Page 1

DSWijzer nr.  53 - 2012

Beperking? oeg! n e g en Kans

Haal het beste uit elkaar naar boven! Blijf in jezelf geloven

Trots op onze deta’s

plak hier de adressticker


Inhoud

Van de redactie Beste collega’s,

3

Van de redactie

4

Van de directeur

5

Geef maar door

6

Kort & Krachtig

8

Fidelia Cicilia: Beperking? Kansen genoeg!

10

Welkom

11

Vertrouwen = bouwen

12

Succesverhaal

14

Zomer BBQ

16

Wouter Wiedijk: Beperking? Kansen genoeg!

18

De dag van …

20

Sportfanaat

21

Welkom

22

De hobby van …

23

Klant van DSW

26

Angel Scheffel: Beperking? Kansen genoeg!

28

Oud en Nieuw

30

Veilig Werken

32

Het gebaar van de week

34

Welkom

35

Koffiemiddag

36

Puzzel

colofon

DSWijzer verschijnt twee keer per jaar, dit is de elfde jaargang, nummer 53, 2012

Oplage: 950 exemplaren Redactie: Rika Geukes (DSW Rijswijk), Bureau Karin de Lange bv, Den Haag, Arnold de Gans (DSW Rijswijk) Eindredactie en bladcoördinatie: Bureau Karin de Lange bv, Den Haag Ontwerp en druk: Zijlstra Drukwerk, Woerden

DSW Rijswijk en Omstreken Edelgasstraat 250 2718 TC Zoetermeer Postbus 586 2700 AN Zoetermeer T: 079 - 363 34 00 F: 079 - 363 34 99 E-mail: info@dswrijswijk.nl

2

DSWi j ze r n r. 5 3 - D e ce m b e r 2 0 1 2

DSW Groen & Milieu Steenplaetsstraat 2a 2288 AA Rijswijk Postbus 586 2700 AN Zoetermeer T: 070 - 326 14 58 F: 070 - 326 14 50 E-mail: d.vis@dswrijswijk.nl

DSW De Sionsgaerde Van Rijnweg 1a 2286 KC Rijswijk Postbus 586 2700 AN Zoetermeer T: 015 - 214 40 44 F: 015 - 215 80 47 E-mail: d.edelenbos@dswrijswijk.nl

Voor je ligt alweer het laatste nummer van DSWijzer van dit jaar. Ook dit keer heeft de redactie er met veel plezier aan gewerkt. Want het is zó leuk om het blad te maken. Sinds dit nummer heeft de redactie versterking gekregen van Arnold de Gans. De meeste foto’s die je voortaan in DSWijzer ziet, zijn door hem gemaakt. Dus mocht je Arnold met een fotocamera door het gebouw zien lopen, dan is de kans groot dat hij bezig is voor het blad. Behalve fotograaf is Arnold ook preventiemedewerker en sinds kort plaatsvervangend voorzitter van de Ondernemingsraad. Verderop in het blad kun je in een interview met Arnold lezen wat zijn werk precies inhoudt. Heb je altijd al willen weten hoe DSWijzer wordt gemaakt? Om te beginnen kiest de redactie gezamenlijk een thema. Voor dit nummer is dat: Beperking? Kansen genoeg. Daarmee willen we laten zien dat iedereen, met of zonder arbeidsbeperking, het beste uit zichzelf kan halen. Een aantal verhalen in dit nummer gaat daarover. Om die verhalen te kunnen schrijven zoekt de redactie naar medewerkers die het leuk vinden om daarover te vertellen. Alle ideeën die ontstaan tijdens de redactievergadering leggen we vast in een afsprakenlijst en taakverdeling. Als de directeur het eens is met alle onderwerpen, gaan we aan de slag. We benaderen mensen van zowel binnen als buiten DSW voor een interview. Met iedereen die mee wil werken, plannen we afspraken in. Als alle verhalen zijn geschreven en de foto’s zijn gemaakt, zorgt de vormgever

ervoor dat alles er mooi uitziet. Als iedereen tevreden is over het eindresultaat, gaat het blad naar de drukkerij. Zodra het blad gedrukt is levert de drukkerij de kers(t)verse DSWijzer af bij DSW. De afdeling P&O draait vervolgens de stickers uit en zorgt ervoor dat alle gegevens kloppen. Ook het opplakken van de stickers gebeurt bij DSW. Dat is minder eenvoudig dan je denkt. Degene die ze op het blad plakt, moet goed opletten dat alle afdelingsnummers op volgorde blijven liggen. Iedereen die is gedetacheerd krijgt DSWijzer via de post. Daarnaast sturen we het blad ook naar de wethouders en de hoofden Sociale Zaken van de gemeenten Zoetermeer, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg. En naar de klanten van DSW die hebben meegewerkt aan een interview. Voordat je het blad in handen krijgt, is er dus veel werk aan vooraf gegaan! Heb je een leuk idee voor een artikel of wil je ook eens een interview geven, omdat je wat leuks te vertellen hebt? Neem dan contact op met de redactie. Je kunt een mail sturen naar r.geukes@dswrijswijk.nl. Tot slot wil ik jullie allemaal hele fijne kerstdagen wensen en een prettige jaarwisseling! Wees voorzichtig met het afsteken van vuurwerk. Namens de redactie van DSWijzer, Rika Geukes DSWi j ze r n r. 5 3 - D e ce m b e r 2 0 1 2

3


Van de directeur Beste mensen, Elke dag hoor of zie je wel nieuws over de crisis in Nederland. Steeds meer mensen verliezen hun baan of kunnen moeilijk werk vinden. Ook binnen DSW moeten we goed op de centen letten. Dit neemt niet weg dat iedereen die graag wil werken een eerlijke kans verdient. Crisis of niet, bij DSW vinden we het belangrijk dat iedereen het beste uit zichzelf haalt. Gelukkig schrijft de nieuwe Participatiewet dat ook voor: iedereen die kan werken, doet dit ook. En natuurlijk zorgen we samen voor wie echt niet kan meedoen.

Geen stickers plakken De nieuwe wet betekent ook dat het vanzelfsprekend moet zijn dat mensen met een arbeidsbeperking je collega’s kunnen zijn. De stickers die mensen soms opgeplakt krijgen moeten weg. Binnen DSW willen we dat iedereen zich aanleert oog te hebben voor wat je collega’s wèl kunnen. Niet voor wat ze nièt kunnen. En je zult zien: de meeste mensen kunnen veel meer dan je verwacht.

Nog succesvoller Het is ook de taak van werkgevers om meer mensen met een arbeidsbeperking voor hen te laten werken. DSW helpt hen daarbij door samen nog meer groepsdetacheringen te verzorgen. Want daarmee kunnen we het beste uit onze mensen halen. Misschien herinneren

Geef maar door Johan Lupker

Ben je met iemand samen? “Sinds kort heb ik verkering. Maar dat is allemaal nog heel pril.”

Hoe lang werk je nu bij DSW? “Ik werk nu bijna vier jaar bij DSW en vanaf het begin in Kas 2 en 3 bij Yehuda Levi.” jullie je de Summercourse nog. In de zomer hielpen pas afgestudeerde adviseurs ons om de groepsdetacheringen nog succesvoller te maken bij zowel medewerkers als werkgevers.

Blijf in jezelf geloven En met resultaat: dagelijks zie ik het zelfvertrouwen op de werkvloer groeien. Dat is iets om trots op te zijn. Ook uit de verhalen in deze DSWijzer blijkt dat een beperking een talent niet in de weg hoeft te staan. Mijn advies aan alle medewerkers van DSW is dan ook: blijf in jezelf geloven. Het glas is halfvol en niet halfleeg. Vertrouw op jezelf en op de werkleiding! Ik wens jullie allemaal een fijne kerst toe en een succesvol Nieuwjaar! Remco Wijnia Algemeen directeur DSW Werkt!

