Page 1

ВСП «БЕРДЯНСЬКИЙ КОЛЕДЖ ТАВРІЙСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО АГРОТЕХНОЛОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ»

Затверджую Директор коледжу ________ Г.В. ШИШКІНА

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ на І семестр 2011 – 2012 навчальний рік спеціальність № 5.05170108 ЗБЕРІГАННЯ, КОНСЕРВУВАННЯ ТА ПЕРЕРОБКА ПЛОДІВ І ОВОЧІВ

вівторок

понеділок

Час проведення

800-935

середа

Фізика / Хімія

7/19

ТК-21 Англійська мова Аналітична хімія Загальна біохімія

ауд 9/10

1330-1505 800-935

Математика

8

Астрономія

7

Географія / Укр. література Фізична культура Вихована година

10/ 13

Комп’ютеризація

201

1145-1320

945-1120 1145-1320 1330-1505

945-1120 1145-1320 1330-1505

четвер

ауд

Українська література Англійська мова Географія

945-1120

800-935

Захист Вітчизни (юн.) Вступ до спеціальності Українська література Всесвітня історія

24 9

19 19

20

104 103

13 11

Технічна мікробіологія Вихована година Історія України Англійська мова Фізична культура Технічне креслення І/ІІп

15

104

20

Радіометричний

контроль Основи екології

15

Економіка підприємства

402

5 301

Облік і звітність Охорона праці в галузі Основи правознавства Вихована година Радіометричний контроль Основи підприємництва

Основи правознавства

303 22 20 302

5 403 20

207

Українська мова

20

Культурологія

15

800-935

Захист Вітчизни (дів)/ Інформатика

8/ 202

945-1120

Біологія

304

1145-1320

Фізика

7

Економічна теорія Неорганічна хімія Технічне креслення ІІ п.

10/ 14

101

5

Технічне креслення І п

15

Філософія

Математика Неорганічна хімія Аналітична хімія

Англ. мова (за пр. спрям.)

101

9/10

8

Комп’ютеризація /

Економічна теорія Фізколоїдна хімія / ТХК

106

Математика

1330-1505

Цивільний захист

Технологічне обладнання

945-1120

05

15

1

1

30

контроль

ауд

19

Українська мова

11 -13

Технохімічний

ТК-41

Вихована година

20

20

Фізколоїдна хімія Технологія переробки

ауд

10

Світова література

45

ТК-31

10

800-935

13 -15

п’ятниця

ТК-11

201/ 19

Сімейно побутова культура Облік і звітність

Фізичне виховання Технологія зберігання Українська мова

20

8 303

15

Автоматизація виробництва

208

106

Автоматизація виробництва

208

(за пр. спр.)

19

207 207 19

Технологічне обладнання Безпека життєдіяльності

Технологія переробки

101 20

Сім. побут. кул./ Основи екології Основи підприємництва

207

Заст. директора з навчальної роботи

ГОЛОВКО Л.І.

8/ 301 403


ВСП «БЕРДЯНСЬКИЙ КОЛЕДЖ ТАВРІЙСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО АГРОТЕХНОЛОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ»

Затверджую Директор коледжу ________ Г.В. ШИШКІНА

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ на І семестр 2011 – 2012 навчальний рік спеціальність № 5. 05170106

понеділок

Час проведення

Бродильне виробництво та виноробство ауд ауд ауд ТВ-11 ТВ-21 ТВ-31

800-935

Біологія

304

Технічне креслення ІІ п

207

945-1120

Фізика

7

Технічна мікробіологія

15

1145-1320 1330-1505

Фізична культура Українська мова

13

Комп’ютеризація виробництва Технічне креслення І п

202

Радіометричний

контроль Технологічне обладнання галузі Економіка підприємства

5 406

ТВ-41 Автоматизація

виробництва Основи підприємництва

ауд 208 403

402

Основи правознавства

22

207

5

четвер

середа

вівторок

800-935 945-1120

103

Англійська мова

9/23

Промислова санітарія

22

Хімія вина

15

13/ 10

Неорганічна хімія

19

Цивільний захист

106

Облік і звітність

303

1145-1320

Математика

5

Загальна біохімія

19

1330-1505

Виховна година

15

Виховна година

104

800-935

Захист Вітчизни (д/ю)

