Page 1

Beter Wonen aan de Gete Premieoverzicht 2013 – extra bijlage Composteren, zo doe je dat!

pag. 22

Stadsmagazine Landen | Editie maart 2013

Kom naar de

buitenspeeldag op woensdag 27 maart!


actueel

Openingsuren administratief centrum Elke werkdag van 8.30 tot 12 uur, op woensdag ook van 13.30 tot 16.30 uur. De loketten van Burgerzaken & Bevolking en Ruimtelijke Ordening & Stedenbouw blijven op woensdag open tot 19.30 uur. tel. 011 88 03 00 - www.landen.be Wij zijn gesloten op maandag 1 april 2013, paasmaandag. Wij zijn bereikbaar burgemeester@landen.be info@landen.be werken@landen.be klachten@landen.be

Volg ons ook op Facebook (stadsbestuur Landen) Ken je onze gratis sms-service? Wil jij via sms op de hoogte blijven van onze activiteiten? Wil jij korte dringende nieuwsberichten ontvangen? Schrijf je dan in op deze gratis service via info@landen.

Openingsuren Sociaal Huis Elke werkdag van 8.45 tot 16.45 uur info@ocwm.landen.be - 011 69 05 00

gratis infoblad van de stad Landen Licht op Landen verschijnt 10 keer per jaar

vzw OKiN “Opvang Kinderen in Nood” zoekt dringend gastgezinnen! 25 april 1986, kernramp Chernobyl. Wekenlang was Chernobyl wereldnieuws. Iedereen sprak erover, de vele doden, de duizenden stralingszieken, een enorm gebied dat de komende eeuwen ongeschikt werd voor bewoning. Vandaag, 27 jaar later, is Chernobyl vergeten. Maar de streek is nog altijd radioactief en dagelijks sterven er nog mensen ten gevolge van die radioactiviteit. OKiN vzw (Opvang Kinderen in Nood) brengt kinderen uit de besmette gebieden van Wit-Rusland naar België voor een gezondheidsvakantie van één of twee maanden in Vlaamse gastgezinnen. Deze kinderen komen vooral uit arme gezinnen. Medische onderzoeken hebben aangetoond dat een vakantie van één maand in ons land het gehalte aan radioactief cesium-137 in het lichaam van een kind met twee derden doet afnemen. OKiN vzw vangt jaarlijks een 50-tal kinderen op bij gastvrije families. Alle reiskosten worden door OKiN gedragen, uitgezonderd de verzekeringskosten (50 euro per kind, 25 euro voor een tweede kind). De families zorgen voor kost en inwoon. Toch moeten er ieder jaar opnieuw kinderen geweigerd worden omdat er onvoldoende gastgezinnen zijn.

Wil jij een kind uit Wit-Rusland een onvergetelijke gezondheidsvakantie aanbieden? Ken jij iemand die gastgezin wil zijn? Laat het ons weten!

Werkten mee aan dit nummer: Liesje Adang, Beter Wonen aan de Gete, Toon Bronckaers, Johan De Rocker, Tinneke De Ron, Vanessa Donati, Edith De Jonghe, Gert Dunon, GBS, GO! Hof Pepijn, Els Jammaer, Frank Petitjean, Laure Roussel, Leen Van den Heuvel, Ingrid Vandevelde, VBS Landen. Redactieraad: Gino Debroux, Iris Vander Schelde, Leon Ignoul, Laure Roussel, Ingrid Vandevelde Ontwerp, realisatie, en druk: Commça - Casters Communications - www.commca.be Fotografie: Jan Brouckmans - www.janbrouckmans.be Verantwoordelijke uitgever: Iris Vander Schelde, schepen van Communicatie Stad Landen - Stationsstraat 29 - 3400 Landen - tel. 011 88 03 00 www.landen.be - info@landen.be Aan teksten in “Licht op Landen” kan geen rechtskracht worden ontleend. Teksten en beeldmateriaal uit deze editie mogen niet gebruikt worden zonder schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke uitgever.

Licht op Landen wordt gedrukt op fsc-papier.

2

Liesje Adang, 0494 811 977 e-mail contact@okin.be contactokin@yahoo.com www.okin.be


actueel Vrijwilligers gezocht! De stad Landen is dringend op zoek naar gemotiveerde vrijwilligers die een handje willen toesteken bij evenementen, feestelijkheden, recepties, e.d. … Interesse? Stuur ons snel je gegevens door. Er is een mooie vergoeding voorzien per uur.

dienst cultuur tel. 011 88 03 16 e-mail cultuur@landen.be

Rechtzetting gemeenteraad In de vorige editie van Licht op Landen is een foutje geslopen, waarvoor onze excuses. Didier Reynaerts, Walhostraat 96, 3401 Landen heeft op 2 januari 2013 eveneens de eed afgelegd als gemeenteraadslid. Ondertussen is er een wissel gebeurd: Gerda Monette nam ontslag als gemeenteraadslid en werd vervangen door Joeri Roosen, Piercostraat 41, 3401 Landen.

Voortaan vind je elke maand een kort filmverslag van de gemeenteraad op www.landen.be, klik op het tv-scherm (LandenTV.be).

Wachtdiensten Dokter van wacht In Landen kan je de dokter van wacht bereiken via het centrale telefoonnummer

011 88 69 88.

Apotheek van wacht De apotheek van wacht in jouw buurt vind je via www.apotheek.be of bel naar

0900 10 500.

Tandarts van wacht Voor de tandarts van wacht in jouw buurt bel je naar

0903 399 69.

Wachtdienst thuisverpleging Voor meer info rond de wachtdiensten van thuisverpleging bel je naar

Vacature LANDEN

Ben jij dynamisch, sociaal geëngageerd en sta je open voor een uitdaging? Dan ben jij misschien wel de persoon die wij zoeken. We leggen een werfreserve van 3 jaar aan voor (m/v):

diensthoofd sociale dienst voltijds – statutair - loonschaal B4-B5 bruto maandsalaris: min. 2.895,12 euro, max. 4.356,08 euro De eerste uit de werfreserve zal meteen aangeworven worden als voltijds medewerker voor de sociale dienst met een contract van onbepaalde duur ter voorbereiding van het ambt van diensthoofd sociale dienst. Jouw takenpakket − leiding geven aan en coachen van een team van maatschappelijk assistenten − zorgen voor een efficiënte werking van de sociale dienst − als lid van het managementteam actief meewerken aan de beleidsvorming van het OCMW en het lokaal sociaal beleid Functievereisten − drie jaar relevante beroepservaring als leidinggevende in een aan sociale dienst gerelateerde functie − Belg zijn − beschikken over een rijbewijs B − slagen voor het aanwervingsexamen − kennis van wetgeving m.b.t. sociale dienstverlening Wij bieden − aantrekkelijk salaris (mogelijkheid tot overname van tien jaar anciënniteit) en maaltijdcheques − uitstekende verlofregeling − gratis hospitalisatieverzekering − terugbetaling van openbaar vervoer en fietsvergoeding − gratis gebruik van een aantal stadsdiensten Ben jij de geknipte persoon voor de job? Stuur dan jouw sollicitatiebrief, cv en een kopie van jouw diploma vóór 15 maart 2013 t.a.v. de voorzitter, dhr. Jean Vanrijkel, OCMW Landen, Stationsstraat 29A/1, 3400 Landen of naar info@ocmw.landen.be. Als je meer info wenst over de aanwervingvoorwaarden en de functiebeschrijving kan je contact opnemen met de personeelsdienst op 011 69 05 11.

070 222 678.

3


actueel

Vacature Aanleg wervingsreserve

Administratief beambte (salarisschaal E1-E2-E3)

Het stadsbestuur zoekt gemotiveerde kandidaten (m/v) voor de gesco betrekking van administratief beambte die ter beschikking gesteld wordt van de Gewestelijke Brandweerdienst Landen. Na de selectieprocedure wordt een wervingsreserve (voor de duur van één jaar) aangelegd, waaruit zal geput worden om toekomstige vacatures (vervangingsopdrachten of betrekkingen van bepaalde duur < twee jaar) in te vullen. Functie De administratief beambte werkt onder de directe leiding van de beroepssergeant (of 1° sergeant) van de brandweerdienst. Hij staat in voor de orde en het poetsonderhoud van het administratief gedeelte van de kazerne, en voor het bemannen van de seinkamer. Profiel, o.a. − kennis hebben van onderhoudsmaterialen, -producten en -technieken − kennis hebben van de werking van de brandweerdienst − bekommerd zijn, zowel om de eigen veiligheid, als om deze van anderen − communicatieve vaardigheden hebben (zowel verbaal als schriftelijk) − zelfstandig én in teamverband kunnen werken − zin hebben voor orde, hygiëne en stiptheid − flexibel, hulpvaardig, discreet, tactvol en plichtsbewust zijn − voldoende stressbestendig zijn − bereid zijn om bij gelegenheid te werken buiten de normale arbeidsuren (’s avonds en in het weekend). Vereisten, o.a. − geen diplomavereiste, maar wel voldoen aan de algemene toelatings- en aannemingsvoorwaarden − een uittreksel van het strafregister (model 1) kunnen voorleggen − slagen voor de selectieproeven (een mondelinge en een

4

praktische proef); deze proeven vinden waarschijnlijk plaats in de 2° helft van maart of begin april 2013. De geslaagde kandidaten worden opgenomen in een wervingsreserve die geldig is voor de duur van één jaar (eenmaal verlengbaar). Ons aanbod − een boeiende job in een stabiele omgeving − een brutosalaris van min. 1.786 euro en max. 2.220 euro per maand voor een voltijdse opdracht; naast een eventuele periode van tewerkstelling bij een andere overheid kan max. tien jaar relevante beroepservaring opgedaan in de privé-sector of als zelfstandige worden meegerekend voor de geldelijke anciënniteit − aanstelling en spoedige indiensttreding in geval van een vacature, een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur of een vervangingscontract (na een proeftijd van veertien dagen) − een gunstige verlofregeling, recht op een aanvullend pensioen, maaltijdcheques, fietsvergoeding en gratis openbaar vervoer (woon-werkverkeer), gratis gebruik van stedelijke infrastructuur (zwembad, visvijver), gratis bibliotheekabonnement. Interesse? Heb je interesse voor deze job, zend dan jouw kandidatuur (met het ingevuld inschrijvingsformulier) schriftelijk – per brief – naar het college van burgemeester en schepenen, Stationsstraat 29 te 3400 Landen. Jouw kandidatuur moet toekomen uiterlijk op donderdag 14 maart 2013.

