Zorgmagazine We Care!

Page 51

in beeld Coup Cura - Novadic Kentron

Theatervoorstelling Hunker

Wat doet een stigma met hulpverleners en cliënten? De verslavingszorg is een interessante wereld om in te werken. Je vindt er mensen zoals jij en ik, die vanwege een verslavingsprobleem zijn opgezadeld met een kwalijk imago. Onbetrouwbaar. Wilszwak. Manipulatief. Eigen schuld, dikke bult. Stop er dan mee! Verslaving is iets van alle mensen: van alle rangen en standen, met of zonder problematische geschiedenis. Cor Verbrugge vertelt over zijn werk bij verslavingszorginstelling Novadic-Kentron:

We Care!

Bitterzoete portretten Cor zoekt naast zijn reguliere rol als onderzoeker actief de verbinding met de cultuursector om de zorg verder te ontwikkelen. In samenwerking met theatergezelschap Coup Cura nam hij samen met adviseur Rien van der Vleuten initiatief voor de theatervoorstelling Hunker. De voorstelling werd negen keer in zeven Brabantse steden gespeeld, met een gemiddeld aantal van 169 bezoekers per keer. “Hunker laat liefdevolle maar bitterzoete portretten zien, van mensen die allemaal op een andere manier te maken krijgen met verslaving. Het gaat over de persoon die je niet wilt zijn, de blik

van de ander en hoe de wereld zoals je die altijd hebt gezien kan kantelen. Wethouders en bestuurders riepen we via het podium op om iets te doen aan het stigma dat op verslaving rust. De tour bleek een groot succes! Het poëtisch verhalende script baseerden de theatermakers op uitgebreid vooronderzoek. De kwalitatief hoge standaard werd ook duidelijk door het indrukwekkende spel van de acteurs en hun prachtige muzikale talenten. Er was een begaafd gitarist die de verhaallijnen ondersteunde, een oud-cliënt van Novadic Kentron. Met rock- en bluesriffs gaf hij spanning en sfeer gestalte. Misschien was hij wel het concreetste anti-stigma: een rolmodel dat laat zien dat er een oplossing voor verslaving is en dat dit geen beletsel hoeft te zijn voor een waardevolle participatie in onze samenleving.”

foto’s: Jan Dirk van der Burg

“Ik zie vaak intelligente, fijngevoelige mensen, met een hang naar schoonheid, verborgen talenten. Mooie eigenschappen. Ons zorgstelsel is te probleemgericht. De focus ligt op wat niet goed gaat. Waar je tekort schiet. Wat niet lukt. Daar gaat het over. Alsof je een strandbal (het probleem) onder water wilt duwen, zodat die niet meer te zien is (en die vervolgens achter je schouder weer op plopt). Je kan de bal ook gewoon laten liggen. Hij is er. Er omheen zwemmen. Van alle kanten bekijken, vanuit een ander perspectief. Misschien is het wel een mooie bal. Zo kunnen we in de zorg óók het probleem benaderen. Hulpverleners zijn niet verschoond van stigmatisering. Zij zijn óók deel van de publieke opvattingen. Er is een cultuurverandering nodig om mensen meer in hun gezonde kracht te laten komen. Daarvoor moeten we iets veranderen in het perspectief en de

attitudevorming. De zorg heeft hiervoor de verbinding met de culturele wereld broodnodig!”

47