Page 20

WAT IS CABARET?

‘Cabaret is bestemd voor geestelijk meerderjarigen die zich ontspannen voelen wanneer ze zich inspannen’ Cabaret, wat is dat eigenlijk? Cabaret-expert Frank Verhallen betoogt dat veel mensen ten onrechte denken dat cabaret zich eerst en vooral op de lachspieren richt. Met als gevolg dat mensen aan de kassa van het theater hun geld terugvragen als ze niet genoeg hebben gelachen. Waanzin, vindt Verhallen. Echte cabaretiers leveren een bijdrage aan het denken over onszelf en de wereld waarin we leven. Eerste deel van een serie essays over cabaret.

abaret… wat is dat eigenlijk? was de titel van een educatieve uitgave, geschreven door cabarethistoricus Wim Ibo, in 1974. De vraag is anno 2015 veel meer op zijn plaats dan veertig jaar geleden. Want destijds was het Nederlandse cabaret nog overzichtelijk. Toen wist men nog wat cabaret nou eigenlijk is. Cabaret kreeg de laatste decennia de naam dat het vooral de lachspieren prikkelt. Hoe kan het ook anders: televisie en schouwburgen drukken de duurste cabaretstempels op het goedkoopste amusement. Wie een groot publiek wil bereiken, legt de drempel niet hoog, maar schroeft die fors omlaag. Daardoor komt het accent op grappen te liggen en niet op mooie verhalen en poëtische liedjes. Oftewel: op consumeren in plaats van concentreren. Om aandacht vragen kost immers alleen maar kijk- en luistercijfers.

20

Toen de Bossche Verkadefabriek cabaret in 2012 aan haar aanbod toevoegde, noemde een technicus, vertrouwd met het toneel- en dansaanbod van dat podium, het genre nog Theater Light. Ik sprak hem onmiddellijk tegen. Hij verdedigde zich door te stellen dat hij niet meer van cabaret weet dan wat hij heeft horen vertellen en op televisie ziet. Zag hij het verkeerd? Nou, dan hoopte hij dat ons aanbod verandering zou brengen in zijn negatieve beeldvorming. Theater Light heeft als doel te vermaken, maar cabaret wil raken: het hoofd of het hart en nog liever allebei en gelijktijdig. Cabaret wil verbazen, vervreemden, verwarren, verstoren en zelfs verontrusten. Cabaret brengt iets teweeg, raakt niet noodzakelijk de lachspieren, maar de zintuigen en opereert vanuit die noodzaak. Cabaret wordt gemaakt door theaterpersoonlijkheden met boeiende gedachten. Zij staan niet op het podium om hun publiek en hun ego te plezieren. Humor is voor hen weliswaar een belangrijk middel, maar nooit het doel. Dat is namelijk om met gesproken en/of

MEST nr 11

Mest#11  

September 2015. MEST is het tijdschrift over kunst en cultuur in Noord-Brabant. In deze editie lees je * Social label - Design dat levens ve...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you