dienst personeelsaangelegenheden tel. 011 88 03 06 e-mail personeel@landen.be www.landen.be


ECONOMIE

Afwijking wekelijkse rustdag 2013 Het college van burgemeester en schepenen heeft de volgende afwijkingen op de wekelijkse rustdag goedgekeurd. Alle handelszaken op het grondgebied van de stad Landen mogen open zijn − van maandag 6 tot en met zondag 12 mei 2013; − van maandag 17 tot en met zondag 23 juni 2013; − van maandag 24 juni tot en met zondag 30 juni 2013; − van maandag 1 juli tot en met zondag 7 juli 2013; − van maandag 12 tot en met zondag 18 augustus 2013; − van maandag 19 tot en met zondag 25 augustus 2013; − van maandag 26 augustus tot en met zondag 1 september 2013; − van maandag 16 tot en met zondag 22 september 2013; − van maandag 25 november tot en met zondag 1 december 2013; − van maandag 2 tot en met zondag 8 december 2013; − van maandag 9 tot en met zondag 15 december 2013; − van maandag 16 tot en met zondag 22 december 2013; − van maandag 23 tot en met zondag 29 december 2013; − van maandag 30 december 2013 tot en met zondag 5 januari 2014.

dienst lokale economie tel. 011 88 05 92 e-mail economie@landen.be

Ondernemen in Landen De bedrijvenzone Landen, met haar deelsites Roosberg en Roosveld, wil ook kleinere KMO’s aantrekken. Er is een duidelijke vraag naar kleinere kavels. Interleuven wil waar nodig gronden opsplitsen in verschillende delen om zo tegemoet te komen aan deze nieuwe tendens. Interleuven zoekt actief naar geschikte bedrijventerreinen en richt ze in. Zo stimuleert de intercommunale de economische ontwikkeling in onze regio. Ben jij op zoek naar een geschikte locatie voor je bedrijf/ onderneming en wil jij je kandidaat stellen om grond op de Landense bedrijvenzone te kopen of bedrijfsruimte te huren? Neem dan contact op met Tony Aerts van Interleuven via tel. 016 28 42 16 of mail naar tony.aerts@interleuven.be. Op www.interleuven.be/bedrijventerreinen vind je het document om je kandidaat te stellen om een locatie te kopen/huren.

dienst lokale economie tel. 011 88 05 92 e-mail economie@landen.be

5


onderwijs

Nieuwe regelgeving omtrent het inschrijvingsbeleid

GO! Hof Pepijn steunt

Meneer Konijn, de knuffel die de wereld zag De wereldreis van het bekendste konijn, sorry, Meneer Konijn zit erop. De Vlaamse knuffel vloog het voorbije jaar bijna acht keer de wereld rond en zamelde ruim 200.000 euro in voor kansarme kinderen. Het verhaal van Meneer Konijn begon in januari vorig jaar met een ideetje van Sven Ornelis en Kürt Rogiers in “De ochtendshow”. Ze zochten een mascotte voor een feestje voor kansarme kinderen. De keuze viel op Meneer Konijn, de knuffel van het overleden meisje Noa, de helft van een tweeling. Meneer Konijn zou samen met enkele luisteraars het vliegtuig nemen om zoveel mogelijk kilometers af te leggen. Voor elke kilometer kreeg hij 2 eurocent. De actie begon pas echt te leven nadat Meneer Konijn op de schoot mocht zitten bij de bekende actrice Pénelope Cruz. Toen dachten ze bij Q-music: “waarom er geen grotere solidariteitsactie van maken?”. Ook de leerlingen van het 5de en 6de leerjaar van Hof Pepijn voelden zich geroepen om mee te werken aan de Meneer Konijn actie. Ze bakten zelf koekjes en verkochten die op donderdag in de school en op de markt. De koekjes gingen als “warme broodjes” van de hand, meer nog, de vraag overtrof het aanbod! In een mum van tijd was alles verkocht. Met enige fierheid mogen we zeggen dat deze actie 812 euro heeft opgebracht. Dit bedrag werd overgemaakt aan Meneer Konijn ten voordele van kansarme kinderen. GO! Hof Pepijn is dan ook heel fier zijn op het solidariteitsgevoel van de leerlingen, die een hart van goud hebben!

GO! Hof Pepijn tel. 011 88 17 93 e-mail hof.pepijndir@gmail.com www.hofpepijn.be

6

De Gemeentelijke Basisschool van Neerwinden en Walshoutem, de kleuterschool te Waasmont willen jullie graag informeren over de nieuwe regelgeving in verband met het inschrijvingsbeleid vanaf 1 september 2013. − Broers en zussen (of kinderen die onder hetzelfde dak wonen) van een reeds ingeschreven kind kunnen zich inschrijven vanaf 1 tot en met 18 maart 2013. − Kinderen van personeelsleden zijn welkom vanaf 21 tot en met 29 maart 2013. − De open inschrijvingen starten vanaf 15 april 2013. Wil je meer informatie over deze nieuwe regelgeving? Neem dan contact op met het schoolhoofd, Stefaan Mombaers, op het nummer 016 78 81 62.

GBS Neerwinden GBS Walshoutem GBS Waasmont Laarstraat 21 Walshoutemstraat 55 Handelstraat 8 3400 Landen 3401 Landen 3401 Landen


Sport

Sluitingsdagen stedelijk zwembad Landen maart – april 2013

Sponsorzwemmen zondag 10 maart 2013

zondag 31 maart – Pasen maandag 1 april - paasmaandag

Openingsuren tijdens de paasvakantie ZWEMBAD ma. 1 april 2013 di. 2 april 2013 wo. 3 april 2013 do. 4 april 2013 vrij. 5 april 2013 za. 6 april 2013

zo. 7 april 2013

ma. 8 april 2013 di. 9 april 2013 wo. 10 april 2013 do. 11 april 2013 vrij. 12 april 2013 za. 13 april 2013

zo. 14 april 2013

GEBRUIK SAUNA

gesloten 10 tot 12 uur

heren

14 tot 22 uur

heren

9 tot 12 uur

dames

14 tot 20 uur

dames

10 tot 12 uur

dames

14 tot 22 uur

dames

10 tot 12 uur

heren

14 tot 22 uur

heren

10 tot 12 uur

heren

14 tot 18 uur

dames

9 tot 9.30 uur (alleen baantjeszwemmen)

heren

9.30 tot 12.30 uur

heren

10 tot 12 uur

na reservatie

14 tot 19 uur

na reservatie

10 tot 12 uur

heren

14 tot 22 uur

heren

9 tot 12 uur

dames

14 tot 20 uur

dames

10 tot 12 uur

dames

14 tot 22 uur

dames

10 tot 12 uur

heren

14 tot 22 uur

heren

10 tot 12 uur

heren

14 tot 18 uur

dames

9 tot 9.30 uur (alleen baantjeszwemmen)

heren

9.30 tot 12.30 uur

heren

Op maandag en woensdag wordt er speelmateriaal in het water gelegd. Op dinsdag en donderdag worden tussen 16 en 17 uur twee banen voorzien voor de senioren.

Steun samen met de stad Landen, LSVZ en b.strong de 1000 km van Kom op tegen Kanker! Kom baantjeszwemmen op zondag 10 maart 2013 − van 13.30 tot 14.30 uur − van 14.30 tot 15.30 uur − van 15.30 tot 16.30 uur! 1 uur: 8 euro 2 uur: 15 euro 3 uur: 20 euro De opbrengst gaat integraal naar b.strong en de 1000 km van Kom op tegen Kanker. Wij voorzien toezicht voor de kinderen die in het instructiebad willen spelen terwijl hun ouders zwemmen. Na het zwemmen krijg je een kleine versnapering aangeboden.

Gebruik sporthal en zwembad seizoen 2013 -2014 Alle aanvragen voor grote organisaties met gebruik van de stedelijke sporthal of het zwembad voor het seizoen 2013-2014 moeten vóór 10 april 2013 schriftelijk ingediend worden bij de stedelijke sportdienst, Sportlaan 1, 3400 Landen – sportdienst@landen.be.

Pepijnjogging Op vrijdag 29 maart 2013 lopen de kinderen van de verschillende Landense basisscholen de Pepijnjogging voor het goede doel. Zij laten zich hierbij sponsoren en de opbrengst gaat integraal naar het team van b-strong en de 1000 km van Kom op tegen Kanker. De kinderen vertrekken om 13.30 uur aan de voetbalterreinen van Sparta Landen, Karel de Grotelaan, en lopen zo naar het sportstadion aan de Sportlaan waar ze nog enkele rondjes lopen. Alle supporters zijn welkom!

7


Sport

Oprichten van een G-afdeling (mindervaliden) in een sportclub maandag 11 maart 2013 doelgroep Clubverantwoordelijken, clubtrainers, sportbegeleiders, schepenen van sport, sportfunctionarissen, sportpromotoren, leerkrachten LO, recreatiespelleiders en andere geïnteresseerden van de sportregio “Getevallei” heten wij graag van harte welkom! programma 19.30 uur: 19.45 uur:

20.45 uur: 21 uur:

22 uur:

inleiding door de sportregio “Getevallei” G-sport in België, Vlaanderen en Vlaams-Brabant, door Lieve Callens (bestuurssecretaris provinciale sportdienst Vlaams-Brabant) pauze, drankje aangeboden door de sportregio “Getevallei” plan van aanpak voor elke doelgroep hanteerbaar, knelpunten voor deelnemers en clubs, subsidiëring & ondersteuning bij de opstart, ... einde.

praktische info datum: maandag 11 maart 2013 om 19.30 uur plaats: Vrijetijdscentrum (Oude Kazerne) St.-Jorisplein 20 3300 Tienen prijs: gratis deelname (drankje + syllabus inbegrepen). inschrijven: mail voor 6 maart naar patrick.frederix@vlaamsbrabant.be met vermelding van naam, adres, e-mailadres, club en sporttak. Schrijf je tijdig in! Er wordt maar een beperkt aantal inschrijvingen toegelaten.

