мова Техн. мікробіол.

1 15

1330-1505 1515-1645

Математика

5

Неорган. хімія / Аналіт. хімія

945-1120

Укр. мова

1

Астрономія

7

1145-1320

Культурологія

5

Заг. біохімія

19

Укр. літер. / Зах. Вітч. (юн / д)

13 / 104 /8

Техн. креслення І / ІІ

207

800-935

Світова літер.

20

Техн. креслення І

207

945-1120

Іноз. мова

10/ 23

Математика

5

1145-1320

Фізика

7

Економ. теорія

103

Техн. креслення ІІ

207

00

8 -9

30

35

13 -15

п’ятниця

Основи електротехн. - / Комп’ютер. виробництва

05

1330-1505

19

Технологія галузі Промислова санітарія Економіка підпр. Цивільний захист Технолог. обл. галузі Технологія галузі Радіом. контроль Виховна година

Фіз. виховання Іноз. мова (проф. спрям.) Пром. саніт. / Радіом. контроль

Технологія галузі / Технолог. обл. галузі Фіз. виховання ТХК виробн.

Економіка підпр. Осн. філософ. знань Мікробіол. галузі

Заст. директора з навчальної роботи

22 15 402

Хімія вина Основи підприємн. Основи правозн.

ауд 15 403 5

104

406 22

Основи підприємн. Облік і звітність

403 303

15

Технологія галузі

22

104

Виховна година

9

14

Автоматиз. виробн. Основи правозн.

208 22

15

Охор. праці в галузі

104

22/ 406

Хімія вина / Технологія галузі

15/ 22

22

402 103 15

Основи підприємн. Облік і звітність

Охор. праці в галузі Облік і звітність Автоматиз. виробн.

ГОЛОВКО Л.І.

403 404

103 303 208


ВСП «Бердянський коледж Таврійського державного агротехнологічного університету» Затверджую Директор коледжу ________ШИШКІНА Г.В. РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ на І семестр 2012 – 2013 навчального року спеціальність № 5.14010301

п’ятниця

четвер

середа

вівторок

понеділок

Час проведення

ТУРИСТИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ауд ауд ауд ТО-11 ТО-21 ТО-31 Етика і естетика Еколог. і сільський туризм

ТО-41

ауд

Ціноутвор. в туризмі

402

Основи психології

5

Іноз. мова

9/10

102

Іноз. мова

9/10

8

Основи підпр. діяльності

102

102

Охор. праці в галузі

104

14

Виховна година

403

Нім. мова І

23

8

Основи менеджм.

403

102

Основи маркетингу

403

Нім. мова ІІ

23

Проф. етикет Орг. трансп. обслугов. Фінанси підпр.

102

1

Організація харчув. турист.

102

Фіз. виховання

Математика

306

Осн. філософ. знань

101

103

Інформат. і комп. техн. /-

201

Іноз. мова

9/ 14

Екологія

301

Астрономія

7

945-1120

Укр. літер.

13

Іноз. мова

9

1145-1320

Всесв. історія

11

Укр. мова

1

1330-1505

Виховна година

404

Виховна година

102

800-935

Математика

304

Інформат. і комп. техн.

202

945-1120

Укр. літер.

13

Історія Укр.

11

1145-1320

Фізика /Географія

208 /10

Німецька мова

23

1330-1505

Культурологія

13

800-935

Географія

10

Економ. теорія

101 202 9

800-935

Укр. мова

20

945-1120

Світова літер.

24

1145-1320

Інформат. / Хімія

202 /19

1330-1505

Вступ до спец.

800-935

945-1120

Іноз. мова

10

Інформат. і комп. техн.

1145-1320

Математика

306

Іноз. мова (проф. спрям.)

1330-1505

Зах. Вітч. (юн) / Укр. літер.

104 /13

800-935

Фіз. культура

45

9 -11

20

1145-1320

Історія туризму

102 9

Фізика

208

Іноз. мова

Біологія

304

Фіз. культура

Організація екскурс. обслугов. Економіка підпр. Правове регулюв. в тур. діяльн. Виховна година

Фіз. виховання Кухня народів світу Техн. і орг. тур. діяльн. / Орг. екскурс. обслугов.

Нім. мова І Осн. філософ. знань Економіка підпр.

102

23 101 8

102 303

Нім. мова ІІ

23

- / Іноз. мова

9/10

Іноз. мова

9/ 14

Орг. трансп. обслугов. / -

102

102

Основи менеджм.

403

102

Основи маркетингу

403

Орг. обслуг. туристів в гот. Техн. і орг. тур. діяльн.

1330-1505 Заст. директора з навчальної роботи

ГОЛОВКО Л.І.


ВСП «Бердянський коледж Таврійського державного агротехнологічного університету» Затверджую Директор коледжу ________ШИШКІНА Г.В. РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ на І семестр 2012 – 2013 навчального року спеціальність № 5.09010103

четвер

середа

вівторок

понеділок

ВИРОБНИЦТВО І ПЕРЕРОБКА ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА ауд ауд ауд ауд Час проведення АП-11 АП-21 АП-31 АП-41 800-935

Біологія

945-1120

Фіз. культура

1145-1320

Хімія / Інформатика

19/ 202

1330-1505

Культурологія

11

800-935

Всесв. історія

11

945-1120

Математика

5

1145-1320

Світова літер.

