Page 1

In dit nummer o.a.

P|3

Escamp in de ether

P|6

Nieuws uit het stadskantoor

P|8

Waterbreaks & fruitfestijnen

Koninklijk bezoek in Den Haag Zuidwest! Prins Willem-Alexander sloot op 7 juni de eerste woningen aan op de aardwarmtecentrale.

Nummer 18 juni 2012


.nl Huis-aan-huiskrant over de vernieuwing van Den Haag Zuidwest

Colofon De huis-aan-huiskrant Leef Ruim wordt u aangeboden door: gemeente Den Haag, Haag Wonen, Staedion en Vestia. Voor informatie over toekomstplannen/nieuwbouwprojecten

Buurthuis van de Toekomst

in Den Haag Zuidwest, kijk op: internet www.leefruim.nl Gemeentelijke informatie over Den Haag Zuidwest:

Gemeente Den Haag Dienst Stedelijke Ontwikkeling Projectorganisatie Den Haag Zuidwest Postbus 12655, 2500 DP Den Haag tel

(070) 353 42 00

e-mail vernieuwingdenhaagzuidwest@denhaag.nl internet www.denhaag.nl (zoekterm Zuidwest) Met overige vragen kunt u terecht bij de corporaties:

Haag Wonen Postbus 43234, 2504 AE Den Haag Bezoekadres: Zichtenburglaan 39 tel

Manege de Eendenkooi in het Zuiderpark kan met de chèque een multifunctioneel Buurthuis van de Toekomst maken.

(070) 321 84 18

e-mail info@haagwonen.nl internet www.haagwonen.nl

Staedion Postbus 40406, 2504 LK Den Haag Bezoekadressen: Van Boecopkade 116 Stadzijde 5

Een Buurthuis van de Toekomst is een gebouw waar van alles te doen en te beleven is. Hier werken sportclubs, scholen, culturele instellingen en andere organisaties in de wijk slim met elkaar samen. Er komen steeds meer Buurthuizen van de Toekomst. En Den Haag Zuidwest heeft er al 2: de Eendenkooi en het Eeldepad.

Nieuw clubhuis

Betere buurt

Een goed voorbeeld van een Buurthuis van de Toekomst in Zuidwest is de Eendenkooi. De manege in het Zuiderpark gaat met financiële hulp van de gemeente een nieuw clubhuis ­bouwen. Daarin kan de manege activiteiten, workshops en projecten aanbieden voor ­bewoners uit de buurt.

Door voorziening en gebouw te delen kunnen clubs, organisaties, en vrijwilligers samenwerken aan een gezelligere en betere buurt. Wilt u een faciliteit aanbieden? Dan kan de gemeente u helpen aan begeleiding en eventueel subsidie.

Elkaar ontmoeten

Kleine Keizer 10

Het zou voor de gemeente mooi zijn als ­bewoners zelf actief meedoen in hun wijk. En waar kan dat beter dan in een Buurthuis van de Toekomst? Hier kunnen bijvoorbeeld ouderen bingo spelen, zwangere vrouwen yogaoefeningen doen, ­ouders hun kind naar de opvang brengen en ­tieners danslessen volgen.

Koningin Julianaplein 2 Klantenservice: 0900-1424 e-mail: info@staedion.nl internet: www.steadion.nl

Vestia Den Haag Zuid-Oost

Ontmoetingscentrum Morgenstond aan het Eeldepad is een ander succes. Dankzij de inzet van vrijwilligers kunnen kinderen hier knutselen, pannenkoeken bakken en dansen tijdens de disco. En ouderen kunnen elkaar ontmoeten tijdens het kantklossen of de lessen kunst­ geschiedenis en bewegen.

Meer informatie: www.denhaag.nl/buurthuisvandetoekomst De Eendenkooi: Marie Heinenweg 6 Ontmoetingscentrum Morgenstond: 1e Eeldepad 3a

Postbus 561, 2501 CN Den Haag Bezoekadres: Leeghwaterplein 45 tel

0900 1455

e-mail zuidoost@vestia.nl internet www.vestia.nl/denhaagzuidoost

Vestia Den Haag Zuid-West Postbus 43015, 2504 AA Den Haag

Nieuwbouw voor Sophia Revalidatie

‘We kunnen patiënten meer privacy bieden’

Bezoekadres: Loevesteinlaan 627 tel

(070) 321 53 53

e-mail zuidwest@vestia.nl internet www.vestia.nl/denhaagzuidwest

Tekst en eindredactie Bureau Karin de Lange BV

Sophia Revalidatie aan de Vrederustlaan krijgt op het huidige terrein een nieuw onderkomen dat voorzien is van alle moderne faciliteiten. De bouw is onlangs gestart. In november 2013 vindt de verhuizing plaats.

Oplage: 35.500 9e jaargang, nummer 1, juni 2012 Op de voorpagina: Prins Willem-Alexander en enkele kinderen pompen water op bij de aardwarmtecentrale.

Sophia Revalidatie biedt zorg in de vorm van specialistische revalidatie aan kinderen, ­ jongeren en volwassenen. De gevolgen van ziekte, ongeval of een aangeboren aandoening zijn vaak ingewikkeld en blijvend. Deze zorg heeft als doel moeilijkheden in het dagelijks leven te voorkomen of te verminderen, bijvoorbeeld door hulpmiddelen zoals rolstoelen leren te gebruiken. “De reden van de nieuwbouw is dat het huidige complex te klein is geworden”, vertelt bouwcoördinator Henny Renne. “Ook kunnen we onze patiënten straks meer privacy bieden. Nu verblijven patiënten vaak met meer personen op een kamer. De nieuwe kliniek biedt weer plek aan 80 patiënten, maar allemaal met een eigen 1-persoonskamer.”

