Zorgmagazine We Care!

Page 65

interview onderzoekers. Maar welke vorm van bewijsvoering het beste werkt is afhankelijk van de toehoorder. Saskia: “De één heeft behoefte aan wetenschappelijk onderbouwde resultaten, terwijl een directeur van een zorginstelling of een wethouder van een gemeente misschien al overtuigd is met een keer zien hoe zo’n project in de praktijk werkt. Daar hebben we nu eigenlijk ook nog te weinig inzicht in: hoe we mensen kunnen overtuigen. En dan heb ik het nog niet eens over de zorgverzekeraars en over de zorgkantoren – daar zit dit vaak nog niet tussen de oren.” Henk hoopt – als eerste stap – dat onderzoek naar culturele interventies in het programma rond Langdurige Zorg van het ministerie van VWS wordt opgenomen: “Dan hebben we een opstapje waardoor we meer kennis en onderzoek kunnen gaan bundelen. ZonMw kan dan gericht prikkels geven aan veldpartijen, die daar dan weer in gaan investeren.” Smid noemt het integreren van kunst en cultuur in de academische werkplaatsen publieke gezondheid als een goede optie. In zo’n werkplaats worden ideeën, plannen en beleid gemaakt en bedacht door onderzoekers, studenten, gemeenteambtenaren en beleidsmedewerkers. Zij denken samen na over hoe publieke gezondheid beter, efficiënter maar ook innovatiever kan. “Als we culturele interventies daar een structurele plek in kunnen geven, is dat mooi. Dat geeft meteen houvast.” Vanuit de ministeries van VWS en van OCW heeft ZonMw een klein budgetje gekregen, waarmee het programma rond zorg en cultuur wordt vormgegeven. “Het geld dat we daarvoor krijgen, waar we overigens erg blij mee zijn, staat niet in verhouding tot de relevantie van dit thema. Hopelijk vormt het toch een opstap naar de hardere wetenschap waarbinnen we dus ook echt effectiviteitsstudies kunnen doen.” Door met een aantal krachtige onderzoeken te laten zien wat de mogelijkheden zijn rolt het balletje in de

We Care!

“Een kunstenaar maakt geen onderscheid tussen een ziek of een gezond iemand. Die kijkt veel meer naar de mens, en naar de behoefte van die persoon.” Henk Smid

Directeur ZonMW

wetenschap misschien verder, hoopt Henk. “Onderzoek krijgt dan een soort signaalfunctie, en het onderzoeksgebied breidt zich als een olievlek uit. Dat is nu nog niet het geval, maar het is zonder meer noodzakelijk.”

Wat kan er op korte termijn beter in de zorg? “Op het gebied van financiering van zorg en ondersteuning is een kanteling nodig. Zorgaanbieders worden nu afgerekend op het behandelen en verzorgen van patiënten. Maar wat als we nu eens een budget beschikbaar stellen waarmee we kunnen werken aan de kwaliteit van leven van mensen?” vraagt Henk Smid zich hardop af. “Er zijn twee dingen nodig. De overheid stelt middelen beschikbaar aan zorginstellingen om de kwaliteit van leven en de ervaren positieve gezondheid van patiënten te verbeteren en de overheid toetst of de kwaliteit van leven daadwerkelijk verbetert. Op die manier moeten organisaties automatisch al anderen inzetten dan alleen de verzorgenden – je hebt dan kunstenaars nodig. Uit verschillende studies blijkt dat je een gevarieerd spectrum moet hebben van verzorgenden, kunstenaars,

fysiotherapeuten et cetera. Ik denk dat daar ook nog een uitdaging ligt.” “Er zijn enkele culturele initiatieven en zorginstellingen die het al heel goed lukt,” zegt Saskia. “Waarom brengen we deze best practices niet in beeld? Aan hen zouden we moeten vragen hoe zij het aanpakken. Dat is ook weer een goede manier van kennis bundelen.” Sommige zorgorganisaties – zoals Vitalis Woonzorg Groep in Eindhoven – hebben permanent een coördinator voor kunst en cultuur in dienst. Henk: “Maar de meeste instellingen zijn echt nog niet zo ver. Waarom hebben we niet gewoon standaard een plek in elke instelling waar kunstenaars werken, tussen en met de mensen?” “Maar boven alles: leg meer macht bij de patiënt. Iemand weet vaak zelf het allerbeste waar hij of zij nu behoefte aan heeft,” vindt Cretien. Je moet soms wel vijf loketten langs om toestemming te vragen voor besteding van je persoonlijk budget. “Als iemand zegt: ‘Ik wil liever dansen dan naar de fysiotherapeut,’ dan moet daar toch ruimte voor zijn?” vindt Saskia, “Het gebeurt nu al wel, maar er kan nog zoveel meer. Dat is ontzettend wezenlijk.”

61