104 /8

Технічне креслення І/ІІ п

207

945-1120

Світова література

20

Українська мова

15

1145-1320

Англійська мова

9/ 23

Органічна хімія

19

1330-1505

Фізика / -

7

Фізична культура

800-935

Культурологія

1

Англійська мова

9/ 23

945-1120

Хімія / Інформатика

19/ 202

Історія України

1

1145-1320

Українська література

13

Астрономія

7

Географія

10

Основи електротехніки

Математика

5

30

13 -15

05

800-935

п’ятниця

Вступ до спеціальності Українська література/ Географія

945-1120 1145-1320 1330-1505

Українська література Всесвітня історія Основи екології

Технологія галузі Виховна година Економіка підприємства Технол. обл./ Технологія галузі Пром. саніт./ Радіом. контр. Фізичне виховання Технохічний контроль Промислова санітарія Англійська мова

22 9 402

13 11

19/ 202

Математика

Безпека життєдіяльності

Технологія галузі Мікробіологія галузі

22

Хімія вина

15

Облік і звітність

303

Хімія вина

24

15 15 9/14

104 22 15

1

Заст. директора з навчальної роботи

Основи

22

правознавства

208 303

Охорона праці в галузі

403

406 /22

( за пр. спр)

Економічна теорія Неорган. хімія / Комп’ютеризація

Основи підприємн-ва Виховна година

ГОЛОВКО Л.І.

Автоматизація

виробництва

20

208

Технологія галузі

22

Основи підприємн-ва

403

Технологія галузі Охорона. праці в галузі Облік і звітність

22 15 303


ВСП «БЕРДЯНСЬКИЙ КОЛЕДЖ ТАВРІЙСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО АГРОТЕХНОЛОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ»

Затверджую Директор коледжу ________ Г.В. ШИШКІНА

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ на І семестр 2011 – 2012 навчальний рік спеціальність № 5.09010103

Виробництво і переробка продукції рослинництва ауд ауд АП-11 АП-21 АП-31 ауд АП-41

Час проведення

вівторок

понеділок

800-935 945-1120

Англійська мова Українська література

1 13

Основи екології

301

1330-1505

Вступ до спеціальності

10 3

800-935

Математика

5

С.г. меліорація/ Механізація

301/ 306

945-1120

Інформатика / Укр. література

202 /13

Математика

8

1145-1320

Фізика

208

Виховна година

306

середа

1510-1600

четвер

306/ 302

1145-1320

1330-1505

п’ятниця

Механізація / Ґрунтознавство Фізична культура Основи керування автомобілем Українська мова

306

201

с.г. виробництва

10/14

20

Агрометеор-я

304

945-1120

Біологія

304

С.г. меліорація

301

1145-1320

Фізична культура

Історія України

1

1330-1505

Культурологія

13

800-935

Математика

5

1145-1320

13 10/ 20

Астрономія Англійська мова Економічна теорія

7

101

Комп’ютеризація с.г. виробництва

201

8/ 19

Ботаніка

304

Всесвітня історія

11

Ґрунтознавство

302

Географія

10

Механізація і автоматизація

306

1330-1505

Українська мова

800-935

Зах. Вітч. (ю/д) / Хімія

945-1120 1145-1320

10/ 14

Овочівн-во закр. грунту Правила дорожнього руху Технологія прод. росл-ва / Виховна година

301

Культурологія

1

Організація і планування

403

Соціологія

1

305

Фізичне виховання

306

Насінництво

305/ 104

Осн. бух.обл./ Овочівництво закр. грунту

305 303/ 305

1

Виховна година

301

Англ. мова/ Екон. теорія Овочівн-во закр. грунту Технологія виробн. прод. рослин-ва

9/ 14

Основи менеджменту

403

305

Плодівництво

302

305

Основи бухг. обліку і фін.