Heb je een favoriete collega? “Nee ik heb niet echt een favoriete collega. Eigenlijk kan ik het met iedereen prima vinden.”

Wat doe je het liefst op een vrije dag? “In mijn vrije tijd ben ik DJ. Dan draai ik muziek. Daarnaast vind ik het leuk om te wandelen of lekker een filmpje te kijken.”

Wat is je grootste wens? “Om gezond en aan het werk te blijven.”

Welk land of welke stad wil jij nog bezoeken? “Egypte lijkt me een heel mooi land. Daar zou ik graag een keer op vakantie gaan. Een tochtje over de Nijl bijvoorbeeld, dat zie ik wel zitten.”

Wat is je favoriete televisieprogramma? “Eigenlijk heb ik niet echt een favoriet televisieprogramma. Dat komt omdat ik heel weinig tv kijk. Wel zet ik graag een filmpje op.”

4

DSWi j ze r n r. 5 3 - D e ce m b e r 2 0 1 2

Afdeling: Kwekerij Sionsgaerde Functie: Algemeen medewerker Geboortedatum: 27 april 1969

Doe je aan sport? “Nee, ik sport genoeg op mijn werk. Door te tillen, te bukken en veel te lopen.”

Welk gerecht vind je echt niet lekker? “Spruitjes. Ook hou ik niet van vis.”

Wat wil je in de toekomst nog doen of leren? “Ik hoop op detachering, bijvoorbeeld in de beveiliging, de groenvoorziening of in de schoonmaak.”

Aan wie wil je deze vragen voorleggen en waarom? “Peter Groeneveld, omdat ik het aardig met hem kan vinden.”

chering, a t e d p o p “Ik hoo veiliging, e b e d in ld bijvoorbee of in de g in n ie z r o o de groenv ak” schoonma DSWi j ze r n r. 5 3 - D e ce m b e r 2 0 1 2

5


Kort & krachtig Overlijden Op 27 januari overleed Jacqueline Verstraeten op 63-jarige leeftijd na een ernstig, maar kort ziekbed. Jacqueline werkte de laatste jaren als assistent werkmeester op de afdeling Verpakken. Ze was een zeer gewaardeerde collega, zowel bij haar leidinggevenden als bij de medewerkers van de afdeling Verpakken. Veel collega’s hebben afscheid van haar genomen tijdens de crematie. Op 7 november overleed Trees Soekhram (Jialal) op 63-jarige leeftijd. Ze was al een tijd ziek. Ook Trees werkte op de afdeling Verpakken. De mensen die haar hebben gekend zullen haar typeren als een lieve dame, die goed voor zich zelf kon opkomen. Trees is op woensdag 14 november gecremeerd.

Betaaldatum lonen en salarissen Elke 21e dag van de maand maakt DSW de lonen en salarissen over. In de praktijk blijkt dat het tijdstip van de bijschrijving nog wel eens per bank kan verschillen. Sommige banken schrijven het salaris ‘s ochtends bij, anderen pas ’s middags en soms ook pas een dag later. Hou er ook rekening mee dat als de 21e dag in het weekend valt, je salaris de eerstvolgende werkdag pas op je rekening is bijgeschreven.

Geboorten Drie hoeraatjes! Mirjam van der Kooij (Detachering) is moeder geworden van dochter Fleur en Ment van der Harst (Voorman Jobhouse) is vader geworden van zoon Fendor. Sommigen van jullie kennen hem wel: onze externe ICT’er Martin Kramer (ICT ondersteuning Xtilton). Hij is vader geworden van dochter Lara.

De nieuwe Ondernemingsraad

Ingezonden brief Beste mensen, Nadat ik 25 jaar als bedrijfsverpleegkundige via mijn werkgever de Arbo Unie voor DSW heb gewerkt, ben ik per 1 december 2012 met (flex)pensioen. In november heb ik de meesten van jullie gesproken en de hand kunnen schudden. De periode die ik voor DSW heb mogen werken, vond ik een leuke ervaring. Het zal zeker wennen zijn dat dit nu voorbij is. Hoewel ik ook voor andere bedrijven heb gewerkt, heeft DSW altijd een speciaal plekje in mijn hart gehad. Tijdens deze periode heb ik veel leuke dingen meegemaakt, maar helaas ook de nodige droevige situaties. Mijn ervaring is dat alle veranderingen binnen jullie werk voor velen lang niet altijd gemakkelijk is. Vooral voor mensen met een handicap zijn deze hectische tijden extra moeilijk. Mijn advies naar iedereen: geniet van de positieve dingen in het leven en probeer je niet te veel te laten beïnvloeden door vervelende gebeurtenissen thuis en op je werk. Ik wens jullie allemaal heel veel geluk en een goede gezondheid toe. Rinus de Roon 6

DSWi j ze r n r. 5 3 - D e ce m b e r 2 0 1 2

Op donderdag 8 november 2012 waren er verkiezingen voor de Ondernemingsraad van DSW Rijswijk en Omstreken (SW-dienstverband en ambtelijk), Krijnen Personeel B.V. en de stichting Power. Een OR is een groep medewerkers van een bedrijf die met de werkgever overlegt. DSWijzer heet de nieuwe OR-leden van harte welkom!

V.l.r.: Ernst Rietbroek, Ivo Kellner, Hans Gösgens, Bart Dijkstra, Jules van Els, Arnold de Gans, Theo de Jong, Gerard Reijman, Rein Bronkhorst, Sonny v/d Heijden, Jeroen Hoogendijk en Henriëtte ter Halle.

Groen, Schoonmaak en Diensten

Re-integratie

Sonny van der Heijden, Ivo Kellner

Bart Dijkstra

Sionsgaerde

Staf

Rein Bronkhorst, Jeroen Hoogendijk

Ernst Rietbroek, Theo de Jong

Industrie

Detachering

Arnold de Gans, Jules van Els, Gerard Reijman

Hans Gösgens, Henriëtte ter Halle

DSWi j ze r n r. 5 3 - D e ce m b e r 2 0 1 2

7


Beperking? Kansen genoeg! werk al 2,5 jaar doet. “Gelukkig zijn mijn ogen goed en heb ik voor die kleine onderdelen geen vergrootglas nodig.”

Ongelukkige val

Beperking? oeg! n e g en Kans

“De rolstoel weerhoudt me niet om weg te gaan” Door medische missers raakte Fidelia Cicilia (61) op jonge leeftijd haar been kwijt en belandde ze uiteindelijk in een rolstoel. Ze heeft ermee leren leven. “Het verleden is achter me. Ik vergeet het niet, maar blijf er ook niet over piekeren”, zegt deze actieve dame die graag naar het theater, de bioscoop of het casino gaat. Bij DSW zet Fidelia onderdelen voor koffieapparaten zorgvuldig aan elkaar. Ze buigt, knipt en soldeert kleine staafjes. Deze 8

DSWi j ze r n r. 5 3 - D e ce m b e r 2 0 1 2

staafjes zorgen ervoor dat een koffieapparaat opwarmt. “Als ik het verkeerd doe ontstaat er kortsluiting”, zegt Fidelia, die dit nauwkeurige

Fidelia werd geboren op het Caribische eiland Bonaire en belandde als baby in het ziekenhuis. Door een ongelukkige val uit het ziekenhuisbed, raakte haar been uit de kom. De verpleegsters durfden dit niet aan haar ouders te vertellen en zwegen. Zo groeide Fidelia op. “Ik leerde lopen, maar liep mank en had pijn in mijn heup. Jaren later kwam het verhaal pas aan het licht. De vele operaties die volgden hielpen niet. Uiteindelijk liet ik mijn been op zestienjarige leeftijd verwijderen.”

