Page 1

Mötesplatsen En tidning från Karlstads missionsförsamling Nr 2 april - juni 2011

Eva gillar att gräva Visionen om Kronoparkskyrkan Tre samfund blir ett


Föreståndartankar

Vi söker en gemensam framtid ”Baptistsamfundet, Metodistkyrkan och Missionskyrkan söker en gemensam framtid och vill därför bilda ett nytt kyrkosamfund." "I juni 2011 ska de tre kyrkosamfunden fatta beslutet om bildandet på sina respektive årskonferenser. Processen kallas Gemensam Framtid och tills vidare kallar vi den nya kyrkan för GF-kyrkan.” Så står det på GF:s hemsida och de båda orden gemensam och framtid blir bättre när de står tillsammans. Det är ingen dålig vision för en kyrka! Att vilja och inbjuda till gemensam framtid känns riktigt bra. Både på organisationsnivå och individnivå. Jag tillhör dem som menar att vi borde använda begreppet gemensam framtid för den nya kyrkan till dess vi kommer på ett bättre namn. Jag tillhör gärna en kyrka som vill dela människors behov och längtan. I arbetsnamnet ryms vår församlings vision om rum för försoning och det tycker jag om. Vi får se vad som beslutas på de olika konferenserna men mycket talar för att tre blir ett. 2 

Här i Karlstad så spirar också ett frö till gemensam framtid. Karlstads Baptistförsamling har fattat ett beslut att inbjuda oss till samtal för att sondera förutsättningarna för en gemensam församling. Församlingsmötet i februari antog kallelsen och nu utser vi en grupp som tillsammans med baptisterna ser över möjligheterna att slå ihop våra påsar. Två blir ett! Samtidigt spirar ett frö till en ny Missionsförsamling på Kronoparken. Det blir i så fall en avknoppning från Karlstads mfs. Ett steg vidare i visionen för Kronoparken. Ett blir två! Det är ett spännande år för Karlstad Missionsförsamling som firar 150 år i år. Förutom dessa stora steg blir det även tid till 150-års firande. Den 18-19 september inbjuder vi till en jubileumshelg med fest på lördagskvällen där vi riktar blicken bakåt och gläds åt alla minnen och en jubileumsgudstjänst på söndagen som vill rikta blicken framåt. Notera redan nu detta i din almanacka! Med bön om gemensam framtid! Ulf Eriksson


Stafetten

Sådd och skörd Mitt i smällkalla vintern fick jag en fråga av Sara Enquist. Vill du ta upp stafettpinnen och berätta om varför du har en kolonilott?

vallmoblommor och de är mina favoriter. Man måste ju rensa Det var ett par månader sedan och idag när jag och gallra en hel skriver detta faller snön och det känns fortfarande men det ser jag långt till sommaren. Det är däremot inte så långt mer som meditatill lotten för den kan jag se från mitt fönster. Jag tion. Sedan börjar Eva Svedborg har just flyttat och bor numera på Gruvlyckan. det växa på allvar och tyvärr växer det igen lite Välkommen att hälsa på! här och var. Jag brukar tappa greppet någon gång Medan jag nu väntar på sommaren så har jag sått mitt på sommaren och mest ägna mig åt att fika, lite persilja på fönsterbrädet. Häromprata med grannarna och lata mig. Sedan dagen skickade jag efter tomatfrö som kommer skördetiden. Det är blommor, Det jag kommer från Sibirien. Tänk att det finns bär och grönsaker av alla tänkbara slag. tomater som vill ha dåligt väder och till gillar mest Det kan bli väldigt mycket av det som och med lite skugga. Jag har stora planer gick bra och vid den här tiden brukar efter förra sommarens snigelinvasion. är att gräva. jag bli vegetarian och väldigt givmild. Det blev inte så mycket kvar skulle man Så småningom blir det vinter och sedan kunna säga. I alla fall inte tomater. I år är det dags igen. är jag bättre förberedd. Som odlare har man många Medlemmarna i föreningen kommer från olika fiender. Det är rådjur, sorkar, mördarsniglar, löss för delar av världen. Jag har fått växter från både Kina, att inte tala om torka, storm eller översvämning. Thailand och Herrhagen. Det är inte bara mänVarför håller jag på med detta? niskor från olika länder utan även vi infödingar En förklaring skulle kunna vara att jag är av bonär olika. Det blir ett litet miniatyrsamhälle och desläkt. Jag var bara sex år när mamma hjälpte mig ibland kan det gnissla i maskineriet. Att hyra en med mitt första grönsaksland. Olyckligtvis kom det odlingslott är ett trevligt och billigt nöje. Man får några farbröder och ville köpa matjord. Gissa var vara ute i det fria och jobba med kroppen och det det fanns fin och ogräsfri jord. Jo jag kom över det mår man bra av. Kreativiteten flödar, man träffar också men roligt var det inte. likasinnade och får också goda vänner. Det jag gillar mest är att gräva. Det kan verka Nu lämnar jag stafettpinnen till Cristina Hellunderligt men det är en särskild känsla att besegra holm Nicoara som kommer från Rumänien. Hon ogräset eller vad det nu kan vara. Jag tänker så bra är odlargranne tillsammans med sin man Christer. när jag gräver. Att så är roligt på sitt vis men jag är Min fråga är hur det var att komma från kyrkan i oftast lite för spontan och kommer sällan ihåg vad Hațeg till Betlehemskyrkan i Karlstad. jag sått. Det blir en del överraskningar men det gör Eva Svedborg inte så mycket. Ser jag något som gärna vill leva så får det stå kvar. Jag brukar få mängder av röda   3