Huiselijke sfeer Het huidige gebouw is een voormalig ziekenhuis uit 1965. “Een kliniek (gespecialiseerd ziekenhuis) stelt andere voorwaarden. Daar zijn ­comfort en een huiselijke sfeer heel belangrijk”,

zegt Renne. “Dat maakt allemaal deel uit van de therapie. Hetzelfde geldt voor de moderne faciliteiten. Deze zijn nu te beperkt. Een ruime en moderne sportaccommodatie en een aangepast zwembad en fitnessruimte zijn dan ook zeer welkom.” Op 21 mei is de bouw officieel gestart. Sophia Revalidatie blijft tot november 2013 in haar huidige pand, dat na de verhuizing gesloopt wordt. Op die plek zijn er plannen om De Witte Vogel, een school voor kinderen met een (ernstig) meervoudige beperking, te bouwen. Informatie over de bereikbaarheid van de kliniek en eventuele hinder zijn terug te vinden op www.sophiarevalidatie.nl.

Vermaken en genieten De nieuwbouw in Zuidwest is iets om trots op te zijn. Samen met de gemeente gaat Sophia Revalidatie het naastgelegen park, het Groene Assenkruis, her­inrichten. Dit gebied vormt een belangrijke verbinding tussen het Zuiderpark en de Uithof en tussen de Erasmusweg en de Meppelweg. Renne: “We gaan dit park weer uitnodigend en toe­gankelijk maken. Zo krijgt de buurt een plek waar je je kunt vermaken en kunt genieten.” Meer informatie: www.sophiarevalidatie.nl

Het nieuwe gebouw van Sophia Revalidatie geeft de wijk kleur. (Foto: MAS architectuur)


Ruimte om te wonen

Pagina 3

Escamp in de ether! ‘Goedemorgen, u luistert live naar radio Discus vanuit bibliotheek Escamp’, klinkt het elke 2e zaterdagochtend van de maand in de ether. Tussen 11.00 en 14.00 uur zendt de Haagse zender leuke, interessante en belangrijke weetjes over Zuidwest de wereld in.

bewoners”, vertelt Ineke Dijkstra, televisiemaker. “Ook bewonersorganisaties, scholen en instellingen uit de 7 Escamp-wijken die een bijzonder onderwerp onder de aandacht willen brengen, kunnen dit kenbaar maken via escampjournaal@rtvdiscus.nl.”

Sinds januari 2012 maakt RTV Discus een 10-delige reeks uitzendingen speciaal over stadsdeel Escamp. “Elke uitzending van Radio Escamp Totaal begint met nieuws uit de wijk, gevolgd door een debat aan de stamtafel en een optreden van een artiest”, legt presentator en grondlegger Joop Schouten uit. “Met de radio-uitzendingen willen we de discussie over politieke en maatschappelijke onderwerpen in de wijk op gang brengen voor een zo groot mogelijk publiek.”

Vrijwilligers

Feest voor oor en oog Radio Escamp Totaal is een plezier voor oor én oog. Want de radio-uitzending is ook live te volgen via internettelevisie op www.rtvdiscus.nl. Schouten: “De uitzending is bedacht naar het concept van televisieprogramma Het Lagerhuis. In de bibliotheek betrekken we het publiek op de tribune bewust bij de uitzending door ze te laten meepraten over actuele onderwerpen.”

Escamp Journaal Aan de stamtafel van aflevering 6 (12 mei) zaten Ingrid van Engelshoven, wethouder Onderwijs & Participatie, Lisette van den Heuvel van Stichting Mooi en Raymond Been van basisschool ‘De Krullevaar’. Onderwerp van gesprek was: de Brede Buurtschool en het Buurthuis van de Toekomst.

Kijkers kunnen zelf ideeën voor onderwerpen aandragen. “Dat vinden we belangrijk. We willen namelijk een journaal maken voor en door wijk-

Brede Buurtschool De Krullevaar

Iedereen een kans Op 11 april is bekendgemaakt welke organisaties er in het nieuwe gebouw van de Brede Buurtschool De Krullevaar in Morgenstond komen. Midden 2015 gaat de nieuwbouw van de school aan de Tinaarlostraat open. In het gebouw komt ook ruimte voor kinderopvang, voorschoolse educatie en welzijn. Directeur Dick van Waas is enthousiast: “Dit is een kans voor de hele wijk.”

organisatie Stichting Lucas Onderwijs. Van Waas: “Wat we erin stoppen komt er ook uit. Talent drijft vanzelf boven. We bieden extra lestijd aan en doen veel aan sport en cultuur. Op zaterdag kunnen leerlingen zelfs op school terecht voor extra drama-, dans-, muziek, taal- en wiskundelessen. Ook kunnen leerlingen zich opgeven voor de zomerschool.”

Betrokkenheid van ouders Een Brede Buurtschool zet zich in voor een goede groei van het kind en de wijk. Door omgeving, ouders en instanties in de buurt bij de opvoeding en scholing te betrekken. “Zo krijgt elk kind de kans om zijn of haar talent te ontplooien. De school oefent veel invloed uit op de ontwikkeling van een kind, maar de omgeving, zoals sportclubs, vrienden en ouders, nog veel meer. Wij brengen al deze partijen samen en dat draagt bij aan de groei van kinderen”, aldus Van Waas.

Talent drijft boven Tot 2017 heeft de gemeente jaarlijks 5 miljoen euro beschikbaar om de samenwerking tussen onderwijs en wijkinstellingen te stimuleren. De Krullevaar werkt al 3 jaar als Brede Buurtschool. Op hun bestaande locatie wordt nu nieuwbouw bijgebouwd. De Krullevaar heeft goede afspraken met Stichting MOOI (een organisatie voor maatschappelijke ondersteuning), de kinderopvangorganisatie DAK Kindercentra en de onderwijs-

Van Waas onderstreept de betrokkenheid van ouders. “Wij nemen hen hierin mee en bieden hen ook lessen aan, zoals computer-, taal- of naailes. Alles komt op 1 plek samen. Zelfs een logopedist, maatschappelijk werker en jeugdarts zijn hier aanwezig. Hierdoor groeit de betrokkenheid van mensen in de wijk. Zo is een moeder, met een kind uit groep 4 die de zaterdagschool volgt, actief betrokken bij de wijkvereniging, de ouderraad en de bouwspeelplaats. Dat heeft zeker een positief effect op de wijk.” De Krullevaar wil een voorbeeld zijn voor andere brede buurtscholen. Veranderingen gaan niet zonder slag of stoot, maar de reacties over deze nieuwe aanpak zijn enthousiast. www.bbsdekrullevaar.nl Tinaarlostraat 78 (070) 366 20 11 info@krullevaar.lucasonderwijs.nl Directeur Dick van Waas van de Krullevaar en een leerling.