Andere cultuur Fidelia kreeg een kunstbeen. Dertig jaar lang werkte ze onder andere als doktersassistente, secretaresse, administratief medewerker en telefoniste/receptioniste. Ze trouwde en kreeg drie kinderen. Twaalf jaar geleden liet ze Bonaire achter zich en verhuisde naar Nederland. De pijn in haar gezonde been werd steeds erger, waardoor ze een paar jaar geleden in een rolstoel terecht kwam. Met de verhuizing kreeg Fidelia met een andere cultuur te maken. “Ik volgde een assertiviteitscursus om voor mezelf op te leren komen en leerde omgaan met al die verschillende Nederlandse karakters. Ik heb het hier goed naar mijn zin. Alleen in de winter verlang ik naar het warme weer op Bonaire”, lacht ze.

Blijven lachen Tijdens de cursus voor telefoniste leerde Fidelia dat je problemen, thuis moet laten en altijd moet blijven lachen. “Zo ga ik door het leven. Ik heb mijn problemen, maar deel ze niet. Bij een slechte bui houd ik gewoon mijn mond of bedenk ik me dat er morgen weer een dag is.

Door zo te denken ben ik altijd vrolijk en geniet ik van mijn hobby’s. Ik houd van handwerken, naaien en sieraden maken. En voor kerst versier ik al vroeg het hele huis.”

Aanpassen Thuis in Voorburg wordt Fidelia dagelijks met de bus opgehaald en naar DSW gebracht. “Elke dag ga ik met plezier naar mijn werk. Een rolstoel belemmert je, maar weerhoudt me niet om weg te gaan. In mijn vrije tijd ga ik overal met het openbaar vervoer naar toe. Ik bezoek mijn kinderen in Eindhoven, Ede en Den Haag en ga regelmatig met vriendinnen naar het theater, de bioscoop of het casino. Ook ga ik vaak uit eten met mijn vriend. We zijn maar kort op de wereld, dus het is zonde om daar niet van te genieten. Op die momenten vergeet ik wat ik allemaal heb meegemaakt. De pijn blijft, maar ik heb ermee leren leven. Ik heb me aan mijn handicap en aan Nederland aangepast. Als ik morgen ergens anders woon, pas ik me ook weer aan.” DSWi j ze r n r. 5 3 - D e ce m b e r 2 0 1 2

9


Vertrouwen = bouwen

Welkom

Beperking? Hoezo?

Wat houdt je functie in? “Medewerkers zodanig begeleiden dat ze klaar zijn voor de arbeidsmarkt. Dit doen we bijvoorbeeld door ze werknemersvaardigheden bij te brengen. Het leukste aan deze baan is dat ik wat kan betekenen voor mensen en ze bewust kan maken van hun eigen mogelijkheden. Want vaak zien ze die zelf nog niet.”

Welke opleidingen en cursussen heb gevolgd? “Na de havo kon ik via verschillende werkgevers allerlei managementtrainingen volgen. In het verleden heb ik voornamelijk leidinggevende functies vervuld. Voordat ik bij DSW kwam, was ik matchmaker bij het Werkgeversservicepunt in Den Haag.”

Wat vind je van DSW? “Ik heb heel fijne collega’s die elkaar helpen waar nodig. Ook al is iedereen serieus met zijn werk bezig, er is af en toe ook eens tijd voor een geintje. Dat maakt het werk alleen maar leuker. Onderling kunnen we het prima met elkaar vinden.”

Heb je kinderen? “Ik ben vader van twee schatten van dochters van 12 en 8 jaar. Onder andere op vrijdag zijn ze altijd bij me, dus werk ik die dag niet.”

Wat doe je in je vrije tijd? “Muziek is mijn verslaving. Ik luister er heel veel naar en heb dan ook een zeer grote en uiteenlopende muziekcollectie. Ooit werkte ik

DJ bij een ls a ik te rk e w “Ooit radiostation” 10

DSWi j ze r n r. 5 3 - D e ce m b e r 2 0 1 2

Naam: Rob Manders Geboortedatum: 16 september 1966 Woonplaats: Nieuwerkerk aan den IJssel Afdeling: Re-integratie Functie: Trajectbegeleider Datum in dienst: 12 maart 2012

als DJ bij een radiostation. Ook was ik een tijdje de coach van een zangeres.”

Wat is je favoriete vakantieland en waarom? “Mijn ideale vakantie is om een aantal maanden van land naar land te reizen. Op mijn verlanglijstje staan Suriname, Thailand, Indonesië en Alaska. Voorlopig ga ik nog elk jaar met mijn dochters naar Spanje. Gewoon een strandvakantie waar we ons lekker kunnen vermaken.”

Wat is je wens voor de toekomst? “Dat mijn dochters een mooi, gezond en gelukkig leven zullen leiden.”

Wie houdt er wel eens rekening met iemand die blind is? Dat je bijvoorbeeld snel even de weg vrijmaakt? Of dat je harder gaat praten als je weet dat iemand een gehoorprobleem heeft? Of dat je in de kantine alles zo regelt dat er een collega bij kan komen zitten die in een rolstoel zit? Geweldig als je dat doet! Praat met elkaar Je haalt het beste uit jezelf voor de ander die een beperking heeft. Die beperking is zichtbaar: je ziet de rolstoel, je ziet dat iemand blind is, je ziet iemand met gebarentaal communiceren. Maar wat als die beperking niet zo zichtbaar is? Als die beperking van ‘binnen’ zit? Je zou faalangst kunnen hebben of niet de straat op durven. Of je zou ideeën kunnen hebben die niet waar blijken te zijn (waanideeën). Iemand kan een erg snelle denker zijn die oplossingen ziet, die een ander niet ziet. Kortom: we hebben allemaal wel iets wat ons beperkt. Gelukkig kunnen we rekening houden met elkaar.

Ik ben ok! Als we elkaar meer helpen en van elkaar mogen weten wat de beperking is, dan kunnen we ook veel beter het beste bij elkaar naar boven halen. Dan mag de beperking er gewoon zijn. Dat is wat ik vaak hoor: “Ik mag dan een beperking hebben, maar verder ben ik helemaal ok! Ik wil dat mensen mijn gezonde deel zien en niet mijn beperking.”

We reageren soms te snel op de buitenkant. Hierdoor voelt de ander zich aangevallen of gepest en verdedigt zich. Vaak helpt een gesprek met elkaar: je hoort wat er speelt, wat er gaande is. Dan is de reactie: “O, ik wist helemaal niet dat dit zo zat bij jou. Sorry, ik zal er rekening mee houden.”

Voorbij jouw beperking kijken Als je van jezelf weet wat het effect is van jouw beperking, dan kun je daar gebruik van maken. Je kunt het bijvoorbeeld zeggen tegen de ander, zodat hij of zij er rekening mee kan houden. Zo kan de ander leren respect te hebben voor jou als persoon en leert de ander voorbij jouw beperking te kijken! Zou dat niet een geweldige uitdaging zijn voor het nieuwe jaar? Het beste bij elkaar naar boven halen? Met een hartelijke groet, Anita Hellemons Vertrouwenspersoon DSW Telefoonnummer: 06 81 28 59 18 DSWi j ze r n r. 5 3 - D e ce m b e r 2 0 1 2

11


Succesverhaal Gebaren woordenboek “In het begin verliep de communicatie soms stroef, omdat ik alleen kon liplezen”, bekent Winata. “Maar al gauw merkte ik dat, als mijn collega’s rustig praatten en even opschreven wat ze bedoelden, ik er meestal wel uitkwam. Ook een goed hulpmiddel was het woordenboek voor doven dat ik vanuit DSW had meegenomen. In dat boek staan foto’s met gebaren, zodat het makkelijker is om gebarentaal te leren. Ik vind het leuk om mijn collega’s goedemorgen of goedemiddag te leren. De meeste collega’s onthouden de gebaren ook. Henry: “En wij vonden het grappig dat Winata al snel voor iedereen een bijnaam met bijbehorend gebaar had bedacht.”

