Page 33

L

ER AT UU R

IT

2

JAAP ROBBEN Fragment uit de nog te verschijnen roman Birk

I

n de schemerverte knipperde de rode lamp van een boei. We klauterden het paadje af naar het strand dat als een halve maan in de kleine baai lag. Ik probeerde steeds haar hand vast te grijpen, maar ze liep te snel. In het zand wachtten nog steeds de tas, slippers, handdoek en zonnebril van mijn vader. Ze lagen ergens anders! Een lange tel was ik opgelucht. Papa was uit het water teruggekomen en had alles verder van de branding af gelegd. Meteen daarna werden mijn benen weer gammel en trillerig, omdat het de zee was die zich had teruggetrokken van zijn handdoek. Mama duwde de zaklamp in mijn handen en haalde de spullen overhoop, alsof hij zich daaronder verstopt kon hebben. “Birk,” riep ze richting het water. “Birk?” Ze draaide zich naar me om. Per ongeluk scheen ik met het licht recht in haar gezicht. “Waar heb je hem voor het laatste gezien?” Ik wees met de zaklamp naar de rotsen. “Daar?” Ik knikte, begon er bijna van te huilen.

MEST nr 4

“Weet je dat zeker?” Ik knikte nog een keer, maar ze keek me niet aan. Ik scheen met de zaklamp over het water, het was overal stil, zelfs de meeuwen krijsten niet. “Birk,” riep ze. “Birk!” Ik volgde haar stappen met de zaklamp zodat ze zag waar ze liep. Het licht stokte bij de branding, omdat ik verwachtte dat ze daar stil zou blijven staan. Maar zonder aarzeling liepen haar schoenen de zee in. Het water kwam al snel tot haar knieën en ze bleef staan, alsof ze schrok van al het donkere water voor zich dat aan haar schoenen trok en met elke stap steeds weidser leek te worden. Ze tuurde met gestrekte nek en reikte met haar handen naar voren. Straks zou mijn vader vlak voor ons hoestend en zich verslikkend boven komen en stond zij klaar om hem vast te grijpen en op het strand te trekken. Ik probeerde in de richting van haar blik te schijnen. Het moest. Zometeen zou hij weer boven komen. Zeker nu mijn moeder hier stond. Zijn hoofd zou als een voetbal onze kant op drijven. Het moest. Ik zou roepen: “Kijk! Kijk daar.” Op de rug van mijn

33

Profile for bkkc

MEST#4  

MEST is het tijdschrift over kunst en cultuur in Noord-Brabant. Lees de artikelen en neem daarna natuurlijk een abonnement op MEST via www.m...

MEST#4  

MEST is het tijdschrift over kunst en cultuur in Noord-Brabant. Lees de artikelen en neem daarna natuurlijk een abonnement op MEST via www.m...

Profile for bkkc
Advertisement