De kracht van Discus ligt bij alle vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten om elke uitzending succesvol te maken. Schouten: “Dankzij hun motivatie en betrokkenheid kunnen we al sinds 1994 mooie radio en televisie maken over de stad en hopen dat nog lang te kunnen doen.”

Wilt u de uitzendingen live volgen? U kunt ze beluisteren via Den Haag FM (frequentie 92.0) en via Radio Excellent FM (105.2 en 105.6). Het Escamp Journaal is elke laatste zondag van de maand te zien via Den Haag TV op kanaal 45 of via het digitale kanaal 40. U bent ook van harte welkom op de tribune in de bibliotheek.

Rectificatie

In de Leef Ruim krant van december 2011 is in het artikel ‘Rond lunchtijd stroomt het hier vol’ op pagina 3 helaas een spelfout geslopen. Banketbakkerij & Lunchroom Bad Mansour moet Bab Mansour zijn.


.nl Huis-aan-huiskrant over de vernieuwing van Den Haag Zuidwest

Nieuw entreegebouw HAGA Ziekenhuis Het HAGA Ziekenhuis wordt de komende jaren vernieuwd en uitgebreid. Op 12 april verleende de gemeente een bouwvergunning voor de bouw van een nieuwe hoofdentree en aula. De entree komt dichter bij de tram- en bushaltes, op de hoek van de Escamplaan en de Leyweg. Naar verwachting is de entree in januari 2013 klaar. Daarna wordt tot juni 2013 gewerkt aan de bouw van de aula en het restaurant.

Bestemmingsplan De gemeente Den Haag maakt een bestemmingsplan voor het gebied rond het HAGA Ziekenhuis. In zo’n plan staat waar gebouwd mag worden en waarvoor een gebouw gebruikt mag worden. Hiervoor zijn eerst onderzoeken gedaan naar bijvoorbeeld geluid, lucht, flora en fauna, waterhuishouding en het verkeer. Het plan is in augustus 2012 klaar. Dan bespreekt de gemeente dit plan met Hoogheemraadschap Delfland, het HAGA Ziekenhuis en de wijkverenigingen. Daarna verschijnt een nieuwe versie van het bestemmingsplan, dat u daarna kunt inzien.

Ambachtsgaarde vooruit Winkelcentrum Ambachtsgaarde krijgt een facelift. DEZA Vastgoed gaat panden opknappen en werkt samen met de gemeente aan nieuwe voorzieningen en woningen aan de Ambachtsgaarde. Aan de korte kant van de Ambachtsgaarde komt een filiaal van Action en een aantal bedrijvenunits. Hiervoor wordt de begane grond van de flat vanaf juni verbouwd.

Opleving Op het plein van de Ambachtsgaarde komt nieuwbouw met appartementen, een horecagelegenheid en een vestiging van het Leger des Heils. In de vestiging van het Leger des Heils worden ontmoetingsbijeenkomsten gehouden, komt een kerkzaal, een tweedehandskledingwinkel en repetitieruimte voor de band en het koor. Er komt geen opvang voor dak- en thuislozen of verslaafden. De nieuwbouw op het plein zorgt samen met de Action en bedrijvenunits, voor opleving van het winkelcentrum Ambachtsgaarde. Op 20 maart zijn omwonenden

over de plannen geïnformeerd. Het Leger des Heils heeft in het winkelcentrum op de Ambachtsgaarde 62 alvast een Wijksteunpunt geopend. Hier kunt u koffie drinken, snuffelen in de tweedehandskledingboetiek en kennismaken met de activiteiten van het Leger des Heils.

Brede Buurtschool Tegenover de Ambachtsgaarde komt de Brede Buurtschool Vrederust. De bestaande schoolgebouwen worden gedeeltelijk verbouwd en er komt een deel nieuwbouw. Hierdoor ontstaat een multifunctioneel gebouw op een belangrijke plek in de wijk. De Petrus Dondersschool, de Erasmusschool en DAK Kindercentra worden uitgebreid met buitenschoolse opvang, een welzijnsorganisatie en een klein filiaal van de openbare bibliotheek. Rond mei 2013 start de bouw.

Voor meer informatie over de plannen voor de Ambachtsgaarde, kijk op: www.ambachtsgaardevooruit.nl

Leef Ruim-site vernieuwd! Dé site met alle informatie over Morgenstond, Moerwijk, Bouwlust en Vrederust krijgt een nieuw uiterlijk. Deze zomer is ‘ie te bewonderen op www.leefruim.nl. Nieuwe koopwoningen, huurwoningen, wijkprojecten, evenementen en wijkbewoners. Je vindt het hier!