SMU

SMU Karlstads ungdomsråd (UR) Ronja Lind - Ordförande

Regina Lind - Kassör Bo-Jacob Enqvist - Ledamot John Lidén

- Ledamot

Sofia Magnusson - Ledamot

SMU står för Svenska Missionskyrkans Ungdom. Karlstad SMU ansvarar för Karlstads Missionsförsamlings barn- och ungdomsarbete. De verksamheter vi i nuläget erbjuder är babyrytmik, söndagsklubben, scout, tonårsscout, tonår. Vi finns både i Betlehemskyrkan och i Kronoparkskyrkan. Lär mer på vår hemsida: www.karlstad.smu.se

4 

Nya ledamöter i UR I höstas valdes nya ledamöter in i SMU Karlstads Ungdomsråd. Ronja Lind valdes till ordförande och John Lidén är också ny. I detta nummer får vi bild och ord från John.

Välkommen John Lidén! Säg vem du är utan att säga något om vad du gör? Jag är John som nyss har flyttat till Karlstad. Varit engagerad i tidigare UR, styrelser och elevråd och ser framemot engagemang i Betlehemskyrkan.

Vad är det bästa med SMU? Det är att få presentera och möta Gud. Att samlas och ha trevligt, såsom i scout, tonår eller annat, som leder till roliga möten med nya människor. Det ska vara spännande och inte vara skrämmande att komma till SMU, som är öppet för alla. SMU är en plats att man få möta Gud.

Vad skulle du vilja åstadkomma under din tid i UR? Jag har inte varit med så länge. Den stora förvandlingen som vi kommer gå igenom om något år handlar om att vi ska bli en ny kyrka – inte vara SMU längre utan equmenia och Equmeniakyrkan eller Samfundskyrkan eller vad det nya samfundet kommer att heta. Den processen blir inte enkel. Jag vill vara med och visa att SMU står starkt och marknadsföra det nya equmenia.

Om jag säger SMU & församling, vad tänker du på då? Dels så tänker jag på att församlingen och SMU är en gemenskap som ska stå varandra mycket nära men samtidigt respekterar varandra som individer som syskon eller föräldrar och barn. Samtidigt är det väldigt viktigt att barn och ungdom i SMU kan ta steget från SMU till församlingen. Utfrågare Daniel Fröding


Stora förändringar i scoutrörelsen På Svenska Scoutrådets årsmöte i november 2010 togs ett riktningsbeslut om att bli ett scoutförbund. Varje scoutförbunds riksstämmor ska nu behandla frågan och ÖVD-distriktet vill veta vad "du tycker". Vid distriktets årsmöte den 3 april i Fjugesta bjuds det till ett seminarium/workshop för att få input från SMU-scouter. "Detta är en jätteviktig fråga för SMU-Scouts framtid och egentligen hela SMU." Skriver Anja Wändal scoutkonsulent i distriktet. Hon uppmanar den som ej kan delta på distriktets årsmöte men har åsikter i frågan höra av sig direkt till distriktet.

Varje

Vecka

Scout För dig som är 8-15 år.

Tisdagar 18:00 i Mariebergsskogen/Betlehemskyrkan samt i Kronoparkskyrkan

Tonår För dig som är 13 år och äldre. Torsdagar 18:00-21:00 i Baptistkyrkan

Söndagsklubben barnens aktivitet på gudstjänsttid. Söndagar 11:00

Öppen förskola Betlehemskyrkan måndag och fredag 9:30-13:30

Baby/småbarnsrytmik equmenia sänder varje år ut praktikanter till olika platser i världen. Dessutom tar vi emot praktikanter i Sverige. Under 2011 finns praktikanter i Palestina och Israel, Kongo Kinshasa, Kina och Thailand. I Sverige finns praktikanter från Thailand. Läs gärna praktikanternas berättelser på

equmeniapraktikant.wordpress.com

Bli ledare du också! * Är du ung, medelålders eller gammal? * Är du erfaren eller nybörjare? * Vill du ha kul, lära dig saker och hjälpa andra att utvecklas? Kom med oss och bli ledare! Du kan bli scoutledare, söndagsskoleledare eller tonårsledare. Erfarna ledarkollegor finns och vi stöttar och lär av varandra. Du får utbildning och handledning om du behöver. Ingen tidigare utbildning eller erfarfenhet behövs, bara ett hjärta som klappar för barn och ungdomar! Kontakta Anders Andréen (070-22 306 22) eller Hanna Ohlsson (070-2796641) så berättar vi mer.

