Page 1

Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog Udsholt Strandvej 141 UdsholtRågeleje 3230 Græsted Tlf.: 48 71 61 00, Fax.: 48 71 61 17 www.bk-bolig.dk, bk-bolig@bk-bolig.dk

Salgsopstilling Adresse Knolden 13, Vejby Strand, 3210 Vejby

Sag nr. 228192

Beskrivelse

Tilbehør Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat):

En af de sidste sommergrunde i området!!! Sommerhusgrund med rigtig god beliggenhed i spændende, lukket vejområde. Den 1.147 m2 store grund er tillige beliggende for enden af blind vej og grænsende op til grundejerforeningens friarealer på to sider. Fra grunden er der kun 8 til 10 minutters gang til stranden samt gåafstand til de smukke, fredede og lyngklædte bakker ved Heatherhill. Det fredelige sommerhusområde fremstår naturskønt og med store "kiler" af friarealer som skaber en skøn følelse af "højt til loftet". Grunden henligger som naturgrund med god tæt beplantning i skel. Omkring på grunden findes desuden spredte buske og træer, bl.a. æbletræer. Tilslutningsafgifter til kloak og vandværk er betalt.

Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med realkreditinstitut, pengeinstitut, forsikringsselskab eller andet: X

Ja

Nej jf. side 2

Modtager ejendomsmægleren eller dennes ansatte vederlag/provision/rabat for fremskaffelse af finansiering, forsikringer, annoncering eller andre: X

Ja

Nej jf. side 2

Har ejendomsmægleren, dennes ansatte eller nærtstående herudover en økonomisk eller personlig interesse i omsætningen af nærværende ejendom eller i parternes valg af finansiering, forsikring eller andre ydelser i tilknytning til omsætning af fast ejendom: Ja

X

Nej Hvis ja, hvilke

Vigtig information Der gøres opmærksom på at en købsaftale, hvis denne alene er underskrevet af køber, er et tilbud til sælger, og at sælger ikke er forpligtet til at acceptere tilbuddet, heller ikke selv om det måtte være i overensstemmelse med udbudsvilkårene. Formular nr. 4101 DECEMBER 2006

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Knolden 13, Vejby Strand, 3210 Vejby

Sag nr. 228192

Jordbundsforhold Sælger oplyser, at han ikke er i besiddelse af en jordbundsprøve/geoteknisk undersøgelse, og at sælger derfor ingen kendskab har til grundens bæreevne m.v. Der henvises i øvrigt til købsaftalens bestemmelser herom.

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1a.


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Knolden 13, Vejby Strand, 3210 Vejby

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

Sag nr. 228192

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1b.


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Knolden 13, Vejby Strand, 3210 Vejby

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

Sag nr. 228192

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1c.


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Knolden 13, Vejby Strand, 3210 Vejby

Formular nr. 4103 OKTOBER 2006

Sag nr. 228192

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1d.


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Knolden 13, Vejby Strand, 3210 Vejby Kontantpris 685.000 Udbetaling 35.000 Ejendomsoplysninger Kommune ...................... : Gribskov Matr. nr .......................... : 15 KN Vejby By, Vejby Paracel............................ : Må benyttes til ............... : Bebygg. m. et fritidshus

Offentlig vurdering pr .... : Offentlig ejendomsværdi : Heraf grundværdi ........... : Grundskatteloftværdi ..... :

Zonestatus................. : Ifølge ........................ :

Sommerhusområde Kommunale oplysninger

2009kr. Grundareal ifølge ...... : 445.900kr. Grundareal ................ : 445.900kr. Heraf vej ................... : kr.

Tingbogsattest 2 1.147 m

Servitutter, byrder og andre anvendelsesbegrænsninger Der er tinglyst følgende byrder på ejendommen: 06.04.1964 Dok. om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening m.v. 03.04.2007 Lyst lokalplan 102.4

Sag nr. 228192 Netto/md. 3.945

Brutto/md. 4.530

Dato 10. august 2010 v/33,44%

Ejendomsmæglerens oplysninger til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med: Realkreditinstitut X Nej Ja Hvilke: Pengeinstitut X Nej Ja Hvilke: Forsikringsselskab Nej X Ja Hvilke: Tryg Forsikring. Andre X Nej Ja Hvilke: Modtager ejendomsmægleren eller dennes ansatte vederlag/provision/rabat for fremskaffelse af: Finansiering Nej X Ja Hvis ja, hvorfra: Evt. salg af sælgerpanteForsikring Nej X Ja breve Hvis ja, hvorfra: Tryg Forsikring. Annoncering Nej X Ja Hvis ja, hvorfra: Dagbladet Børsen, Berlingske Tidende, Ugeposten Andre ydelser

X

Nej

Ja

Hvis ja, hvorfra:

Parterne har ret til at få oplyst vederlagets/provisionens/rabattens størrelse

Oplysning om jordbundsforhold Der henvises til side 1a.