Grijp je kans: kom wonen in De Buitenkans! Wonen in de stad, aan het water en in een groene omgeving? Dat kan! In de nieuwe buurt De Raden worden 37 extra voordelige koopappartementen ontwikkeld. De 3- en 4-kamerappartementen in De Buitenkans zijn tussen de 68m² en 82m². En elk appartement beschikt over een eigen (fietsen)berging en een ruim balkon. De appartementen zijn erg licht door de vele ramen. Naast de toren bevindt zich een parkeerplaats, zodat u dichtbij kunt parkeren! De Buitenkans heeft 35 appartementen onder de € 150.000 v.o.n. en 2 appartementen van € 179.900 v.o.n. www.wonenindebuitenkans.nl

Veelzijdig Quattro In Quattro in de Zuidlarenstraat woont u rustig en in het groen, met de levendigheid van de stad dichtbij. Elke woning heeft een luxe badkamer, comfortabele vloerverwarming en eigen parkeerplaats. Quattro bestaat uit 4 woningtypes: • Ideale startersappartementen van 65 m2. Met een woonkamer van ruim 29 m2 is er volop ruimte om al je vrienden uit te nodigen. Prijzen vanaf € 140.000 v.o.n. • Ruime 3-kamerappartementen van 88 m2. Met een riant en zonnig balkon, een ruime woonkamer van 34 m2 en grote glazen puien. Prijzen vanaf € 189.000 v.o.n. • Flexibel indeelbare maisonnettes van 135 m2. Met een voortuin, parkeergarage, ideale werk- of hobbyruimte, twee slaapkamers, een woonkamer van 37 m2 en een ruim dakterras. Prijzen vanaf € 239.000 v.o.n. • Moderne stadsbungalows van 135 m2. Met een zee aan ruimte dankzij drie slaapkamers en een woonkamer van 8 meter breed met grote puien. Prijzen vanaf € 259.000 v.o.n. www.zuidlarenstraat.nl/quattro


Ruimte om te wonen Hobbytuintjes in binnentuin De Gaarde

Pagina 5

Promenade Leyweg De Leyweg, tussen de Steenwijklaan en het winkelcentrum, wordt voetgangersgebied (een promenade). Om het gebied goed in te richten, onderzoekt een bureau op dit moment de verschillende verkeersstromen in het gebied. Hierbij wordt gekeken hoe voetgangers, autoverkeer en de bussen in het gebied bewegen. Ook wordt rekening gehouden met de komst van een nieuwe extra grote en comfortabele tramhalte aan de Melis Stokelaan, een zogenaamde Tophalte. Die halte moet een opvallende nieuwe entree worden naar het

stadskantoor en het winkelcentrum Leyweg. Uit de uitkomsten van het onderzoek kunnen we bepalen wat het beste op welke plek komt. Hiermee kan een schets gemaakt worden voor de nieuwe inrichting. Zodra het eerste ontwerp klaar is, bespreken we die schets met winkeliers en bewoners. Die kunnen dan reageren op het voorstel. Zij kennen het gebied immers het beste en kunnen tips geven over een nog betere inrichting van het gebied. We verwachten dit kort voor of net na de zomervakantie te kunnen doen.

Wijkpanel Den Haag Zuidwest:

Help mee en geef uw mening Voor de gemeente Den Haag is het belangrijk om te weten wat er leeft in de stad of in een wijk. Om snel meningen en ervaringen van inwoners te peilen zijn de Stads- en Wijkpanels opgericht.

Foto: Ton Groenendijk.

Groenten, kruiden en bloemen. Het groeit en bloeit allemaal sinds kort in de binnentuin bij De Gaarde. Diverse bewoners bewerken er stukjes grond. Het idee kwam van Haag Wonen. Ook kinderen steken hun handjes uit de mouwen. Bianca Duyvesteijn en haar dochtertjes Chanchela en Dailindy wroeten met veel enthousiasme in de aarde. “Heel leuk”, vindt Chanchela het.

Kas Het eten is lekkerder dan uit de winkel, weten de hobbytuinders. Het is bovendien gezellig om met buurtjes samen in de tuin te werken. Onlangs heeft de oom van Bianca er zelfs een kasje geplaatst. “Voor tomaatjes, komkommertjes en meloentjes”, zegt Bianca.

Vragen over stad of wijk Als inwoner van Zuidwest kunt u zich aanmelden als panellid via www.stadspaneldenhaag.nl. Als panellid krijgt u per e-mail een vragenlijst opgestuurd. Dit kan over van alles gaan, zoals uw oordeel over de gemeentelijke dienstverlening, de sportfaciliteiten, de veiligheid in uw buurt of het onderhoud van straten. Soms gaat het over de stad, soms specifiek over uw eigen wijk.

Snel en anoniem Het invullen van een vragenlijst duurt hooguit vijf tot zeven minuten. En uw antwoorden blijven anoniem. In het laatste panelonderzoek, van eind april, stelde de gemeente vragen over de Sportcampus Zuiderpark, ZUID57 en de wijkaanpak.

Vrijblijvend Elk jaar krijgt u een aantal keer een e-mail waarin u wordt uitgenodigd om aan een onderzoek mee te werken. U kunt zelf beslissen of u meewerkt, deelname is dus altijd vrijblijvend. Als panellid krijgt u de resultaten van een onderzoek altijd toegestuurd.

De Dreef: nieuwe plek voor en door bewoners Het voormalig winkelpand aan De Dreef 60 is tegenwoordig een plek voor buurtinitiatieven. Woningcorporatie Staedion heeft het pand opgeknapt en stelt het beschikbaar voor omwonenden om er activiteiten te organiseren.

Koffieochtend Jamila, Deetje, Najia en Edeline vermaken zich tijdens de eerste koffieochtend aan De Dreef 60.

De buurtkamer aan de Vrederustlaan is onlangs helemaal opgeknapt. Woningcorporatie Haag Wonen zorgde voor nieuwe meubels. ‘Bezoekers zijn hartstikke enthousiast´, zegt vrijwilliger Ruben Pablo.

Een koffieochtend (elke dinsdag tussen 10.00 en 12.00 uur) is het eerste resultaat. Jamila, Deetje, Najia en Edeline waren de eersten die hier op af

kwamen. “Het is gezellig. Hier kun je met elkaar in gesprek. Dat is veel leuker dan elkaar alleen maar gedag zeggen als je elkaar voorbij loopt”, vindt Jamila.