i Betlehemskyrkan onsdagar 11:15 och 13:00

April 16 löndag - 21:00 Vision 21 ungdomsgudstjänst i Bengtsfors Missionskyrka 17 söndag -11:00 Gudstjänst med alla åldrar "Korsets väg" i Betlehemskyrkan 30 lördag -18:00 Valborgsmässofirande i Kronoparkskyrkan

Maj 7 lördag Arbetsdag Ladtjärnstorp 15 söndag - 11.00 Gudstjänst med alla åldrar i Baptistkyrkan. 26 lördag - 27 söndag Vargnatta 2011, Uskavi

Juni 2-5 Equmenias riksstämma i Stockholm.

  5


Öppen himmel och rivna murar Torbjörn Wiklund om Kronoparkskyrkans framtidsvision.

Har vår församling ett berättigande i dagens och morgondagens samhälle? Finns det förutsättningar? Kommer det att gå? Vad säger vår samarbetspartner? - Nu är det dags att bestämma sig, att ta beslut. Det känns befriande och spännande, skriver Torbjörn Wiklund. inställning i mötet med andra kyrkor. Samtidigt vill När brevet från församlingsstyrelsen kom så skick- jag gärna värna om den folkrörelsetradition som på ade jag redan dagen efter in avsiktsförklaringen djupet präglar våra beslutsformer i Missionskyrkan. till församlingsföreståndaren, där jag markerade Det förslag till framtida organisation av arbetet att jag vill tillhöra en ny församling i Kronoparks- som styrgruppen presenterat kommer att förstärka demokratin i Kronoparkskyrkan och ger goda kyrkan. Var det förståndigt? Ja ” Jag är glad och lite möjligheter till gemensamma det vet jag inte säkert, men jag tror på en framtid för Guds Rike, stolt över att tillhöra ett och verksamhetsnära beslut. Under åren av gemenskap har och jag ser det som vår uppgift samfund som presenjag lärt mig mycket av Svenska att presentera Kristus och hans kyrkan och fått större respekt vision i vår del av staden. Mitt val terar sig som ’ett proviberor inte på att jag är missnöjd sorium i väntan på en för deras breda ansvar för alla människor som arbetar och bor med min nuvarande församling, större enhet’” i närområdet. De har en bättre utan på att jag ser möjligheter beredskap än vi för att agera i att vidareutveckla det som redan är bra i vår kyrka samhällsfrågor och visar ofta en stor generositet. på Kronoparken. Men Kronoparkskyrkan är inte bara Missionskyrkan och Svenska kyrkan. Vår kyrka är en blandEkumeniken Jag är glad och lite stolt över att tillhöra ett samfund ning av människor från många olika traditioner. som presenterar sig som ”ett provisorium i väntan Vår pastor har sina rötter i baptistsamfundet, vår på en större enhet”. Det känns som en riktig grund- präst har sina i Danska kyrkan, vår ordförande

Val av ny församling

6 


Dockteatergudstjänst Församlingspedagog Margareta Elvén Olsson spelar upp dramat om Gubben Noa

i pingströrelsen, vår husmor i koptiska kyrkan, vår vaktmästare i katolska kyrkan. Jodå, det finns även missionsförbundare. Själv är jag uppväxt i Betlehemskyrkan i Karlstad. Vi känner ett ansvar att fortsätta det ekumeniska experimentet eftersom det är framåtsyftande och väcker nyfikenhet och faktiskt inger en viss respekt i mötet med människorna.

Vånda och nyfikenhet

Utan väggar och tak

På Gemensam Framtids medarbetarkonferens i början av januari presenterade representanter från Skotska kyrkan sin vision om ”kyrkan utan tak och väggar”. En spännande vision om en öppen himmel och om rivna murar mellan kyrkan och det omgivande samhället. Lite så känner vi oss, när vi tänker på den nya församlingen. Församling utan väggar och tak, som får lita på Guds nåd och välvilja. Visserligen ” En spännande vision andras hoppas vi på att få bli ägare om en öppen himmel till en mindre del av Kronooch om rivna murar mel- parkskyrkan, men vi vet inte lan kyrkan och det om- än hur det blir.