20

1330-1505

Виховна година

800-935

Механ. і автом. с/г виробництва

306

Історія Укр.

11

Ґрунтознавство

302

Правила дор. руху Комп’ютериз. с/г виробн.

Плодоовочівн. Овочівн. відкр. ґрунту Технол. виробн. прод. рослин-ва

306

Фіз. виховання

201

Іноз. мова (за проф. спрям.)

Економ. теорія

304

1

Виховна година

Вступ до спеціальності

103

945-1120

Фізика

1145-1320

302 305 305

Основи менеджменту Овочівн. закр. ґрунту

403 305

Фіз. виховання

Плодівн-во

302

10/ 14

Культуролог.

1

Правила дор. руху

306

Орг. і планув. діяльн. аграр. формув.

403

306

Виховна година

13

Виховн. година

302

Астрономія

7

Механ. і автом. с/г господарства

306

Плодівн-во

302

7

Ґрунтозн. / Механ. і автом. с/г виробництва

302 / 306

Фіз. виховання

Основи бух. обл. і фінансів

404

Укр. літер.

20

Укр. мова

1

Правила дор. руху

Осн. екології

301

1330-1505

Географія

10

Орг. і планув. діяльн. аграр. формув.

403

800-935

Укр. мова

1

Комп’ютериз. с/г виробн.

201

302

Орг. і планув. діяльн. аграр. формув.

403

5

Іноз. мова (за проф. спрям.)

9/1 4

104 / 305

Овочівн. закр. ґрунту / Культуролог.

305/ 20

Ботаніка

304

305

Основи менеджменту

403

45

9 -11

п’ятниця

304

20

Математика

1145-1320

Іноз. мова

1330-1505

Зах. Вітч. (ю/д) / Укр. літер.

14/ 23 104 /8 / 20

800-935

Фізика / Географія

7/ 10

Математика

5

945-1120

Укр. літер.

20

Агрометеоролог.

304

1145-1320

Екологія

301

Фіз. культура

1330-1505

Плодоовочівн. Осн. охор. праці / Овочівн. відкр. ґрунту Технол. виробн. прод. рослин-ва

306

Осн. філософ. знань /-

103

Осн. охорони праці

104

Овочівн. відкр. ґрунту Основи філософ. знань Іноз. мова (за проф. спрям.)

Заст. директора з навчальної роботи

305 11

Осн. екології / Осн. бух. обл. і фінансів Фіз. виховання Насін-во і селекція

301/ 404

305

9/ 14 ГОЛОВКО Л.І.


ВСП «Бердянський коледж Таврійського державного агротехнологічного університету» Затверджую Директор коледжу ________ШИШКІНА Г.В. РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ на І семестр 2012 – 2013 навчального року спеціальність № 5.05050208 ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТА РЕМОНТ ОБЛАДНАННЯ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ

М-11

ауд

М-21

ауд

800-935

Вступ до спеціальності

103

Інж. графіка ІІ

207

945-1120

Географія

10

Іноз. мова

9 /14

1145-1320

Укр. літер.

13

Матеріалозн-во і ТКМ

207

1330-1505

Інформатика /Хімія

202 /19

Інж. графіка І

207

800-935

Математика

208

Осн. комп. техн.

202

945-1120

Фізика

106

Електротехніка і електрообл.

208

1145-1320

Укр. літер.

13

Астрономія

7

1330-1505

Виховна година

207

Виховна година

406

800-935

Екологія

301

Історія Укр.

11

945-1120

Укр. мова

1

Математика

208

1145-1320

Культурологія

5

Електротехніка і електрообл. / Осн. комп. техн.

208 / 201

Захист Вітчизни / Фізика

104 / 208

Економ. теорія

106

800-935

Біологія

304

Інж. графіка І/ІІ

207

Фіз. виховання

945-1120

Математика

106

Матеріалозн-во і ТКМ

207

Осн. гідравліки і електротехн.

1145-1320

Географія / Укр. літер.

10 /13

Осн. комп. техн.

202

Укр. мова

1

Тех. механіка і опір матеріалів

101

середа

вівторок

понеділок

Час проведення

30

четвер

13 -15

05

п’ятниця

1330-1505

800-935

Фіз. культура

945-1120

Всесв. історія

11

Фіз. культура

Світова літер.

1

Іноз. мова

Іноз. мова

9 /23

45

11 -13

20

1330-1505

9/ 14

М-31 Взаємозам., станд. і техн. виміри Осн. гідравліки і електротехн. Будова і експл. обладн.

ауд 101 406

Виховна година

Процеси і апарати галузі Взаємозам., станд. і техн. виміри Іноз. мова (проф. спрям.)

