Zorgmagazine We Care!

Page 41

foto’s: Ellen Geerts en Joost van den Berg (rechtsboven)

makers

Ellen Geerts

BEELDKRACHT

Mensen met geheugenproblemen hebben te maken met verlies en verandering. Beeldkracht Oisterwijk is een kunstatelier waarin juist de nadruk ligt op positieve ontwikkeling en mogelijkheden van mensen in plaats van op de beperkingen die dementie met zich meebrengt. Door tekenen en schilderen kunnen cursisten hun leefwereld en emoties vorm geven, wat bijdraagt aan behoud van autonomie en gevoel van welzijn. Beeldend kunstenaar Ellen Geerts is initiatiefnemer. Met ondersteuning van een team vrijwilligers begeleidt ze wekelijks een groep van tien cursisten in het schilderlokaal van creativiteitscentrum de Krekul. Belangrijk: een inspirerende omgeving, kunstbeoefening in plaats van bezigheidstherapie, dus: ontdekken en creëren. Of zoals een cursist het verwoordt: “Ik voel me hier weer normaal!”

“Ikveelraak heel dingen kwijt in mijn hoofd, maar hier vind ik weer andere dingen terug.” Jeanne Cursist

www.facebook.com/BeeldkrachtOisterwijk

We Care!

37