303

Овочівництво закр. грунту

305

Плодоовоч-во Економічна теорія Механізація і автоматизація

Плодоовоч-во Правила дорожн. руху Основи охорони праці

302 101 306

302 302 104

1330-1505 Заст. директора з навчальної роботи

Основи екології

13

Світова література

Українська література Географія/ Фізика

Англійська мова (за пр.спр)

Охорона праці

8 00-9 35

945-1120

302/ 306

20

Комп’ютериз-я Англійська мова Виховна година

Плодоов-во. / Механізація Фізичне виховання

ауд

ГОЛОВКО Л.І.

Організація і планування Основи менеджмент Соціологія

Організація і планування Осн. екології/

403 403 5

403

Культурологія

301/ 1

Плодівництво

302


ВСП «БЕРДЯНСЬКИЙ КОЛЕДЖ ТАВРІЙСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО АГРОТЕХНОЛОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ»

Затверджую Директор коледжу ________ Г.В. ШИШКІНА

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ на І семестр 2011 – 2012 навчальний рік спеціальність № 5.05050208 ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТА РЕМОНТ ОБЛАДНАННЯ ХАРЧОВОГО ВИРОБНИЦТВА

М-11

ауд

М-21

ауд

М-31

ауд

800-935

Хімія / Українська література

19/ 13

Технічна механіка

101

Процеси та апарати галузі

406

945-1120

Всесвітня історія

11

Матеріалозн-во і ТКМ

207

1145-1320

Біологія

304

Фізична культура

1330-1505

Англійська мова

23/ 14

Осн. комп. техніки / -

202 /-

800-935

Українська мова

19

Інженерна графіка І/ІІ

207

вівторок

понеділок

Час проведення

945-1120 1145-1320

четвер

середа

1330-1505

Українська література Виховна година

208 13 406

800-935

Вступ до спеціальності

103

945-1120

Культурологія

5

1145-1320

Математика

1330-1505

Українська мова Англійська мова Виховна година

( за проф. спр.) 20 9/1 0 202

Осн. комп’ют. техніки Матеріалозн-во/

Англійська мова

208

Основи охорона праці Цивільний захист Виховна година Осн. гідравл. і теплотехн./ Англ. мова Фізичне виховання Процеси і апарати галузі

101 406

10/ 14

104 104 11 406/

10/ 14

Основи промислової санітарії Ремонт, монтаж Автоматизація виробництва

Безпека жит./ Ремонт, монтаж Фізичне виховання Будова і експлуатація Виховна година

ауд 20 101 208

101

106 106

Ремонт, монтаж

101

Сім. побутова культура

8

Соціологія

5

Саніт-технічні устрої /Автоматизація

406/ 208

Електротехніка

207/ 208

208

Математика

306

Географія

10

Економічна теорія

101

800-935

Захист Вітчизни

104

Інженерна графіка І п.

207

Будова і експлуатація

106

Санітарнотехн. устрої

406

945-1120

Інформатика /Фізика

202/ 208

Іноземна мова

9/ 23

Осн. гідравліки і теплотехніки

406

Будова і експлуатація

106

20

Матеріалозн-во і ТКМ

207

Комп’ютерна техніка

202

Економіка, організація

403

1145-1320 1330-1505

п’ятниця

Фізика

Основи філос. знань Основи гідравліки. і теплотехніки

М-41

Світова література Фізична культура

406

Інженерна графіка ІІ п.

800-935

Українська література

13

Історія України

11

945-1120

Математика

208

Астрономія

7

1145-1320

Основи екології

301

Електротехніка і електрообл.

208

1515-1650

- / Географія

10

Осн. комп’ют. техніки

202

Заст. директора з навчальної роботи

Процеси і апарати галузі Комп’ютер-я./ Охорона праці Економіка, організація

406 202/ 104 402

ГОЛОВКО Л.І.