Матеріалозн. і ТКМ Іноз. мова (проф. спрям.) / Процеси і апарати галузі Осн. філософ. знань Тех. механіка і опір матеріалів Осн. гідравліки і електротехн. / Взаємозам., станд. і техн. виміри

Заст. директора з навчальної роботи

Саніт.-техн. устрої Будова і експл. обладн.

106

БЖД

406

Автоматизац. виробництва Фіз. виховання Ремонт, монтаж і наладка обл.

Фіз. виховання Процеси і апарати галузі Матеріалозн. і ТКМ

М-41

207 202 406 101

Виховна година

Ремонт, монтаж і наладка обл. Будова і експл. обладн.

9 /14

Фіз. виховання

406

Економіка, орг. і планув. Основи промислової санітарії Ремонт, монтаж і наладка обл.

207

ауд 406 106 104

207

101 11 101 106

402 15 101

9/ 14/ 406

1 101 406 / 101

БЖД / Автоматиз. виробництва Будова і експл. обладн. Ремонт, монтаж і наладка обл. / Саніт.-техн. устрої ГОЛОВКО Л.І.

106 / 207 106 101 / 406


ВСП «Бердянський коледж Таврійського державного агротехнологічного університету» Затверджую Директор коледжу ________ШИШКІНА Г.В. РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ на І семестр 2012 – 2013 навчального року спеціальність № 5.03050801

п’ятниця

четвер

середа

вівторок

понеділок

Час проведення

ФІНАНСИ І КРЕДИТ ауд Ф-11 Ф-21

ауд

Ф-31

ауд

Іноземна мова

10/23

800-935

Укр. мова

20

Охорона праці

104

945-1120

Світова літер.

24

Математика

306

1145-1320

Інформатика / Хімія

202/ 19

Іноземна мова

14

1330-1505

Вступ до спеціальності

103

Фіз. культура

800-935

Екологія

301

Іноземна мова

14

Соціологія

1

945-1120

Укр. літер.

13

Політична економія

101

Гроші та кредит

404

1145-1320

Всесв. історія

11

Інформатика і комп’ютерна техніка

202

Казначейська справа

404

1330-1505

Виховна година

404

Виховна година

303

Виховна година

103

303

Інформ. системи і технології у фін.кредит. установах Фінансовий облік Податкова система

202 404 404

800-935

Математика

304

Статистика

402

Банківські операції / Бух. облік і зівтн. у комерц. банках

945-1120

Укр. літер.

13

Бухгалтерський облік

303

Фіз. виховання

1145-1320

Фізика / Географія

208/ 10

Історія України

11

1330-1505

Культурологія

13

Страхові послуги

303

800-935

Географія

10

Астрономія

7

945-1120

Іноземна мова

10

Економіка підприємства

303

1145-1320

Математика

306

Політична економія

303

Фіз. виховання

1330-1505

Зах. Вітч. (юн) / Укр. літер.

104/ 13

Бухгалтерський облік / -

303

Банківські операції

401

800-935

Фіз. культура

Страхові послуги

303

Укр. мова

1

945-1120

Фізика

208

Укр. мова

1

Фінанси

404

1145-1320

Біологія

304

Економіка підприємства

11

Бух. облік і зівтн. у комерц. банках

404

Облік у бюджетн. організаціях Фінансовий облік / Фінанси / Податкова система Контроль і ревізія

404 404

404 404

1330-1505

Заст. директора з навчальної роботи

ГОЛОВКО Л.І.


ВСП «Бердянський коледж Таврійського державного агротехнологічного університету» Затверджую Директор коледжу ________ШИШКІНА Г.В. РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ на І семестр 2012 – 2013 навчального року спеціальність № 5.03050702

понеділок

Час проведення

КОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ КД-31

ауд

800-935

Іноземна мова (проф. спрям.)

10/23

945-1120

Ціноутворення

402

1145-1320

Комерційна діяльність

103

Соціологія

1

середа

вівторок

1330-1505

800-935 945-1120

Інформаційні системи і технології

у комерційній діяльності

103/402

/ Ціноутворення

1145-1320

Ринкові дослідження

103

1330-1505

Виховна година

103

800-935

Реклама і стимулювання продажу

403

945-1120

Фізичне виховання

1145-1320

Комерційне товарознавство

103

800-935

Інформаційні системи і технології у комерційній діяльності

103

945-1120

Комерційна діяльність

103

1145-1320

Фізичне виховання

1330-1505

Фінансовий облік

404

800-935

Українська мова

1

945-1120

Охорона праці

104

1145-1320

Фінансовий облік

404

п’ятниця

четвер

1330-1505

1330-1505 Заст. директора з навчальної роботи

ГОЛОВКО Л.І.

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ на І семестр 2012 – 2013 навчального року  

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬна І семестр 2012 – 2013 навчального року по ВСП «Бердянський коледж Таврійського державного агротехнологічного університету...

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ на І семестр 2012 – 2013 навчального року  

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬна І семестр 2012 – 2013 навчального року по ВСП «Бердянський коледж Таврійського державного агротехнологічного університету...

Advertisement