Byggemodningsforhold

Øvrige forhold VANDFORSYNING: Vandværket Vænget - Tilslutningsbidrag er betalt i.h.t. kommunale ejendomsoplysninger.

Vand: Privat El: Kloak: Offentlig spildevandsanlæg Varme:

STRØMFORSYNING: Dong Energy - Tilslutningsbidrag udgør kr. 12.650,- plus moms ifølge www.dongenergy.dk. AFLØBSFORHOLD: Ejendommen er beliggende i kloakeret område og kloakbidrag er betalt i.h.t. kommunale ejendomsoplysninger.

Antenne:

Formular nr. 4106 DECEMBER 2006

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 2


Ejendomsmæglerne Bergerud & Krog

Adresse Knolden 13, Vejby Strand, 3210 Vejby Kontantpris 685.000 Udbetaling 35.000 Bruttoudgift/ejerudgift 1. år Prioritetsydelser Ejendomsskatter Renovation Antenneafgift/hybridnet Skorstensfejning Grundejerforening/ejerforening excl. evt. anvendelsesudgifter Andre offentlige afgifter Ydelser på gæld udenfor købesum Fast vandafgift 2010 Bruttoudgift 1. år Nettoudgift 1. år Fradrag (renter, bidrag) Renter af gæld udenfor købesum +/- Skat/skattebesparelse heraf 1. år v/ 33,44% + Evt. ejendomsværdiskat Skat, overskud/underskud 1. år + Bruttoudgift 1. år Nettoudgift 1. år

Kontant 9.004 0 0 0 650 2 0 300 9.957 Kontant -0 0 4.459 4.459 9.957 14.416

Brutto/md. 4.530 Finansieret 44.407 9.004 0 0 0 650 2 0 300 54.364 Finansieret -34.323 -0 -11.478 4.459 -7.019 54.364 47.346

Sag nr. 228192 Dato 10. august 2010 Netto/md. 3.945 v/33,44% Oplysninger om brutto/netto udgift Bruttoudgiften er lig med ejerudgiften første år. Ydelsen omfatter aktuelle ejerudgifter, som køber er forpligtet til at afholde som ejer af ejendommen. Nettoudgiften er lig med bruttoudgiften efter fradrag af den aktuelle størrelse af skattemæssige fradrag og med tillæg af ejendomsværdiskat. Brutto- og nettoudgiften omfatter ikke udgifter til energi, vand og andre forbrugsafhængige forhold. Endvidere omfatter brutto- og nettoydelsen ikke udgifter til løbende vedligeholdelse. I brutto- og nettoydelsen indgår en standardfinansiering. Da der er tale om en standardfinansiering vil den i visse tilfælde ikke kunne opnås, hvorfor brutto- og nettoydelsen i så fald kan afvige. Standardfinansiering Standardfinansieringen er udarbejdet ud fra følgende forudsætninger: Kontant udbetaling på 5 % af den kontante købesum oprundet til nærmeste kr. 5.000 dog minimum kr. 25.000. Der optages et realkreditlån op til den maksimale lånegrænse for den pågældende ejendomskategori efter lov om realkreditlån og realkreditobligationer m. v. Løbetiden er 30 år. Lånet er et konverterbart obligationslån med fast rente, der afdrages over hele løbetiden efter annuitetsprincippet. Lånet er baseret på dertil hørende obligationer, hvis kurs er 100 eller nærmeste herunder. For restkøbesummen udstedes et pantebrev. Pantebrevet er med fast rente og har en løbetid på 30 år. Der afdrages på lånet over hele løbetiden efter annuitetsprincippet. Lånet fastsættes til kurs pari og renten fastlægges som den effektive rente på realkreditlånet tillagt 1,5 procent point og herefter oprundet til nærmeste kvarte procent point. Særlige oplysninger om standardfinansieringen:

Kontantbehov ved køb Kontant Finansieret Gæld udenfor købesummen Kontantpris/udbetaling 685.000 35.000 Ingen Tinglysningsafgift af skødet, anslået 5.600 5.700 Stiftelses-/overtagelsesomkostninger, anslået 695 Omkostninger til købers rådgiver(e), anslået 9.200 9.200 Ejerpantebreve og afgiftspantebreve Omkostninger til berigtigelse I alt 699.800 50.595 Kontantbehovet er excl. omkostninger til garantistillelse af enhver art i pengeinstitut Oplysninger om eksisterende lån Långiver/art Realkredittype Restgæld Obl.restgæld Kontantværdi Valuta Rente 1. års RestKont./pålyd. ydelse løbetid Ingen.

Formular nr. 4107 OKTOBER 2009

ÅOP

Saldo fradragskonto

Særlige overtagelsesvilkår

Garantistillelse

Kontant regulering

COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 3

http://www.bk-bolig.dk/gfx/boligsager/228192/228192  

http://www.bk-bolig.dk/gfx/boligsager/228192/228192.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you