Page 17

h

et Kasteel Stapelen in Boxtel is al een eeuw lang in gebruik als klooster van de Paters Assumptionisten, die de groene entourage van het kasteel hebben verrijkt. Op dit moment verblijven er nog tien paters in het kasteel. Het kasteel fungeert als klooster en als thuisbasis voor de Nederlandse Assumptionisten en is de bestuurslocatie van de Assumptie-stichting. Het is sinds 2008 de uitdrukkelijke wens van de Paters Assumptionisten om het park open te stellen voor publiek en het park een transitie te laten doormaken tot het Stadspark van de gemeenschap van Boxtel en de regio. In 2015 wonen en werken de Paters Assumptionisten 100 jaar in Boxtel en vieren ze hun 100-jarig jubileum. Stadslandgoed Stapelen bevindt zich op de plek waar de Dommel het centrum van Boxtel in stroomt. Het bestaat uit dertien deelgebieden met een gezamenlijke oppervlakte van circa vijfentwintig hectaren waarin elf eigenaren participeren (zie kaart). De Assumptie-stichting heeft het initiatief genomen om het tot nu toe nagenoeg gesloten kloosterpark om te vormen tot een openbaar landgoed. Het park opnieuw ingericht als park waar stilte, religie, kunst, bomen en natuur de hoofdrol spelen. Door het koppelen van wandelroutes en het inbrengen van culturele elementen maken mensen kennis met deze verborgen cultuurhistorische parel aan de Dommel. De kunst en cultuur die wordt ingebracht brengt allure en beleving op lokaal, regionaal en bovenregionaal niveau. Daarnaast geven Kasteel Stapelen en de daarin woonachtige Paters Assumptionisten een extra dimensie aan de beleving van het park. Versterking landschap Het park met het kasteel en het ommeland is een cultuurhistorische plek in het beekdal van de Dommel, waar eeuwenoude bomenlanen en structuren nog altijd herkenbaar aanwezig zijn. Met het creëren en het doorontwikkelen van het stadslandgoed krijgt het park een blijvende cultuurhistorische en ecologische waarde. Door het behouden en verbeteren van de imposante, oude bomen en bomenlanen en de vergroening van de toegangswegen is het landgoed een versterking voor het landschap: de ruimtelijke beleving wordt krachtiger. De nieuwe ontwikkelingen in het park versterken de nabij gelegen natuur (langs de Dommel) en de natuur door het stedelijk gebied van Boxtel. Het plaatsen van kunst en het renoveren van de Mariagrot geven de beleving een extra dimensie, maar ook het maken van een ‘bezinningsmoment’ is een hedendaagse uiting van beleving in het landschap. Met de realisatie van Park Stapelen zal het recrea-

Stadslandgoed Stapelen allure en beleving in boxtel Betrokken partijen De Assumptie-stichting, de Gemeente Boxtel, Sint Lucas, Jacob Roelands Lyceum, Brabants Landschap, Stichting ‘de Dommelbimd’, Waterschap De Dommel, Woonstichting Sint Joseph, IMvest-projectontwikkeling & vastgoed en enkele particuliere initiatieven. www.kasteelstapelen.nl

klooster paters assumptionisten tief gebruik van het gebied toenemen. Er ontstaat een eenheid met hoge cultuurhistorische en landschappelijke kwaliteiten en waarden, een Stadslandgoed waar verborgenheid, stilte, geheim, spanning tussen binnen en buiten in relatie tot kunst en natuur beleefd kunnen worden.

Het gebied ‘Over de Dommel’, centraal gelegen aan de oostzijde van de Dommel, wordt samengevoegd met Park Stapelen. Door ook hier kunst, religie en bomen als uitgangspunt te nemen, ontstaat er een nog sterker samenhangend Stadslandgoed.

Kunst geeft te denken, kunstwerken versterken de identiteit van het landschap. Het park is niet alleen een oord van traditie, maar ook een plek van vernieuwing en verbreding. Elke plek heeft een context en een geschiedenis, functies en betekenissen. Inspelen op de behoeften van een plek kan alleen als het kunstwerk wordt ingebed in een proces waarbij de grondeigenaren samen met de maatschappelijke partners en de gebruikers van die plek betrokken worden. Voor de kunstmomenten in het park wordt inspiratie gezocht bij Insel Hombroich en is er een nauwe samenwerking met Sint Lucasopleiding voor beroepen in de creatieve industrie en de Kunststichting Boxtel.

Aan de andere zijde van de Dommel ligt het Dommeldal. Een fraai waardevol kleinschalig cultuurlandschap. Eigenaar Brabants Landschap en burgerinitiatief ‘de Dommelbimd’ willen dit gebied omvormen van agrarisch landschap in natuur, die natuur duurzaam veiligstellen en een functie geven voor de bewoners van Boxtel.

2014 en 2015 staan in het teken van de grote aanpak. In deze jaren wordt in het kader van de subsidieregeling ‘Landschappen van Allure’ het kasteelpark in ere hersteld. In enkele grote stappen zal in samenwerking met de betrokken partijen gewerkt worden aan de realisatie van deze plannen en het samenvoegen van de verschillende gebieden.

De Dommel, die door het gehele gebied slingert, is een dragend landschapselement in het Stadslandgoed Stapelen. De Dommel verbindt binnen het Kloppend Hart van Het Groene Woud de kunstprojecten Park Stapelen met het ‘Duizendjarig Woud’ in SintOedenrode. Omdat er in het Dommeldal aanvullende kunst-belevingsplekken zoals de Hulsthoeve worden gerealiseerd, ontstaat er een thematisch gerichte wandel- of fietsbeleving. Deze ervaring kan verder uitgebreid worden naar bijvoorbeeld het Van Abbemuseum in Eindhoven (bovenstrooms) en de Binnendieze in ’s-Hertogenbosch (benedenstrooms).

J

stadslandgoed stapelen

17

Profile for bkkc

Land Kunst Krant 2014  

Een gratis uitgave voor iedereen van 8 tot 88 jaar die meer wil weten over Landkunst.

Land Kunst Krant 2014  

Een gratis uitgave voor iedereen van 8 tot 88 jaar die meer wil weten over Landkunst.

Profile for bkkc
Advertisement