Zorgmagazine We Care!

Page 27

interview

“Waar mensen zich openen kunnen grenzen vervagen. En waar grenzen vervagen kunnen mensen zich verbinden. Door de waarde van kunst wetenschappelijk te onderbouwen hoop ik dat hier meer erkenning voor komt in de maatschappij.” Museum het Dolhuys, Haarlem

kunnen wringen als we er niet iets van onszelf in herkennen. Het toont ons ook iets, niet alleen over de ander. Maar om dat echt te ontdekken moet je de tijd nemen om het werk tot je door te laten dringen.”

Onderzoek en verder

naar VTS als bijbehorende methodiek heeft nog een andere reden. “Kunst als communicatiemiddel, als middel om mensen in de maatschappij te betrekken en als middel om allerlei gezondheidsklachten te voorkomen wordt door bestuurders in de gezondheidszorg nog niet echt serieus genomen, terwijl kunst

zo’n sterke verbindende kracht heeft,” zegt de onderzoekster. “Waar mensen zich openen kunnen grenzen vervagen. En waar grenzen vervagen kunnen mensen zich verbinden. Door de waarde van kunst wetenschappelijk te onderbouwen hoop ik dat hier meer erkenning voor komt in de maatschappij.”

“Als galeriehoudster bij een Outsider Art galerie ervoer ik dat kunst een middel tot verbinding in de maatschappij kan zijn. Kunst is een communicatiemiddel: een middel om contact te leggen tussen mensen met een psychiatrische aandoening en bezoekers,” zegt Liesbeth. “Het probleem is dat dit nooit goed wetenschappelijk is onderbouwd.” Met haar onderzoek hoopt Water de weg vrij te maken voor verder wetenschappelijk onderzoek naar dit onderwerp. Maar het wetenschappelijk onderbouwen van kunst als middel om mensen met een handicap te includeren en

We Care!

Outsider Art Museum, Amsterdam

25