Ideeën Inmiddels stromen de ideeën voor activiteiten binnen. Voor een leesclub, huiswerkbegeleiding, wenskaarten maken en kook- en taalcursussen. Staedion stelt de ruimte beschikbaar, de bewoners kunnen de activiteit zelf organiseren.

Wilt u ook iets organiseren voor de buurt en gebruikmaken van de ruimte? Neem dan contact op met wijkmedewerker Peter van Riet van Staedion via 0900-1424. Of loop binnen bij het inloopspreekuur: dagelijks van 08.30 tot 09.30 uur, De Dreef 60.

Buurtkamer Vrederustlaan vernieuwd

“In de buurtkamer worden op vrijdag- en zaterdagavond spelletjes gespeeld: kaarten, schaken, dammen en darten. Op dinsdag-, woensdag- en vrijdagmorgen kunnen mensen uit de buurt er gezellig een kopje koffie komen drinken. Daarnaast is er elke laatste zondag van de maand bloemschikken. Bovendien zijn er voor de toekomst nog veel meer plannen”, aldus Ruben. De Buurtkamer Vrederustlaan vindt u op de Vrederustlaan 129.

Koffie drinken in de Buurtkamer Vrederust kan op dinsdag-, woensdag- en vrijdagmorgen.


.nl Huis-aan-huiskrant over de vernieuwing van Den Haag Zuidwest

ZUID57: een plek voor doen, ontmoeten en relaxen De zomer komt eraan en de terrasstoelen staan bij ZUID57 alweer buiten. Steeds meer buurtbewoners en andere Hagenaars weten de weg te vinden in het nieuwe gebouw van ZUID57. Gasten van de creatieve ondernemers, de cursisten van het Koorenhuis en de bezoekers van Theater Dakota blijven vaak nog even hangen in het restaurant. Om na te kletsen of nieuwe mensen te spreken. Zo maken we onze ambitie van ontmoetingsplek in de wijk helemaal waar.

Veelzijdig Sinds kort hangt bij de entree een digitale muurkrant, die het laatste culturele nieuws uit de hele stad brengt. Mensen die hier voor het eerst komen vinden het gebouw geweldig mooi. We leiden ze dan ook met trots rond. Het grote succes van ZUID57 lijkt de veelzijdigheid te zijn. U kunt bij ons immers de hele dag vullen door zelf actief te zijn of door lekker achterover te leunen in een van de filmzaal- of theaterstoelen.

Seizoenoverzicht Eind juni presenteren we met trots ons seizoenoverzicht 2012/2013, met tal van prachtige voorstellingen en concerten. Een voorproefje van dat seizoen brengen we op het Escamp-

festival op 1 september, waar Koorenhuis en Theater Dakota natuurlijk opvallend aanwezig zijn.

Expo en summerschool In de zomer is er in de foyer een interactieve tentoonstelling over Polen, samengesteld door het Museon. In diezelfde periode organiseert Theater Dakota een aantal Poolse avonden met muziek, kunst en comedy. De hele zomervakantie draaien we films voor de jeugd en zijn er presentatieavonden van de summerschool. ZUID57 blijft dus lekker open in de mooiste maanden van het jaar! We zien u graag komen. Paul Cornelissen | Theater Dakota

www.zuid57.nl Zuidlarenstraat 55-59

Kilometers leidingen zijn aangelegd, de aardwarmteboring is met succes uitgevoerd en de aardwarmtecentrale op de hoek van de Leyweg en de Zuidwoldestraat is gereed.

In elke Leef Ruim krant krijgt u het laatste nieuws uit het stadskantoor. Dit keer over Sport-Palen, buurtbabbelbankjes en expositieruimte voor kunstenaars uit de wijk.

Sport-Palen is een initiatief van het Bouwlust Schoolsport Team, een samenwerkingsverband van 9 scholen in Zuidwest. Dat team wil van Bouwlust de sportiefste wijk van Nederland maken. Met de Sport-Palen zetten ze een stap in die richting. Deze palen staan sinds april bij 5 basisscholen, een middelbare school en de Stichting Mooi in Bouwlust. Ze zorgen ervoor dat kinderen op een veilige plek kunnen verzamelen en de weg weten naar de sportverenigingen in de buurt.

Buurtbabbelbankjes De buurtbabbelbankjes zijn op 11 mei onthuld door wethouder Rabin Baldewsingh. Kunstenaars van het plein De Rade hebben de bankjes samen met bewoners ontworpen. Zij werkten

Eerste wijk van Nederland De gemeente wil in 2040 een CO2-neutrale gemeente zijn: een gemeente die geen CO2 uitstoot. Beter voor het milieu. En dit is een grote eerste stap! Bovendien is Zuidwest de eerste wijk in Nederland die aardwarmte gebruikt om woningen te verwarmen. www.aardwarmtedenhaag.nl

Foto: Gera Nieland.

Warmte uit de aarde Aardwarmte is warm water dat op 2 kilometer diepte uit de grond wordt gepompt en in de aardwarmtecentrale komt. Daar vandaan kunnen zo’n 4.000 huizen en kantoren in Zuidwest verwarmd worden. Dat is zuinig en milieuvriendelijk. De gemeente, corporaties Haag Wonen, Staedion en Vestia en energiebedrijven Eneco en E.ON Benelux hebben dit mogelijk gemaakt.

Prins Willem-Alexander Terwijl Prins Willem-Alexander water oppompte, konden de bijna 200 aanwezigen op het scherm achter hem zien hoe de techniek in elkaar zit. Zes leerlingen van basisschool de Krullevaar en de Leyenburgschool hielpen hem bij het water oppompen. Daarnaast kwamen diverse sprekers aan het woord over duurzame energieprojecten, huisvesting en de ambitie van de gemeente Den Haag.

de ideeën van de bewoners in enkele workshops uit. De bankjes passen goed bij de beelden op het plein. Zo is aan de Rade een kunstplein ontstaan waar bewoners gezellig samen kunnen zijn.

