Page 2

De impulsgelden zijn voor de periode 2017-2018 beschikbaar gesteld door de Provinciale Staten van Noord-Brabant en zijn bestemd voor duurzame ontwikkeling van het Brabantse cultuursysteem. De uitvoering van het programma ligt bij bkkc, in nauwe samenwerking met Kunstbalie en Erfgoed Brabant.

bkkc | impulsgeldenprogramma 2017-2018  

Bekijk de resultaten van vier jaar impulsgelden en lees alles over het impulsgeldenprogramma 2017-2018.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you