Page 1

Udsholt Strandvej 141 Udsholt Strand – DK 3230 Tlf. 48716100 bk-bolig@bk-bolig.dk www.bk-bolig.dk Cvr.nr.12041489

Salgsopstilling Adresse Engtoften 7, Tisvildeleje, 3220 Tisvildeleje

Sag nr. 228431

Beskrivelse

Tilbehør Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat):

Dato 15. marts 2012

Meget velbeliggende fritidsgrund i det skønne Tisvildeleje For enden af lille, blind vej og kun godt 900 m fra stranden ligger denne 1.322 m2 store, reelle sommerhusgrund. Fra de rolige omgivelser er der en kort gåtur til Godhavn Station og tog mod byen samt kun en smule længere til det hyggelige bymiljø i selve Tisvildeleje. Grunden henligger med græsbeplantning, en del spredte træer og buske samt lidt tættere beplantning ved skel. Grunden må bebygges med 15% af arealet, så der er rig mulighed for at opføre en rumme- Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med realkreditlig fritidsbolig, såfremt dette måtte ønskes. institut, pengeinstitut, forsikringsselskab eller andet: X Ja Nej jf. side 2 Tilslutningsafgifter til kloak og vandværk er betalt. Strand: Ca. 900 m

Tog: Ca. 500 m

Indkøb: Ca. 1.500 m

Modtager ejendomsmægleren eller dennes ansatte vederlag/provision/rabat for fremskaffelse af finansiering, forsikringer, annoncering eller andre: X Ja Nej jf. side 2 Har ejendomsmægleren, dennes ansatte eller nærtstående herudover en økonomisk eller personlig interesse i omsætningen af nærværende ejendom eller i parternes valg af finansiering, forsikring eller andre ydelser i tilknytning til omsætning af fast ejendom: Ja X Nej Hvis ja, hvilke

Vigtig information Der gøres opmærksom på at en købsaftale, hvis denne alene er underskrevet af køber, er et tilbud til sælger, og at sælger ikke er forpligtet til at acceptere tilbuddet, heller ikke selv om det måtte være i overensstemmelse med udbudsvilkårene. Medvirkende ejendomsmægler repræsenterer sælger, og kan ikke være rådgiver for begge parter i samme handel. Køber opfordres derfor til at søge egen rådgiver. Formular nr. 4101 MARTS 2011

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1


Adresse Engtoften 7, Tisvildeleje, 3220 Tisvildeleje

Sag nr. 228431

Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Ejendomsmægleren eller dennes ansatte modtager vederlag/provision/rabat for fremskaffelse af: Annoncering: Dagbladet Børsen, Berlingske Tidende, Ugeposten, Boligsiden.

Byggemodningsforhold Tisvilde Vandværk: Tilslutningsafgift er betalt. Offentlig kloak: Tilsutningsbidrag er betalt. Jordbundsforhold Sælger oplyser, at han ikke er i besiddelse af en jordbundsprøve/geoteknisk undersøgelse, og at sælger derfor ingen kendskab har til grundens bæreevne m.v. Der henvises i øvrigt til købsaftalens bestemmelser herom.

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1a.


Adresse Engtoften 7, Tisvildeleje, 3220 Tisvildeleje

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

Sag nr. 228431

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk EjendomsmĂŚglerforening Side 1b.


Adresse Engtoften 7, Tisvildeleje, 3220 Tisvildeleje

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

Sag nr. 228431

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk EjendomsmĂŚglerforening Side 1c.


Adresse Engtoften 7, Tisvildeleje, 3220 Tisvildeleje

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

Sag nr. 228431

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk EjendomsmĂŚglerforening Side 1d.


Adresse Engtoften 7, Tisvildeleje, 3220 Tisvildeleje Kontantpris 950.000 Udbetaling 50.000 Ejendomsoplysninger Kommune ....................... : Gribskov Matr. nr ........................... : 12 di Tisvilde By, Tibirke Paracel ............................ : Må benyttes til ................ : Bebygg. m. et fritidshus Offentlig vurdering pr ..... : 2010 Offentlig ejendomsværdi : 461.600 kr. Heraf grundværdi............ : 461.600 kr. Grundskatteloftværdi ...... :

Zonestatus ................ : Ifølge ........................ : Grundareal ifølge ..... : Grundareal................ : Heraf vej .................. :

Sag nr. 228431 Netto/md. 4.559

Brutto/md. 5.709

Sommerhusområde Kommunale oplysninger tingbogen 2 1.322 m

Servitutter, byrder og andre anvendelsesbegrænsninger Der er tinglyst følgende servitut på ejendommen: 13.03.1963 Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening mv., vandværk mv.

Dato 15. marts 2012 v/32,05%

Ejendomsmæglerens oplysninger til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med: Realkreditinstitut X Nej Ja Hvilke: Pengeinstitut X Nej Ja Hvilke: Forsikringsselskab Nej X Ja Hvilke: Tryg Forsikring, Willis Forsikringsservice. Andre X Nej Ja Hvilke: Modtager ejendomsmægleren eller dennes ansatte vederlag/provision/rabat for fremskaffelse af: Finansiering X Nej Ja Hvis ja, hvorfra: Forsikring Nej X Ja Hvis ja, hvorfra: Tryg Forsikring, Willis Forsikringsservice Annoncering Nej X Ja Hvis ja, hvorfra: Der henvises til side 1a. Andre ydelser

X

Nej

Ja

Hvis ja, hvorfra:

Parterne har ret til at få oplyst vederlagets/provisionens/rabattens størrelse Oplysning om jordbundsforhold Der henvises til side 1a.