Het werk

Winata Wildenboer

“Superleuk om mijn collega’s gebarentaal te leren” Het is alweer bijna twee jaar geleden dat Winata Wildenboer na 25 jaar DSW de stap naar buiten waagde. Het was een moment waar hij al lange tijd naar had uitgekeken. Sindsdien werkt hij vol enthousiasme bij GT Vending Systems BV, een bedrijf voor het ontwikkelen, kopen en verkopen van (koffie)automaten. “Bij GT Vending vinden we het belangrijk om ook mensen die minder kans hebben op een baan te betrekken bij ons bedrijf”, zegt Henry Rodenburgh, werkbegeleider bij GT Vending. “Aangezien Winata een technische opleiding heeft en hij bij DSW al jarenlang ervaring heeft met technisch montagewerk en kwaliteitszorg, was de keuze snel gemaakt. Dat het meteen 12

DSWi j ze r n r. 5 3 - D e ce m b e r 2 0 1 2

klikte tussen onze mensen en Winata was natuurlijk een aangename verrassing. Iedereen deed vanaf dag één zijn best om een gesprek met hem te voeren en hem het werk te leren. Ook pasten we de werkomgeving aan op de komst van Winata, zoals het monteren van een waarschuwingslicht op de heftrucks.”

Winata is samen met zijn twee collega’s Robert en Bram verantwoordelijk voor het monteren van drie verschillende types koffiemachines (Passio S, M en XL). “Onze afdelingsmedewerkers zijn herkenbaar aan het rode poloshirt”, legt Winata uit. “Iedereen heeft een eigen kar met daarop losse onderdelen. Een machine bestaat uit een vaste kolom, een boiler, losse deuren en een opvangbak. Die onderdelen haal ik uit het magazijn en zet ik vervolgens in elkaar. Mijn collega’s deden voor hoe dat moest. Bij GT Vending is kwaliteit heel belangrijk. Onderdelen die stuk zijn of waar een kras op zit gebruiken we natuurlijk niet. Daar letten we goed op.”

Grapjes maken “Na twee jaar ben ik nog steeds blij met deze werkomgeving, mijn fijne collega’s en het afwisselende werk. In het begin vond ik het spannend dat ik ineens geen dove collega’s meer had. Maar ik dacht: ‘Ik ga het gewoon doen. Ik neem gewoon mijn woordenboekje mee en dan zie ik wel of mijn collega’s

gebarentaal willen leren.’ Gelukkig vond iedereen dat meteen hartstikke leuk. Soms is het ook wel handig om doof te zijn. Zo klagen mijn collega’s wel eens over het geluid van de boormachines. Daar heb ik natuurlijk geen last van. Daar maken mijn collega’s en ik regelmatig grapjes over.”

Communiceren via laptop Voor tussentijdse overleggen en vergaderingen is inmiddels geen tolk meer nodig. “Dat kunnen we nu prima af binnen de afdeling’, lacht Henry. “Om ervoor te zorgen dat Winata de vergaderingen kan volgen en mee kan praten, gebruiken we een laptop en beamer. Wat we hebben besproken typ ik direct in op de laptop en dat verschijnt op het grote beeldscherm in de vergaderzaal.” Winata: “Bram is soms de vertaler. Mensen die ik minder vaak zie gebruiken hun mobiele telefoon om me iets duidelijk te maken. Dat werkt ook prima.”

Trotse collega’s “Voor mij is Winata een volwaardige collega met wie je gewoon iets anders praat”, vindt Bram. “Zo communiceren wij techneuten net zo lief met behulp van een tekening. Dat deden we vooral in het begin, toen ik Winata het werk nog moest uitleggen. Hoewel hij minder praat dan andere collega’s maakt hij minstens zoveel grappen.” Ook Robert is heel blij met Winata als collega. “Het mooie is dat hij mij het vak heeft geleerd toen ik hier in dienst kwam. En zo zorgen we allemaal een beetje voor elkaar.” DSWi j ze r n r. 5 3 - D e ce m b e r 2 0 1 2

13


Zomer BBQ DSW kijkt terug op een heerlijke zomer-BBQ voor alle medewerkers. Naast lekker eten was er feestelijke muziek van Koos en kon iedereen meedoen met korfbal schieten, sjoelen en penalty schieten. Degene met de hoogste score, won een beker. Medewerkers die niet in de prijzen vielen konden aan het eind van de middag nog een poging wagen tijdens de bingo.

14

DSWi j ze r n r. 5 3 - D e ce m b e r 2 0 1 2

DSWi j ze r n r. 5 3 - D e ce m b e r 2 0 1 2

15


Beperking? Kansen genoeg! “Nu ik in mijn derde stagejaar zit, weten de meeste mensen bij DSW wel wie ik ben. Zelf ken ik maar weinig mensen bij naam, maar ik herken wel vaak iemands stem. Dat is het voordeel van niet goed kunnen zien: ik kan extra goed horen. Mijn werk bij DSW is prettig. Elke week werk ik van maandag tot en met woensdag van 8.00 tot 16.30 en op donderdag van 8.00 tot 12.00 uur. Ik doe niet altijd hetzelfde werk, maar het is ook niet te afwisselend. Daar zou ik onrustig van worden. En op vrijdag ga ik naar school. Ik zit in mijn laatste jaar van de Koninklijke Visio in Rotterdam. Dat is een school voor blinde en slechtziende leerlingen.”

Zelfstandig wonen

“Het voordeel van niet goed kunnen zien, is dat ik extra goed kan horen” Zijn stok wijst hem de weg. Dat Wouter Wiedijk (20) slecht kan zien is voor zijn collega’s op de afdeling Verpakken geen verrassing. Wat minder mensen van hem weten is dat hij soms even wegvalt. Dat komt omdat hij epileptisch is. “Zorgen maken hoeft niet. Na een paar minuten ben ik gewoon weer de oude”, stelt hij zijn collega’s gerust. 16

DSWi j ze r n r. 5 3 - D e ce m b e r 2 0 1 2

Wouter is met slechte ogen geboren. “Voor mij is het geen probleem, want ik weet niet beter. Wel baal ik ervan als mensen soms roepen dat ik moet uitkijken waar ik loop. Gelukkig word ik elke ochtend en middag opgehaald door een taxibusje. Dat regel ik zelf”, vertelt hij. Hoe zelfstandig Wouter ook is, zelfstandig wonen is nog wel een grote stap voor hem. “In een appartementencomplex van het project begeleid wonen zitten de mensen vaak dicht bij elkaar. Voor je het weet bots ik de hele tijd tegen mijn buurman op. Wat me wel weer fijn lijkt van zelfstandig wonen is dat ik dan door niemand wordt opgejaagd. Daar kan ik namelijk slecht tegen.”

Druk in het hoofd “Waar ik ook moeite mee heb zijn verrassingen”, vertelt Wouter. “Ik vind het heel prettig als mensen vooraf aangeven wat ze van me verwachten. Mijn werkbegeleiders bij DSW weten dat en houden daar rekening mee. Wordt het te druk in mijn hoofd, dan mag ik een poosje alleen gaan zitten. Dat vind ik fijn. Als ik dat niet zou doen, dan neem ik mijn werk mee naar huis en raak ik gestresst. Gelukkig

Beperking? oeg! n e g en Kans kan ik het goed vinden met mijn collega Judith. Zij is ook slechtziend en heeft soms last van epileptische aanvallen. Daar kunnen we samen over praten.”