Visst har vi våndats, inte ett år utan flera år, inför tanken på att bilda en egen församling. Finns det förutsättningar? Kommer det att gå? Vad säger vår samarbetspartner? givande samhället” Nu är det dags att bestämma Närmaste framtiden sig, att ta beslut. Det känns beOm det är ”tillräckligt många” friande och spännande. som vill vara med i den nya ”avknoppade” församDet väcker också nyfikenhet med en ny för- lingen, så kommer nuvarande församlingsstyrelsen samling i Kronoparkskyrkan. Vi får många frågor. att utse en interimsstyrelse för den nya församNågra nya har redan sagt att de vill gå med i en lingen. Denna får till uppgift att ta fram förslag till ny församling när den bildas, och ytterligare några församlingsordning och stadgar m.m. samt kalla till funderar. ett konstituerande möte för den nya församlingen. Ekonomi Denna process bör bli så kort som möjligt eftersom Karlstads Missionsförsamling har lovat att en den avsatta tiden för Kronoparksprojektet tar slut ny församling ska få med sig ett startkapital, och den 30 juni i år. det är vi mycket tacksamma för. Detta är en viktig Torbjörn Wiklund tillfällig hjälp, men det som avgör möjligheten att anställa personal är den egna församlingens Ersättare i Kronoparkskyrkans styrgrupp uthålliga offrande. Om det vet vi inget än, men vi hoppas.   7


Treenig skapelseprocess pågår Metodistkyrkan i Sverige GF föreslagna namn:

Equmeniakyrkan

I denna artikel försöker Anneli Sandberg ge en bild av vad det innebär att tre samfund går ihop och bildar ett nytt samfund. År 2009 bestämde sig Missionskyrkans, Baptistsamfundets och Metodistkyrkans respektive kyrkokonferenser för att anta en avsiktsförklaring att bilda nytt samfund. Nu, i Kristi Himmelsfärdshelgen 2011, är planen att GF-kyrkan, som arbetsnamnet är, ska bli verklighet. GF står för Gemensam Framtid – men hur kommer framtiden i den nya kyrkan att se ut? Svaret är naturligtvis att ingen vet. Men några fördelar och några nackdelar med det nya samfundet går att urskilja.

Enheten drivkraft Främsta motivet till att bilda ny kyrka, eller – om man vill formulera sig mer krasst – slå ihop tre gamla samfund, är enheten. Den som Jesus ber om i Johannesevangeliets avskedstal. Att visa för omvärlden som stått med undrande ögon inför 8 

den spretiga floran av olika kyrkor, att kristna kan enas och gå samman. En fördel är de resurser som respektive samfund tar med sig in i det nya. Kanske först och främst den goda växelverkan och det nyskapande som kan uppstå i mötet med och upptäckandet av varandra.

Identitet och namn I och med den nya kyrkan, kommer Missionskyrkan att avvecklas – en identitetsförlust för många. Att vara missionare är förknippat med mycket stolthet – att vara del i en kyrka med hög grad av frihet, utan bekännelseskrifter och utan krav på dop för medlemskap. I den nya kyrkans teologiska grund är medlemskap och dop tydligt kopplat till varandra. Samtidigt som texten öppnar för ”medlemskap på väg mot dopet.” Nu har den enskildes tolkningsfrihet tonats ned till förmån för gemenskapen: ”Var


och en som möter Guds ord har att, tillsammans att allt som livet innehåller ska få rum - och så att med andra i församlingen under Andens ledning, mötet med Jesus Kristus ska bli till. Hur ska då allt detta sammanfattas? I skrivande tolka och vägledas av det.” Identitetsfrågan hänger också ihop med namn- stund skakar Betlehemskyrkan kraftigt då och frågan. Den är hett omdebatterad, sedan förslaget då. Kvarteret bredvid rivs. Vi som arbetar här ”Samfundskyrkan” mottogs med en rejäl sågning. känner oss smått sjösjuka av allt gungande och dånande. Också GFFem namnförslag finns numera,varav Equme”Var och en som möter Guds ord processen ger upphov till viss sjösjuka, det niakyrkan har blivit har att, tillsammans med andra i märks inte minst på GF-styrelsens förslag. församlingen under Andens ledde kommentarer man Kanske blir det så att namnfrågan får vänta ning, tolka och vägledas av det.” kan läsa på hemsidan. Att bygga nytt innebär tills den nya kyrkans att riva ner, förlusten identitet har klarnat? av det gamla – och att urskilja vad av det gamla En växande kyrka? som vi vill ta med till det nya. Samtidigt som det Förhoppningen är att GF-kyrkan ska växa. Hur ska låter dramatiskt, kommer skillnaden på det lokala då det gå till? Svaret finns i Strategisk plattform – planet inte att bli så stor. Klart är att det ska oer”så här vill vi att den nya kyrkan ska vara och så hört mycket till för att det inte ska bildas en ny når vi dit”. kyrka i juni. Visionen formuleras så här: ”En kyrka för hela Anneli Sandberg livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar – mig, dig och världen.” Här ryms en önskan om Läs teologisk grund, strategisk plattform, namnfråfördjupad enhet, strävan att finnas i hela landet, gan med mera på www.gemensamframtid.se

Har du gamla bilder från församlingens liv? När församlingen nu fyller 150 år söker vi bilder från förr som vi skulle vilja scanna av för att bevara det som annars kanske försvinner. Det kan vara bilder från gudstjänster, ungdomssamlingar, söndagsskola, utflykter, kyrkkaffen mm. Om ni vill dela med er av bilder lägger ni dem i ett kuvert där det står ert namn och lämnar in dem till församlingsexpen. Vi scannar sen av bilderna och ser till att ni får tillbaka dem.