Sport-Palen Bezoekster: “Nu jullie er zijn kan ik mijn visite weer eens ergens mee naartoe nemen. Zuid57 is lekker dichtbij en de koffie smaakt er uitstekend. Ik ga weer naar films, dat deed ik al heel lang niet meer! Echte verrassingen zitten ertussen.”

Prins sluit eerste woningen aan op aardwarmtecentrale Koninklijk bezoek in Den Haag Zuidwest! Op 7 juni ging bij Aardwarmte Den Haag de knop om: de eerste 300 woningen werden aangesloten op de aardwarmtecentrale. Prins Willem-Alexander deed de officiële openingshandeling!

Nieuws uit het stadskantoor

Prins Willem-Alexander en enkele leerlingen van scholen uit Den Haag Zuidwest verzorgden de officiële openingshandeling.

Expositieruimte Het stadskantoor wil een gezamenlijke huiskamer van Escamp worden. Kunstenaars uit Zuidwest kunnen hun werk exposeren in het Atrium van het gebouw. De ligging en de ruimte zijn zeer geschikt voor tentoonstellingen. Wilt u gebruikmaken van deze ruimte? Dan kunt u uw aanvraag sturen naar ruby.deboer@ denhaag.nl. Vermeld duidelijk de gegevens van de organiserende partij en een toelichting op het project. Geïnteresseerd in de exposities? Deze zijn op werkdagen te bezichtigen van 08.00 tot 17.00 uur (op dinsdag tot 20.00 uur). Stadskantoor Leyweg, Leyweg 813 2545 HA Den Haag, Telefoon: 14 070


Ruimte om te wonen

Pagina 7

Woonoverlast: blijf er niet mee zitten! Jarenlang woont u met veel plezier in uw wijk. Totdat u merkt dat uw nieuwe buren een heel andere levensstijl hebben. Ze draaien harde muziek tot ver na midder­ nacht, terwijl u er elke dag vroeg uit moet. U spreekt hen daarop aan, maar er verandert niets.

komen dat een veroorzaker van overlast na een verhuizing weer overlast veroorzaakt op zijn nieuwe adres. De gemeente onderzoekt ondertussen of het mogelijk is om een huur­ woning te weigeren aan iemand die bekend staat als overlastveroorzaker en geen hulp wil aannemen van woonbegeleiding.”

“Helaas neemt het aantal bewoners voor wie dit een herkenbare situatie is jaarlijks toe”, zegt Hans van der Horst, voorzitter Bewoners Platform Bouwlust. “Het is dus belangrijk om woonoverlast flink aan te pakken. Dat doen we door op dit vlak intensiever samen te werken met de bewonersorganisaties Moerwijk, Morgenstond en Vrederust, de woning­corporaties Haag Wonen, Staedion en Vestia, de gemeente, de politie en organisaties in de zorg.”

Klachten analyseren “Ook willen we onderzoeken waar het precies beter kan in Zuidwest. Dat doen de corporaties door alle klachtenmeldingen nauwkeurig te analyseren. Als ze weten waar van tijd tot tijd woonoverlast plaatsvindt, kunnen ze kijken of het project ‘Toewijzing op basis van leefstijlen’ uitkomst biedt”, legt Van der Horst uit. “Bij dit project worden delen van een wijk aangewezen voor bewoners met dezelfde levensstijl, zoals studenten­­ huizen of woningcomplexen voor ouderen.”

Voorkomen is beter dan genezen Een werkconferentie over dit onderwerp was het vertrekpunt. De partners werken nu aan een ­manifest waarin staat hoe zij woonoverlast in de toekomst willen voorkomen. “Zo spreken woningcorporaties af om de regels van een ­ verhuurdersverklaring aan te scherpen. Bij ­ iemand die de leefregels overtreedt, kan bijvoorbeeld een officiële waarschuwing genoteerd worden. Op die manier kan de corporatie voor-

Registreer en bewaar Bewoners die woonoverlast ervaren kunnen ook zelf in actie komen. Hoe? Van der Horst: “Door zelf een dossier aan te leggen. Vraag bij het indienen van een klacht om een schriftelijke bevestiging, maak kopieën van politierapporten of corporatiemeldingen en bewaar die goed. Ook kunt u foto’s maken van bijvoorbeeld vervuiling of een dagboek bijhouden. Zo staat u veel sterker.”

Meld woonoverlast! Bij acute overlast, zoals bedreigingen, belt u direct de politie op 0900-8844. Een overlastpleger hoeft lang niet altijd met opzet te handelen. Een simpel praatje tussen buren kan soms al een hoop oplossen. Bij echt kwalijke zaken helpen de corporaties uiteraard graag mee bij het zoeken van een oplossing. Haag Wonen: (070) 388 03 88 Vestia: (070) 321 53 53 Staedion: 0900-1424

Als eigenaar van een koopwoning kunt u in geval van woonoverlast contact opnemen met het meld- en steunpunt woonoverlast via 14 070 of via www.denhaag.nl/woonoverlast. Het meldpunt controleert of er echt iets gebeurt met uw melding. U krijgt van het meldpunt bericht over de stand van zaken en de voortgang.

In de bres voor een

bouwspeelplaats

René Baron 1 jaar stadsdeeldirecteur

“Samenwerken aan een sterker Escamp” de wijken. Dat is natuurlijk fantastisch. Ik heb kennisgemaakt met alle bewonersorganisaties en de buurtinterventieteams.”

Hoe kijkt u terug op het afgelopen jaar? “Het was een goed jaar. De uitdaging is het stadsdeel schoon, heel en veilig te houden. Dat karwei verloopt voorspoedig. Inmiddels ligt de openbare ruimte er op veel plekken goed bij. Daarnaast verstrekken we als gemeente subsidies aan organisaties die werken aan een sterker stadsdeel en bewonersparticipatie. Belangrijk, want daar liggen nog een hoop uitdagingen.”

René Baron is nu 1 jaar stadsdeeldirecteur van Escamp.