Ремонт, монтаж Будова і експлуатація Безпека життєдіяльн.

101 106 106


ВСП «БЕРДЯНСЬКИЙ КОЛЕДЖ ТАВРІЙСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО АГРОТЕХНОЛОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ»

Затверджую Директор коледжу ________ Г.В. ШИШКІНА

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ на І семестр 2011 – 2012 навчальний рік спеціальність № 5.03050801

середа

вівторок

понеділок

Час проведення

четвер

ауд

800-935

Українська література / Фізика

13/ 7

Фізична культура

945-1120

Біологія

304

Економіка підприємства

401

1145-1320

Світова література

20

Політична економія

101

1330-1505

Основи екології

301

800-935

Українська мова

20

Статистика

402

945-1120

Культурологія

1

Астрономія

7

1145-1320

Математика

306

Бухгалтерський облік

303

1330-1505

Виховна година

102

Виховна година

103

800-935

- / Захист Вітчизни (юн.)

104

Інформатика і комп. техніка

202

945-1120

Фізика

7

Історія України

1

1145-1320

Всесвітня історія

Англійська мова

10/ 14

11

Бухгалтерський облік

303

13

Англійська мова

10/ 14

Економіка підприємства

401

Математика

304

Ф-31

ауд

Фінанси

404

Гроші та кредит

404

Банківські операції Фізичне виховання Правознавство Гроші та кредит Податкова система Виховна година Бухгалтерський облік і звітність Банківські операції Інформаційні системи і технології

404

1 404 404 404 303 303 202

1515-1650

Англійська мова Географія

800-935

Українська література

945-1120

Фізична культура

1145-1320

Інформатика / Географія

202 /10

1330-1505

Вступ до спеціальності

103

800-935

Хімія / Захист Вітчизни (дівч).

19/ 8

Охорона праці

104

Англ. мова (за пр. спр.)

9/10

945-1120

Математика

303

Українська мова

20

Гроші та кредит

404

1145-1320

Українська література

13

Політична економія

14

Податкова система

404

1330-1505

п’ятниця

Ф-11

Фінанси і кредит ауд Ф-21

Казначейська справа Фізичне виховання Банківські операції / Правозн-во

1330-1505 Заст. директора з навчальної роботи

ГОЛОВКО Л.І.

404

404/ 1


ВСП «БЕРДЯНСЬКИЙ КОЛЕДЖ ТАВРІЙСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО АГРОТЕХНОЛОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ»

Затверджую Директор коледжу ________ Г.В. ШИШКІНА

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ на І семестр 2011 – 2012 навчальний рік спеціальність № 5.02010701

четвер

середа

вівторок

понеділок

Час проведення

Організація туристичного обслуговування ауд ауд ауд ТО-11 ТО-21 ТО-31 ТО-41

800-935

Українська літер / Фізика

13 / 7

Осн. музейної справи Англійська мова Екологічний і сільс. туризм

945-1120

Біологія

304

1145-1320

Світова література

20

1330-1505

Основи екології

301

- / Інформатика

202

800-935

Українська мова

20

Інформатика і комп. техніка

202

945-1120

Культурологія

1

Англійська мова

9/ 14

1145-1320

Математика

306

Економічна теорія

101

Правове регулювання

1

1330-1505

Виховна година

102

Виховна година

14

Виховна година

5

800-935

- / Захист Вітчизни (юн.)

104

Астрономія

7

945-1120

Фізика

7

Англійська мова

23/ 14

1145-1320

Всесвітня історія

11

Інформатика і комп. техніка

208

1330-1505

Англійська мова

15

1515-1650

Географія

10

800-935

Українська література

13

945-1120

Фізична культура

1145-1320

Інформатика / Географія

1330-1505

Вступ до спеціальності

800-935

Хімія/ Захист Вітчизни (дівч.)

19/ 8

Німецька мова І п.