Ulf Eriksson   9


Betlehemskyrkan April

3 söndag

11:00 Gudstjänst, "Väckelsens sånger" Vårofferfest, Ulf Eriksson, Sunnebröderna, Karlstads Missionsförsamling 150år! – syföreningen firar. Café 5 tisdag

14:00 Symöte “Solbergets bagarstuga” Lena-Marie och Lars Andersson 7 torsdag

10:30 Bön i Andaktsrummet 13:30 BIV "De tysta tecknen" Symboler i Betlehemskyrkan. Sören Leimar 10 söndag

11:00 Nattvardsgudstjänst, “Försonaren” Anneli Sandberg, Café

14:00 Symöte "Fem påskbord" Peter Andersson 20 onsdag

19:00 Bluesmässa med Claes Janson, Thomas Arnesen, Lennart Simonsson, Per V. Johansson, Inge Almén, Svante Zettergren, Anneli Sandberg, Karlstad Missionsförsamling 150 år.

1 söndag

11:00 Nattvardsgudstjänst, “Om jag inte får se...” Anneli Sandberg, Café 3 tisdag

Distriksmöte Syföreningen i Åtorp

21 torsdag

5 torsdag

13:30 BIV "Fortsättning på resan till Oberammergau" Kristina och Jürgen Stohlman

10:30 Bön i Andaktsrummet 13:30 BIV "Vi sjunger in våren" Gunilla Fransson

22 Långfredag

8 söndag

11:00 Långfredagsgudstjänst, "Jesus för världen givit sitt liv!", Kalle Säther, Ulf Eriksson 24 söndag Påskdagen

11:00 Gudstjänst, "Den gode herden", Ulf Eriksson, Café 13:00 RIA, församlingen ansvarar

11 måndag

11:00 Påskdagsgudstjänst, "Den stora överraskningen" Anneli Sandberg, Café

18:00 Stick och trivs

25 måndag Annandag Påsk

12 torsdag

14 torsdag

Påskuppropet - Annandag påsk blir det manifestationer landet runt. Se mer i notis bredvid.

10:30 Bön i Andaktsrummet 13:30 BIV "Picasso"-konstnären

26 tisdag

17:00 Vårstädning

10:30 Bön i Andaktsrummet 13:30 BIV "Innsbruck-MainauZugspitze" Kristina och Jürgen Stohlman 18:00 RIA, församlingen ansvarar. 17 söndag

11:00 Gudstjänst med alla åldrar, "Korsets väg", Andreas Möller, Hanna Ohlsson, Ulf Eriksson sång med Gospel Groove Company, Café 18 måndag

20:30 Passionsandakt med nattvard, Ulf Eriksson

10 

Maj

19 tisdag

14:00 RPG-träff i Pingstkyrkan "Om detta må ni berätta" Fritz Hilliges, överlevare från judeförföljelsen. Birgitta o Karl-Erik Tellebo. 28 torsdag

10:30 Bön i Andaktsrummet 13:30 BIV "Påsklov"

9 måndag

18:00 Stick och trivs

13 fredag 14 lördag

9:00 Vårstädning 15 söndag

11:00 Gudstjänst med alla åldrar i Baptistkyrkan, “Vägen till livet”. Anneli Sandberg, Andreas Möller, Anders Andréen m fl. Café 19 torsdag

10:30 Bön i Andaktsrummet 13:30 BIV Utflykt till Kristinehamn


n 22 söndag

11:00 Gudstjänst, Gunnar Hansén, Marianne Gustavsson sång. Café 26 torsdag

RPG:s vårresa i värmlandsbygder. 29 söndag

11:00 Friluftsgudstjänst på Sandgrundsudden, Ulf Eriksson, söndagdagsklubbens avslutning, Karlstads Missionsförsamling 150 år, Café

Juni 5 söndag

11:00 Gudstjänst,"Tappa inte modet" (Joh 14:26-27), Ulf Eriksson , Café 12 söndag

11:00 Gudstjänst, “Den stora gåvan”, Ulf Eriksson, Café

Vårstädning

Påskuppropet

Måndagen den 25 april Påskuppropet - Annandag påsk blir det manifestationer landet runt. Påskuppropet är en rörelse för människovärdet som engagerar både den kristna och sekulära världen. Påskuppropet mot utförsäkringarna har ingen central

ledning som initierar lokala manifestationer eller godkänner dem. Allt hänger på vad var och en vill göra på sin ort. Se tidningarnas annonsering.

