Page 62

MARIE KESSELS:

Een literaire sensatie, die al jaren aan het grote publiek voorbij dreigt te gaan. Drie bewonderaars, Arjan Peters, Mieske van Eck en Joke Hermsen, over het oeuvre van Marie Kessels, van wie dit voorjaar de roman Brullen verscheen.

A

ls eindexamenopdracht voor de kunstacademie van Den Bosch tekende Marie Kessels (1954) een heel jaar lang elke dag dezelfde afbladderende deur van een oude schuur. Dat mag fanatiek klinken, maar na haar eindexamen voltooide ze het project, zonder dat iemand daarom vroeg, door elke dag ook het verval van de achterkant van die deur met fijne potloodstreepjes nauwkeurig vast te leggen. Kessels leeft voor de waarneming van het leven en niets anders. Wie wil begrijpen waarom ze dat doet, moet haar boeken lezen. Het waarom van haar gedrevenheid komt misschien nog wel het duidelijkst tot

62

uiting in haar essayistische bundel met aantekeningen en observaties, Het nietigste (2001). Dit – voor wie het wil zien – vrolijke en humoristische boek, eindigt met een op het oog moeizaam telefoongesprek met haar geliefde. Die verblijft in het buitenland, toont weinig interesse in haar en blijft maar doorkletsen over een vogel die hij gezien heeft. ‘Wat zou er aan de glans van zijn naakte waarnemingen kunnen tippen?’, verzucht de miskende geliefde in de laatste zin. Treurig? Wie het werk van Kessels kent, weet dat dit geen nederlaag, maar een triomf is.

MEST nr 10

MEST #10  

Juni 2015. MEST is het tijdschrift over kunst en cultuur in Noord-Brabant. In deze editie lees je * Het Duits lijntje *De stad als een museu...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you