4 KIDS 2 Play Mega indoor speeltuin zondag 24 maart 2013 van 10 tot 17 uur Sportcentrum Houtemveld Sporthalstraat 12, 3300 Tienen doelgroep

Kleuters en kids van 3 tot 8 jaar onder begeleiding van ervaren monitoren

praktische info Wij vragen de ouders in de buurt aanwezig te blijven. Sportschoenen zijn verplicht, ook voor de ouders/begeleiders. prijs

5 euro, ouders/begeleiders gratis (verzekering, drankje en koekje inbegrepen) Inschrijven en betalen kan enkel ter plaatse.

contact Patrick Frederix, regiocoördinator tel. 016 26 76 61 patrick.frederix@vlaamsbrabant.be Michel Roskin, sportfunctionaris Tienen tel. 016 80 48 88 – sport@tienen.be

Sportkampen tijdens de paasvakantie van maandag 8 tot en met vrijdag 12 april 2013 Het volledige programma vind je op www.landen.be vrije tijd – sport – sportkampen. Inschrijven kan via www.springeruit.be, de nieuwe website van Sporta.

Opvang vóór en na de sportkampen − opvang van 7 tot 9 uur en van 16 tot 18.30 uur (Enkel opvang mogelijk voor een volledige dag!) − locatie opvang: sporthal Landen − kostprijs: 3 euro per dag − de opvang wordt vooraf betaald bij de inschrijving van het sportkamp.

sportdienst tel. 011 83 20 18 e-mail sportdienst@landen.be

8


De preventieraad informeert! Meer dan tien jaar geleden werd in Landen een preventieraad opgericht, met als doel het bestuur te ondersteunen bij de uitwerking van een gemeentelijk drugs- en alcoholbeleid. Doorheen de jaren verruimde het werkveld van de preventieraad. Uiteindelijk werd het werkingsgebied van de preventieraad uitgebreid tot alcohol- en drugspreventie, veiligheid in het algemeen en gezondheid. De preventieraad wil voortaan regelmatig informeren via Licht op Landen. We bijten de spits af met meer info over gezond ontbijten! Het kan niet genoeg benadrukt worden: ontbijten is een must voor iedereen! Terwijl wij ’s nachts slapen, werken onze hersenen, hart, ademhaling, spijsvertering, … verder en geraken onze lichaamreserves uitgeput. Onze energievoorraad moet aangevuld worden met een evenwichtig ontbijt, bestaande uit koolhydraten, voedingsvezels, vitaminen en mineralen én arm aan vet. Bovendien moet je ook voldoende drinken om je lichaam zo te hydrateren. Een gezond ontbijt bestaat uit: − Drank: water is de beste keuze. Maar ook melk, thee en koffie (in beperkte mate en liefst ongezoet) en af en toe ongezoet fruitsap of chocomelk kunnen. − Graanproducten zijn een bron van energie! Kies voor bruin of volkorenbrood. Ter afwisseling kan je ook kiezen voor volle (ongesuikerde) ontbijtgranen. − Fruit: kies voor seizoensfruit en varieer voldoende. − Melkproducten (of sojaproducten) zoals melk, yoghurt, kaas, … zorgen voor de aanlevering van eiwitten, vitaminen en mineralen. Kinderen hebben een grotere behoefte aan melk- en sojaproducten dan volwassenen. Voor kinderen jonger dan vier jaar kies je voor volle melkproducten. Nadien opteer je best voor halfvolle of magere producten. − Broodbeleg: kies voor brood met beleg en niet voor beleg met brood! Varieer tussen zoet en hartig beleg en kies zoveel mogelijk voor magere soorten. Voorbeelden Hartig: magere kaas, magere vleeswaren, ei Zoet: vers fruit, confituur, stroop, af en toe choco. − Smeervetten: één mespunt smeervet per snede brood is aan te raden in geval van hartig beleg. − De restgroep (koeken, snoepgoed en dergelijke) levert geen essentiële voedingsstoffen en is dus af te raden. Bewaar deze voedingsstoffen voor speciale gelegenheden en gebruik ze in kleine hoeveelheden. − Bewegen! Voor een gezond leven is het belangrijk om een evenwicht te vinden tussen gezonde voeding en voldoende lichaamsbeweging. Voldoende bewegen levert heel wat voordelen: een betere lichaamssamenstelling (verhouding spier- en vetmassa), het verkleint de kans op chronische aandoeningen zoals hart- en vaatziekten, je voelt je beter in je vel, …

preventieraad dienst welzijn tel. 011 69 05 40/41 e-mail welzijn@landen.be

9


Namiddagactiviteiten Wijkwerking Landen − woensdag 6 maart: knutselnamiddag voor kinderen rond het thema Pasen Sociaal Huis Landen – 13 uur – gratis deelname − dinsdag 12 maart: opstart project verjaardagen & wijkoverleg Laar - 13 uur – gratis deelname − donderdag 21 maart: kiennamiddag Waasmont – 13 uur – gratis deelname − vrijdag 29 maart: opstart project verjaardagen & wijkoverleg Attenhoven– 13 uur – gratis deelname In maart kan je tijdens de namiddagactiviteiten meer informatie krijgen over burenbemiddeling en het telefoonproject voor vereenzaamde personen.

Nieuw bestuur Ouderenadviesraad De OAR heeft een nieuw bestuur samengesteld zoals bepaald in de statuten. De nieuwe schepen van seniorenbeleid is Greta Vanermen. Vanaf 1 april 2013 neemt Guy Dams het voorzitterschap waar. Tot dan zorgen Nelly Lenaerts en Tinneke De Ron voor continuïteit en geven ze de nieuwe voorzitter de kans om zich in te werken. De verkozenen voor het Vast Bureau

Stemgerechtigde leden Judith Branckaute, Roger Brugmans, Guido Dams, Paulette Delvaux, Tinneke De Ron, Marieke Lenaerts, Nelly Lenaerts, Hilda Sciaens, Georges Tudts, Fernand Uytebroeck Leden met raadgevende stem Greta Vanermen als schepen van seniorenbeleid Vanessa Donati als ambtenaar De verkozenen voor de Algemene vergadering

dienst welzijn tel. 011 69 05 41 e-mail welzijn@landen.be

Huishoudelijke hulpdienst OCMW Zoek jij iemand die je kan helpen om jouw huishoudelijk werk wat te verlichten? Dan kan je beroep doen op de Huishoudelijke Hulpdienst van het OCMW, die erkend is om huishoudhulp met dienstencheques te organiseren. Een huishoudhulp kan poetswerk voor haar rekening nemen zoals stof afnemen en vloeren dweilen, maar kan je ook een handje helpen met was- en strijkwerk of warme maaltijden klaarmaken. Je kan hulp afnemen in pakketten van 3, 4, 6 of 8 uur per week. Per gepresteerd uur geef je één dienstencheque af aan de huishoudhulp. Voor een dienstencheque betaal je 8,5 euro, maar omdat ze voor 30% fiscaal aftrekbaar zijn, kosten ze eigenlijk maar 5,95 euro. Je kan jaarlijks maximum 2.560 euro aftrekken van de belastingen.

sociale dienst OCMW Landen Niki Petré tel. 011 69 05 27 e-mail niki.petre@ocmw.landen.be

10

Stemgerechtigde leden Frieda Chapelle, Gilbert Claes, Roland Clarebots, Henri Degreef, Roger Draelants, Ria Duchateau, Jacqueline Gevers, Liliane Herbots, Willy Mouton, Bennie Neyens, Rita Trossard, Jozef Vanham Een vertegenwoordiging in het bestuur voor de beide Zorgcentrums in Landen zijn: Katrien Landuyt voor WZC Oleyck Sabine Vandenbosch voor WZC Zevenbronnen Leden met raadgevende stem Kamiel Dury als externe adviseur René Leemans als externe adviseur Jean Vanrijkel als OCMW-voorzitter Niki Petré als maatschappelijk assistente OCMW

OAR dienst welzijn tel. 011 69 05 41 e-mail welzijn@landen.be


premie of belastingvermindering

website: beterwonenaandegete.be / tel: 011-69 05 45

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

verhuurder

x

huurder

x

eigenaar

x

bestaande woning

woensdag- en donderdagvoormiddag

wooninfopunt: sociaal huis Landen, 8.30-12u

x

x

x

x

x

x

nieuwbouw

PREMIES EN TEGEMOETKOMINGEN LANDEN 2013 werken

(  0,065 W/mK, spouw min. 50mm breed en volledig gevuld) 6 euro/m² (Rd  1,2 m²K/W) met max. 800 euro vervanging enkel glas: 12 euro/m² (U  1,1 W/m²K) met max. 300 euro vervanging enkel of dubbel glas: 15 euro/m² (U  0,8 W/m²K) met max. 375 euro

