Zorgmagazine We Care!

Page 66

in beeld

Kempenhaeghe

Prikkels & Tintelingen Het Centrum voor Epilepsiewoonzorg van het expertisecentrum Kempenhaeghe biedt een beschermde woonomgeving aan cliënten met epilepsie en een bijkomende (verstandelijke) beperking. Volwassen bewoners wonen in buitenhuizen of in de nieuw gebouwde bosrijke wijk Kloostervelden in Sterksel.

Nieuwe buren De huidige bewoners van Kloostervelden kregen de afgelopen jaren tal van nieuwe buren. De wijk groeit met kleine stapjes en medio 2022 worden uiteindelijk tweehonderd nieuwe reguliere marktwoningen door zo’n 440 nieuwe inwoners bewoond. Voor de 178 cliënten die er nu wonen is het ontmoeten van al die mensen een hele opgave. Om ervoor te zorgen dat de cliënten en de nieuwe buren elkaar op een laagdrempelige manier kunnen ontmoeten, schreef Kempenhaeghe kunstopdrachten uit voor het struin- en wandelpad Prikkels & Tintelingen. Hilke Huysinga heeft als projectmanager samen met cliënten, medewerkers, nieuwe wijkbewoners en kunstadviseur Wout Hoogendijk de kaders voor een kunstroute uitgewerkt waarin de hersenen en zintuigen een centrale rol spelen.

dat het kan bijdragen aan een optimale ontwikkeling en dat het bewegen stimuleert. De hersenen en zintuigen spelen hierbij een rol. Mooi om te zien, dat een instelling als Kempenhaeghe met ontmoetingen in de natuurlijke buitenlucht op zo’n creatieve manier in de praktijk weet te brengen.

Groen, kunst en natuur: dat werkt! Het besef dat natuur en een groene leefomgeving positief zijn voor gezondheid en welzijn neemt toe. Uit onderzoek is gebleken dat natuur kan bijdragen aan herstel van stress, dat het kan aanzetten tot sociaal contact,

62

We Care!