Paardenverzorger “In het weekend kom ik helemaal tot rust als ik ga paardrijden. Elke zaterdagochtend ben ik te vinden bij Madurodam Manege in Den Haag. Mijn lievelingspaard heet Kenza. Paarden zijn lieve dieren en het ontspant me als ik hen verzorg. Ik zou later best wel paardenverzorger willen zijn of willen meehelpen op een kinderboerderij. Wat het alleen zo lastig maakt om een geschikte baan voor me te vinden, is dat ik veel begeleiding nodig heb. Dat vind ik wel jammer.”

Muzikaal Een andere passie van Wouter is muziek. “Op maandagavond heb ik keyboardles en op dinsdagavond bespeel ik verschillende soorten trommels in een orkest. En thuis luister ik vooral graag naar Nederlandstalige muziek. Dan zoek ik op YouTube naar oude hits en liedjes die nu veel op de radio te horen zijn. En ja, soms zing ik ook wel mee.”

DSWi j ze r n r. 5 3 - D e ce m b e r 2 0 1 2

17


De dag van … Nelis Rust, Beveiliger facilitaire dienst Heb je altijd al willen weten hoe de werkdag van een DSW-collega eruit ziet? Is het een vroege vogel of juist niet? En welke werkzaamheden doet hij of zij eigenlijk? Voor de rubriek de dag van … stond fotograaf Arnold de Gans voor dag en dauw op om zijn collega Nelis Rust acht uur lang te volgen. 6.15 uur:

6.47 uur:

In alle vroegte vertrekt Nelis van huis.

Goedemorgen, de eerste vroege vogel is gearriveerd.

8.30 uur: Hè, hè, het eerste welverdiende bakkie koffie.

13.30 uur:

9.30 uur: Daarna gaat Nelis snel aan de slag met de postronde. Dit betekent de post ophalen en pakjes uit het magazijn halen en wegbrengen.

6.42 uur:

6.50 uur:

Als eerste medewerker opent hij het pand en loopt hij zijn eerste controleronde.

Dan even de vuilnisbakken buiten zetten.

Na de lunchpauze wachten er verschillende werkzaamheden, zoals rondes lopen. Daarnaast onderhoud ik ook het parkeerterrein. Denk aan het vegen van bladeren, asbakken legen, bij glad weer zout strooien en ervoor zorgen dat bezoekers niet zomaar op de invalideplaatsen parkeren. Eigenlijk is geen dag hetzelfde. Er zijn altijd wel extra klusjes nodig.

15.00 uur: Poeh, het was weer een drukke dag. Ik ga maar eens lekker op huis aan!

10.10 uur: Pas maar op collega’s, ik houd alles in de gaten!

18

DSWi j ze r n r. 5 3 - D e ce m b e r 2 0 1 2

DSWi j ze r n r. 5 3 - D e ce m b e r 2 0 1 2

19


Sportfanaat Sporten met het hele gezin! Mustapha Montacir (38) kan zich een leven zonder sport haast niet voorstellen. “Sport maakt je hoofd leeg na een drukke werkdag en houdt het lijf gezond. Voor mij staat sport dan ook op een goede tweede plaats”, lacht hij. “Vroeger sportte ik bijna elke dag. Drie keer per week trok ik na mijn werk mijn hardloopschoenen aan. Als voorman bij een schildersbedrijf zaten mijn werkdagen behoorlijk vol. Op die dagen is niets lekkerder dan je werkdag afsluiten met een halfuur hardlopen. Daarnaast deed ik twee keer per week aan streetfighting bij een sportschool. En in het weekend ging ik regelmatig met een groep vrienden zwemmen. Omdat ik in die tijd nog geen rijbewijs had, fietste ik tussendoor behoorlijke afstanden. Zo ken ik de omgeving van Den Haag, Leiden en Noordwijk inmiddels op mijn duimpje.”

Voorschoten ‘97 “Tegenwoordig ben ik werkzoekende en heb ik vier kinderen. Omdat zij ook aandacht van hun vader nodig hebben, besteed ik niet meer zo veel tijd aan sport als ik zou willen. Streetfighting heb ik opgegeven en ook het zwemmen staat op een laag pitje. Daarvoor in de plaats voetbal ik nu bij voetbalclub Voorschoten ‘97, net als drie van mijn kinderen. Met het veteranenelftal train ik op woensdagavond en op zondag speel ik wedstrijden.” 20

DSWi j ze r n r. 5 3 - D e ce m b e r 2 0 1 2

Welkom Doe je aan sport?

kwaliteiten!” ft e e h n e re e d “Ie

Wat houdt je functie in? “Op het moment dat medewerkers via Detachering of Begeleid Werken buiten DSW werken, begeleid ik hen. Ik zorg er bijvoorbeeld voor dat zij altijd met vragen bij iemand terecht kunnen en houd in de gaten hoe het op hun werk gaat en of hebben nog extra hulp nodig hebt. Zij staan er dus niet alleen voor. Ik vind het leuk om mensen te laten zien dat ze meer kunnen dan ze denken. Iedereen heeft kwaliteiten!”

Singelloop Op dit moment is Mustapha herstellende van een knieblessure en moet hij het voorlopig rustig aan doen. “Een marathon lopen van 42 kilometer zit er dus niet in”, zegt hij. “Maar aan andere hardloopwedstrijden, zoals de Singelloop die maar 6,5 kilometer lang is, wil ik straks wel weer meedoen. Ooit liep ik tien kilometer in 21 minuten. Het zou geweldig zijn om dat persoonlijke record een keer te verbeteren.”

“Twee keer per week ga ik in Leidschendam naar de gymzaal. Daar volg ik aerobiclessen. Dat is snel bewegen op muziek. Zeker op maandag is dit heel gezellig, want dan ga ik met een groepje. Tijdens het bewegen lachen we heel wat af. Onze buikspieren trainen we hierdoor nog eens extra.”

Wat is je favoriete vakantieland? “Ik heb geen favoriet vakantieland, maar ik vind het wel prettig als de zon schijnt. Het hoeft niet veertig graden te zijn, ik vind 26 graden prima. Ook kom ik regelmatig in de Belgische Ardennen, omdat daar een vriendin woont. Daar zit ik midden in het bos. Lekker rustig, maar toch altijd iets te beleven.”

Waar werkte je hiervoor?

Wie bewonder je?

“Ik heb de laatste zes jaar bij Impuls Wisselwerk gewerkt. Een uitzendbureau. Ook hier hielp ik mensen om een leuke baan te vinden.”

“Ik bewonder mensen die anderen helpen. Je kunt niet alleen maar naar jezelf kijken en zorgen dat jij het goed hebt. Wij zijn er om te zorgen dat niemand het in zijn eentje hoeft op te knappen.”

Wat doe je in je vrije tijd? “Als ik niet werk, dan vind ik het fijn om te lezen. Het liefst lees ik thrillers. Hoe spannender, hoe beter. Ook houd ik van fietsen. De omgeving van Den Haag is prachtig. Verder ga ik veel op bezoek bij vrienden of familie. Ik ben een echt gezelligheidsmens.”

Trainen met de familie Voordat het zover is, moet Mustapha eerst zijn conditie weer opbouwen. “Het leukste vind ik als mijn vrouw en de drie jongste kinderen meefietsen en mijn oudste dochter meegaat op de skeelers. Op die manier kan ik sporten én samenzijn met mijn familie. Daarnaast vind ik het belangrijk dat mijn kinderen regelmatig bewegen en het leuk vinden om te sporten.”