Gårdsloppis söker volontärer Fredagar i april Några fredagar i april kommer vi att ha gårdsloppis på kyrkans innergård ca kl 11- 17. Loppisfynden utgörs av smått och gott som tillbringat allt för lång tid i kyrkans gömda utrymmen. Finns det någon som vill hjälpa till? Du ska kunna stå ute några timmar, samt ta betalt för loppisvarorna som redan är prismärkta. Det är enkelt och roligt. Från en början tar vi inte emot församlingsmedlemmars prylar, utan koncentre-

rar oss på att bli av med saker från kytkans källare och vindsrum. Om gensvaret blir gott, samt om det finns volontärer som brinner för detta kan vi kanske utöka med loppis även på lördagar och fortsätta även i maj?.Alla insamlade medel går till byggnadsfonden. Ring Sara omedelbart om du vill hjälpa till! Sara Enqvist 070- 671 44 19

Fredag och lördag 13-14 maj Storstädning av kyrkan går av stapeln, fredag och lördag den 13-14 maj och då vill vi ha så många hjälpande händer som möjligt. Mer info kommer. Håll kontakt med din veckogruppsledare. Städning sker fredag kl 17.00 - 21.00 samt lördag 9.00 – ca 15.00. Smörgås fredag kväll, samt sopplunch på lördag utlovas.   11


Kronoparkskyrkan April 10 söndag

11:00 Internationell gudstjänst med besök från Indien, Margareta Olsson, Ulf Sandén, Tove Fjällborg, m.fl. Kyrkkaffe där det finns möjlighet att höra mer från Indien 16 lördag

9:00 Biståndsfrukost Ola Thunell Bergsklättring i Himalaya, Ola är till vardags ICA Wallinders ägare. 17 söndag

29 söndag

18:00 Valborgsmässofirande vid Kronoparkskyrkan Betlehemskyrkans musikkår, Kronokören, Brasa och vårtal av Ulf Sandén. Servering

11:00 Gudstjänst Monica S Nordgren, Helena Bäckman m.fl. Kyrkkaffe

Maj 1 söndag

11:00 Gudstjänst med mässa Ulf Sandén, Eva Enders m.fl. 5 torsdag

Stilla veckan

19:00 Jazz i Kronoparkskyrkan Pianisten Anders Widmark och kören Klaraensemblen, Kerstin Wallmyr. Inträde 150kr (medl. i Karlstad Jazzklubb, studenter & pensionärer 120kr)

19 tisdag

7 lördag

16:00 Gudstjänst för små & stora Anne-Mette Buhl Skovsted, Eva Enders och barnkör. Kyrkkaffe.

9:00 Stilla mässa 20 onsdag

12:00-16:00 Krondagen vid Kronoparken Centrum

12:00 Andrum & Påsklunch

8 söndag

21 Skärtorsdag

11:00 Gudstjänst Margareta Olsson Helena Bäckman m.fl. Kyrkkaffe

19:00 Skärtorsdagsmässa AnneMette Buhl Skovsted, Teresia Jildenhed och Carmen Caeli 22 Långfredag

15:00 ”Vid nionde timmen…” Ulf Sandén, Eva Enders 24 Påskdagen

15 söndag

16:00 Friluftsgudstjänst vid Alsters Herrgård. Ulf Sandén, Eva Enders och barngrupperna, medtag eget fika till gräsmattebordet…

11:00 Påskdagsgudstjänst AnneMette Buhl Skovsted, Eva Enders, Kronokören. Söndagsklubb för barnen och kyrkkaffe

18 onsdag

28 torsdag

22 söndag

19:00 Jazz i Kronoparkskyrkan Musikern Zethson och en tramporgel…

12 

30 lördag

18:00 Onsdagsmässa i Taizéstil Anne-Mette Buhl Skovsted, Carmen Caeli m.fl. 11:00 Konfirmationshögtid Ulf Sandén, Anne-Mette Buhl Skovsted, Eva Enders m.fl. Kyrkkaffe

Juni 5 söndag

11:00 Gudstjänst med mässa Ulf Sandén, Eva Enders m.fl. Kyrkkaffe. 12 söndag

11:00 Gudstjänst Anne-Mette Buhl Skovsted, Eva Enders m.fl. 19 söndag

16:00 Gudstjänst Avskedspredikan Ulf Sandén. Kyrkkaffe. Detta är sista söndagsgudstjänsten för sommaren. Sommarkväll i Kronoparkskyrkan startar 29 juni kl.19

Brasa och vårtal Valborgsmässoafton firas bäst vid Kronoparkskyrkan. Ulf Sandén talar, scouterna tänder brasan och Kronokören och Betlehemskyrkans Musikkår står för sång och musik. Allt börjar kl 18.