1. PREMIES NETBEHEERDER INFRAX (www.infrax.be - 078/35.30.20) dakisolatie / zoldervloerisolatie 6 euro/m² (Rd  3,5 m²K/W) met max. 720 euro aannemer 7 euro/m² (Rd  4 m²K/W) met max. 840 euro 8 euro/m² (Rd  4,5 m²K/W) met max. 960 euro sociaal dakisolatieproject huurwoningen 23 euro/m² (Rd  3,5 m²K/W) voor promotor (huurder = doelgroep) dakisolatie / zoldervloerisolatie 3 euro/m² (Rd  3,5 m²K/W) met max. 360 euro doe-het-zelf 3,5 euro/m² (Rd  4 m²K/W) met max. 420 euro 4 euro/m² (Rd  4,5 m²K/W) met max. 480 euro 15 euro/m² (Rd  2 m²K/W) met max. 2000 euro 6 euro/m² met max. 800 euro buitenmuurisolatie spouwmuurisolatie

vloerisolatie / kelderisolatie hoogrendementsbeglazing

elektrisch: 270 euro x ((0,87 x COP) - 2,5) x nominaal elektrisch compressorvermogen gas: 270 euro x ((0,87 x COP) - 1) x geïnstalleerd gasvermogen, max. 1700 euro

aannemer

zonneboiler 550 euro/m² collectoroppervlakte met max. 2750 euro, max. 50% factuur x x x x x condensatieketel (enkel voor beschermde afnemer) 800 euro x x x x x 150 euro per wasmachine AAA label of beter - koelkast A+ label of beter kortingsbon energiezuinige toestellen (besch. afn.) gratis energiescan (onbeperkt voor doelgroep) x x x bouwaanvraag voor 1/1/2010: vanaf E80 of lager E60-E41: 1.000 euro + 40 euro x (E60 - Epeil van de woning) bouwaanvraag vanaf 1/1/2010: vanaf E60 of lager E40-E0: 1.800 euro + 50 euro x (E40 - Epeil van de woning) x x x x x (1) bouwaanvraag vanaf 1/1/2012: vanaf E50 of lager E50-E41: 1.400 euro + 40 euro x (E50 - Epeil van de woning) bouwaanvraag vanaf 1/1/2012: vanaf E40 of lager E40-E0: 1.800 euro + 50 euro x (E40 - Epeil van de woning) E80-E61: 200 euro + 10 euro x (E80 - Epeil van de wooneenheid) nieuwbouwappartement (1) bouwaanvraag voor 1/1/2010: vanaf E80 of lager E60-E41: 400 euro + 20 euro x (E60 - Epeil van de wooneenheid) x x x bouwaanvraag vanaf 1/1/2010: vanaf E60 of lager E40-E0: 800 euro + 30 euro x (E40 - Epeil van de wooneenheid) x (1) bouwaanvraag vanaf 1/1/2012: vanaf E50 of lager E50-E41: 600 euro + 20 euro x (E60 - Epeil van de wooneenheid) bouwaanvraag vanaf 1/1/2012: vanaf E40 of lager E40-E0: 800 euro + 30 euro x (E40 - Epeil van de wooneenheid) - bestaande woning = aangesloten op elektriciteitsnet voor 01/01/2006 - factuurdatum tussen 01/01/2013 en 31/12/2013 - beschermde afnemer krijgt 50% meer premie, bij de premie van het e-peil 20% meer premie. Niet van toepassing bij premies doelgroep en beschermde afnemer. - per uitvoeringsadres kan de premie maar 1 keer aangevraagd worden gedurende een periode van 12 maanden voor eenzelfde investering (1) als de nieuwe woning of het nieuwbouwappartement het gevolg is van een volledige afbraak en heropbouw van een bestaande woning of een bestaand appartement, zonder wijziging van de aard en de bestemming van de woning of het appartement, worden de E-peilpremies verdubbeld. De extra premie voor zonneboiler (+300 euro met aanvraag van voor 01/01/2012) wordt niet verdubbeld.

warmtepomp

doe-het-zelf


premie of belastingvermindering

doe-het-zelf

x

aannemer

x

x

x

nieuwbouw

x

bestaande woning

x

x

x

eigenaar

x

x

x (5)

x

x

x

huurder

x

x

x (6)

dakisolatie / zoldervloerisolatie

6 euro/m² (Rd  3,5 m²K/W) met max. 720 euro x x x x geregistreerd aannemer 7 euro/m² (Rd  4 m²K/W) met max. 840 euro x(8) 8 euro/m² (Rd  4,5 m²K/W) met max. 960 euro dakisolatie / zoldervloerisolatie 3 euro/m² (Rd  3,5 m²K/W) met max. 360 euro x x x x doe-het-zelf 3,5 euro/m² (Rd  4 m²K/W) met max. 420 euro x(8) 4 euro/m² (Rd  4,5 m²K/W) met max. 480 euro van toepassing voor: - beschermde afnemers (gezinnen die recht hebben op de sociale maximumprijzen elektriciteit); - personen die een uitnodiging ontvangen voor de LAC (lokale adviescommissie), die een schuldbemiddeling of een collectieve schuldregeling genieten, die door het OCMW sociaal of budgettair begeleid worden wegens betalingsmoeilijkheiden, in het bijzonder voor de rekeningen voor gas en elektriciteit; - personen die recht hebben op een minimum levering van aardgas via de budgetmeter, op een verhoogde tegemoetkoming in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkering, of op het omnio-statuut, personen die huren bij een SVK; bestaande woning = aangesloten op elektriciteitsnet voor 01/01/2006 (8) = eigenaar-verhuurder enkel bij dossier sociaal dakisolatieprojecten

hoogrendementsbeglazing

20 euro/m² met max. van 250 euro als inkomen tussen 20.001 euro en 50.490 euro (7) 20 euro/m² met max. van 500 euro als inkomen ≤ 20.000 euro of huurwoning (7) Verloopt automatisch via premie van de netbeheerder en aan dezelfde voorwaarden als deze van de netbeheerder (7) = voor gezamenlijk belastbaar inkomen 2010 - aanslagjaar 2011. 4.2. PREMIES VOOR ENERGIEBESPARENDE MAATREGELEN BIJ MAATSCHAPPELIJK KWETSBARE GROEPEN

10 euro/m² met max. van 100 euro

4. PREMIES PROVINCIE VLAAMS-BRABANT (www.vlaamsbrabant.be - dienst wonen: 016/26.73.10) 4.1. PREMIES VOOR ENERGIEBESPARENDE MAATREGELEN

prijs per aantal kWh geproduceerde elektriciteit voor een vastgesteld aantal jaren rekeninghoudend met een marktmechanisme Het dak van de woning waarop zonnepanelen geïnstalleerd worden moet voldoende geïsoleerd zijn (Rd min. 3m²K/W)

groenestroomcertificaten fotovoltaïsche zonnepanelen

50% factuurbedrag (incl btw) met min. 600 euro en max. 1.250 euro maken van badkamer/toilet aangepast aan noden factuurbedrag moet minstens dubbele zijn van de premie bejaarde, installeren van een trap- of rolstoelplateaulift, de aanvrager, diens partner of een inwonend gezinslid is minstens 65 jaar oud aanbrengen van handgrepen, wegwerken van inkomensvoorwaarde: niveauverschillen, enz. - gezamenlijk belastbaar inkomen van 2010 (aanslagjaar 2011) maximaal 28.730 euro, te verhogen met 1.500 euro per persoon ten laste - voor facturen niet ouder dan 1 jaar - kan binnen een periode van 10 jaar 3 keer aangevraagd worden voor verschillende bouwonderdelen (5) = het pand zelf bewonen als hoofdverblijfplaats (6) = enkel verhuur aan sociaal verhuurkantoor 3.4. SUBSIDIEREGELING ZONNEPANELEN (www.vreg.be)

3.3. AANPASSINGSPREMIE VOOR OUDEREN

werken

verhuurder


50% of 75% (9) van de kostprijs, met max. van 2.500 euro de aanvrager is minstens 60 jaar oud of erkend als persoon met een handicap inkomensvoorwaarde: - gezamenlijk belastbaar inkomen van 2010 (aanslagjaar 2011) maximaal 37.480 euro voor een alleenstaande of maximaal 53.110 euro voor een gezin van minstens 2 personen Bedragen zijn te verhogen met 3.200 euro per persoon ten laste x x

x (10) x (11) x (11)

max. 500 euro met max. van 50% van de bewezen kosten max. 200 euro met max. van 50% per aanvraag en per kind

hergebruik hemelwater of infiltratievoorzieningen

herbruikbare luiers max. 10.000 euro met max. van 80% van bewezen kosten

Erkende kredietmaatschappijen: Fraternitas - Demer en Dijle

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Bedragen zijn te verhogen met 3.200 euro per persoon ten laste

alleenstaande of maximaal 53.110 euro voor een gezin van minstens 2 personen

- minimumbedrag lening: 2.500 euro, maximumbedrag: 20.000 euro - intrestvoet van 2% - inkomensvoorwaarde: gezamenlijk belastbaar inkomen van 2010 (aanslagjaar 2011) maximaal 37.480 euro voor een

7. VERZEKERING GEWAARBORGD WONEN Gratis verzekering die u als werkende persoon kan afsluiten wanneer u een hypothecaire lening aangaat voor het bouwen, kopen of renoveren van een woning. Wanneer u tijdens die periode onvrijwillig werkloos of arbeidsongeschikt wordt, kan u een tegemoetkoming in de aflossing van uw lening krijgen. Info en voorwaarden: www.verzekeringgewaarborgdwonen.be

voor bouw, aankoop en / of renovatie woning (renovatie woning = verbeterings-, sanerings-, vergrotingswerken, aanpassingen aan fysieke toestand bewoner en energiebesparende maatregelen)

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen: SWAL - Wijgmaalsesteenweg 18 - 3020 Herent - 016 31 62 00 - www.swleuven.be Vlaams Woningfonds: www.vlaamswoningfonds.be - 1e en 3e maandag v.d. maand 9u - 11u, Kabbeekvest 110, 3300 Tienen 6.2 BIJKOMENDE LENING VAN PROVINCIE VLAAMS-BRABANT (www.vlaamsbrabant.be - 016 26 73 10)

voor bouw, aankoop en / of verbouwing woning

6. SOCIALE LENINGEN 6.1 HOOFDLENING

Voor handelspanden gelegen in/op Stationsstraat - Stationsplein - Kerkstraat – Marktplein – Bondgenotenlaan - Gendarmerieplein

renovatie gevels handelspanden

5.2 PREMIE EFRO VIA DIENST LOKALE ECONOMIE (www.landen.be - 011 88 03 27)

max. 31 euro/m² met max. subsidieerbare oppervlakte van 100 m²

groendaken

5. PREMIES STAD LANDEN (www.landen.be) 5.1 PREMIES DIENST MILIEU (www.landen.be - 011 88 03 26)

(9) = aanvrager voldoet aan inkomensvoorwaarden van VT- of OMNIO-statuut - (10) = niet-geïndexeerd kadastraal inkomen is maximum 1.700 euro, behalve voor personen zie (9) (11) = pand bewonen als hoofdverblijfplaats en niet over volledige eigendom beschikken van andere onroerende goederen waarvan het totaal niet-geïndexeerd KI groter dan 125 euro Facturen mogen niet ouder zijn dan 1 jaar.

aanbrengen van een automatische deuropener met parlofoon, plaatsen van een lift, vergroten van deuropeningen, aanpassen van sanitair, aanpassen van keuken, aanleggen van hellende vlakken, plaatsing automatische rolluiken, enz.