Naam: Diana Drent Geboortedatum: 15 maart 1973 Woonplaats: Leidschendam Afdeling: Detacheringen en Begeleid Werken Functie: Jobcoach Datum in dienst: 30 juli 2012 DSWi j ze r n r. 5 3 - D e ce m b e r 2 0 1 2

21


De hobby van …

Trots op onze deta’s!

  n a v r Co h g r e B den

Wie waagden de stap en werkt nu bij een van de opdrachtgevers van DSW? De redactie brengt deze mensen in beeld. Omdat we er trots op zijn dat deze mensen het beste uit zichzelf halen. Handwerk

Voor de hobby van een van onze medewerkers is de redactie op bezoek bij Cor van den Bergh (55 jaar). Momenteel is hij assistent voorman in het magazijn aan de Edelgassstraat.

Klant van DSW

Zoals je ziet werkt Cor graag met zijn handen. Denken laat hij liever aan anderen over. Cor luistert ook graag naar muziek uit de Duitse streek Tirol. Zijn lievelingsgerecht is een Wienerschnitzel. Verder staat hij graag in de keuken. Een veelzijdig man dus, onze Cor.

Signa Terra, de Leyens Zoetermeer

Tuinieren In zijn vrije tijd houdt Cor graag van tuinieren. Met zelfgemaakte tuinmeubels en houten schaaldelen maakt hij zijn tuin elke keer mooier. Het tuinhuis, zijn tuintafel en -bank, de vijver en de bloembakken heeft hij helemaal zelf gemaakt.

Tineke en Max Cor is al 27 jaar gelukkig getrouwd met Tineke die ook bij ons werkt. Cor en Tineke hebben samen een hond, genaamd Max, die ook op een van de foto’s is te zien.

Wie: (van links naar rechts) Gwylim Paalvast, Benny van den Bulk, Peter Kneppers en Bob Rexwinkel, medewerkers Groenvoorziening “Het is hier absoluut geen strafkamp! Het is leuk werk en je leert veel”

CSU Corbulo Voorburg

Wie: (van links naar rechts) Meryem HoplarVeninga, Janske Meens, Marja van der Scheer, medewerkers Vergaderzalen DSWi j ze r n r. 5 3 - D e ce m b e r 2 0 1 2

Schroeder van der Kolk, Kringloopwinkel Zoetermeer Wie: (van links naar rechts) Ahmed Abdalla,

Wie: Corrie MeijerSmit, medewerker Schoonmaak “Ga voor een detacherings­plek! Het is uitdagend en spannend. Zou niet meer anders willen”

Gemeente Rijswijk

22

“Iedereen zou het moeten proberen. Het is leuk werken met leuke collega’s”

Wesley van Dijk, Wayne à Cohen, Sylvia de Graaf, medewerkers Kringloopwinkel “Afwisselend, leuke collega’s, fijne werkomgeving” DSWi j ze r n r. 5 3 - D e ce m b e r 2 0 1 2

23


CSU Gemeentewerf Rijswijk Wie: Anneke Thijssen, medewerker Schoonmaak “Het bevalt goed, ik heb het naar mijn zin”

Abvakabo Zoetermeer

Lemkes Export B.V. Bleiswijk

“Het is hard werken, maar je doet wel werkzaamheden die je anders niet zou doen! Het is afwisselend” Wie: Michel van der Meulen, productiemedewerker “Het is anders, maar wel erg leuk!”

De Jong’s Autobedrijf Zoetermeer

Service Land Zoetermeer

Chiel Keus, administratief medewerker “Je krijgt de gelegenheid om andere dingen te leren en jezelf verder te ontwikkelen!”

FM Haaglanden Den Haag

Gilbert Puriel, autopoetser, algemeen medewerker “Het was wel een beetje eng, maar ik heb het heel erg naar mijn zin bij De Jong”

Kringloop Loosduinsekade Den Haag Wie: Carlo de Vries en Debby Vodegel, medewerkers Kringloopwinkel “Gewoon doen!”

Wie: Carla Tromp, medewerker Vergaderservice “Pak je kans, verleg je grenzen!”

Ballast Nedam, Rokkeveen en recreatiegebieden Wie: (van links naar rechts) Jeroen de Graaff, John Musch, Frans van Hove, Nico de Graaf en Hans Gösgens, medewerkers Groenvoorziening 24

DSWi j ze r n r. 5 3 - D e ce m b e r 2 0 1 2

Van Dorp dienstencentrum Zoetermeer

Wie: Olaf de Korte, algemeen medewerker “Een detachering, een nieuwe leefstijl!”

Hoek Hoveniers, Segwaert en Noordhove Zoetermeer Wie: (van links naar rechts) Steef Springer

Weleda Benelux Zoetermeer Suzanne Granneman, inpakmedewerker “Pak je kans!”

Scan Serv B.V. Nootdorp

(Hoek), Peter Duivenvoorden (Hoek), Dennis Waltman (DSW), Ibrahim Engelhardt (DSW), (achter) Marcel van der Ende (Hoek), Joris van Ede van der Pals (DSW) en Peter Rexwinkel (DSW), medewerkers Groenvoorziening “Je moet het gewoon proberen, het valt reuze mee!”

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninklijke relaties

Kringloop Binckhorstlaan Den Haag Wie: Osama Zalat, mede­ werker Kringloopwinkel “Het is goed voor je ontwikkeling en je toekomst”

Wie: Johnny Wekker, ondersteunend medewerker Facilitaire Dienst “Durf, probeer het!”

Tjeerd Westra en Sander Droog (mist op de foto), productiemedewerkers “Hartstikke leuk!”

Wie: Ali Daieni, ondersteunend medewerker Bedrijfsvoering “Werken aan jezelf, je werkplek, de inhoud van je werk en je collega’s. Het is een leuke en leerzame ervaring!” DSWi j ze r n r. 5 3 - D e ce m b e r 2 0 1 2

25


Beperking? Kansen genoeg! is namelijk autistisch. “In mijn werk voer ik makkelijke en overzichtelijke werkzaamheden uit. Ik heb moeite met rekenen en beweeg wat moeilijker. Sommige collega’s helpen me als ze zien dat ik het even niet trek en het te druk is. Als ik teveel windows moet schoonmaken, pakken ze een stapeltje bij me weg en dan gaat het weer goed met me.”

Sportief

“Ik ben tevreden met wie ik ben,   ook al ben ik autistisch”

“In mijn vrije tijd voetbal en basketbal ik soms op een pleintje. Maar ik ga liever skiën of snowboarden bij Snowworld in Zoetermeer. In Landgraaf, waar de grootste skipiste van Nederland ligt, ben ik ook eens geweest. In Zoetermeer hebben ze verschillende skiteams. In mijn groep zitten ook mensen met een beperking. Soms doen we wedstrijden om onze oefeningen te verbeteren. Ondanks dat mijn motoriek wat slechter is gaat dat goed.”

Beperking? oeg! n e g en Kans

Dromen “Mijn droom is om skileraar te worden. Ik heb al eens les gegeven aan vrienden van mijn vader. Dat vond ik erg leuk. Maar ik zou ook graag in de horeca werken als kok. Ik heb hiervoor in de horeca gewerkt en daar ligt echt mijn hart. Het voelt als een passie.”

Meer dan een jaar werkt Angel Scheffel (21) bij DSW in Zoetermeer. Daarvoor werkte hij in Delft bij de Wereldzaak, een horecabedrijf. “Jammer genoeg gingen ze failliet en zat ik een tijdje werkloos thuis. Uiteindelijk ben ik via het UWV en Werkpad bij DSW terechtgekomen. Daar werk ik nog steeds met veel plezier”.