Byggemodningsforhold Der henvises til side 1a. Vand: Privat vandværk og indskud er betalt El: Dong Energy Kloak: Offentlig kloak og bidrag er betalt Varme: --

Øvrige forhold VANDFORSYNING: Tisvilde Vandforsyning - Tilslutningsbidrag er betalt. STRØMFORSYNING: Dong Energy - For oplysninger om t ilslutningsbidrag henvises til www.dongenergy.dk. AFLØBSFORHOLD: Ejendommen er beliggende i kloakeret område og kloakbidrag er betalt.

Antenne:

Formular nr. 4106 DECEMBER 2006

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 2


Adresse Engtoften 7, Tisvildeleje, 3220 Tisvildeleje Kontantpris 950.000 Udbetaling 50.000 Brutto/md. 5.709 Bruttoudgift/ejerudgift 1. år Kontant Finansieret Prioritetsydelser 58.213 Ejendomsskatter 8.667 8.667 Grundejerforening/ejerforening excl. evt. anvendelsesudgifter 750 750 Andre offentlige afgifter 3 3 Fast vandafg. 2011/12 875 875 10.295 68.508 Bruttoudgift 1. år Nettoudgift 1. år Kontant Finansieret Fradrag (renter, bidrag) -43.043 Fradrag, i alt 0 43.043 Skat/skattebesparelse heraf 1. år v/ 32,05% 0 -13.795 Evt. ejendomsværdiskat 0 0 Skat, overskud/underskud 1. år 0 -13.795 + Bruttoudgift 1. år 10.295 68.508 10.295 54.713 Nettoudgift 1. år Kontantbehov ved køb Kontant Finansieret Kontantpris/udbetaling 950.000 50.000 Tinglysningsafgift af skødet, anslået 7.100 7.100 Stiftelses-/overtagelsesomkostninger, anslået 770 Omkostninger til købers rådgiver(e), anslået 10.563 10.563 Omkostninger til berigtigelse I alt 967.663 68.432 Kontantbehovet er excl. omkostninger til garantistillelse af enhver art i pengeinstitut

Sag nr. 228431 Dato 15. marts 2012 Netto/md. 4.559 v/32,05% Oplysninger om brutto/netto udgift Bruttoudgiften er lig med ejerudgiften første år. Ydelsen omfatter aktuelle ejerudgifter, som køber er forpligtet til at afholde som ejer af ejendommen. Nettoudgiften er lig med bruttoudgiften efter fradrag af den aktuelle størrelse af skattemæssige fradrag og med tillæg af ejendomsværdiskat. Brutto- og nettoudgiften omfatter ikke udgifter til energi, vand og andre forbrugsafhængige forhold. Endvidere omfatter brutto- og nettoydelsen ikke udgifter til løbende vedligeholdelse. I brutto- og nettoydelsen indgår en standardfinansiering. Da der er tale om en standardfinansiering vil den i visse tilfælde ikke kunne opnås, hvorfor brutto- og nettoydelsen i så fald kan afvige. Standardfinansiering Standardfinansieringen er udarbejdet ud fra følgende forudsætninger: Kontant udbetaling på 5 % af den kontante købesum oprundet til nærmeste kr. 5.000 dog minimum kr. 25.000. Der optages et realkreditlån op til den maksimale lånegrænse for den pågældende ejendomskategori efter lov om realkreditlån og realkreditobligationer m. v. Løbetiden er 30 år. Lånet er et konverterbart obligationslån med fast rente, der afdrages over hele løbetiden efter annuitetsprincippet. Lånet er baseret på dertil hørende obligationer, hvis kurs er 100 eller nærmeste herunder. For restkøbesummen udstedes et pantebrev. Pantebrevet er med fast rente og har en løbetid på 30 år. Der afdrages på lånet over hele løbetiden efter annuitetsprincippet. Lånet fastsættes til kurs pari og renten fastlægges som den effektive rente på realkreditlånet tillagt 1,5 procent point og herefter oprundet til nærmeste kvarte procent point. Særlige oplysninger om standardfinansieringen:

Gæld udenfor købesummen Ingen

Ejerpantebreve og afgiftspantebreve

Oplysninger om eksisterende lån, der kan overtages på visse betingelser Långiver/art Realkredittype Restgæld Obl.restgæld Kontantværdi

Valuta

Rente Kont./pålyd.

1. års Ydelse

Restløbetid

ÅOP

Saldo fradragskonto

Særlige overtagelsesvilkår

Garantistillelse

Kontant regulering

Ingen

Formular nr. 4107 SEPTEMBER 2010

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 3

/228431  
/228431  

http://www.bk-bolig.dk/gfx/pdf/228431.pdf

Advertisement