Page 18

Ouderliefde, zuiver als rozenwater? ant, ord -Brab en van No pp a h een c in ls n hande neelgeze , slaan de rijkste to is g m n te la r e A b heater g. De twee neel en T orstellin elijke To familievo e r e d n Het Zuid bijzo DE. voor een s, DERLIEF un ouder OVER OU en voor h r e d in k . fde van kinderen ggen: lie voor hun Dat wil ze s r e d u o rd e. n rna gebeu en die va at er d a a

te ea Th

w . gingen en ou le vard en sen weg estiva l B Theaterf d e grote m n oe va H : ie el it T it end e ed : eerstkom P rem ière

lB va sti rfe d, ar lev ou

Vijf MEST-redacteuren schrijven een persoonlijke bijdrage over ouderliefde, geïnspireerd door een boek, film of liedje. De beeldmensen van MEST geven hun visuele interpretatie. ‘Erger is de angst dat mijn vader opduikt in mij als ik nieuw leven schenk’.

14 4s, stu gu au De nB . ch os

ww . .nl rd va ule lbo va sti fe w. : te zijn l v o or e rh a a e l v it d z ow ven . e? k op b o n Da le e r s om rliefd Oude eur over de t volgens Va ren a ls a nd z e n e d e g k Om n k in bet e oor hu liefde oud e r a n oud e r s v v e liefd

18

MEST nr 14

Profile for bkkc

MEST #14  

Bekijk de volledige veertiende editie van MEST magazine!

MEST #14  

Bekijk de volledige veertiende editie van MEST magazine!

Profile for bkkc
Advertisement