“Elke werkdag begint om 8.00 uur en om 12.00 ga ik weer naar huis. Ik kom met een bus van DSW, omdat ik niet zelfstandig hierheen kan komen. Sinds kort werk ik in de schoonmaakdienst. We maken dan voornamelijk kantoren en wc’s schoon en legen alle vuilnisbakken. Dat is erg leuk werk, vooral met mijn collega’s.” 26

DSWi j ze r n r. 5 3 - D e ce m b e r 2 0 1 2

Overzichtelijke werkzaamheden “Daarvoor werkte ik tijdelijk op de afdeling Verpakken. Daar maakte ik plantenkaartjes en poetste ik de deskwindows schoon. Dat zijn een soort onderzetters voor op je bureau. Ik maak ze open en schoon, vervolgens doe ik een flyer erin. Daarna sluit ik ze weer. Ik doe elke dag hetzelfde”. Dat is voor hem belangrijk, Angel DSWi j ze r n r. 5 3 - D e ce m b e r 2 0 1 2

27


Oud en Nieuw Marnix: “Jules jij bent een oudgediende, hoe ben jij binnengekomen bij DSW?”

Jules: “Marnix, jij bent voorman op De Sionsgaerde”. Is het daar nu heel anders dan hier?”

Jules: “Destijds reageerde ik op een advertentie. Ik werd uitgenodigd voor een gesprek, moest langs de bedrijfsarts en toen werd mijn dossier voorgelegd aan wat toen nog de commissie dienstverband heette. Ik kreeg de baan en de rest is geschiedenis. Ik behoor tot de zogeheten oude doelgroep.”

Marnix: “Heel veel verschil zal er niet zijn. Al zie ik bij de Edelgasstraat grote afdelingen. Bij de Sionsgaerde werken we in een kleiner team. Ook de kaderleden doen diverse taken. Ik vind het leuk om met verschillende mensen te werken. Voor mij is het niet altijd zichtbaar of ik samenwerk met een sw-medewerker of iemand die vanuit de gemeente bij ons aan het werk is. Maar de kaderleden houden alles goed in de gaten. Zij zetten de medewerkers vanuit de gemeente vaker in voor de wat zwaardere klussen.”

Marnix: “Wie is die oude doelgroep?” Jules: “Dat zijn de mensen met een sw-dienstverband die voor 1998 in dienst zijn gekomen. Wachtlijsten bestonden toen nog niet. Je werd ook geplaatst op een functie met functieloon. Functioneerde je goed, dan kon je met een goede beoordeling een periodieke loonsverhoging krijgen. Vooralsnog hoeft de ‘oude doelgroep’ niet elke drie tot vijf jaar naar het UWV voor een herindicatie. Met andere woorden: vroeger was het heel wat minder ingewikkeld.”

Marnix de Willigen

Jules van Es

Marnix: “Wat bedoel je daar precies mee?” Jules: “Toen ik in dienst kwam was je ambtenaar of sw’er. Nu heb je naast sw en ambtelijk ook Krijnen en Power. Daarnaast huurt Get Involved ruimte van ons en zitten de trajectbegeleiders van Leidschendam-Voorburg op de eerste etage. Vroeger kende iedereen elkaar bij vooren achternaam, tegenwoordig weet ik vaak niet eens de namen van mijn naaste collega’s. Bovendien werken veel van mijn collega’s op locatie of zijn ze gedetacheerd. Een ander groot verschil tussen toen en nu, is het salaris.” Marnix: “Ja, omdat je niet meer op een functieloon binnenkomt, krijg je niet meer zo makkelijk opslag. Nu krijg je geloof ik vijf jaar hetzelfde loon.” 28

DSWi j ze r n r. 5 3 - D e ce m b e r 2 0 1 2

Jules (44 jaar) werkt sinds 1991 bij DSW. Hij begon in de Philipsstraat bij een onderdeel van DSW dat destijds PromTec heette. Marnix (35 jaar) is een nieuwkomer. Hij werkt sinds februari 2011 bij de Sionsgaerde. Jules en Marnix zitten met elkaar rond de tafel. Hoe was het toen? En hoe is het nu? Marnix: “De gesprekken voor het Individueel Ontwikkel Plan (IOP) zijn ook van de laatste jaren, toch?” Jules: “Ja, dat klopt. Tegenwoordig kijken de trajectbegeleiders vooral naar wat je wel kan. Gelukkig maar, want een beperking hoeft geen belemmering te zijn, maar juist een uitdaging.”

Marnix: “ kun je uitleggen wat werken op locatie is? Jules: “In plaats van dat het werk bij ons wordt gebracht, werk je samen met een groepje collega’s en een voorman bij de klant op locatie.”

Jules: “Bij onze afdelingen werken meer dan honderd mensen. En bij jou, Marnix?” Marnix: “Onze teams bestaan uit tien tot twaalf medewerkers. Dat maakt de Sionsgaerde wat overzichtelijker, denk ik. Het is voor mij nog een beetje nieuw, maar tot nu toe vind ik DSW een mooi bedrijf om bij te werken. Samen met een aantal collega’s van andere bedrijfsonderdelen heb ik laatst geluncht met de directeur. Dat was een bijzondere ervaring. Ik vond het vooral heel leuk om eens relaxt met elkaar te praten.”

Oproep! De redactie vindt het leuk om verhalen te horen van medewerkers. Wil je ook eens met je verhaal in de DSWijzer, neem dan contact op met de redactie: r.geukes@dswrijswijk.nl.

DSWi j ze r n r. 5 3 - D e ce m b e r 2 0 1 2

29


Veilig Werken of vloeistof. Omdat een ongeluk zich meestal in een klein hoekje bevindt, hangen bij de brandblussers ook BHVkisten met verband, een blusdeken en een brancard.

Hoe houden we DSW veilig en toegankelijk voor iedereen? Bij DSW werken verschillende mensen. Dat iemand een arbeidsbeperking heeft is aan de buitenkant niet altijd te zien. Om toch iedereen een veilige en toegankelijke werkomgeving te bieden, zijn de DSW-locaties uitgerust met een aantal belangrijke voorzien­ ingen. Preventiemedewerker Arnold de Gans bracht ze in beeld. Al bij de bouw van het pand aan de Edelgasstraat werd rekening gehouden met de toekomstige medewerkers. Waar je ook binnenkomt, overal liggen oprijplaten. Zodat

medewerkers die in een rolstoel zitten ook makkelijk naar binnen kunnen. Overal in het gebouw vind je gewone wc’s en speciale invalidentoiletten. De meeste deuren gaan

automatisch open en dicht. Ook is duidelijk aangegeven waar de nooduitgang is. In geval van brand moeten de BHV’ers (bedrijfshulpverleners) de brandblussers kunnen vinden. Ze hangen dan ook op centrale plaatsen in het pand. In het magazijn en centrale werkhal zijn boven de brandblussers waarschuwingslichten aangebracht voor onze dove of slechthorende collega’s. Naast het brandalarm waarschuwt ook dit flitslicht voor brand. Op de vloeren zijn met blauwe lijnen de wandelroutes aangegeven. Binnen die lijnen mag er niks op de vloer liggen, zodat niemand over rondslingerende materialen kan struikelen. Dit geeft ook onze slechtziende collega’s een veilig gevoel. Daarnaast moet iedereen die met machines werkt de door de DSW gegeven Persoonlijke Bescherming Middelen (PBM’s) dragen. Welke dat zijn is afhankelijk van het werk dat je moet doen en de eventuele gevaren die daarbij kunnen ontstaan. Als je bijvoorbeeld met een pompwagen moet werken zijn veiligheidsschoenen verplicht. Je draagt gehoorbescherming als je met lawaaierige machines werkt en een beschermende bril en handschoenen als je te maken kan hebben met opspattend materiaal

30

DSWi j ze r n r. 5 3 - D e ce m b e r 2 0 1 2

Tips? Heb je nog tips over hoe DSW de veiligheid en toegankelijkheid op de locaties nog meer kan verbeteren? Neem dan contact op met één van de preventiemedewerkers: Arnold de Gans (Industrie): 079- 363 34 71 William Lochtenbergh (Groen en Milieu): 079-363 34 60 Rob van Oosterhout (Sionsgaerde): 015-214 40 44

DSWi j ze r n r. 5 3 - D e ce m b e r 2 0 1 2

31


52 gebarenposters Elke week een ander gebaar

Mensen die de moeite nemen om de gebaren te oefenen, laten daarmee zien meer rekening te houden met hun dove en slechthorende collega’s. Ze spreken steeds rustiger en hebben meer geduld.”