4.3. AANPASSINGSPREMIE VOOR OUDEREN EN PERSONEN MET EEN HANDICAP


2. FEDERALE OVERHEID (federale overheidsdienst Financiën - www.minfin.fgov.be - 02/57.257.57) 2.1. BELASTINGVERMINDERING ENERGIEBESPARENDE MAATREGELEN (zie ook www.energiesparen.be) dakisolatie 30% van de uitgaven (incl. btw, factuurdatum in 2013) (voor woning minstens 5 jaar in gebruik) Rd  2,5 m²K/W met maximum 2.930 euro 2.2. BELASTINGVERMINDERING BEVEILIGING WONING TEGEN INBRAAK EN / OF BRAND voor blustoestellen, deuren met brandweerstand van 1/2 uur, inbraakvertragende elementen ( 50% factuurbedrag (incl. btw) met max. 750 euro veiligheidssloten,…) en diefstaldetectie (alarm,…)

30% van de kostprijs  zie opmerking - gezamenlijk belastbaar inkomen van 2010 (aanslagjaar 2011) maximaal 28.730 euro, te verhogen met 1.500 euro per persoon ten laste - verhuur aan sociaal verhuurkantoor 20% van de kostprijs  zie opmerking - gezamenlijk belastbaar inkomen van 2010 (aanslagjaar 2011)

3. PREMIES VLAAMSE OVERHEID (www.wonenvlaanderen.be - www.energiesparen.be of gratis telefoonnr. 1700) 3.1. RENOVATIEPREMIE funderingen en binnen- en buitenmuren (facturen voor max. 15.000 euro) draagvloeren (facturen voor max. 15.000 euro) dakwerkzaamheden (niet dakisolatie) (facturen voor max. 15.000 euro) buitenschrijnwerk

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x (5)

x (5)

x

x

x (6)

x (6)

x x (facturen voor max. 15.000 euro) groter dan 28.730 euro te verhogen met 1.500 euro per persoon ten laste en x (4) x (2) x (3) elektriciteit (facturen voor max. 3.750 euro) maximaal 40.220 euro voor een alleenstaande of sanitair (facturen voor max. 3.750 euro) maximaal 57.460 euro voor een alleenstaande met 1 persoon ten laste of voor centrale verwarming een gezin. Bedragen te verhogen met 3.220 euro per persoon ten laste (facturen voor max. 7.500 euro) voorwaarde facturen: vervangen van veilige binnentrap - facturen voor min. 10.000 euro (excl. btw) (facturen voor max. 3.750 euro) - facturen niet ouder dan 3 jaar opmerking: Indien u in 2013 een aanvraag indient met facturen voor buitenschrijnwerk die dateren vanaf 1 januari 2012, zal de premie verhoogd worden met 10% op het bedrag van de aanvaarde facturen buitenschrijnwerk als het buitenschrijnwerk voldoet aan volgende U-waarden: Uw van maximaal 1,7 W/m²K en Ug van maximaal 0,9 W/m²K. De renovatiepremie kan slechts 1 keer om de 10 jaar aangevraagd worden per woning en per bewoner. De premie bedraagt maximaal 10.000 euro (2) woning = ouder dan 25 jaar - (3) = geen andere woning in eigendom hebben en het pand zelf bewonen als hoofdverblijfplaats - (4) = enkel verhuur aan sociaal verhuurkantoor 3.2. VERBETERINGSPREMIE

voor verbeteringswerkzaamheden dakwerkzaamheden (premie 1.250 euro) vast premiebedrag per soort werk buitenschrijnwerk (premie 1.250 euro) factuurbedrag moet minstens dubbele zijn van de premie werkzaamheden aan gevels (premie 1.500 euro) woning minstens 20 jaar oud optrekkend vocht behandelen (premie 750 euro) inkomensvoorwaarde: sanitaire installaties plaatsen (premie 750 euro) - gezamenlijk belastbaar inkomen van 2010 (aanslagjaar 2011) nieuwe elektrische installatie (premie 750 euro) maximaal 28.730 euro, te verhogen met 1.500 euro per persoon ten laste risico op co-vergiftiging bestrijden (verschillend) - eigenaars maximaal 57.460 euro (verhuurder aan sociaal verhuurkantoor) voor verbouwingswerkzaamheden 50% factuurbedrag (incl. btw) met min. 600 euro en max. 1.250 euro vergroten of herbouwen van de woon-, kook-, of slaapvertrekken factuurbedrag moet minstens dubbele zijn van de premie zelfde voorwaarden (inkomen en woning) als verbeteringswerkzaamheden - voor facturen niet ouder dan 1 jaar - kan binnen een periode van 10 jaar 3 keer aangevraagd worden voor verschillende bouwonderdelen (5) = het pand zelf bewonen als hoofdverblijfplaats - (6) = enkel verhuur aan sociaal verhuurkantoor


website: beterwonenaandegete.be / tel: 011-69 05 45

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

woensdag- en donderdagvoormiddag

wooninfopunt: sociaal huis Landen, 8.30-12u

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

dienst welzijn huurder tel. 011 69 05 41 e-mail welzijn@landen.be verhuurder www.vroedvrouwenvoorecuador.be

PREMIES EN TEGEMOETKOMINGEN LANDEN 2013 premie of belastingvermindering

(  0,065 W/mK, spouw min. 50mm breed en volledig gevuld) 6 euro/m² (Rd  1,2 m²K/W) met max. 800 euro vervanging enkel glas: 12 euro/m² (U  1,1 W/m²K) met max. 300 euro vervanging enkel of dubbel glas: 15 euro/m² (U  0,8 W/m²K) met max. 375 euro Twee jaar na de oprichting van de vzw Vroedvrouwen voor Ecuador kon in samenwerking met Eslabon Social én met de steun van de Belgische Nationale Loterij het dispensarium Suazio opengaan.

elektrisch: 270 euro x ((0,87 x COP) - 2,5) x nominaal elektrisch compressorvermogen gas: 270 euro x ((0,87 x COP) - 1) x geïnstalleerd gasvermogen, max. 1700 euro

Eén van deze vroedvrouwen is Martine Moaert uit Laar. In 2009 trok ze naar Guayaquil, Ecuador om er te werken in een gynaecologisch ziekenhuis. Daar leerde ze de Ecuadoriaanse gezondheidszorg beter kennen: de gebreken, de noden, de manier van werken van gynaecologen en vroedvrouwen, hun band met de patiënt. Zo wist ze een netwerk van connecties aan te leggen. Martine ging ook op zoek naar een geschikte partner om het project op te starten. Uiteindelijk kwam zij terecht bij de Belgische vzw Eslabon Social.

eigenaar

x

x

x

x

Naast het dispensarium werd een klein lokaaltje omgetoverd tot “Babbelcafé”. In dit lokaaltje kan iedereen terecht met vragen omtrent gezondheidszorg. Heel populair zijn de lessen babymassage.

werken

Evelien Menten uit Attenhoven, eveneens vroedvrouw, liep vorig jaar stage in de verloskamer in Guayaquil. Ze hielp ook mee aan de lessen babymassage van de vzw.

1. PREMIES NETBEHEERDER INFRAX (www.infrax.be - 078/35.30.20) dakisolatie / zoldervloerisolatie 6 euro/m² (Rd  3,5 m²K/W) met max. 720 euro aannemer 7 euro/m² (Rd  4 m²K/W) met max. 840 euro 8 euro/m² (Rd  4,5 m²K/W) met max. 960 euro sociaal dakisolatieproject huurwoningen 23 euro/m² (Rd  3,5 m²K/W) voor promotor (huurder = doelgroep) dakisolatie / zoldervloerisolatie 3 euro/m² (Rd  3,5 m²K/W) met max. 360 euro doe-het-zelf 3,5 euro/m² (Rd  4 m²K/W) met max. 420 euro 4 euro/m² (Rd  4,5 m²K/W) met max. 480 euro 15 euro/m² (Rd  2 m²K/W) met max. 2000 euro 6 euro/m² met max. 800 euro vloerisolatie / kelderisolatie hoogrendementsbeglazing Vroedvrouwen voor Ecuador vzw (VVE vzw) is een initiatief opgericht door een Spaanse en drie Vlaamse vroedvrouwen. De vereniging heeft als doel het verbeteren van het leven van de Ecuadoriaanse vrouw & kind.

