Schrijf&Schrap! TALENT

Page 42

tags jeugd, poĂŤzie, helder, 7+, klank, huiselijk, familie, vriendschap

[gedichten] Ank Mooren

Hartje van klei Met mijn handen maak ik een hartje van klei maar je ziet het helemaal niet kletst maar door met je vriendinnen en als ik het je toeschiet valt het in stukken uit elkaar, kan ik weer opnieuw beginnen.

42


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.