Goed en duidelijk praten Bij DSW werken ruim vijftig collega’s die doof of slechthorend zijn. Om elkaar toch te kunnen verstaan, maakte de werkgroep Drempels Weg het Woordenboek Nederlands met Gebaren en de instructiefilm met gebaren. Ook verschijnt er elke week een poster met het gebaar van de week. De posters met de gebaren hangen op verschillende plekken in het gebouw. ‘Zowel de dove als horende collega’s vinden het fijn dat de posters er zijn’, zegt Renske Hendriks, lid van de

werkgroep Drempels Weg. Ze vroeg een aantal collega’s naar hun mening. “Vooral de dove en slechthorende medewerkers vinden het fijn als iedereen de gebaren op de posters goed oefent.

“Ook voor nieuwe medewerkers zijn de posters handig. Zij weten nu veel sneller hoe ze bijvoorbeeld het gebaar ‘goedemorgen’ kunnen maken. Naast het oefenen van gebaren vinden de dove en slechthorende medewerkers het minstens zo belangrijk dat hun gesprekspartners de tijd nemen om elk woord goed en duidelijk uit te spreken. Want dat is ook nodig om elkaar beter te kunnen begrijpen. Het is overigens een misverstand om te denken dat iedereen alle gebaren moet kunnen gebruiken. Het is al heel wat als iedereen de belangrijkste gebaren kan maken, zoals goedemorgen of fijn weekend.”

Ruim vijftig medewerkers van DSW zijn doof of slechthorend. Om ervoor te zorgen dat deze medewerkers en hun horende collega’s makkelijker met elkaar kunnen praten, maakte de werkgroep Drempels Weg het Woordenboek Nederlands met Gebaren en een instructiefilmpje. Daarnaast hangen overal in het pand posters met daarop het gebaar van de week. In totaal zijn er 52 posters gemaakt. Op deze poster staat het gebaar ‘kerstboom’ afgebeeld. Als je duidelijk praat kun je dit gebaar voor bijna alles wat met kerst te maken heeft gebruiken.

32

DSWi j ze r n r. 5 3 - D e ce m b e r 2 0 1 2

DSWi j ze r n r. 5 3 - D e ce m b e r 2 0 1 2

33


Welkom

Koffiemiddag Naam: Suzanne Middendorp Geboortedatum: 23 januari 1982 Woonplaats: Rijswijk Afdeling: Detacheringen en Begeleid Werken Functie: Jobcoach Datum in dienst: 30 juli 2012

Doe je aan sport? “Sinds kort heb ik schaatsles. Ik hoop dus van harte op ijs deze winter, zodat ik mooie tochten kan maken op natuurijs! Verder doe ik aan mountainbiken: een gewone fietstocht of lekker crossen in de bossen.”

Wat houdt je functie in?

Op de koffie bij DSW Op 4 juli was de eerste bijeenkomst voor oud sw-medewerkers. Het was een gezellige (hernieuwde) kennismaking. Onder het genot van een kopje koffie of thee met natuurlijk wat lekkers erbij, vertelden de levensgenieters elkaar mooie verhalen over vroeger. Het was meteen gezellig druk. Omdat sommigen al een tijdje weg zijn bij DSW, kreeg iedereen een korte rondleiding. Ze keken hun ogen uit, want er is in de afgelopen jaren veel veranderd.

Wat is je favoriete vakantieland?

“Als Jobcoach ben ik samen met mijn andere drie collega’s verantwoordelijk voor het begeleiden en coachen van medewerkers die gedetacheerd zijn buiten DSW. Detachering biedt medewerkers de mogelijkheid zich verder te ontwikkelen en nieuwe vaardigheden op te doen.”

“Portugal vind ik een heerlijk land en ik kom er vrij regelmatig. Maar mijn mooiste vakantie tot nu toe was Amerika. Vier weken lang reisde ik samen met mijn vriend langs de westkust. Dat was geweldig! De natuur, de grote steden en dan weer de kleine gehuchtjes hebben veel indruk gemaakt. Hoogtepunt van de reis was het spotten van walvissen, wauw!”

Verliefd, verloofd, getrouwd?

Wie bewonder je?

“Verliefd! Ik heb bijna acht jaar een relatie met mijn vriend Wiebe. We wonen al een hele tijd samen. Eerst in Zoetermeer, nu al zo’n vijf jaar in het oude centrum van Rijswijk.”

“Ik bewonder iedereen die positief in het leven staat en passie heeft voor zijn of haar werk.”

Wat doe je in je vrije tijd? “Mijn vrije tijd besteed ik zoveel mogelijk met m’n vriend, vrienden en familie. Ik ga graag uit eten of op stap. Ook ben ik gek op het strand, in de zomer en winter, om te luieren of een goede strandwandeling te maken.”

34

DSWi j ze r n r. 5 3 - D e ce m b e r 2 0 1 2

is was het re e d n a v t n u p “Hoogte issen, wauw!” lv a w n a v n e tt spo

DSWi j ze r n r. 5 3 - D e ce m b e r 2 0 1 2

35


Puzzel Puzzel

rebus op! op! Los Los dederebus

Tip: de oplossing van deze rebus verwijst naar de hobby van een van onze geïnt dit nummer

Tip: de oplossing van deze rebus verwijst naar de hobby van een van onze geïnterviewden in dit nummer.

Winnaars!

Winnaars!

oplossing vanrebus de rebus uit DSWijzer was: wij dat varkentje wel eens DeDe oplossing van de uit DSWijzer 52 was: 52 wij zullen datzullen varkentje wel[winnaars] eens wassen. Nelis Rust (beveiliging facilitaire dienst) en Suevan Lan25 Chen hebben allebei een cadeaubon ter waarde euro gewonnen. We (Indsutrie afdeling Tasseron) hebben allebei een cadeaubon ter waarde cadeaubon naar jullie toe. van 25 euro gewonnen. We sturen de cadeaubon naar jullie toe.

Stuur je oplossing naar de redactieStuur van je oplossing naar de redactie van DSWijzer: de DSWijzer: Naam: Per mail: Per mail: r.geukes@dswrijswijk.nl Interne post: Interne post: Redactie DSWijzer, Rika Geukes Externe post: Externe post: Redactie DSWijzer Postbus 586 2700 AN Zoetermeer

36

r.geukes@dswrijswijk.nl

Redactie DSWijzer, Rika Geukes Afdeling: Redactie DSWijzer Oplossing: Postbus 586 2700 AN Zoetermeer

[Schaartje met antwoordstrook]

DSWi j ze r n r. 5 3 - D e ce m b e r 2 0 1 2

Naam:……………………………………

Profile for Karin de Lange

DSWijzer 53 def  

DSWijzer 53 def  

Profile for bkdl
Advertisement