zonneboiler 550 euro/m² collectoroppervlakte met max. 2750 euro, max. 50% factuur x x x x x condensatieketel (enkel voor beschermde afnemer) 800 euro x x x x x 150 euro per wasmachine AAA label of beter - koelkast A+ label of beter kortingsbon energiezuinige toestellen (besch. afn.) gratis energiescan (onbeperkt voor doelgroep) x x x bouwaanvraag voor 1/1/2010: vanaf E80 of lager E60-E41: 1.000 euro + 40 euro x (E60 - Epeil van de woning) bouwaanvraag vanaf 1/1/2010: vanaf E60 of lager E40-E0: 1.800 euro + 50 euro x (E40 - Epeil van de woning) x x x x x (1) bouwaanvraag vanaf 1/1/2012: vanaf E50 of lager E50-E41: 1.400 euro + 40 euro x (E50 - Epeil van de woning) bouwaanvraag vanaf 1/1/2012: vanaf E40 of lager E40-E0: 1.800 euro + 50 euro x (E40 - Epeil van de woning) E80-E61: 200 euro + 10 euro x (E80 - Epeil van de wooneenheid) nieuwbouwappartement (1) bouwaanvraag voor 1/1/2010: vanaf E80 of lager E60-E41: 400 euro + 20 euro x (E60 - Epeil van de wooneenheid) x x x bouwaanvraag vanaf 1/1/2010: vanaf E60 of lager E40-E0: 800 euro + 30 euro x (E40 - Epeil van de wooneenheid) x (1) bouwaanvraag vanaf 1/1/2012: vanaf E50 of lager E50-E41: 600 euro + 20 euro x (E60 - Epeil van de wooneenheid) bouwaanvraag vanaf 1/1/2012: vanaf E40 of lager E40-E0: 800 euro + 30 euro x (E40 - Epeil van de wooneenheid) - bestaande woning = aangesloten op elektriciteitsnet voor 01/01/2006 - factuurdatum tussen 01/01/2013 en 31/12/2013 - beschermde afnemer krijgt 50% meer premie, bij de premie van het e-peil 20% meer premie. Niet van toepassing bij premies doelgroep en beschermde afnemer. - per uitvoeringsadres kan de premie maar 1 keer aangevraagd worden gedurende een periode van 12 maanden voor eenzelfde investering (1) als de nieuwe woning of het nieuwbouwappartement het gevolg is van een volledige afbraak en heropbouw van een bestaande woning of een bestaand appartement, zonder wijziging van de aard en de bestemming van de woning of het appartement, worden de E-peilpremies verdubbeld. De extra premie voor zonneboiler (+300 euro met aanvraag van voor 01/01/2012) wordt niet verdubbeld.

warmtepomp

Recent werd er een nieuw dispensarium gebouwd in Limoncito, op een uurtje rijden van Guayaquil. Limoncito is een kleine doe-het-zelf gemeenschap waar ongeveer 120 families wonen, die leven van de landbouw. Ze wonen zeer primitief, in bamboehutten op palen. aannemer Dit dispensarium moet officieel nog opengaan maar er worden wel al lessen gegeven. Martine zal er ook beginnen met consultaties nieuwbouw voor de zwangere vrouw en voor moeder en kind. Met de steun van de stad Landen zal hetbestaande nieuwe dispensarium woning sneller kunnen opengaan.

Iedereen kan er terecht voor gratis algemene gezondheidsconsultaties, tandproblemen en gynaecologische consultaties. Er is ook een kleine apotheek aanwezig. Het ministerie van gezondheidszorg zorgt voor een dokter, twee vroedvrouwen en een tandarts. Het Antwerpse bedrijf ‘suAzio’ zorgt voor financiële en materiële sponsoring. De vzw Eslabon Social en vzw Vroedvrouwen voor Ecuador zorgden voor de verbouwingen van het gebouw, de algemene leiding, een verpleegkundige en materiaal. Momenteel draait het dispensarium volledig met Ecuadoriaans personeel. Hierdoor vond Martine de tijd om een nieuw project op te starten.

buitenmuurisolatie spouwmuurisolatie

Landen steunt Vroedvrouwen voor Ecuador vzw

15


film & vlaai

Groenten uit Balen

woensdag 13 maart 2013 raadzaal stadhuis • 14 uur • toegang: 2,50 euro Acteurs: Stany Crets, Lucas Van den Eynde Regisseur: Frank Van Mechelen Germaine is 18 jaar in 1971. Ze woont in een arbeiderswijk in de Kempen en droomt van een beter leven. Dan breekt in de fabriek waar haar vader werkt een wilde staking uit die negen weken zal duren en het leven van alle betrokkenen drastisch zal veranderen. Deze Vlaamse ‘dramatische komedie’ van regisseur Frank van Mechelen kan rekenen op een gemengde reeks topacteurs als Stany Crets en Lucas Van den Eynde en aanstormend talent zoals Clara Cleymans.

lezing blikopener

Een puber in huis

Nathalie Heurckmans maandag 18 maart 2013 raadzaal stadhuis • 20 uur • gratis toegang Wat doe je als je dochter van 15 jaar haar kamer weigert op te ruimen? Wat doe je als je zoon van 13 jaar uren achter de computer zit en helemaal geen zin meer heeft om te praten met jou? Wat doe je als je het gevoel hebt dat je puber van 16 jaar zich niet gelukkig voelt en uren op zijn kamer zit? In deze lezing schetst Nathalie Heurckmans wat puberteit is en welke gedragingen we hierin kunnen verwachten als ouder. Verder wordt er ingegaan op een aantal moeilijke situaties tijdens deze periode en worden er tips gegeven hoe je dit kan aanpakken. Er wordt ook een kader geschetst op welke manier je hier anders mee kan omgaan. Een aanrader voor iedereen met een puber in huis. Geef een seintje als je komt.

dienst cultuur tel. 011 88 03 16 e-mail cultuur@landen.be

16


workshop Ballonplooien

woensdag 20 maart 2013 gc Amfi • 19.30 uur • toegang: 10,00 euro Ben jij altijd al jaloers geweest op clowns en andere ballonkunstenaars? Heb jij goesting en kriebelende vingers om zelf aan de slag te gaan met ballonnen? Wij hebben Bram Parola uitgenodigd, een échte ballonkunstenaar en veelgevraagd ballonartiest in hart en nieren. Zowel volwassenen als kinderen kunnen deze leerrijke en amusante workshop volgen. We beginnen met basisfiguren en kunnen eventueel overgaan naar meer geavanceerde technieken en figuren.

jeugdboekenweek Jeugdboekenweek 2013

Een zee van tijd 2 tot 17 maart 2013 De Jeugdboekenweek 2013 vindt plaats van 2 tot 17 maart en is het grootste kinderboekenfestival van Vlaanderen Dit jaar neemt de Jeugdboekenweek de tijd, met als slogan Een zee van tijd. Ze kijkt naar het verleden en richting toekomst, telt de dagen van de week en ziet de seizoenen passeren. Ze is opgejaagd en ze verveelt zich. Ze denkt na over de eeuwigheid. Ze zet de tijd stil. Ze zoekt het juiste verhaal en laat het voor altijd duren. Voor de leerlingen van de eerste graad bieden we een poppentheatervoorstelling aan van Poppentheater Sloef. Alle scholen zijn ingeschreven! De leerlingen van de tweede en derde graad kunnen deelnemen aan het bibspel. Dit jaar werken we vanuit het vervolgverhaal “Loewie en het mysterieuze boek” samen naar een climax toe! Het vervolgverhaal werd geschreven door jeugdauteur Kristien Dieltiens en is geïllustreerd door Benjamin Leroy.

bibliotheek Landen tel. 011 88 79 06 e-mail landen@bibliotheek.be

17


Vrije tijd

Wij zoeken kandidaten voor de adviesraad openbare bibliotheek! Elke erkende openbare bibliotheek moet beschikken over een adviesraad, die ten dele bestaat uit gewone bibliotheekgebruikers. Die adviesraad moet na elke gemeenteraadsverkiezing opnieuw samengesteld worden. Elke inwoner van Landen krijgt nu dus de kans om gedurende zes jaar in dat adviesorgaan (of “beheersorgaan”) te zetelen. Het beheersorgaan van de bibliotheek volgt het reilen en zeilen van de bibliotheek in al zijn aspecten (werkingsmiddelen, collecties, activiteiten, openingstijden, scholenwerking, ouderenwerking, …), spreekt zich uit over wenselijke evoluties, activiteiten en organisaties, en formuleert haar adviezen naar het bestuur van de stad Landen toe.

Je kan je nu kandidaat stellen om te zetelen in het beheersorgaan van de openbare bibliotheek, en dit tot 31 maart 2013. Best gebruik je hiervoor onderstaand strookje dat je ingevuld bezorgt aan het college van burgemeester en schepenen van Landen, Stationsstraat 29, 3400 Landen. Je kan het strookje afgeven aan de receptie van het stadhuis of in de bibliotheek of je kandidatuur ook gewoon mailen naar landen@bibliotheek.be. Overeenkomstig de wetgeving op de bescherming van de ideologische en filosofische strekkingen kan je de strekking tot dewelke je je bekent, meedelen bij jouw kandidatuurstelling (niet verplicht).

Hiertoe vergadert het orgaan enkele malen per jaar, samen met de bibliothecaris en (eventueel) met de schepen bevoegd voor de bibliotheek. Deze vergaderingen gaan normaliter ’s avonds door in de bibliotheek van Landen.

Ik, ondergetekende, .........................................................................................................................................................................................................................................................................................

wonende ......................................................................................................................................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................................................................................................................................................

tel., gsm, mailadres ......................................................................................................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................................................................................................................................................

stel mij kandidaat om te zetelen in het beheersorgaan van de openbare bibliotheek van Landen. Ik beken mij tot de volgende ideologische en/of filosofische strekking (niet verplicht): ......................................................................................................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Gedaan te Landen op .............................................................................

Handtekening

18


Vrije tijd

Buitenspeeldag op woensdag 27 maart 13.30 - 16.30 uur Eindelijk is het weer zover! Berg maar snel die dikke jassen en winterspullen op want het is tijd voor de eerste zonnestralen en het heerlijke groene gras. Er is niets zo fijn als buiten ravotten met je vriendjes. De Buitenspeeldag is een initiatief van de kindertv-zender Nickelodeon en de Vlaamse overheid waarbij kinderen worden aangezet om buiten te sporten en spelen. Tijdens de Buitenspeeldag kleurt het televisiescherm van Nickelodeon volledig zwart. Ook dit jaar wil de stad Landen alle kinderen verwelkomen om lekker te komen ravotten. We bouwen het park om tot een heus pretpark waar verschillende sport- en spelactiviteiten worden georganiseerd voor kinderen van 3 tot 12 jaar. Hou dus zeker woensdagnamiddag 27 maart 2013 vrij in jullie drukke agenda voor een dag boordevol speel- en spelplezier.

dienst jeugd tel. 011 88 03 16 e-mail jeugd@landen.be

Wil je jouw activiteit méér bekend maken? Voer dan alles in één keer in bij de UITdatabank! De UiTdatabank bundelt het cultuuraanbod in Vlaanderen en maakt het meteen ook vlot toegankelijk voor een breed publiek. Tal van media-partners maken gebruik van de UiTdatabank voor hun cultuur- en vrijetijdsagenda’s. Zij nemen de informatie over voor hun cultuuragenda’s op websites, in kranten, etc. Bovendien verschijnen alle ingevoerde activiteiten niet alleen op de Uit-kalender van je eigen stad of gemeente maar ook op de cultuursite www.UiTinVlaanderen.be. Je hoeft maar één keer al jouw activiteiten in te voeren in de UiTdatabank om jouw aanbod op een heleboel plaatsen te zien verschijnen. Invoeren is volledig gratis, maar je moet je vereniging wel eerst registreren via de UIT-ID. Hoewel de focus ligt op culturele informatie, kunnen heel wat verschillende soorten activiteiten worden ingevoerd zoals tentoonstellingen, concerten, allerhande podiumvoorstellingen, fuiven, workshops, cursussen, opendeurdagen, beurzen, sportevenementen, toeristische informatie, … Voorwaarde is wel dat de activiteit voor iedereen toegankelijk is, dus niet ledenactiviteiten of privé-bijeenkomsten.

