Zorgmagazine We Care!

Page 13

interview

voor de buitenwereld. In Breda werkten we daarom samen met stichting Zorg voor Elkaar: vanuit hun netwerk hebben ze iets meer zicht op deze doelgroep. Ook de wijkverpleegkundige speelt een belangrijke rol: als vertrouwd gezicht kan hij of zij iemand stimuleren om aan het project mee te doen.” Mark: “Bij thuiswonende ouderen is een enorme slag te slaan: zij hebben vaak nog een heel leven voor de boeg. En dat terwijl eenzaamheid een enorme aanslag is op de gezondheid: deze mensen hebben minder sociale contacten, ze nemen minder deel aan de samenleving, eten minder goed, verzorgen zich minder goed. Het is een vicieuze cirkel: hoe eenzamer, hoe ongezonder en hoe ongezonder, hoe eenzamer.” Stapje hoger Als de GGD straks kan aantonen dat de eenzaamheid van ouderen door Tijd van je Leven terugloopt, wil de organisatie het project een niveau hoger tillen. Mark: “In een ideale wereld zetten we dit project in als tool voor preventie. We willen natuurlijk het liefste voorkomen dat ouderen eenzaam worden. Met de cijfers over effecten onder de arm gaan we straks praten met financiers, zoals

We Care!

zorgverzekeraars. We moeten daarvoor nog wat verder zijn met het project zelf. Maar als we dit project een vaste, duurzame en zelfstandige plek in zorg en welzijn kunnen geven, dat is wat mij betreft echt de volgende stap.” Als coördinator is Irma Rens tot nu toe erg enthousiast over het project, maar ze heeft wel een belangrijke kanttekening. “We werken een aantal weken achter elkaar intensief met een groep ouderen samen. De ouderen onderling hechten aan elkaar. Daarom is het zo jammer dat de workshops na zes of acht keer stoppen. Zo zit het project nu eenmaal in elkaar,” zegt ze. “Het project kan denk ik echt blijvend effect hebben. Ik denk hardop: als kunstenaars die in wijken wonen en werken zelfstandig met zo’n project aan de slag kunnen, snijdt het mes aan twee kanten. Voor ouderen is de drempel om met een kunstenaar te werken laag, want ze kunnen in hun eigen wijk terecht. En voor de kunstenaars levert dit weer werk én nieuwe inspiratie op. Mooie verhalen, skills van vroeger en bergen levenservaring. Als je samen een passie deelt, valt het leeftijdsverschil weg. Dat zie je gebeuren en is voor mij het allermooist.”

11