Precies een jaar geleden begon René Baron als stadsdeeldirecteur Escamp. De stadsdeeldirecteur en zijn team zorgen voor de leefbaarheid en het welzijn in de wijk. Hoe staat Escamp er inmiddels voor? Een vraaggesprek.

achter die voordeur komen en oplossingen aandragen. Daarmee staan we nu aan het begin.”

Een veld vol onkruid omringd door een groot hekwerk… Blij word je er niet van als je het braakliggende terrein tussen de Wapserveenstraat, Hoogeveenlaan en Tinaarlostraat ziet. Gelukkig komt daar verandering in.

Wat kunnen bewoners zelf doen?

Gras en bloemen

“Het is belangrijk dat omwonenden die dit soort problemen signaleren dit bij ons of de bewoners­ organisaties melden. Want dan kan de gemeente de mensen met problemen op weg helpen naar de juiste instanties. Ook vrijwilligers kunnen veel betekenen. Zie je dat je buurvrouw vereenzaamt? Ga dan wat vaker bij haar langs voor een kopje koffie en een goed gesprek.”

Woningcorporatie Staedion zou er woningen bouwen, maar door de onstabiele woning­ markt gaat dat niet door. Daarom ontwikkelt Staedion een nieuw plan. In de tussentijd fleurt de corporatie het terrein op, want begin mei is het terrein ingezaaid met gras- en bloemzaad. Eind juni mag iedereen het veld betreden.

Hout en hamers

Welke uitdagingen zijn dat?

Hoe is het afgelopen jaar ingezet op het schoon houden van Escamp?

“Al lopend door Escamp, zie je dat het stadsdeel prima scoort met veel groen, mooie speel­ voorzieningen en ruim opgezette wijken. Maar de problemen verschuilen zich ook achter de voordeur. Denk aan armoede, psychische problemen, illegale bewoning, vervreemding en eenzaamheid. De samenstelling van de bevolking is zo divers dat er weinig sociale verbinding is. Mensen mogen best een beetje meer op elkaar letten en elkaar helpen.”

“We hebben daarin grote stappen gezet. Onder andere door de komst van de ondergrondse containers voor restafval. Ze zijn een mooi resultaat van samenwerken met de Haagse ­ Milieu Service, de woningcorporaties en de ­ ­gemeente Den Haag. En een mooi voorbeeld van samenwerken aan een sterker Escamp. Iets wat ik in de toekomst vaker en op meerdere fronten wil doen, want zowel de bewoners als de gemeente zijn er blij mee.”

Hoe ziet u stadsdeel Escamp?

Hoe kunt u die problemen als stadsdeeldirecteur verhelpen?

“Met de woningbouw, de vernieuwing van de openbare ruimte en de vele soorten bewoners is Escamp enorm levendig. Ik ben een boeiende klus aangegaan in een veelzijdig stadsdeel. Wat mij opvalt, is dat er veel vrijwilligers actief zijn in

“Dat kan ik niet alleen en dat kan het stadsdeel niet alleen. Hulp is nodig van woning­corporaties, de wijkagent, het jongerenwerk en het Centrum voor Jeugd en Gezin. Door samen een plan van aanpak te maken, kunnen we steeds meer

Heeft een u een idee of wilt u de stadsdeel­directeur tippen? Mail naar escamp@denhaag.nl.

Totdat Staedion er gaat bouwen werkt Bas de Bruijn, coördinator bijzondere projecten van de gemeente Den Haag, aan het opzetten van een bouwspeelplaats. Dat is een speelplaats waar kinderen kunnen bouwen met oud hout, pallets, hamers en spijkers. Kinderen en omwonenden kunnen helpen bij de opzet en de inrichting.

Oproep en informatie Opbouwwerker Marko Fehres van Bureau Buurtactief helpt Bas daarbij. Bas is op zoek naar vrijwilligers met een EHBO-diploma, die de speelplaats van 50 bij 50 vierkante meter willen bewaken.

Meer informatie of u als vrij­williger opgeven? Mail naar bas.debruijn@ denhaag.nl of m.fehres@hotmail.com.


.nl Huis-aan-huiskrant over de vernieuwing van Den Haag Zuidwest

Ondernemers­ podium Escamp in oprichting Ondernemers in stadsdeel Escamp kunnen zich binnenkort verenigen in het Ondernemerspodium Escamp. Dit is een netwerk waar profes­sionals elkaar ontmoeten en ervaringen delen. Een initiatief voor en door lokale ondernemers.

Waardevolle ideeën? Bent u ondernemer, zelfstandig profes­ sional of zzp’er in Escamp? Dan zijn uw ervaringen en ideeën waardevol voor de oprichting van het Ondernemerspodium Escamp. Via een online enquête op svy.mk/enquete-netwerk kunt u a­ an­geven wat een professioneel netwerk nodig heeft om echt een toegevoegde waarde te hebben.

Initiatiefnemers Initiatiefnemers van het Ondernemers­ podium Escamp zijn Antwan Radt van De 7Mythen en Ditta van Vark-Beun. “Zelfstandig ondernemen betekent zelf alle zaken regelen. Het is daarom prettig als je als ondernemer mede-ondernemers uit de buurt kent en ontmoet. Professionals die de juiste expertise in huis hebben en met wie je kunt samenwerken.” Tijdens het Escampfestival op 1 september wordt het Ondernemerspodium Escamp geïntroduceerd.