Hulp gezocht! Jaarlijks komen meer dan 600 kinderen naar onze Buitenspeeldag. Wij zijn dan ook dringend op zoek naar gemotiveerde mensen om een handje toe te steken. Om alles in goede banen te leiden zoeken wij verantwoordelijke mensen die toezicht willen houden over een speeltoestel. Zo wordt het een veilige en fijne speelnamiddag voor alle deelnemende kinderen. Heb je interesse? Neem dan snel contact op met de dienst jeugd.

Ga naar www.uitinvlaanderen.be of www.uitdatabank.be en maak via de eenvoudige handleiding je eigen UIT-ID voor jezelf of je vereniging! Heb je toch hulp nodig? Neem dan contact op met de cultuurdienst!

dienst cultuur tel. 011 88 03 16 e-mail cultuur@landen.be

19


vrije tijd

Rock Landen organiseert eerste Rock Rally! Omdat rock rally’s enorm in zijn en dé kans bij uitstek bieden om lokaal talent als eerste te spotten, kon Rock Landen natuurlijk niet achterblijven. Toen de kans zich aanbood om in het kader van het “Ontmoet je buren”project een heus interregionaal rock rally concours op poten te zetten, werd er dan ook geen seconde getwijfeld. Het project wil een uitwisseling creëren tussen drie aan elkaar grenzende regio’s - Hageland, Haspengouw en Hesbaye brabançonne - op verschillende streekgebonden gebieden. En het toeval wil nu net dat elk van die regio’s over een geweldig eigen intercultureel festival beschikt! Rock Landen, Inc’Rock uit Incourt en het RELEASE! festival van Borgloon organiseren elk een rock rally in de loop van het voorjaar 2013. De winnaar van zo’n rock rally zal niet alleen in de eigen stad het podium mogen betreden, maar wordt ook op pad gestuurd naar de twee andere festivals om daar te tonen wat voor talent er leeft bij de buren! De RL Rock Rally vindt plaats op zaterdag 6 april in gc Amfi te Landen en hoopt alle jonge muziektalenten uit de buurt te verwelkomen in een spannende strijd om de titel.

info www.rocklanden.be

Beste onbekende Vind jij het ook fijn om pintjes te drinken in het weekend, een glas melk op zondagochtend en te genieten van een hamburger op zondagavond? En voel je ergens tussen je dikke en net iets minder dikke teen een onbekend gevoel om je ergens voor in te zetten? Aan iets te bouwen? En hou je van muziek? Of ben je gewoon verliefd op die knappe binken en jonge deernen van de organisatie van Rock Landen? Dan bieden wij jou de ideale oplossing! Wij hebben heel wat nieuwe werkgroepen en zijn op zoek naar creatieve geesten om onze werking te verbreden en verantwoordelijkheden op te nemen. We zoeken zowel mensen om mee te denken over toffe promo-acties, sponsoring, de logistieke uitbouw alsook de creatieve vormgeving van het festival, tot zelfs het schrijven van toffe teksten zoals deze voor Rock Landen 2013. Grijp je kans en stuur nu een mail naar sandy@rocklanden.be. Voor je het weet, werk je mee aan het mooiste project van Landen (en omstreken, jawel!), zit je in een toffe groep, word je verliefd en drink je elke dag pintjes!

20


milieu Betaal EcoWerf-compost met ecocheques! Je kan bij het Intergemeentelijk milieubedrijf EcoWerf compost aankopen met ecocheques. Een ecocheque is een cheque die een werkgever aan zijn werknemers kan bieden als extralegaal voordeel en is bestemd voor de aankoop van ecologische producten en diensten, zoals spaarlampen, isolatiemateriaal of compost. Zowel de Eco Pass (Sodexo) als de EcoCheque (Edenred) worden aanvaard. EcoWerf-compost is een milieuvriendelijk kringloopproduct, gemaakt van groente-, fruit- en tuinafval. Na mechanische uitsortering en verkleining wordt het organisch materiaal gedurende vijf weken in een vochtige, warme hal door microorganismen omgevormd tot compost. Nadien rijpt de gezeefde compost nog een vijftal weken na. EcoWerf-compost draagt een Vlaco-label dat compost van de allerhoogste kwaliteit garandeert. Compost kan je zelf afhalen bij EcoWerf of in grote hoeveelheden in bigbags aan huis laten leveren. Voor meer informatie of voor de aankoop van EcoWerf-compost kan je terecht op www.ecowerf.be of 0800 97 0 97

Hoge boetes voor sluikstort en zwerfafval! Sluikstort en zwerfafval zijn voor vele Landenaren een bron van ergernis en berokkenen bovendien veel schade aan het milieu. Een sigarettenpeuk “leeft” nog twee jaar verder, een stukje kauwgom nog minstens 20 jaar! Een drankblikje blijft levenslang bestaan… Wat is zwerfafval? Zwerfvuil is het afval dat langs de straten wordt achtergelaten door onachtzame burgers. Dit kan een snoeppapiertje, een leeg blikje, een bananenschil, … zijn. Wie doet het? Iedereen kan het op zijn of haar geweten hebben want zwerfvuil is snel weggegooid. Toch doet iedereen alsof dit afval van “niemand” is. Wie is het slachtoffer? Wij allemaal! Zwerfafval ontsiert de buurt. Bovendien moet iemand het opruimen en vaak zijn dat de stadsarbeiders. En natuurlijk lijdt de natuur er onder! Wat is sluikstorten? Sluikstorten is het bewust dumpen van afval door burgers die niet willen betalen voor de ophaling en de verwerking ervan. Ze laten liever de hele maatschappij mee opdraaien voor hun ontoelaatbaar gedrag. Enkele voorbeelden: achtergelaten autobanden, grasmaaisel in de bermen, een plastic zak met huisvuil in een openbare vuilnisbak of langs de kant van de weg, …

Niet bestraft? Dat dacht je maar! Wie zwerfvuil achterlaat, kan hiervoor beboet worden. De boetes kunnen oplopen tot 250 euro. Wie op sluikstorten betrapt wordt, riskeert een administratieve geldboete tot 250 euro of wordt strafrechtelijk vervolgd. Maar wist je dat vuilniszakken die te vroeg worden buitengezet ook als sluikstort worden beschouwd? In Landen gebeurt de ophaling van huisvuil op dinsdag. Zorg ervoor dat je huisvuil dinsdagochtend om 7 uur buiten staat. Opgelet, je mag de vuilniszakken op maandagavond niet voor 20 uur buitenzetten! Ook niet-opgehaalde zakken die niet tijdig worden binnen gehaald - ten laatste de dag nadien -, worden aanzien als sluikstort. Hondenpoep Er is niets zo vervelend als hondenpoep. Zorg voor je trouwe viervoeter, maar ook voor je buurt. Hou je hond aan de leiband, doe zijn kakje in een zakje en gooi het daarna in een vuilnisbak. Wie zijn hond laat loslopen of hondenpoep achterlaat, riskeert een boete tot maximum 250 euro.

21


milieu

Composteren, zo doe je dat! Thuiscomposteren biedt een uitstekend alternatief voor de dure huisvuilzak en de GFT-bak die je tuin of terras ontsiert.

Je kunt tussendoor een beluchtingsstok gebruiken om schouwen te trekken en zo de luchtcirculatie te bevorderen.

Composteren Bij composteren zetten kleine organismen zoals wormen, bacteriën, schimmels, … tuin- en keukenresten om tot compost. Het voordeel hiervan is dat het huishoudelijk afval vermindert en bovendien levert het een uitstekende bodemverbeteraar voor de tuin op.

De compostbak Is je tuin meer dan een paar 100 vierkante meter groot of is de hoeveelheid afval die je regelmatig in je tuin verzamelt te veel voor een compostvat? Kies dan een compostbak.

Een waardevolle keuze Ongeveer 50% van ons afval is van organische oorsprong. Het inzamelen en verwerken van dit afval kost handenvol geld. We kunnen dit afval thuis perfect composteren en op deze manier de natuurlijke kringloop sluiten. Zo verkleinen we de afvalberg en besparen we kosten voor onszelf en voor de gemeenschap. De stad Landen geeft elk gezin één gratis compostbak of compostvat! Surf naar www.landen.be en vraag je gratis compostbak aan via het webloket (algemene formulieren) of haal je aanvraagformulier bij de dienst leefmilieu. Zo heb je alle ingrediënten in huis om zelf aan de slag te gaan. De spelregels Zoals alle levende wezens hebben de afbraakorganismen in de compost behoefte aan voedsel, vocht en zuurstof. Een goede verhouding tussen groen en bruin materiaal zorgt voor de ideale composteeromstandigheden. Groen materiaal zoals gras, groente- en fruitresten breekt snel af en zorgt voor vocht. Bruin materiaal zoals takken, twijgen en verhakseld hout, dient voor voldoende verluchting en zorgt ervoor dat het composteerproces geen rottingsproces wordt. Drie systemen op een rij Het compostvat is hét systeem bij uitstek voor een kleine tuin. Voor het weinige tuinafval en de dagelijkse portie groente- en fruitresten biedt het goede verteringsomstandigheden. Je installeert een compostvat bij voorkeur op een zonnige plaats.

