Page 8

NYT FRA KIRKEGÅRDEN Efter en vinter, et forår og en halv sommer, blev graverstillingen endelig slået op. Den søgte jeg så, og fik den. Siden september 2018 har jeg været konstitueret graver, med alt hvad det indebærer. Der har været nok at se til og der har kun været vikarer en del af tiden. Men jeg synes det er gået godt og de fleste har være flinke og forstående. Sidst i juli i år fik jeg så endelig en fast gravermedhjælper. Det blev Pia Bruun, som også har vikarieret en del. Her håber og tror jeg, at vi får et godt samarbejde ved begge Kirker og Kirkegårdene.

Udskiftningen forsætter af hække, og anlæg af nye urnegravsteder. Som et nyt tiltag vil vi forsøge på nogle tomme gravsteder at plante bi blomster (godt til bier), derfor vil vi stadig gerne modtage stauder el. lignede, som I måtte have i overskud I jeres haver, så kan I gå en tur på Kirkegårdene og følge dem. I efteråret skal vi have sikret ”farlige” gravsten. De pårørende vil blive kontaktet. PS: Nye skilte er opsat, og det er nu tilladt at gå en tur med hund i snor på vores kirkegårde. Mange Hilsner Jette Mørk og Pia Bruun.

INDSAMLING VED KIRKENS ARRANGEMENTER.. ..til julegaver til børn af indsatte i Randers Arrest Vores sognepræst, Louise, er ikke kun præst i Haslund og Ølst Sogne, men også i Randers Arresthus. Desværre er der mange børn, der oplever, at en af deres forældre bliver varetægtsfængslet. Børnene bliver så efterladt med mange tanker og spørgsmål og en ensomhed, der kan være svær at bære, ligesom der ofte også er økonomiske problemer. Tit sidder far eller mor (oftest far) i arresthuset i mange måneder, før der kommer en afklaring:

Bliver han frikendt eller skal han i fængsel? Personalet i arresten forsøger at gøre børns besøg hos forældre så gode som muligt, og en vigtig del af dette arbejde er, at indsattes børn også kan få en julegave. I menighedsrådet har vi på Louises opfordring besluttet, at vi fremover ved vores arrangementer fortsat intet tager for kaffe m.m., men at man, hvis man ønsker det, kan lægge en mønt eller andet i en lille kurv. Beløbet bliver så givet til de børneansvarlige i Randers Arrest.

Profile for Bruno Sørensen

Haslund Ølst kirkeblad august - november 2019  

Haslund Ølst kirkeblad august - november 2019  

Profile for bks0401
Advertisement