Donkere wolken boven Zuidwest U heeft waarschijnlijk in de krant of op het nieuws wel iets meegekregen van de problemen bij woningcorporatie Vestia. Vestia is in grote financiële problemen gekomen door te ­speculeren. Dit heeft veel geld gekost. Laat ik v­ oorop stellen dat ik hier heel boos over ben. We waren zo goed bezig in Den Haag Zuidwest. Maar nu dreigt de vernieuwing van Zuidwest jaren te vertragen, omdat Vestia geen geld meer heeft om te ­investeren. En dat is ontzettend balen. Voor de huurders van Vestia en de inwoners van Zuidwest, maar ook voor de medewerkers van Vestia, die zich jaren met veel enthousiasme voor de stad hebben ingezet. Wat de exacte gevolgen van de problemen bij Vestia zijn, is nog niet helemaal duidelijk. Ik weet wel dat bewoners zich zorgen maken. Maar we moeten verder. Als verantwoordelijk wethouder voor Stadsontwik­ keling en Volkshuisvesting kan ik u vertellen dat ik er alles aan doe om de schade voor de huurders en de stad zo veel mogelijk te beperken. Zo ben ik in overleg met de ­ ­corporaties Staedion, Haag Wonen, Arcade en Duwo om te kijken of we gezamenlijk oplossingen kunnen vinden. En hebben wij als college van burgemeester en wethouders op 1 juni een eerste voorstel voor een noodplan aan de minister aangeboden.

Mocht er door de problemen iets veranderen in de vernieuwingsplannen voor Zuidwest Den Haag, dan kunt u dit lezen op de website www.leefruim.nl.

Marnix Norder Wethouder Stadsontwikkeling & Volkshuisvesting

Agenda activiteiten in Zuidwest

30 juni en 1 juli: The Hague African Festival in Zuiderpark 27 t/m 29 juli: M  ilan Festival in Zuiderpark 1 september: Escampfestival op de Leyweg Elke woensdag: Kinderen kunnen vanaf 13.30 uur midgetgolfen in de binnentuin van de Pieter Langendijkstraat

Het is lastig om in deze column actueel te zijn, omdat de situatie per dag kan veranderen.

Waterbreaks en fruitfestijnen Een appeltje als snack. En water laten stromen! Met een toffe ronde fruitbox en een stoere waterbidon stimuleert De Haagse Aanpak Gezond Gewicht (HAGG) ­ kinderen in Bouwlust en Vrederust om meer fruit te eten en meer water te drinken.

Ook is het een ingewikkeld probleem, dat tijd ­nodig heeft om opgelost te worden. Toch wilde ik naar u als bewoner het signaal afgeven dat ik er alles aan doe om er voor te zorgen dat de ­vernieuwing van Den Haag Zuidwest door blijft gaan. En dat er ­betaalbare huurwoningen blijven.

1 September: Escampfestival 2012

leerlingen krijgen net als vorig jaar een ronde fruitbox. Het leuke is dat verschillende supermarkten in de buurt hieraan willen bijdragen: twee Albert Heijn-filialen, Jumbo, en 5 kleinere Turkse/Marokkaanse zaken. Komen kinderen met hun fruitbox in de winkel, dan krijgen ze gratis een stuk fruit.

Waterweelde Alle basisscholen in Bouwlust en Vrederust werken mee aan de Water- & Beweeg­campagne van de gemeente. “Geweldig, want zo kunnen alle kinderen tussen 4 en 12 jaar meedoen. De scholen kiezen de waterbreaks, vaak ­gekoppeld aan beweeg­momenten”, legt wijk­ coördinator Anneke van Soest van de GGD uit.

Meer informatie over de campagnes? Mail naar anneke.vansoest@denhaag.nl

Een uitmarkt, kunstmarkt, gezondheidsplein, arbeids- en onderwijsmarkt, sportactiviteiten, muziek, kinderspelletjes, bootjes en presentaties van diensten, instellingen en organisaties uit het stadsdeel. Het Escampfestival heeft het allemaal!

Minder zoete dranken De inzet is om kinderen 2 keer per dag water aan te bieden in plaats van pakjes sap, zoals Wicky. Dat scheelt maar liefst meer dan 50 suiker­ klontjes per week! Water bevat geen suiker en is dus geen dikmaker. Niet alleen op school, maar ook thuis en in de wijk wordt aandacht gevraagd voor de thema’s water en fruit. Zo zijn basis­ scholen, buurthuizen, sportverenigingen, zorg­ instanties en ondernemers betrokken om gezinnen te stimuleren gezonde keuzes te maken.

Vrijwilligers

Fruitbox Daarnaast start de HAGG het aankomende schooljaar weer met de Fruitcampagne. Nieuwe

Het Escampfestival vindt dit jaar plaats op 1 september. Het is alweer de­ 13e editie. Bij het winkelcentrum Leyweg op het Hemaplein, de busbaan en het­ Melis Stokepark staat het dan bol van activi­teiten en feestelijkheden.

Snoep verstandig, eet fruit!

In tijden van bezuinigingen is het belangrijk om krachten te bundelen en samen te werken. Zeker vrijwilligers zijn dan van grote betekenis. Daarom zijn Stichting Present, De Slinger en HOF (de vrijwilligers­ centrale in Den Haag) vertegen­ woordigd op het festival. Vrijwilligers krijgen net als vorig jaar speciale aandacht. Dit keer richten de organisaties zich in het bijzonder op jongeren. De winkeliers van de Leyweg leveren hun bijdrage

door in het weekend van het Escamp­festival een internationale markt te organiseren.

Presentatieplein De gemeente Den Haag heeft aan bewoners van Escamp gevraagd hoe zij hun wijk ­beschrijven, of er veel vrijwilligers actief zijn en wat hun wijk zo aantrekkelijk maakt. De antwoorden op die vragen zijn tijdens het ­ ­Escampfestival te vinden op het presentatieplein van de 7 wijken. Met een presentatie over de wijk maakt iedere wijk kans om een geld­ bedrag te winnen voor een project in de openbare ruimte. Ook de stadsdeel­ organisatie presenteert zich en beantwoordt uw vragen ­ over leefbaarheid, handhaving, preventie, veiligheid, leefbaarheid, welzijn, jongeren en ­ participatie. En er is een introductie van het ­Ondernemerspodium Escamp.

Kom alvast in de stemming en kijk op www.escampfestival.nl!

Leefruim krant nr18 v7 c lr def  
Leefruim krant nr18 v7 c lr def  
Advertisement