Het opstarten Zorg ervoor dat de gaten in de bodemplaat open zijn en dat de plaat de aarde niet raakt. Dit doe je door bijv. tegels onder de bodemplaat te plaatsen, dit zorgt voor een extra luchtstroom. De romp van het vat wordt op de bodemplaat geplaatst. Begin met een 10 cm dikke laag structuurmateriaal van bijv. takjes, houtsnippers, stro. Het dagelijks gebruik Hou een voorraad bruinmateriaal bij de hand: een zak houtsnippers, dorre bladeren of stro. Telkens je groen materiaal in het vat gooit, kan je onmiddellijk wat bruin materiaal toevoegen. Zo verkrijg je een goed evenwicht tussen bruin en groen materiaal. Dit is vooral belangrijk in de zomermaanden.

22

Het opstarten Een compostbak plaats je direct op de grond, bij voorkeur in de schaduw om uitdrogen te vermijden. Ook hier breng je onderaan een 10 cm dikke structuurlaag aan. Daarna kan je de compostbak vullen. Zorg daarbij voor voldoende afwisseling tussen groen en bruin materiaal. Een compostbak kan je ook zelf maken met enkele houten paletten. Omzetten en oogsten Om het proces gaande te houden wordt zuurstof in de hoop gebracht door hem “om te zetten”, d.w.z. te keren. Als je maar één bak hebt, kun je de verschillende elementen wegnemen. Daarna installeer je de bak opnieuw naast de stapel en schep je daarin de halfverteerde compost. De composthoop Met een composthoop kan je vrij grote hoeveelheden groenafval verwerken. Het is dus de geknipte composteermethode voor wie een grote tuin heeft. Een composthoop bouw je best in lagen op tot een hoogte van ongeveer 1,5 meter: kleiner heeft weinig zin want dan verdampt er te veel water langs de zijkanten en verdwijnt er veel warmte. Voor het opzetten gebruik je grof materiaal zoals houtsnippers, versnipperde stengels of stro. Een grondige snoeibeurt in een grote tuin levert vaak voldoende grof materiaal. Meng zoveel mogelijk “groen” en “bruin” materiaal onder mekaar. Gras- en fruitresten verspreid je best over de hele oppervlakte van de hoop of meng je met snippers of bladeren. Nog enkele composttips - Start je compostvat, -bak of –hoop bij voorkeur op in het voorjaar. - Afwisseling: hou de verhouding groen en bruin materiaal in de gaten. - Lucht: verlucht je vat regelmatig met een beluchtingsstok en je bak of hoop door hem om te zetten. - Te nat? Gebruik meer bruin materiaal: takken, houtsnippers, … - Te droog? Zorg voor meer groen materiaal zoals gras en groente- en fruitresten of besproei met water. - Vraag je gratis compostvat of -bak aan. De dienst leefmilieu heeft heel wat brochures op maat beschikbaar. Wij helpen je graag verder. dienst leefmilieu tel. 011 88 03 23/26 e-mail milieu@landen.be


milieu

Met de fiets mis je niets! Het is geen slecht idee om af en toe eens stil te staan bij je eigen mobiliteit. Heb je wel een auto nodig voor elke verplaatsing die je doet? Veel van onze dagelijkse bestemmingen kan je makkelijk met de fiets afleggen, daar hoef je geen Tom Boonen voor te zijn. Jong geleerd … met de fiets naar school Gedaan met files aan de schoolpoort! Naar school fietsen maakt kinderen zelfstandiger en fitter. Schoolfietsen kan ook onder begeleiding: dat heet dan fietspooling. Het ware leven … met de fiets naar het werk Alleen met de auto naar het werk rijden betekent een behoorlijke hap uit je gezinsbudget. Wil je tijdig en stressvrij op het werk aankomen? Neem dan de fiets! Informeer bij je werkgever naar de fiscaal interessante fietsvergoeding. Sommige bedrijven stellen zelfs bedrijfsfietsen ter beschikking. Als het niet mogelijk is om je woon–werkafstand per fiets af te leggen, combineer dan. Wandel of fiets tot aan het station en vervolg je weg met het openbaar vervoer of rij samen met anderen. Buurtwinkelen … waarom met de auto? Een vijfde van onze verplaatsingen dient om te winkelen, vaak minder dan vijf km van huis. Neem de fiets en winkel zonder parkeerstress. In een rugzak of fietstas kun je verrassend veel opbergen. De brandstofkosten en de CO² -uitstoot spaar je alvast uit. Om je op weg te helpen kan je bij de dienst leefmilieu een praktische fietstas kopen tegen de extra voordelige prijs van 11,20 euro. Recreatie op twee wielen Met de auto naar de sporthal, het tennisveld, het zwembad of de fitnesszaal, geef toe: het klinkt een beetje gek. Neem de fiets, dat is meteen je opwarming en achteraf je cooling down.

Met de fiets heb je altijd prijs - een betere conditie en gezondheid - een schonere leefomgeving - je spaart geld uit!

Neem deel aan “Mijn korte ritten” Laat voor korte afstanden je auto staan en doe mee aan “Mijn korte ritten”! Deze campagne loopt van 21 maart tot 21 april 2013. Onderteken het korteritten-contract en engageer je, samen met familie, vrienden, collega’s, … om 20% van je korte autoritten te vervangen door fietsen of stappen. Schrijf je in via www.mijnkorteritten.be en sluit je aan bij de groep LANDEN. Je ontvangt dan een logboek en een flyer van de campagne. Noteer je uitgespaarde autokilometers en bezorg het logboekje voor 3 mei aan de dienst of geef je ritten voor 12 mei in op www.mijnkorteritten.be. Zo maak je kans of een mooie prijs: een fietsgps of leuke waardebonnen. Maak bovendien kans op een handige smartphone door een origineel berichtje te posten op de facebookpagina van Mijn korte ritten. Op 13 mei wordt het leukste bericht gekozen. Tip: hoe meer vind-ik-leuks je bericht heeft, hoe meer kans je maakt.

dienst leefmilieu tel. 011 88 03 23/26 e-mail milieu@landen.be

23


op stap in Landen

Evenementenkalender maart 2013 Van zaterdag 2 tot zondag 17 maart 2013 - Jeugdboekenweek “Een zee van tijd” alle info in de bib, tel. 011 88 79 06, landen@bibliotheek.be Woensdag 6 maart 2013 - Breilessen Uur: 19 uur Plaats: Gertrudishof Org.: Femma Landen Info: Arlette Briffoz, 011 88 34 12

Woensdag 20 maart 2013 - Workshop “Ballonplooien” Uur: 19.30 uur Plaats: gc Amfi Org.: Landen cultuurt! Info: cultuur@landen.be, 011 88 03 16 Zaterdag 23 maart 2013 - Restaurantdag Uur: 17 tot 20 uur Plaats: GBS Walshoutem, Walshoutemstraat 55 te Walshoutem. Org.: GBS Walshoutem, Stefaan Mombaers, 016 78 81 62

Zondag 10 maart 2013 - Sponsorzwemmen Uur: vanaf 13.30 uur Plaats: zwembad Landen Org.: LSVZ, b.strong en sportdienst Info: sportdienst@landen.be, 011 83 20 18

Dinsdag 26 maart 2013 - Kookles Uur: 19.30 uur Plaats: Lindenhof Org.: KVLV Overwinden Info: Gilberte Ceuleers, 011 88 16 11

Woensdag 13 maart 2013 - Film & Vlaai “Groenten uit Balen” Uur: 14 uur Plaats: raadzaal stadhuis Org.: Landen cultuurt! Info: cultuur@landen.be, 011 88 03 16 Zondag 17 maart 2013 - Lentefeest - pannenkoeken - tentoonstelling knutselwerkjes leerlingen Uur: van 14 tot 18 uur Plaats: GBS Neerwinden, Laarstraat 21 te Neerwinden. Org.: GBS Neerwinden, Stefaan Mombaers, 016 78 81 62.

Woensdag 27 maart 2013 - Bloemschikken voor Pasen Uur: 19.30 uur Plaats: OC Wing Org.: Femma Neerwinden Info: Christiane Arnauts, 016 78 99 61 Woensdag 27 maart 2013 - Buitenspeeldag Uur: 13.30 - 16.30 uur Plaats: Rufferdingepark Org.: jeugddienst Info: jeugd@landen.be, tel. 011 88 03 16

Maandag 18 maart 2013 - Lezing blikopener “Een puber in huis” door Nathalie Heurckmans

Maandag 1 april 2013 - Fietstocht

Uur: 20 uur Plaats: raadzaal stadhuis Org.: Landen cultuurt! Info: cultuur@landen.be, 011 88 03 16

Uur: 8.30 uur Plaats: vertrek OC Wing Org.: Femma Neerwinden Info: Christiane Arnauts, 016 78 99 61

Maandag 18 maart 2013 - Lijndansen

Ren je fit - 5 km lopen in 10 weken elke woensdag en vrijdag om 19.45 uur

Uur: 19.30 uur Plaats: OC Wing Org.: Femma Neerwinden Info: Christiane Arnauts, 016 78 99 61 Dinsdag 19 maart 2013 - Seniorenfeest: viering van de 70-, 80- en 90-jarigen, optreden van de Romeo’s Uur: 13 uur Plaats: stadshal Org.: OAR Info: dienst welzijn, welzijn@landen.be, 011 69 05 41 Woensdag 20 maart 2013 - Breilessen Uur: 19 uur Plaats: Gertrudishof Org.: Femma Landen Info: Arlette Briffoz, 011 88 34 12

Start nieuwe reeks op woensdag 3 april 2013 Plaats: sporthal Org.: Landense Joggingclub vzw Info: Janick Debroux, 0499 59 12 63

Licht op Landen maart 2013  

LOL Maart 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you