Zorgmagazine We Care!

Page 61

interview Kennissynthese

POSITIEVE

GEZONDHEID “Mensen in de zorg moeten nog beter van het positieve effect van kunst op gezondheid overtuigd worden.” Henk Smid – directeur van ZonMw – was als opdrachtgever nauw betrokken bij een overzichtsstudie naar culturele interventies en langdurige zorg. “Kunst en cultuur zijn niet genoeg ingebed in de zorg en ondersteuning. En dat is niet zo gek: we kunnen op dit moment nog niet goed bewijzen dat het positieve effect op de kwaliteit van leven van patiënten bestaat. We weten dat het er is, maar we moeten dit nog beter in kaart brengen.”

V

orig jaar september presenteerde ZonMw de Kennissynthese Positieve Gezondheid waarvoor het instituut opdracht gaf – een overzichtsstudie naar kunst en cultuur in de zorg. Onderzoekers van Hogeschool Windesheim, Movisie en het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) namen de stand van zaken op: wat kunnen we op dit moment zeggen over de praktijk van culturele interventies in de langdurige zorg en ondersteuning, wat gebeurt er op beleidsmatig niveau, en in hoeverre zijn de effecten van dit soort projecten wetenschappelijk onderlegd?

Waarom was dit onderzoek naar kunst en langdurige zorg en ondersteuning nodig? “We hebben een enorme kennisachterstand en gelukkig zag het ministerie van OCW dat het noodzakelijk is om hierin te investeren.” ZonMw wist

We Care!

staatssecretaris en later minister Jet Bussemaker te overtuigen, legt Henk Smid uit: “De kennissynthese is een startpunt voor verder onderzoek. Het effect van kunst en cultuur op de kwaliteit van leven en op het brein, dat soort dingen kun je gewoon wetenschappelijk aantonen.” “Er zijn nu bijvoorbeeld al aanwijzingen dat mensen die naar mooie muziek luisteren tijdens een operatie sneller herstellen en minder pijnbestrijding nodig hebben. Moet je nagaan: dat zo’n eenvoudige interventie zo’n groot effect kan hebben! Het is doelmatig – want minder medicijnkosten en sneller ontslag uit het ziekenhuis – en het is voor de patiënt een stuk fijner,” zegt Henk. “Maar het blijft nu nog teveel bij aanwijzingen en verwachtingen; bikkelhard wetenschappelijk bewijs ontbreekt. Daarvoor kun je nu eenmaal geen beleid maken of financiering beschikbaar stellen, dat snapt iedereen.

Kennisontwikkeling is daarom nu stap één.” En daarom moest er eerst een nulmeting komen – wat is de stand van zaken nu? Dat is de Kennissynthese Positieve Gezondheid geworden. Met de input van dit rapport stelt de ZonMwcommissie Cultuur en Zorg vervolgens een kennisagenda op. Die agenda moet dan weer leiden tot meer onderzoek en innovatie.

Er is dus nog weinig wetenschappelijk bewijs voor de positieve werking van kunst en cultuur op gezondheid en welzijn. Toch zijn er nationaal en internationaal aanwijzingen voor dit effect – hoe komt dat? “De zorg gaat doorgaans over het behandelen van kwalen en gebreken. Kunst en cultuur zijn op andere dingen gericht, bijvoorbeeld op persoonlijke ontwikkeling. Ziekten en kwalen moeten natuurlijk behandeld of genezen worden, maar je hebt ook nog

57