Zorgmagazine We Care!

Page 64

interview

“Wat me opviel tijdens het onderzoek? Kunstenaars gaan in gesprek met mensen. Verzorgenden en verpleegkundigen doen dat ook wel, maar het zit nog niet zo in hun DNA. Dat contact maken en het tonen van oprechte interesse in de persoon zoals kunstenaars dat doen, daar worden mensen echt blij van. Nu nog een manier vinden om die kennis echt goed vast te leggen, zodat we daarop voort kunnen borduren.”

De kennissynthese moest ook inzicht geven in de manier waarop de relatie tussen de kunsten- en de zorgsector in elkaar steekt. Wat zijn jullie bevindingen? “Bij de zorginstellingen zouden kunst en cultuur beter ingebed moeten worden – zowel in het beleid als in de manier van financieren. Culturele

60

organisaties aan de andere kant zouden zichzelf moeten verduurzamen,” meent Saskia. “Het gebrek aan structurele financieringsmogelijkheden voor culturele interventies in de zorg maakt dat nu lastig. In de dagbesteding is hier wel wat ruimte voor, maar ook daar is het erg beperkt. Financiering gebeurt nu vaak via fondsen of vanuit tijdelijke stimuleringsregelingen. Daardoor ontstaat er een ‘carrousel’ van steeds kortlopende projecten en is er voor kunstenaars weinig ruimte voor verduurzaming van hun interventies. Ook zorginstellingen die kunstprojecten inzetten hebben daarmee te maken.” De zorg richt zich op het behandelen van kwalen en aandoeningen, terwijl de kunst- en cultuursector zich veel meer richt op persoonlijke ontwikkeling en

ontspanning. Hoe kunnen deze sectoren elkaar beter vinden? “Als je weet wat voor soort aanpak werkt en wat succesfactoren zijn, dan kun je dus ook werken aan het versterken van de kwaliteit van je interventie,” zegt Saskia. “Kortom: ook voor het inzichtelijk maken van deze werkzame elementen is onderzoek nodig.” Cretien: “Het is niet zo dat we alle zorgprofessionals gaan vervangen door kunstenaars. Maar het begrip positieve gezondheid, kwaliteit van leven en het belang daarvan: dat mag echt nog wel beter landen in de zorg.”

Welke ontwikkelingen zijn daarvoor nodig? Er moet hoe dan ook meer bewijs komen voor de werking en effecten van culturele interventies, vinden de

We Care!