Torsdagsjazz Två torsdagskvällar under våren kan jazz avnjutas i Kronoparkskyrkan. Pianisten Anders Widmark som gjort svenska psalmer i jazzton framträder med Klaraensemblen den 5 maj.


n Varje

Vecka

Tisdag Morgonmässa kl.9.00, därefter frukostgemenskap Minikören 5-8 år kl.16.15-17.00 Scout från 10 år och uppåt kl.18:00-20:00 Onsdag Andrum kl.12 Sopplunch kl.12.15 Skattsökarna 6-7 år kl.16-17.30 Spejarna 8-9 år kl.16-17.30 Läxhjälp på Kronoparksskolan kl.14-15.30 Torsdag Öppen förskola kl.13.30-16, för 0-5 år Öppet kök kl.17.30 – 18.30 ”Efterjobbetmat och gemenskap” före samtalsgrupper, kör, ungdomsgrupp eller bara ändå… Kronokören vuxenkör kl.19 Café Arken Kronoparkskyrkans kafé har följande öppettider: Måndag stängt Tisdag kl.10-13.30 (samt vid morgonmässan) Onsdag kl.10-15 ( kl.12 Andrum & Sopplunch) Torsdag kl.10-18.30 Fredag kl.10-13.30 Våffelcafé

Morgonmässa Varje tisdag kl 9:00 är det morgonmässa. Därefter frukostgemenskap.

Mat & Gemenskap Varje torsdag kl.17:30-19.

"Tack för att Ni finns! Tack för att jag får vara med!"

Detta är ord som mötte mig varje gång jag representerade kyrkan på servicehuset. Ett skratt, en kram och ett ”tack för att Ni finns” - visst känns det skönt att förstå att besöket betyder något för någon.

Våra liv är ofta en av resa på något sätt, både med medgång och motgång. Olika upplevelser som kan betyda olika saker. En av mina senaste resor betydde bland annat att jag hamnade mitt i bombdådet i Stockholm strax före jul. För min del gick allt bra och jag kunde återvända hem. Att få ett liv, en tillvaro, där man som min vän på servicehuset, är beroende av andra måste många gånger vara nog så besvärligt. Att från en sådan person få höra ”tack för att jag får vara med” kan verkligen ge en tankeställare. Den grå trista

vardagen som vi ”friska” upplever kan vara nog så värdefull. Min vän på servicehuset finns inte bland oss längre, men lever verkligen kvar i minnet, låt mig avsluta med några rader skrivna av Björn Afzelius. Och fastän våra röster skall mattas och försvinna skall nya röster sjunga skall nya röster sjunga När vi har blivit gamla och vårt hår har blivit grått skall nya röster sjunga skall nya röster sjunga Tack Lillemor för att jag fick lära känna Dig. Hans Hälleråd Kronoparkskyrkan

  13


Från styrelsen i korthet Styrelsen arbetar just nu med den nya församling i Kronoparken som med största sannolikhet kommer att bildas. > Det har också inletts diskussioner mellan Karlstadsregionens församlingar om att dela personal i framtiden. > En annan mycket viktig fråga är de kommande diskussionerna om samgående med Baptistförsamlingen.

Tack Hans, Leo och Jakob! I förra numret efterlyste vi skribenter till Mötesplatsen. I detta nummer får vi läsa Hans Hälleråds och Leo Norvells tankar om tro och liv. Du som vill dela med dig från livets skeden och livet med Gud och medmänniskor - varmt välkommen att höra av dig till redaktionsgruppen. Om du känner dig obekväm med skrivandet kan du berätta och någon av oss skriver ned ditt vittnesbörd. Om du föredrar att måla eller fotografera tar vi tacksamt emot även ditt bidrag - såsom Jakob Sandins vackra foton av vårblommor i detta nummer.

Församlingsboken Ny medlem

Ny adress

Lennart Axelsson, Bergerudsgatan 13, 654 69 Karlstad Tfn. 83 30 60. Veckogrupp 6. Krets 12

Hugo Nilsson Hantverkaregatan 3, 654 60 Karlstad Krets 6

Utträde

Katarina Otz

Utflyttad Helena Spets till Svenska Kyrkan 14 

Fr.o.m 11-04-01 Sara och Bo-Jacob Enqvist, Åna Fridlunda, 665 92 KIL

Korrigering från förra Mötesplatsen Margareta Elvén Olssons gatuadress är Lars Kujas Väg 12 Krets 15 Lena Perssons postnr är 655 92 Karlstad Mob. 0737 61 93 81


Budgeten i korthet Utfall jämfört med budget, ackumulerat

Utfall jämfört med budget, månad för månad

TIDNINGEN MÖTESPLATSEN utges av Karlstads Missionsförsamling. Ansvarig utgivare: Ulf Eriksson Prenumeration 100:-/år, betalas in på postgiro 37 24 30-9, glöm ej ange "prenumeration mötesplatsen" samt avsändare. Redaktionen Daniel Fröding , Sven Wedemalm, Gabi Fuchs, Mattias J Fröding, Christer Hellholm

