__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 44

interview Dagboekfragment

17:39u “Vanuit de klapdeuren op IC2 komen twee verpleegkundigen de gang op met een leeg bed. Het maakt behoorlijk veel lawaai met al die apparatuur.” 17:44u “Het elkaar passeren in de gang is heel ongemakkelijk, vooral omdat het zo lang duurt. (...) Je kunt elkaar letterlijk verstaan, vanaf het begin dat iemand de gang oploopt, tot diegene bij het eind is aangekomen. schetsfase / onderzoek

De gang werkt als een soort geluidskoker. Je wordt daardoor geconfronteerd met allerlei soorten gesprekken. Het lukte me niet om me ervan af te sluiten omdat het verder zo stil is. Je zou de gang een beetje willen breken.” 19:21u “Verpleging komt binnen met een nieuwe patiënt. De man is bewusteloos en licht aan de beademing. Je hoort een constante piep.”

Oude situatie: de gang op verschillende tijdstippen

vooronderzoek bracht Scheepers 36 uur achter elkaar op de IC door. Overdag observeerde ze, maar ook ‘s nachts. “Ik zette mijn wekker dan bijvoorbeeld om 4 uur en om 6 uur, en dan sloop ik de afdeling op. Het was zo stil en donker. Ik voelde me net een kind dat stiekem een school binnensluipt.”

Healing environment Volgens Van Bussel is bij de bouw van het Jeroen Bosch Ziekenhuis in 2011 geen rekening gehouden met een vorm die vriendelijk is voor bezoekers. Althans, niet op zijn Intensive Care. “Het ziekenhuis bestaat uit een aantal naast elkaar geplaatste gebouwen.

40

Daardoor heeft onze afdeling een langgerekte vorm, bestaande uit twee, parallel aan elkaar lopende gangen.” Dat de Intensive Care door bezoekers als minder vriendelijk wordt ervaren, maakten Jo en zijn collega’s onder meer op uit de vragenlijsten die patiënten en hun familie na afloop van een opname in mogen vullen. “We vinden het belangrijk om goed voor onze bezoekers én onze patiënten te zorgen. Patiënten op onze afdeling zijn altijd ernstig ziek”, vertelt Jo. “Dat wil zeggen dat ze tijdelijk ondersteund moeten worden op een of meerdere vitale orgaanfuncties – bijvoorbeeld met beademing,

19:30u “Er komt een verpleger binnen met twee nieuwe familieleden. (...) De familie lijkt erg in spanning te zijn. (...) Ik hoor af en toe snikken. Ze gaan gedurende het gesprek steeds harder praten. Intussen zitten er dus meerdere families op de gang. Gezien de spanning bij sommigen durf ik even niemand aan te spreken.” 19:33u “De familie die op bezoek is met alle kinderen loopt van de wachtruimte bij de brug naar IC2. Ze kletsen vrij hard met de kinderen terwijl achter mij op plek C mensen zitten te snikken. Hieraan merk je goed dat verschillende emoties elkaar in deze gang kruisen en dat de ruimte zich daar niet voor leent.” 20:11u “De luxaflex gaan automatisch naar beneden. Het licht wordt een stuk geler in de gang omdat de TL-verlichting nu de overhand heeft.”

We Care!

Profile for bkkc

Zorgmagazine We Care!  

Werkt het echt om kunst toe te passen in de zorg- en welzijnssector? Dat laten we zien in het nieuwe magazine We Care! In deze tweede editie...

Zorgmagazine We Care!  

Werkt het echt om kunst toe te passen in de zorg- en welzijnssector? Dat laten we zien in het nieuwe magazine We Care! In deze tweede editie...

Profile for bkkc
Advertisement