23

945-1120

Математика

303

Математика

5

1145-1320

Українська література

13

11 23/ 14 101

Фізична культура Українська мова

5

202 /10

Історія України

1

103

Історія туризму

104

Страхування в туризмі Англійська мова Організація харчування

Фізичне виховання Технологія і організація турист. діяльн.

Німецька мова І п. Технологія і організація турист. діяльн. Економіка підприємства Німецька мова ІІ п. Економічна теорія Технологія і організація турист. діяльн. Організація обслуговування в готелях

102

-

9/ 10

Професійний етикет Основи психології Англійська мова І/ІІп

102

ауд

102 1 9

Основи підпр. діяльн.

403

Основи маркетингу

403

102

Організація транспортного обслуговування Виховна година

102 403

23

Англійська мова І п.

9

102

Фінанси підприємства

303

8 23

Основи менеджменту Англійська мова ІІ п.

403 9

101

Орг. трансп. обслугов./ -

102

102

Ціноутворення в туризмі

402

102

Основи менеджменту

403

Нім. мова Іп/ Англ. мова ІІ

23/9

Охорона праці в галузі

15

п’ятниця

0

1330-1505

Етика й естетика Німецька мова ІІ п.

1

Організація екскурс. обсл. Англійська мова Економіка підприємства

102 9/ 10 8

Основи маркетингу Англ. мова І/ Нім. мова ІІ

23

Заст. директора з навчальної роботи

ГОЛОВКО Л.І.

403 9/23


ВСП «БЕРДЯНСЬКИЙ КОЛЕДЖ ТАВРІЙСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО АГРОТЕХНОЛОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ»

Затверджую Директор коледжу ________ Г.В. ШИШКІНА

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ на І семестр 2011 – 2012 навчальний рік спеціальність № 5.03050702

четвер

середа

вівторок

понеділок

Час проведення

КД-31

ауд

Ринкові дослідження

103

401

Ціноутворення

402

101

Фінансовий облік Фізичне виховання

402

Правознавство

1

7

Комерційна діяльність

103

800-935

Українська літер. / Фізика

13 / 7

945-1120

Біологія

304

1145-1320

Світова література

20

1330-1505

Основи екології

301

800-935

Українська мова

20

Статистика

945-1120

Культурологія

1

Астрономія

1145-1320

Математика

306

Технологія зберіг. та переробки продукції

20

Ціноутворення

402

1330-1505

Виховна година

102

Виховна година

103

Виховна година

404

800-935

- / Захист Вітчизни (юн.)

104

202

Ціноутворення / -

402

945-1120

Фізика

7

1145-1320

Всесвітня історія

11

1330-1505

Англійська мова

15

1515-1650

Географія

10

800-935

Українська література

13

945-1120

Фізична культура

1145-1320

Інформатика / Географія

202 /10

1330-1505

Вступ до спеціальності

103

Хімія/ Захист Вітчизни (дівч.)

19/ 8

Комерційне товарознавство

103

945-1120

Математика

303

Українська мова

20

1145-1320

Українська література

13

Політична економія

101

Інфраструктура товарного ринку

40 2

00

8 -9

п’ятниця

Комерційна діяльність ауд ауд КД -11 КД-21

35

1330-1505

Фізична культура

Економіка підприємства Політична економія

Інформатика і комп’ют. техніка Історія України Англійська мова Інфраструктура товарного ринку

402

Охорона праці Комерційна діяльність Комерційне товарознавство

Англійська мова

10/1 4

Інформаційні системи і технології

Економіка підприємства

401

Фізичне виховання

Математика

304

Заст. директора з навчальної роботи

1 10/ 14

Правознавство/ Комерційне товарознавство Фінансовий облік Англійська мова (за проф. спр.) Комерційна діяльність Ринкове дослідження./ Комерційне товар-во. Реклама і стимулювання продажу

ГОЛОВКО Л.І.

404

104 103 103

103

1/ 103 404

9/10 103 103

403

Розклад занять  
Розклад занять  

Розклад занять на перше півріччя

Advertisement