Vill du kontakta redaktionen? Skriv eller faxa till någon av kyrkornas expeditioner, prata med någon i redaktionen eller e-posta till: motesplatsen@ordmagi.com

Karlstads missionsförsamling BETLEHEMSKYRKAN Adress: Ö:a Torggatan 18 652 24 Karlstad Expeditionen har öppet mån-tis och tor-fre 10-12, onsd 11-12 Telefon: 054-15 38 80 (vx) Fax: 054-21 68 86 E-post: info@kyrkanicentrum.com Hemsida: www.kyrkanicentrum.com Pastor och församlingsföreståndare Ulf Eriksson exp: 054-15 38 80 mobil: 073-312 69 30 ulf@kyrkanicentrum.com Studentpastor/barn och unga Anneli Sandberg 070-650 25 60 Vaktmästare/bokningar Sara Enqvist 070-671 44 19 Ungdomsprojekt/SMU Anders Andréen 070-22 206 22 Projektanställd - unga vuxna Hanna Ohlsson 070-279 66 41 Förskollärare Lena Josefsson 054-15 38 80 Husmor Gunnel Nilsson 054-10 04 75 kronoparksskyrkan Adress: Signalhornsg. 21 656 34 Karlstad Telefon: 054-14 19 20 Fax: 054-14 19 29 E-post: info@kronoparkskyrkan.com Hemsida: www.kronoparkskyrkan.com Pastor - universitetspastor Ulf Sandén exp: 054-14 19 22 universitet: 054-700 18 03 mobil: 070-935 00 73 bostad: 054-15 88 51 ulf.sanden@kronoparkskyrkan.com GÅVOR TILL FÖRSAMLINGEN Karlstads Missionsförsamling 37 24 30-9 Var noga med att ange vilket ändamål pengarna ska gå till. Karlstads SMU 46 57 19-3 Betlehemskyrkans Musikkår 32 98 07-2 Kronoparkskyrkan 85 00 26-6

  15


Posttidning

B

"Tror du på Gud?" Min religiösa bakgrund består i att min mamma läste "Gud som haver" med mig på kvällen, då jag skulle sova. När det var dags "läste jag för prästen" och konfirmerade mig och gjorde detta med en uppriktig önskan att få känna närvaron av Gud. Djupt besviken funderar jag inte på Gud på många år. Visst intresserar jag mig för den andliga dimensionen i livet, men ansåg nog att religionen var "ett opium för folket". Det var dock först ett decennium efter en svår tumöroperation 1995, som jag börja intressera mig för kristendomen. I trettioårsåldern intresserar jag mig för buddismen och använde mig mycket av meditation, vilket jag upplevde gav mitt liv en stabilitet, men kristendomen kändes främmande och dessutom umgicks jag i kretsar, där man ansåg att troende människor var lite dumma i huvudet.

Ställde frågor och sökte svar Jag sjöng i kyrkokören på Teneriffa och därav låg det nära till hands att ställa frågor och söka svar inom kristendomen. Jag började läsa böcker, bland annat skrivna av folk som kommit till tro i vuxen ålder. Samtal med prästen och andra troende

inom kyrkan, gjorde att min nyfikenhet växte och tyckte mig förstå att medlemskap i en församling är mycket viktigt och blev medlem i Karlstads Missionskyrkas församling. För Jesus sa ju, fritt citerat; "Det är inte vad ni säger eller hur ni klär er, som visar att ni tillhör mig, utan hur ni älskar varandra som jag har älskat er!"

Hoppas bli ett redskap Så jag förväntar mig ett aktivt och givande församlingsliv! Liksom jag ber Herren Gud att använda mig som sitt redskap hoppas jag att kunna bli ett redskap för församlingen, med den kunskap och de erfarenheter jag har samlat på mig under mitt sextioåriga liv. För att återgå till överskriften, så har det blivit allt svårare att svara ja eller nej på frågan; "Tror du på Gud?". Ju mer jag läser och desto mer jag talar med troende, så ter sig frågan alltmer komplex! I mitt fortsatta sökande är jag medlem i en hemgrupp och deltar i bönegruppen varje torsdag klockan 10.30. På tal om bönegruppen, så finns det fortfarande plats för fler personer, så känn er välkomna! Leo Norvell

Tel. 054-22 14 30

Begravningsbyrån Roland Andersson AB Älvgatan 11, Karlstad, 054-10 10 01

Nästa nummer av Mötesplatsen utkommer i början av juni. Manusstopp 15 maj.

Mötesplatsen i Karlstad apr-jun 2011  

Karlstads Missionsförsamlings tidning

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you